Đồng hồ đo áp suất Nagano, Cảm biến đo áp suất Nagano

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo hãng Nagano Keiki, Thiết bị hãng Daichi Keiki, Thiết bị hãng Optex, Thiết bị đo hãng Omega

Đồng hồ đo nhiệt độ TB4 Nagano Keiki, Đồng hồ đo nhiệt độ RB Nagano Keiki, Đồng hồ đo nhiệt độ TB_2 Nagano Keiki, Đồng hồ đo nhiệt độ TB Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SL85 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SD Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất M Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GW35/GW45 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GW28 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GW Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GV95/GV97 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GV4 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GV Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GT15 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GR Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GP Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GK Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GH Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GF3 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GF Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GA Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất BA, BC, BE, BG, BJ, BL Nagano Keiki, Đồng hồ đo nhiệt độ TU1 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC61 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC31 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SU1 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC35 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SU8 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SU4 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SU3 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC15/GC16 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC64 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC66 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC67 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất SN9 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất ZT60 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất ZT60w Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất ZT61 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất ZT64 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất ZT67 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC73 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất ZT15z Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất ZT11 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất ZT15 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất ZT16 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KJ91 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất SU10 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH55 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KJ16 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL55 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KJ55 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất GC51 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất SU8 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất SU75 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KM15 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KM16 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KM31 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH15 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC51 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC75 Nagano Keiki, Đồng hồ đo áp suất GC74 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KJ96 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL91 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL92 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL95 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH25 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH41 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH43 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH31 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH28 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH75 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH50 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH51 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KD41 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KD43 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất SU15 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH11 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KH78 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL71 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL74 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KL75 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất KE21 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD71 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CE40 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CL14 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CL13 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CB33 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CL71 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CL70 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD70 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD30 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CQ30 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CQ20 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CQ21 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CS31 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CB15 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD52 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CQ50 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD50 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CQ51 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD51 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD82 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD77 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD73 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD63 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD51 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD36 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD35 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD27 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD23 Nagano Keiki, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PD13 Nagano Keiki, Cảm biến đo lưu lượng NV1 Nagano Keiki, Cảm biến đo lưu lượng NJ81NJ82NJ83 Nagano Keiki, Cảm biến đo lưu lượng NV6 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CL21 Nagano Keiki, Cảm biến đo lưu lượng NV6/8 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD20 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CS41 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CB14 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD76 Nagano Keiki, Cảm biến đo áp suất CD75 Nagano Keiki

Đầu Nối Đo Áp Suất ZKV Daichi Keiki, Đầu Nối Đo Áp Suất ZGC Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất SYT Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất SJ Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất SA Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất SK Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất SCT Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất SMK Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất PS Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất PK Daichi Keiki, Đồng Hồ Đo Áp Suất KPT Daichi Keiki

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay VF-3000 Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-3S Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-7LD Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-2 Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-S80 and PT-U80 Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định CS-30TAC Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BS-30TV Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BS-05TA Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BF-30I-A Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định SA-80T-4A Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định SA-80T-2A Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BA-30TA-S Optex

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-piusi-cp1140, Xe lọc dầu di động Piusi DEPUROIL, Máy bơm hút dầu di động Piusi CAMBIAOLIO, Cò bơm, vòi bơm mỡ Piusi K500, Cò bơm, vòi bơm mỡ Piusi GREASTER, Cò bơm, vòi bơm dầu Piusi K40, Máy bơm đầu PIUSI DELPHIN PRO IBC, Máy bơm dầu di động Piusi DELPHIN_PRO_X, Bộ hiển thị lưu lượng Piusi , Cảm biến đo lưu lượng đầu Piusi , Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi NEXT 2, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K900, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K700, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K600, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K400, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K33 ATEX, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K33, K44, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K24, K24 ATEX, IECEx, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi K200

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-macnaught-cp1141, Cò bơm, vòi bơm dầu mỡ Macnaught, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught L-DTUM, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught ADTUM, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught L-FM25, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught L-DTFM, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught DM100, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught AMFM, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught ADTFM, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught L-DOM80, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught L-DOM35, Cảm biến đo lưu lượng dầu Macnaught IM019P, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught IM019E, Cảm biến đo lưu lượng dầu Macnaught IM012P, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught IM012M, Đồng hồ đo lưu lượng dầu Macnaught IM012E,

 

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/
Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin