Cân phân tích độ ẩm hãng AND

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

HOTLINE: 0984.843.683

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của AND.

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-laser-hang-pls-pacific-laser-systems-cp1216, Máy đo khoảng cách bằng laser PLS 1, Thiết bị cân bằng laser PLS 24X , Thiết bị cân bằng laser PLS H2, HV2R, HV2G, Thiết bị cân bằng laser PLS FT 90 Red, Thiết bị cân bằng laser PLS 480 Red Kit, Thiết bị cân bằng laser PLS HVL 100 Red Tool, Red System, Thiết bị cân bằng laser PLS 480 Red tool, PLS 480 Red system, Thiết bị cân bằng laser PLS 180R, PLS 360, PLS 360 Red, Thiết bị cân bằng laser PLS 6G, PLS 180G, PLS 6R,, Thiết bị cân bằng laser PLS 3G, PLS 5G, PLS 3R, PLS 5R

Cân phân tích, GH-202, GH-Series, AND GH-202 AND, cân phân tích, GH-252, GH-Series, AND GH-252 AND, cân phân tích, GH-120, GH-Series, AND GH-120 AND, Cân Phân tích, GR-202, GR-Series, AND GR-202 AND, Cân Phân tích, GR-120, GR-Series, AND GR-120 AND, Cân Phân tích, GR-300, GR-Series, AND GR-300 AND, Cân Phân tích, HR-202i, AND HR-202i AND, Cân phân tích, HR-300i, AND HR-300i AND, Cân Bàn Điện tử, MC-1000, MC-Series, AND MC-1000 AND, Cân Bàn Điện tử, MC-30K, MC-Series, AND MC-30K AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm, MS-70, AND MS-70 AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm, MX-50, AND MX-50 AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm, MF-50, AND MF-50 AND, Cân phân tích, HL-100, AND HL-100 AND, Cân bàn điện tử, SJ-HS, AND SJ-HS AND, Cân bàn điện tử, AND,Platfrom AND AND, Cân điện tử AND,EM-30KAL-150-KAL EM-30KAL-150-KAL AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm, ML-50, AND ML-50 AND, Cân điện tử, FX-120i, AND FX-120i AND, Cân điện tử, FX-300i, AND FX-300i AND, Cân điện tử, GX-200,AND GX-200 AND, Cân điện tử, GF-8K, AND GF-8K AND, Cân điện tử, GX- 400,AND GX- 400 AND, Cân điện tử, GP- 20K,AND GP-20K AND, Cân điên tử, FG Series, AND FG Series AND, Cân điên tử, HV Series, AND HV Series AND, Cân điên tử, EK Series, AND EK Series AND,  Cân điện tử ANDCân hãng AND,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-tohnichi-cp22414

http://www.tshops.vn/co-le-luc-d566.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/365/866/Co-Le-Luc.html

http://stock.ttech.vn/tua-vit-luc-tohnichi-rtdfh-rntdfh-p12021

http://www.tshops.vn/co-le-luc-d566.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/211/389/Ban-map---Ban-kiem-dinh.html

http://www.tshops.vn/ban-map-d412.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/228/887/Coc-Do-Do-Nhot.html

http://store.ttech.vn/may-do-dien-tro-be-mat-dien-tro-khoi-trek-152-1-ce-p7363

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-dien-tro-be-mat-trek-152-p66824

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-fmx-004-simco-p4247

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-fmx-004-simco-p10481

http://store.ttech.vn/may-do-dien-tro-be-mat-st-4-simco-p39729

http://store.ttech.vn/simco---may-do-dien-tro-be-mat-st-4-p5292

http://ttech.vn/san-pham/23/26/209/377/Duong-ren---ren-ngoai/trong.html

http://www.tshops.vn/luu-luong-ke-d239.html

http://ttech.vn/san-pham/23/25/194/361/Luu-luong-ke---Do-luu-luong-kieu-ong-con.html

http://ttech.vn/san-pham/23/25/196/286/Dong-ho-do-nhiet-do.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/367/898/Lieu-Ke-Ca-Nhan.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/216/306/May-Do-Do-Cung-Kim-Loai.html

http://store.ttech.vn/thuoc-do-do-day-mang-son-uot-ref-1150-p4269

http://store.ttech.vn/luoc-do-son-uot--p5402

http://stock.ttech.vn/cac-loai-ban-map-thong-dung-tren-thi-truong-n183

http://ttech.vn/san-pham/23/25/196/286/Dong-ho-do-nhiet-do.html

http://www.tshops.vn/luu-luong-ke-d239.html

http://ttech.vn/san-pham/23/25/194/Do-luu-luong

Cờ lê lực, tô Vít lực Tohnichi, Dụng cụ siết lực Tohnichi, Máy kiểm tra TDT3-G Tohnichi,

Máy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Tua vít kiểm tra STC Tohnichi , Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Cờ lê lực BD, DBE, Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi), Cờ Lê Lực - Cần Xiết Lực - Tohnichi,

Cờ Lê Lực - Dụng Cụ (Cần) Xiết Lực - TOHNICHI Việt Nam - tshops.vn ,

Tua vít siết RNTD/ NTD Tohnichi, Tua vít siết RTD60CN Tohnichi.

Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi, Tua vít lực Tohinichi,

Cờ Lê Lực Tohnichi CTA2, Cờ Lê Lực WQL, Cần Xiết Lực Tohnichi CMQSP, Cờ Lê Lực Tohnichi MQSP/MPQL/MQL, Cờ Lê Lực Tohnichi FHDS, Cờ Lê Lực FH256MC, Cờ Lê Lực Tohnichi CSPD, QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS-(MH) / SPLS-N / RSPLS / BQSPLS / BCSPLS, Cờ Lê Lực Tohnichi QLLS (MS), Cờ Lê Lực Tohnichi QLLS (MS), Cờ Lê Lực CSF/CF/CFR, Cờ Lê Lực Tohnichi QF/QFR, Cần Xiết Lực Tohnichi FR, Cần Xiết Lực Tohnichi SF/F, Cần Xiết Lực Tohnichi T-S, Cờ Lê Lực Tohnichi CDB-S, Cờ Lê Lực Tohnichi DB/DBE/DBR, Cờ Lê Lực Tohnichi CTB2-G, Cờ Lê Lực Tohnichi CPT-G ProTork, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-G-BTS, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-G Data Tork, Cờ Lê Lực Tohnichi MT70N, Cờ Lê Lực Tohnichi MTQL, Cờ Lê Lực Tohnichi PCL, Cờ Lê Lực Tohnichi PQL/PQLLS, Cờ Lê Lực TiQL / TiLQL / TiEQL(E) TiQLLS/TiLQLLS/TiEQLLS, Cần Xiết Lực YCL (TOHNICHI), Cờ Lê Lực PHL/PHLE (TOHNICHI), Cần Xiết Lực DQL/DQLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực CL-MH (TOHNICHI), Cờ Lê Lực CL/CLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực QL-MH (TOHNICHI), Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực RSP (TOHNICHI), Cờ Lê Lực NSP (TOHNICHI),   Cờ Lê Lực SP-N (LS) /SP-N-MH (LS) (TOHNICHI),  Cờ Lê Lực SP-H (Tohnichi),  Cờ Lê Lực SP/SP-MH (Tohnichi),   Cờ Lê Lực BCSP (Tohnichi),   Cờ Lê Lực BQSP (Tohnichi),   Cờ Lê Lực CSP-MH / CSPLS-MH (TOHNICHI),   Cờ Lê Lực CSP (Tohnichi),   Cờ Lê Lực QSPCA and QSPCAMS/LS,   Cờ Lê Lực QSP-MH / QSPLS-MH (TOHNICHI),  Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi),  Tua Vít Lực RNTDLS/RNTDFHS (TOHNICHI),  Tua Vít Lực RTDLS/RTDFHS (TOHNICHI),   Tua Vít Lực MTD (TOHNICHI),   Tua Vít Lực FTD (TOHNICHI),   Tua Vít Lực FTD-S (TOHNICHI),  Tua Vít Lực STC (TOHNICHI),   Tua Vít Lực AMLD/BMLD (TOHNICHI),   Tua Vít Lực AMRD/BMRD,  Tua Vít Lực LTD (TOHNICHI),  Tua Vít Lực RTD (TOHNICHI Nhật Bản),  Tua Vít Lực NTD (TOHNICHI),  Tua Vít Lực TOHNICHI RNTD, Đo Mô Men Xoắn - Calibration Kit for TCL, Calibration Kit for TCC, Đo Mô Men Xoắn - Calibration Kit for TF, Đo Mô Men Xoắn DOTCL (Tohnichi), Đo Mô Men Xoắn TDTCL, Máy Đo Mô Men Xoắn ST2-BT SpinTork with Bluetooth, Máy Đo Mô Men Xoắn ST2 SpinTork, Đo Momen xoắn LC3-G , Máy Đo Mô Men Xoắn TCC, Máy Đo Momen Xoắn TF, Máy Đo Mô Men Xoắn DOT(E)-MD, Máy Đo Mô Men Xoắn DOT (Tohnichi), Máy Đo MôMen Xoắn Tohnichi DOTE3-G, Đo Mô Men Xoắn TDT3-G (TOHNICHI)

http://ttech.vn/san-pham/23/26/216/306/May-Do-Do-Cung-Kim-Loai.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/216/588/Do-do-cung-Rockwell---HRC.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/216/591/May-Do-Do-Cung-Bang-Sieu-Am.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/228/887/Coc-Do-Do-Nhot.html

http://store.ttech.vn/coc-do-do-nhot---din-cup-zahn-cup-ford-cup-p4289

http://store.ttech.vn/coc-do-do-nhot---zahn-cup-p4285

http://store.ttech.vn/ban-map---ban-kiem-dinh-p3385

http://ttech.vn/san-pham/23/26/211/389/Ban-map---Ban-kiem-dinh.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/211/Ban-map-&-Gia-do

http://store.ttech.vn/ban-map-ban-ra-chuan-p66954

http://www.tshops.vn/ban-map-d412.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/209/377/Duong-ren---ren-ngoai/trong.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/209/Duong-kiem-chuan

http://store.ttech.vn/duong-ren-kieu-lo-m10x10-6g-p2994

http://www.tshops.vn/duong-ren-d176.html

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-tohnichi-cp22414

http://ttech.vn/san-pham/23/26/365/865/Tua-Vit-Luc.html

http://www.tshops.vn/tua-vit-luc-d565.html

http://www.tshops.vn/co-le-luc-d566.html

http://www.tshops.vn/tua-vit-luc-cp565/tua-vit-luc-rtd-tohnichi-nhat-ban-pd6123.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/367/898/Lieu-Ke-Ca-Nhan.html

http://store.ttech.vn/lieu-xa-ke-nhiet-phat-quang-p3456

http://store.ttech.vn/lieu-ke-ca-nhan-rad---60s-p3457

http://ttech.vn/san-pham/23/26/220/532/May-do-do-nham-be-mat-.html

http://store.ttech.vn/may-do-do-nham-mitutoyo-cp796

http://store.ttech.vn/may-do-do-nham---etamic-w5---jenoptik-p6332

http://store.ttech.vn/kinh-lup-peak-2055l-p4321

http://store.ttech.vn/kinh-lup-peak-2044-p4316

http://ttech.vn/san-pham/23/26/218/408/Kinh-hien-vi.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/218/762/Kinh-hien-vi-do-luong.html

http://ttech.vn/san-pham/23/26/218/Kinh-hien-vi

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-fmx-004-simco-p10481

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-fmx-004-simco-p4247

http://store.ttech.vn/may-do-tinh-dien-simco-fmx-004-p66618

http://store.ttech.vn/dong-ho-do-tinh-dien-fmx-003-simco-p39703

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-do-tinh-dien-p3549

http://store.ttech.vn/may-do-dien-tro-be-mat-dien-tro-khoi-trek-152-1-ce-p7363

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-dien-tro-be-mat-trek-152-p66824

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-hang-trek-cp772

http://store.ttech.vn/may-do-do-rung-rion-vm-82a-p66927

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-do-rung-rion-vm-82a-p10559

http://store.ttech.vn/may-do-do-rung-vm-82-p3974

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-rion-cp816

http://stock.ttech.vn/may-do-do-bui-3889-kanomax-p10586

http://store.ttech.vn/may-dem-hat-bui-cam-tay-3887-p4011

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kanomax-cp10854

http://store.ttech.vn/may-dem-hat-bui-3887-kanomax-p20914

http://store.ttech.vn/may-do-luc-keo-nen-ds2-series-imada-p40738

http://store.ttech.vn/may-do-luc-keo-nen-zts-series-imada-p40736

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-luc-mx2-series-imada-vertical-motorized-test-stand-p5195

http://stock.ttech.vn/dong-ho-do-luc-keo-nen-dst-1000n-imada-p11215

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-aco-cp21038

http://store.ttech.vn/may-do-do-on-type-6226-aco-p37514

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-aco-cp21038

http://store.ttech.vn/may-do-do-on-cp359

http://store.ttech.vn/may-do-do-rung-3233-aco-p37523

http://omega-air.vn/may-do-do-rung-3233-aco-p4027?d=1

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..                

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin