Khúc xạ kế hãng Atago- Nhật Bản

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Khúc xạ kế hãng Atago, Thiết bị đo hãng Atago

Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Và Nhiệt Độ Đông Đặc Của Ethylene, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Kali Sulfat - PAL-56S - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng PRO Graphic - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng BASE Plus - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng BASE - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng PRO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Độ Thẩm Thấu Nước Tiểu - PAL-mOsm - , Khúc Xạ Kế Để Bàn Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - T3-NE - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - MASTER-SUR/NM - ATA, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu - UG-α - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu Của Mèo - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" - PEN-Urine S. G. - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu - , Sản Phẩm Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu - MASTER-URC/Nα - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu Của Chó - PAL-USG (DOG) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Đo Nồng Độ Rượu - MASTER-KMW - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay Dòng MASTER Đo Nồng Độ Rượu - MASTER-BAUME - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Rượu - WM-7 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay Dòng MASTER Đo Nồng Độ Rượu - MASTER-P/KMW - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-87S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-86S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-79S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-83S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-BUTYRO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Dimethyl Formamide - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Mặn - PR-100SA - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Ethanol - PET-109 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Oxy Già - PR-50HO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Isopropanol - PR-60PA - ., Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-201α - ATAGO, Máy Phân Cực Kế Tự Động - SAC-i - ATAGO, Máy Phân Cực Kế Tự Động Nhỏ Gọn - POL-1/2 - ATAGO, Máy Phân Cực Kế - POLAX-2L - ATAGO, Máy Phân Cực Kế Tự Động - AP-300 - ATAGO, Máy Đo Độ Dẫn Điện Kỹ Thuật Số - DEC-2 - ATAGO, Máy Đo pH Kỹ Thuật Số - DPH-2 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-32α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-301α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M4/1550 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M2/1550 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M4 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M2 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Cao Và Nhiệt Độ Cao - , Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Thấp - NAR-1T•LO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-1T LIQUID - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Cao Và Nhiệt Độ Cao - , Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Thấp Và Nhiệt Độ Cao - NAR-2T•LO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-4T - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-3T - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - DR-A1-Plus - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - DR-A1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-2T - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-1T SOLID - ATAGO, Tỷ Trọng Kế Kỹ Thuật Số Đo Dung Dịch Điện Phân - DH-10C - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Hút - QR-Brix - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Nhúng Đo Liên Tục - PAN-1(L) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Nhúng Đo Liên Tục - PAN-1(M) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Nhúng Đo Liên Tục - PAN-1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Vi Sai Kỹ Thuật Số - DD-7 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Tự Động - SMART-1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-BASE(D) - ATAGO. Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-BASE(A) - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Độ Mặn - CM-780N-SW - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-Line Giám Sát Nồng Độ Ethylene Glycol - CM-780N-EG - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-780N - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-780N-Plus - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-800α - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line - PRM-100α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-BX/RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-LOOP - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-3 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-2 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-Coffee - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-Cleaner - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-AntiRust - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Độ Mặn - PEN-SW(W) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Độ Mặn - PEN-SW(WV) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Nồng Độ Rượu Ethyl - PEN-Ethanol(V) - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Nồng Độ Rượu Ethyl - PEN-Ethanol(W) - , Khúc xạ kế đo độ ngọt SK100R

Máy đo độ nhớt LVDV-2T, Máy đo độ nhớt LVDV-E, Máy Đo Độ Nhớt Sơn Ku2, Máy Đo Độ Nhớt Giá Rẻ LVT, Máy Đo Độ Nhớt DV1M Brookfield,

Máy đo dòng nhiệt FM-201 Kyoto Kem, Máy đo dòng nhiệt HFM-215N Kyoto Kem, Máy đo dòng nhiệt QTM-710 và QTM-700 Kyoto Kem, Máy đo khúc xạ ASCA-6400 Kyoto Kem, Máy đo khúc xạ RA-130 Kyoto Kem, Máy đo khúc xạ RA-620 - 600 Kyoto Kem, Máy đo tỷ trọng ASCA-6400 Kyoto Kem, Máy đo tỷ trọng DA-130N Kyoto Kem, Máy đo tỷ trọng DA-100 Kyoto Kem, Máy đo tỷ trọng DA-650-645-640 Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKH-700 Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKV-710B Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKV-710S Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKV-710M Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKC-710B Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKC-710S Kyoto Kem, Máy chuẩn độ Karl Fischer MKC-710M Kyoto Kem, Máy chuẩn độ điện thế AT-710B Kyoto Kem. Máy chuẩn độ điện thế AT-710S Kyoto Kem, Máy chuẩn độ điện thế AT-710M Kyoto Kem,

Van điều áp khí Gas, LPG Aichi Keiki CH25N-050-1, Van giảm áp khí Gas, LPG Aichi Keiki C13N-005-1, C20N-005-1, C20N-015-1, Van giảm áp khí Gas, LPG Aichi Keiki AH40N-11, AH50N-11, AH75N-11, Bộ điều áp khí Gas, LPG Aichi Keiki A20N-2, A25N-2, A30N-2, A40N-2, A50N-2, A40N-11, A50N-11, , Bộ điều áp khí Gas, LPG Aichi Keiki A8N-1, A10N-1, A13N-1, A20N-1, A25N-1,, Đồng hồ đo lưu lượng khí Gas, LPG Aichi Keiki TBX30, TBX100, TBX100F, TBX150F, Đồng hồ đo lưu lượng khí Gas, LPG Aichi Keiki TBZ60, TBZ150, TBZ300,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-gigahertz-solutions-cp1219, Máy đo điện từ trường Gigahertz MK10, Máy đo điện từ trường Gigahertz MK20, Máy đo điện từ trường Gigahertz MK30, Máy đo điện từ trường Gigahertz PROFI MK50, Máy đo điện từ trường Gigahertz PROFI MK70-3D, Máy đo điện từ trường Gigahertz MK70-3D PLUS 2.2, Máy đo và ghi dữ liệu điện từ trường Gigahertz NFA1000, Máy đo và ghi dữ liệu điện từ trường Gigahertz NFA400, Máy đo và ghi dữ liệu điện từ trường Gigahertz NFA30M, Cảm biến đo điện từ trường Gigahertz ES-NFA, Cảm biến đo điện từ trường Gigahertz MS3-NFA, Đồng hồ vạn năng Gigahertz DMM3-SET, Cảm biến điện từ trường Gigahertz STS1, Máy đo điện từ trường Gigahertz ME3951A, Máy đo điện từ trường Gigahertz ME3851A, Máy đo điện từ trường Gigahertz ME3840B, Máy đo điện từ trường Gigahertz ME3830B, Máy đo điện từ trường Gigahertz ME3030B, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HF32D, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HF35C, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFE35C-BASIC, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFE35C, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFW35C, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFEW35C, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HF38B, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HF59B, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFE59B, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFW59D, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFW59D PLUS, Thiết bị đo điện từ trường Gigahertz HFEW59BD PLUS

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin