Thiết bị đo chỉ tiêu nước hãng HM Digital

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hm-digital-cp22634,

Khúc xạ kế RSM-1000 HM Digital, Khúc xạ kế SCM-1000 HM Digital, Cảm biến phát hiện rò rỉ nước LeakBlock Sensor LBS-10 HM Digital, Thiêt bị đo nước đa chỉ tiêu Handhelds COM-100 HM Digital, Thiết bị đo độ pH Handhelds PH-200 HM Digital, Thiết bị đo nước đa chỉ tiêu COM-300 HM Digital, Thiết bị đo độ ORP-200 HM Digital, Thiết bị đo độ mặn SB-1500H HM Digital , Thiết bị đo độ dẫn điện COM-80 HM Digital, Thiết bị đo PH-80 HM Digital, Thiết bị đo nồng độ chất hòa tan trong nước AP-1 HM Digital, Thiết bị đo độ dẫn điện AP-2 HM Digital, Thiết bị đo nồng độ chất hòa tan TDS-3 HM Digital, Thiết bị đo độ dẫn điện EC-3 HM Digital, Thiết bị đo độ dẫn điện EC-3M HM Digital, Thiết bị đo tổng nồng độ chất hòa tan trong nước TDS-4TM HM Digital, Thiết bị đo tổng nồng độ chất hòa tan trong nước TDS-4 HM Digital, Thiết bị đo tổng nồng độ chất hòa tan trong nước TDS-EZ HM Digital, Thiết bị đo nồng độ chất hòa tan trong nước ZT-2 HM Digital, Bộ điều khiển đo nước đa chỉ tiêu HM-200 HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện QC-1 HM Digital, Bộ điều khiển đo nồng độ chất hòa tan trong nước SM-1 HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors DM-1 HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors TRM-1 HM Digital , Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors DM-2 HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors DM-2EC HM Digital, Bộ điều khiể đo lưu lượng Monitors FLM-3 HM Digital, Bộ điều khiển đo chỉ tiêu nước Monitors HM-500 HydroMaster HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors LDM-100R HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors LSM-100 HM Digital, Bộ điều khiển đo hàm lượng chất hóa tan trong nước Monitors PM-1 HM Digital, Bộ điều khiển đo hàm lượng chất hòa tan trong nước Monitors PM-2 HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Monitors PSC-60D HM Digital, Bộ điều khiển đo DO Monitors PSC-64D HM Digital, Bộ điều khiển đo DO Controllers PSC-50 HM Digital, Bộ điều khiển đo Oxy hòa tan Controllers PSC-54 HM Digital, Bộ điều khiển đo nồng độ chất hòa tan TDS Controllers PSC-150 HM Digital, Bộ điều khiển đo độ dẫn điện Controllers PSC-154 HM Digital, Bộ điều khiển đo nồng độ chất hòa tan Controllers CIC-152-N / CIC-152-4 HM Digital, Bộ điều khiển đo tổng lượng chất hòa tan trong nước Controllers CIC150-N/ CIC-150-4 HM Digital, Bộ điều khiển đo pH Controllers PPH-1000 HM Digital, Bộ điều khiển đo nồng độ chất hòa tan Controllers PS-202 HM Digital, Đầu đo tổng nồng độ chất hòa tan trong nước HM Digital SP-5, Đầu đo nồng độ chất hòa tan trong nước TDS/EC HM Digital SP-1, SP-1-PSC, Đầu đo độ pH HM Digital SP-P5, Đầu đo độ dẫn điện HM Digital SP-C5, Đầu đo độ OPR HM Digital SP-O2, Đầu đo độ pH HM Digital SP-P2, Đầu đo độ dẫn điện HM Digital SP-C1

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-diversified-enterprises-cp1472, Máy đo lực căng CSC DuNouy Tensiometer, Bút đo lực căng bề mặt ACCU DYNE TEST Marker Pens

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kds-instrument-cp1473, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng KDS KT1825, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu dòng điện, điện áp KDS KT1815, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt, can nhiệt KDS KT1814, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình KDS KT1810, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu nhiệt điện trở KDS KT1812, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu can nhiệt KDS DT, Bộ điều khiển nhiệt độ KDS BT, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ KDS KDS801, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ KDS KDS382, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ KDS KDS800, Cảm biến đo chênh áp KDS KDS602, Cảm biến áp suất KDS KDS600, Cảm biến áp suất KDS KDS601, Cảm biến áp suất KDS KDS611, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu Dead Weight KDS , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu Dead Weight KDS KDV-0.25(-0.095~0.25)MP, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu Dead Weight KDS KD-0.25T(-0.1~0.25)M, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu Dead Weight KDS KDQ-0.04(0.04-0.6)Mpa,, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu Dead Weight KDS KE160 KE250, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu Dead Weight KDS KC06 KC6 KC25 KC60 KC60, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT10, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT20, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT25, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT30, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT50, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT60, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT100, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất KDS KT-10S, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm KDS KTS-828E, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm KDS KTS-828, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm KDS KTS900, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm KDS KTS128, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm KDS KTS528, Thiết bị hiệu chuẩn, giao tiếp KDS D-HART130 HART Communicator, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử KDS DPC100, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử KDS DPC130, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử và ghi dữ liệu KDS DPR100, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử và ghi dữ liệu KDS DPR280, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử KDS DPG100, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử KDS DPG103, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử KDS DPG200. Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử KDS DPG280, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử KDS DPG300, Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử KDS DPG360.

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-nohken-cp21152, Thiết bị báo mức điện dung CM Nohken, Thiết bị báo mức điện dung CL Nohken, Thiết bị báo mức điện dung KSV-9N Nohken, Thiết bị báo mức điện dung K Nohken, Thiết bị báo mức điện dung K Nohken, Thiết bị báo mức điện dung CG/CGS/CG65 Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn RB Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn R7 Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn C5/B3 Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn VF Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn VP11 Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn VH Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn VL Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn VC Nohken , Thiết bị báo mức chất lỏng OX Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng MT10 Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng CE Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FE Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FP Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FC Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FT Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FQ Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FS Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng SH Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng HM Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FM Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng LS Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng OL Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FR Nohken

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-nohken-cp21152, Thiết bị báo mức chất lỏng FR Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng OL Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng LS Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FM Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng HM Nohken , Thiết bị báo mức chất lỏng SH Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FS Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FQ Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FT Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FC Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FP Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng FE Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng CE Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng MT10 Nohken, Thiết bị báo mức chất lỏng OX Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn VC Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn VL Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn VH Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn VP11 Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn VF Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn C5/B3 Nohken , Thiết bị báo mức chất rắn R7 Nohken, Thiết bị báo mức chất rắn RB Nohke, Thiết bị báo mức điện dung CG/CGS/CG65 Nohken, Thiết bị báo mức điện dung K Nohken, Thiết bị báo mức điện dung K Nohken, Thiết bị báo mức điện dung KSV-9N Nohken, Thiết bị báo mức điện dung CL Nohken, Thiết bị báo mức điện dung CM Nohken

http://stock.ttech.vn/pin-hang-kung-long-acquy-hang-kung-long-cp1474, Pin hãng Kung Long MSK SERIES, Pin hãng Kung Long TPK SERIES, Ắc quy hãng Kung Long WP SERIES, Acquy hãng Kung Long WPS SERIES, Acquy hãng Kung Long WP WATT SERIES, Ac Quy hãng Kung Long WPL SERIES, Ac Quy hãng Kung Long U1 SERIES, Ac Quy hãng Kung Long LG SERIES, Ac Quy hãng Kung Long KPH, Ac Quy hãng Kung Long HTP, Ac Quy hãng Kung Long CWP100-12N , Ac Quy hãng Kung Long STARTING

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ecotech--cp21700, AMBIENT SPIRANT BAM Ecotech, AMBIENT PROTINUS 1000 Ecotech, AMBIENT MICROVOL 1100 Ecotech, AMBIENT MEGAVOL 3000 Ecotech, AMBIENT CERTA 1000 Ecotech, AMBIENT HIVOL 3000 Ecotech, AMBIENT EXACTUS BAM Ecotech, ECOTECH Aurora 4000 Ecotech, ECOTECH Aurora 3000 Ecotech, CALIBRATION Serinus Cal 2000 Ecotech, CALIBRATION Serinus Cal 1000 Ecotech, TOXIC/HYDROCARBON VOC1000 Ecotech, Serinus 44 Ammonia Analyser NH3 ANALYSER Ecotech, Serinus 50 SO2 Analyser SO2 ANALYSER Ecotech, Serinus 40 Oxides of Nitrogen Analyser NOx ANALYSER Ecotech, Serinus 30 Carbon Monoxide Analyser CO ANALYSER Ecotech, Serinus 40 Oxides of Nitrogen Analyser NO2 ANALYSER Ecotech, Serinus 10 Ozone Analyser Ecotech

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ecotech--cp21700, Máy đo nồng độ khí O3 Serinus 10 Ozone Analyser Ecotech, Máy đo nồng độ khí NO2 Serinus 40 Oxides of Nitrogen Analyser NO2 ANALYSER Ecotech, Máy đo nồng độ khí CO Serinus 30 Carbon Monoxide Analyser CO ANALYSER Ecotech, Máy đo nồng độ khí NO, NO2, NO3, Serinus 40 Oxides of Nitrogen Analyser NOx ANALYSER Ecotech, Máy đo nồng độ khí SO2 Serinus 50 SO2 Analyser SO2 ANALYSER Ecotech, Máy đo nồng độ khí NH3 Serinus 44 Ammonia Analyser NH3 ANALYSER Ecotech, Máy đo nồng độ khí độc, khí dễ bay hơi VOC TOXIC/HYDROCARBON VOC1000 Ecotech, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo khí CALIBRATION Serinus Cal 1000 Ecotech, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo khí CALIBRATION Serinus Cal 2000 Ecotech, Hệ thống quan trắc không khí ECOTECH Aurora 3000 Ecotech, Hệ thống quan trắc không khí ECOTECH Aurora 4000 Ecotech, Thiết bị đo nồng độ bụi trong không khí AMBIENT EXACTUS BAM Ecotech, Thiết bị đo nồng độ bụi trong không khí AMBIENT HIVOL 3000 Ecotech, Thiết bị đo nồng độ bụi không khí AMBIENT CERTA 1000 Ecotech, Thiết bị lấy mẫu không khí AMBIENT MEGAVOL 3000 Ecotech, Thiết bị lấy mẫu khí AMBIENT MICROVOL 1100 Ecotech, Thiết bị quan trắc bụi trong không khí AMBIENT PROTINUS 1000 Ecotech, Thiết bị quan trắc bụi trong không khí AMBIENT SPIRANT BAM Ecotech

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin