• Lõi Lọc Than Hoạt Tính Đường Ống Khí Nén ATLAS COPCO

Lõi Lọc Than Hoạt Tính  Đường Ống Khí Nén ATLAS COPCO (lọc cacbon) - QD

Hãng Omega-Air cung cấp lõi lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; giá thành thấp hơn, hàng sản xuất châu âu.

Các lõi lọc tinh đường ồng khí nén AtlasCopco:

QD9;QD32;QD44;QD60;QD120;QD175;QD260;QD280;QD390;QD520;QPD520F;QD780F;PD850F giúp lọc bỏ bụi bẩn, tách nước trong khí nén.

Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822


 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD9 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD44 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD520F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><span style="font-size: 18px;"><strong>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 520F (Atlas Copco)</strong></span></h2> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 520F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <p> </p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD32 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD60 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD390 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><strong>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 390 (Atlas Copco)</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc đường ống kh&iacute; n&eacute;n thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 390 QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD850F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 18px;">L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 850F (Atlas Copco)</span></h2> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 850F QD/A AL</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <p><strong></strong></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD175 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><strong>L&otilde;i Lọc Đường Ống QD175 (Atlas Copco) hay Lọc Than Hoạt T&iacute;nh</strong></strong></h2> <strong> </strong> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc than hoạt t&iacute;nh thay thế h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 175 QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD520 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 520 (Atlas Copco)</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD120 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD780F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD17 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD150 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p>L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD 780F (Atlas Copco)</p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F QD/A AL</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco QD260/280 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Than Hoạt T&iacute;nh QD260/QD280 (Atlas Copco)</span></strong></strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc đường ống kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 260 QD/A AL</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>L&otilde;i lọc cabon d&ugrave;ng hấp thụ hơi dầu, khử m&ugrave;i trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <div><br /> </div> <p><strong></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin