Chìa lực, Cờ lê lực, Tua vít lực, Dụng cụ siết lực Tohnichi

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Tohnichi:

Cờ lê lực, tô Vít lực Tohnichi, Dụng cụ siết lực Tohnichi, Máy kiểm tra TDT3-G Tohnichi,

Máy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Tua vít kiểm tra STC Tohnichi , Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Cờ lê lực BD, DBE, Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi), Cờ Lê Lực - Cần Xiết Lực - Tohnichi, Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi ,

Tua Vít Lực - TOHNICHI Việt Nam - TSHOPS.VN, Tua Vít Lực LTD (TOHNICHI) - tshops.vn, Tua Vít Lực FTD-S (TOHNICHI) - tshops.vn,  Tua Vít Lực RNTDLS/RNTDFHS (TOHNICHI) - tshops.vn, Cờ lê lực, Tô vít lực Tohnichi, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-G-BTS - Cần Xiết Lực - TSHOPS.VN, Cờ Lê Lực Tohnichi CPT-G ProTork - Cần Xiết Lực - TSHOPS.VN, Cờ Lê Lực - Cần Xiết Lực – Tohnichi, Tua vít siết RTD60CN Tohnichi, Máy kiểm tra lực TF Tohnichi, Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Máy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Thiết Bị Đo Kiểm Tra Lực, Cờ lê lực QL100N4 – TTECH, Cần Xiết Lực Tohnichi SF/F - Cờ Lê Lực - TSHOPS.VN, Tua Vít Lực RTD (TOHNICHI Nhật Bản) - tshops.vn

Cờ Lê Lực Tohnichi CTA2, Cờ Lê Lực WQL, Cần Xiết Lực Tohnichi CMQSP, Cờ Lê Lực Tohnichi MQSP/MPQL/MQL, Cờ Lê Lực Tohnichi FHDS, Cờ Lê Lực FH256MC, Cờ Lê Lực Tohnichi CSPD, QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS-(MH) / SPLS-N / RSPLS / BQSPLS / BCSPLS, Cờ Lê Lực Tohnichi QLLS (MS), Cờ Lê Lực Tohnichi QLLS (MS), Cờ Lê Lực CSF/CF/CFR, Cờ Lê Lực Tohnichi QF/QFR, Cần Xiết Lực Tohnichi FR, Cần Xiết Lực Tohnichi SF/F, Cần Xiết Lực Tohnichi T-S, Cờ Lê Lực Tohnichi CDB-S, Cờ Lê Lực Tohnichi DB/DBE/DBR, Cờ Lê Lực Tohnichi CTB2-G, Cờ Lê Lực Tohnichi CPT-G ProTork, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-G-BTS, Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-G Data Tork, Cờ Lê Lực Tohnichi MT70N, Cờ Lê Lực Tohnichi MTQL, Cờ Lê Lực Tohnichi PCL, Cờ Lê Lực Tohnichi PQL/PQLLS, Cờ Lê Lực TiQL / TiLQL / TiEQL(E) TiQLLS/TiLQLLS/TiEQLLS, Cần Xiết Lực YCL (TOHNICHI), Cờ Lê Lực PHL/PHLE (TOHNICHI), Cần Xiết Lực DQL/DQLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực CL-MH (TOHNICHI), Cờ Lê Lực CL/CLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực QL-MH (TOHNICHI), Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực RSP (TOHNICHI), Cờ Lê Lực NSP (TOHNICHI),   Cờ Lê Lực SP-N (LS) /SP-N-MH (LS) (TOHNICHI),  Cờ Lê Lực SP-H (Tohnichi),  Cờ Lê Lực SP/SP-MH (Tohnichi),   Cờ Lê Lực BCSP (Tohnichi),   Cờ Lê Lực BQSP (Tohnichi),   Cờ Lê Lực CSP-MH / CSPLS-MH (TOHNICHI),   Cờ Lê Lực CSP (Tohnichi),   Cờ Lê Lực QSPCA and QSPCAMS/LS,   Cờ Lê Lực QSP-MH / QSPLS-MH (TOHNICHI),  Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi),  Tua Vít Lực RNTDLS/RNTDFHS (TOHNICHI),  Tua Vít Lực RTDLS/RTDFHS (TOHNICHI),   Tua Vít Lực MTD (TOHNICHI),   Tua Vít Lực FTD (TOHNICHI),   Tua Vít Lực FTD-S (TOHNICHI),  Tua Vít Lực STC (TOHNICHI),   Tua Vít Lực AMLD/BMLD (TOHNICHI),   Tua Vít Lực AMRD/BMRD,  Tua Vít Lực LTD (TOHNICHI),  Tua Vít Lực RTD (TOHNICHI Nhật Bản),  Tua Vít Lực NTD (TOHNICHI),  Tua Vít Lực TOHNICHI RNTD, Đo Mô Men Xoắn - Calibration Kit for TCL, Calibration Kit for TCC, Đo Mô Men Xoắn - Calibration Kit for TF, Đo Mô Men Xoắn DOTCL (Tohnichi), Đo Mô Men Xoắn TDTCL, Máy Đo Mô Men Xoắn ST2-BT SpinTork with Bluetooth, Máy Đo Mô Men Xoắn ST2 SpinTork, Đo Momen xoắn LC3-G , Máy Đo Mô Men Xoắn TCC, Máy Đo Momen Xoắn TF, Máy Đo Mô Men Xoắn DOT(E)-MD, Máy Đo Mô Men Xoắn DOT (Tohnichi), Máy Đo MôMen Xoắn Tohnichi DOTE3-G, Đo Mô Men Xoắn TDT3-G (TOHNICHI)

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin