Cân điện tử hãng Vibra, Cân điện tử hãng Adam

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

HOTLINE: 0984.843.683

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau.

Cân tiểu ly CQT-202 Adam, Cân 4 số lẻ PW-184 Adam, Cân chuẩn nội PGW-753i Adam, Cân điện tử 3 số lẻ PGW-253e Adam, Cân điện tử 3 số PGW-453e Adam, Cân 6 kg 2 số lẻ PGW-6002e Adam, Cân 3kg 2 số lẻ PGW 3502e Adam, Cân 3 số PGW-453i Adam, Cân điện tử 100kg-150kg GFK-150 Adam, Cân điện tử 4kg CBK-4 Adam, Cân điện tử 1 tấn-3 tấn PT-112-PT212-PT312 Adam, Cân điện tử 15kg -16 kg CBK16 Adam, Cân đếm để bàn CBC 8 Adam, Cân đếm phụ liệu CBC-4 Adam, Cân điện tử 5-10 tấn PT515 Adam, Cân điện tử 300g 2 số lẻ HCB-302 Adam, Cân điện tử 3 số lẻ HCB-123 Adam, Cân điện tử 600g 2 số lẻ 602H Adam, Cân điện tử 300kg GFK-300 Adam, Cân thí nghiệm 4 số PW-214 Adam, Cân điện tử 60kg GFK-75 Adam, Cân điện tử 500kg GFK-600 Adam, Cân điện tử 300kg GBK-300 Adam, CÂN BÀN DB-1H Cas, CÂN BÀN DB-1C Cas, CÂN BÀN CWP Cas, CÂN BÀN BW-I Cas, CÂN BÀN HB Cas, CÂN TREO CASTON-III PLUS Cas, CÂN TREO CASTON-III (THD) Cas, CÂN TREO CASTON-II (THB) Cas, CÂN TREO CASTON-I (THA) Cas, CÂN TREO CASTON THZ Cas, CÂN PHÂN TÍCH XB Cas, CÂN PHÂN TÍCH MWP Cas, CÂN PHÂN TÍCH MW-II Cas, CÂN PHÂN TÍCH XE Cas, CÂN ĐẾM ECB Cas, CÂN ĐẾM EC Cas, CÂN ĐẾM CS Cas, CÂN ĐẾM AC Cas,  Cân điện tử AdamCân điện tử Cas

Cân kỹ thuật SJ-3200CE Vibra, Cân điện tử, Cân phân tích 2 số lẻ vibra SJ-220E Vibra, Cân điện tử, AB 323, vibra AB 323 Vibra, Cân kỹ thuật, SJ 6200E-CE, Vibra SJ 6200E-CE Vibra, Cân điện tử, HTR-220E, Vibra HTR-220E Vibra, Cân điện tử, LN- 4202, Vibra LN- 4202 Vibra, Cân điện tử, LN-21001, Vibra, Cân điện tử, LN-31001, Vibra LN-31001 Vibra, Cân phân tích, LF-224, Vibra LF-224 Vibra, Cân phân tích, LF-124, Vibra LF-124 Vibra, Cân phân tích, LF-124R,ViBra LF-124R Vibra, Cân phân tích, LF-225DR, Vibra LF-225DR Vibra, Cân phân tích, LF-224R, Vibra LF-224R Vibra, CÂN SẤY ẨM SHINKO DENSHI FD-800, CÂN SẤY ẨM SHINKO DENSHI FD-720, CÂN SẤY ẨM SHINKO DENSHI MODEL FD, CÂN ĐIỆN TỬ SHINKO DENSHI MODEL LF, CÂN ĐIỆN TỬ SHINKO DENSHI MODEL AJ, CÂN SẤY ẨM SHINKO DENSHI MODEL MD, CÂN ĐIỆN TỬ DS-425 DIGI, CÂN ĐIỆN TỬ DC-180 DIGI, CÂN ĐIỆN TỬ DS-676 DIGI, CÂN ĐIỆN TỬ DC-788 DIGI, CÂN ĐIỆN TỬ DS-708 DIGI, CÂN ĐIỆN TỬ TCW-WP DIGI, CÂN ĐIỆN TỬ DS 520 DIGI, CÂN THỦY SẢN DS-673SS DIGI, CÂN SÀN ĐIỆN TỬ DI - 168 DIGI, CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 166SS Digi, CÂN SÀN DIGI - 166 (DIGI - JAPAN), CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DS166 DIGI, CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DI-168 Digi, Cân điện tử UDS-1V/ UDS-1VD Yamato, Cân điện tử UDS-200W Yamato, Cân điện tử UDS-1V-WP Yamato, Cân điện tử DP-6700 Yamato, Cân điện tử DP-5600 SERIES Yamato, Cân điện tử FCP-550VA Yamato,

Cân điện tử hãng VibraCân điện tử hãng Shinko, Cân điện tử hãng DigiCân điện tử hãng Yamato

Cân xác định độ ẩm Ohaus MB90, CÂN KỸ THUẬT OHAUS EX4202, CÂN KỸ THUẬT OHAUS EX2202/E, CÂN KỸ THUẬT OHAUS EX2202, CÂN PHÂN TÍCH OHAUS EX224/AD, CÂN PHÂN TÍCH OHAUS EX224, CÂN BÁN VI LƯỢNG OHAUS EX125D, CÂN KỸ THUẬT OHAUS AX8201/E CÂN KỸ THUẬT OHAUS AX8201, CÂN PHÂN TÍCH OHAUS AX4201/E, CÂN KỸ THUẬT OHAUS AX4201, CÂN KỸ THUẬT OHAUS AX4202/E, CÂN KỸ THUẬT OHAUS AX4202, CÂN KỸ THUẬT OHAUS AX2202, CÂN PHÂN TÍCH OHAUS AX224/E, CÂN PHÂN TÍCH OHAUS AX224, MÁY ĐO OXY HÒA TAN CẦM TAY - OHAUS STARTER 300D, MÁY ĐO ĐỘ DẪN CẦM TAY - OHAUS STARTER 300C, MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐỂ BÀN - OHAUS STARTER 3100C, MÁY ĐO PH CẦM TAY - OHAUS STARTER 300, MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN - OHAUS STARTER 3100, Cân phân tích độ ẩm Ohaus MB45 , Máy đo đa chỉ tiêu Ohaus Starter 3100M, MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN - OHAUS STARTER 5000, Cân xác định độ ẩm Ohaus MB120, Cân sấy ẩm MB23 Ohaus, Cân kỹ thuật cân điện tử SPS202F Ohaus, Cân kỹ thuật cân điện tử PA512 Ohaus, Cân Phân Tích PA64C Ohaus, Cân Phân Tích PA64 Ohaus, Cân Phân Tích PA214 Ohaus, Cân bàn điện tử D24PE60ER Ohaus, Cân bàn điện tử D24PE30FR Ohaus, Cân bàn điện tử D24PE150FL Ohaus, Cân bàn điện tử D23PE300EX Ohaus, Cân đếm điện tử RC21P15 Ohaus, Cân đếm điện tử RC21P3 Ohaus, Cân đếm điện tử RC21P30 Ohaus, Cân đếm điện tử RC21P6 Ohaus, Cân đếm điện tử RC21P1502 Ohaus,  Cân điện tử hãng Ohaus

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-sato-sk-250wpii-n-p13338

http://store.ttech.vn/nhiet-ke-sk-250wpii-nsato-waterproof-digital-thermometer-sk-250wpii-n-sato-p5075, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-nhiet-ke-sato-sk-270wp-p12340

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-nenutec-cp1218, Thiết bị truyền động Nenutec FSAM24.1-24, FSAM24.1-24S, FSAM24.2-05, , Thiết bị truyền động Nenutec FSAM230.1-24, FSAM230.1-24S, , Thiết bị truyền động Nenutec FSAA24-24, FSAA24-24S, Thiết bị truyền động Nenutec FSAA230-24S, FSAA24-05, FSAA24-08,, Thiết bị truyền động Nenutec FSAA230-05, FSAA230-08, FSAA230-08S, , Thiết bị truyền động Nenutec NESM24.2-05, NESM24.2-05S, NESM24.2-10, , Thiết bị truyền động Nenutec NESA24-10, NESA24-10S, NESA24-15, , Thiết bị truyền động Nenutec NESA230-15, NESA230-15S, NESA24-03, NESA24-03S, NESA24-05, NESA24-05S, Thiết bị truyền động Nenutec NESA230-03, NESA230-03S, , Thiết bị truyền động Nenutec NEBA230-05, NEBA230-05 S1, , Bộ truyền động Nenutec NEAM24.2-02, NEAM24.2-05, Bộ truyền động Nenutec NEAM24.1-24S, NEAM24.1-32, NEAM24.1-32S, Bộ truyền động Nenutec NEAM230.1-32S, NEAM24.1-08,, Bộ truyền động Nenutec NEAM230.1-08S, NEAM230.1-16, , Bộ truyền động Nenutec NEAA24-24S, NEAA24-32, NEAA24-32P1,, Bộ truyền động Nenutec NEAA24-16P1, NEAA24-16P2, , Bộ truyền động Nenutec NEAA24-05P2, NEAA24-08, NEAA24-08P1, . Bộ truyền động Nenutec NEAA230-32S, NEAA24-02, NEAA24-02 S1, NEAA24-02P2, , Bộ truyền động Nenutec NEAA230-24P1, NEAA230-24P2,, Bộ truyền động Nenutec NEAA230-16P2, NEAA230-16S, NEAA230-24, Bộ truyền động Nenutec NEAA230-08S, NEAA230-16, , Bộ truyền động Nenutec NEAA230-08, NEAA230-08P1, , Bộ truyền động Nenutec NEAA230-05, NEAA230-05 S1, NEAA230-05P2, Bộ truyền động Nenutec NEAA230-02, NEAA230-02 S1, NEAA230-02P2

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..                

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin