Cúc ghi nhiệt độ, độ ẩm ibutton Link

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-flir-cp1220, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A35, FLIR A615, FLIR A65, FLIR AX8, FLIR, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A310 EX, FLIR A310, FLIR A310 PT, FLIR A315 F, Máy đo điện trở cách điện FLIR IM75, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ FLIR MR176, FLIR MR160, FLIR MR60, FLIR MR40, FLIR MR55, FLIR MR59, , Thiết bị đo nhiệt độ và ghi dữ liệu INTELLIROCK III MATURITY LOGGER , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG130, FLIR TG165, FLIR TG54, FLIR TG56, Camera nội soi FLIR VS70, Đồng hồ vạn năng FLIR DM66, FLIR DM64, FLIR DM62, FLIR DM90, FLIR IM75, Đồng hồ vạn năng FLIR DM285, FLIR DM284, FLIR DM166, FLIR DM93, FLIR , Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM57, FLIR CM55, FLIR TA72, FLIR TA74, FLIR VT8, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM74, FLIR CM72, FLIR CM46, FLIR CM44,, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM275, FLIR CM174, FLIR CM85, FLIR CM83, FLIR CM82, FLIR CM78, Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GF346, FLIR A6604, FLIR G300 A, QL320, FLIR GF77, FLIR GF620, , Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GFX320, FLIR GF300, FLIR GF304, FLIR GF306, FLIR GF320, FLIR GF343, Camera chụp ảnh nhiệt FLIR C3, FLIR C2, FLIR ONE PRO, FLIR ONE PRO, Camera chụp ảnh nhiệt FLIR E6 WIFI, FLIR E5 WIFI, FLIR E4 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E53, E5-XT, E6-XT, E8-XT, FLIR E8 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T840, FLIR T540, FLIR T530, FLIR E95, FLIR E85, , Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T1040, FLIR T1010, FLIR T660, FLIR T640, FLIR T620, FLIR T600

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-merlin-technology-cp1221, Thiết bị đo độ ẩm Merlin MOISTEC-BIO, Thiết bị đo độ ẩm Merlin EVO-CHIPS, Thiết bị đo độ ẩm Merlin EVO-BIO, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Merlin TH-C, RECORD 3, Máy đo nhiệt độ độ ẩm Merlin HM8-RLF T01, Máy đo độ ẩm giấy Merlin HM8-RLF TS, Máy đo độ ẩm giấy Merlin HM8-PMC2, Máy đo độ ẩm Merlin EVO AC, EVO FC, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng Merlin MOISTEC-PRO, Máy đo độ ẩm tường, vật liệu xây dựng Merlin EVO CC, Máy đo độ ẩm gỗ Merlin EVO SM, EVO WW, Máy đo độ ẩm gỗ Merlin HM9-WS13, HM9-WS25

Thiết bị hãng Hellma, Thiết bị hãng PHARMATEST, Thiết bị hãng Foss, Cúc ghi nhiệt độ, độ ẩm ibutton Link

T-String - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Sense® SD - Temperature Sensor - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Sense® - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-20 ft-1 - Temperature Sensor with 20 foot cable - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-25 ft-1 - Temperature Sensor with 25 foot cable - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-Pipe Temperature Probe - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-ProbeM - Temperature Sensor with 24 inch Cable - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-10 ft- 1 - Temperature Sensor with 10 foot cable - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe 20 ft 1 SD - Temperature Sensor (Now in Red - While Supplies Last!) - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe 20 ft 1 SD - Temperature Sensor - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe 10 ft 1 SD - Temperature Sensor - Temperature Sensor - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TL - Temperature and Light Level Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TPD - Temperature and Flow Sensor - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TV - Temperature and Voltage Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - SS-WALL-TH- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TH-BK - Temperature and Humidity Sensor - Black Case- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TH - Temperature and Humidity Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TC - Temperature and AC Current Sensor, 0-20 Amps - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-T - Temperature Sensor- iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1990R-F5# iButton 64 bit ROM w/ Presence Detect - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1992L-F5+ iButton NVRAM 1Kb - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1996L-F5+ iButton NVRAM 64Kb - iButton Link, Bộ đọc dữ liệu thiết bị ghi nhiệt độ - Thermodata Viewer Package - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1990A-F5+ iButton 64 bit ROM - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1977-F5# iButton EEPROM 256 Kb w/PW Protect - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1973-F5+ iButton EEPROM 4Kb - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1971-F5+ iButton EEPROM 256 bit - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1922L-F5# Thermochron 8K -40 to 85°C - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1922T-F5# Thermochron 8K High Temp - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1923-F5# Hygrochron Temperature and Humidity Data Logger - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1963S-F5+ - iButton Link, Bo ghi nhiệt độ - DS1922E-F5# Thermochron 8K Data Points Extended Temp - iButton Link

CUVETTE THỦY TINH HELLMA TYPE 6030-OG, CUVETTE THẠCH ANH HELLMA TYPE 100-0S, CUVETTE THẠCH ANH HELLMA TYPE 100-QS, CUVETTE THẠCH ANH HELLMA TYPE 100-QX. BỘ KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA 666-S000, KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA CODE 666-F2, KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA CODE 666-F203, KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA CODE 666-F390, KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA CODE 666-F7, KÍNH LỌC CHUẨN HELLMA, CODE 666-F2

MÁY THỬ ĐỘ KÍN VỈ THUỐC PT-LT PHARMATEST, MÁY KIỂM TRA TỶ TRỌNG KHỐI BỘT PT-SV100 PHARMATEST, MÁY KIỂM TRA TỶ TRỌNG KHỐI BỘT PT-TD300 PHARMATEST, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN VIÊN THUỐC PTF 20E/ER PHARMATEST, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN VIÊN THUỐC PTF 1DR PHARMATEST, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN VIÊN THUỐC 10E/ER PHARMATEST, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN VIÊN THUỐC PTF 30ERA PHARMATEST, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN VIÊN THUỐC PTF 60ERA, THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN PTB 111E PHARMATEST, THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN PTB 302 / PTB 502 PHARMATEST, THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN PTB 311E / 511E / 311E-800, THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN PTB 420 PHARMATEST, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC PTB M PHARMATEST.

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG FOSS Kjeltec 8200, MÁY CẬN HỒNG NGOẠI NIRS FOSS DA1650, MÁY NGHIỀN MẪU FOSS HAMMERTEC, MÁY NGHIỀN MẪU FOSS CM 290, MÁY NGHIỀN MẪU FOSSS CT 293 CYCLOTEC, MÁY NGHIỀN MẪU FOSS KN 295 KNIFETEC, MÁY NGHIỀN MẪU FOSS HM 294 / HM 297, MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG FOSS Kjeltec 8100, MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG FOSS Kjeltec 8400, MÁY ĐO ĐẠM TỰ ĐỘNG FOSS DUMATEC 8000, MÁY PHÁ MẪU FOSS DT 208 & DT 220

Bo ghi nhiệt độ - DS1922E-F5# Thermochron 8K Data Points Extended Temp - , Bộ ghi nhiệt độ - DS1963S-F5+ - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1923-F5# Hygrochron Temperature and Humidity , Bộ ghi nhiệt độ - DS1922T-F5# Thermochron 8K High Temp - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1922L-F5# Thermochron 8K -40 to 85°C - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1971-F5+ iButton EEPROM 256 bit - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1973-F5+ iButton EEPROM 4Kb - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1977-F5# iButton EEPROM 256 Kb w/PW Protect - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1990A-F5+ iButton 64 bit ROM - iButton Link, Bộ đọc dữ liệu thiết bị ghi nhiệt độ - Thermodata Viewer Package - iButton , Bộ ghi nhiệt độ - DS1996L-F5+ iButton NVRAM 64Kb - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1992L-F5+ iButton NVRAM 1Kb - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ - DS1990R-F5# iButton 64 bit ROM w/ Presence Detect - iButton , Sensor đo nhiệt độ - MS-T - Temperature Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TC - Temperature and AC Current Sensor, 0-20 Amps , Sensor đo nhiệt độ - MS-TH - Temperature and Humidity Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TH-BK - Temperature and Humidity Sensor - Black , Sensor đo nhiệt độ - SS-WALL-TH- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TV - Temperature and Voltage Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TPD - Temperature and Flow Sensor - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - MS-TL - Temperature and Light Level Sensor- iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe 10 ft 1 SD - Temperature Sensor - , Sensor đo nhiệt độ - T-Probe 20 ft 1 SD - Temperature Sensor , Sensor đo nhiệt độ - T-Probe 20 ft 1 SD - Temperature Sensor (Now in , Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-10 ft- 1 - Temperature Sensor with 10 , Sensor đo nhiệt độ - T-ProbeM - Temperature Sensor with 24 inch Cable -, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-Pipe Temperature Probe - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-25 ft-1 - Temperature Sensor with 25, Sensor đo nhiệt độ - T-Probe-20 ft-1 - Temperature Sensor with 20 , Sensor đo nhiệt độ - T-Sense® - iButton Link, Sensor đo nhiệt độ - T-Sense® SD - Temperature Sensor - iButton Link, T-String - iButton Link, Bộ ghi nhiệt độ, bộ ghi độ ẩm Ibutton Link

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin