Thiết bị đo hãng Hanna Instruments

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầ giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-luc-hang-digitech-cp755, Máy phân tích lực Digitech Tec3DW-01F, Tec3DW-02F, , Máy phân tích lực Digitech Tec3D-01F, Tec3D-02F, Tec3D-05F, Máy phân tích lực Digitech Tec-01F, Tec-02F, Tec-05F, Máy phân tích lực Digitech Tec-01, Tec-02, Tec-05, Tec-10, Tec-20, Tec-50, Máy phân tích lực Digitech FWT-100, FWT-200, FWT-500, FWT-1000, , Máy phân tích lực Digitech FT-502, Máy phân tích lực Digitech FT-501, Thiết bị kiểm tra kéo nén lò xo Digitech ASP-1000, ASP-1000S, ASP-2000, . Thiết bị kiểm tra kéo nén lò xo Digitech ASP-100, ASP-100S, ASP-200, ASP-200S, , Máy kiểm tra lực nhấn bàn phím, công tắc Digitech DTF-1, DTF-2, Máy đo lực kéo nén DTW series Digitech, Máy thử kéo nén ASM 1000 Digitech, Máy thử kéo nén lò xo ASP-100/ASP-100S Digitech¸Máy thử kéo nén lò xo STP-5/STP-5S Digitech¸ Máy đo lực kéo nén DTW-20DML / DTW-100DML / DTW-200DML Digitech, Máy đo lực kéo nén DTG series Digitech, Máy đo moment xoắn DTR series Digitech, Đồng hồ đo lực kéo nén Digitech DTG-100, Đồng hồ đo lực kéo nén Digitech DTG-50, Đồng hồ đo lực kéo nén Digitech DTG-20, Đồng hồ đo lực kéo nén Digitech DTG-5, DTG-10, Đồng hồ đo lực kéo nén Digitech DTG-1, DTG-2, Máy thử kéo nén AFS-2000 Digitech, Bộ hiển thị lực SS100 Digitech,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-consort-bvba-cp1414, Thiết bị đo nhiệt độ Consort bvba T8710, T8720, Nguồn cấp hãng Consort bvba EV1450, EV2000, EV3000, Điện cực đo độ PH, độ dẫn điện, DO Amonia hãng Consort bvba, Bộ ghi dữ liệu Consort bvba D230, Bộ điều khiển và hiển thịđo pH, độ dẫn điện Consort bvba R3600, Máy đo pH, độ dẫn điện Consort bvba C3000, Máy đo pH, độ dẫn điện Consort bvba C1000, Máy đo pH, độ dẫn điện Consort bvba C6000, Máy đo pH, độ dẫn điện Consort bvba C5000,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kobold-cp895, Thiết bị đo mức bằng sóng Radar Kobold NRM, Bộ đếm và bộ điều khiển định lượng KOBOLD ZOK, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Kobold DUC, Thiết bị đo lưu lượng điện tử kiểu cắm Kobold PITe UMF-2, Cảm biến đo nhiệt độ Kobold MWD, Thiết bị đo áp suất, cảm biến áp suất Kobold PSD, Thiết bị đo lưu lượng khí nén, Oxy, N2, H2, CO2 KOBOLD KME, Thiết bị đo lưu lượng, tổng năng lượng nhiệt KOBOLD KEC, Thiết bị đo lưu lượng KOBOLD DOE, Thiết bị đo lưu lượng điện từ Kobold model MIM,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-texture-technologies-cp822, Thiết bị đo hình dạng và thể tích Texture Technologies , Thiết bị đo và phân tích lực Texture Technologies , Thiết bị đo và phân tích lực Texture Technologies TA.XTPlus 100 Connect, Thiết bị đo và phân tích lực Texture Technologies , Thiết bị đo và phân tích lực Texture Technologies ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-horiba-cp1415, Máy đo nước đa chỉ tiêu Horiba LAQUA DS-73, Máy đo nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba LAQUA DO220¸Máy đo nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba LAQUA DO210, Máy đo độ dẫn điện Horiba LAQUA EC220, Máy đo độ dẫn điện Horiba LAQUA EC210, Máy đo độ pH Horiba LAQUA PH220, Máy đo độ pH Horiba LAQUA PH210¸Máy đo pH và độ dẫn điện Horiba LAQUA PC210, Máy đo pH và độ dẫn điện Horiba LAQUA PC220, Máy đo pH và nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba LAQUA ¸Máy đo pH và nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba LAQUA PD220, Máy đo độ dẫn điện để bàn Horiba LAQUA EC1100, Máy đo pH để bàn Horiba LAQUA PH1100, Máy đo pH để bàn Horiba LAQUA PH1200, Máy đo pH để bàn Horiba LAQUA PH1300, Máy đo pH để bàn Horiba LAQUA PC1100, Máy đo pH để bàn Horiba LAQUA F-72, Máy đo nước đa chỉ tiêu Horiba LAQUA DS-74, Máy đo nước đa chỉ tiêu Horiba LAQUA DS-72, Máy đo độ dẫn điện và nồng độ chất rắn hòa tan TDS Horiba LAQUAact EC110, Máy đo độ dẫn điện và nồng độ chất rắn hòa tan TDS Horiba LAQUAact EC120, Máy đo độ pH, độ dẫn điện Horiba LAQUAact PC110, Máy đo độ pH, Oxy hòa tan DO Horiba LAQUAact PD110, Máy đo độ pH Horiba LAQUAact PH110, Máy đo độ pH Horiba LAQUAact PH120¸Máy đo độ pH Horiba LAQUAact PH130, Máy đo nồng độ oxy hòa tan (DO) Horiba LAQUAact DO110, Máy đo nồng độ oxy hòa tan (DO) Horiba LAQUAact DO120, Bút đo độ pH Horiba LAQUAtwin pH-11¸Bút đo độ pH Horiba LAQUAtwin pH-22, Bút đo độ pH Horiba LAQUAtwin pH-33¸Bút đo độ dẫn và nồng độ chất rắn hòa tan TDS Horiba , Bút đo độ dẫn và nồng độ chất rắn hòa tan TDS Horiba LAQUAtwin EC-22, Bút đo độ dẫn và chất rắn hòa tan TDS Horiba LAQUAtwin , Bút đo sodium ion Horiba LAQUAtwin Na-11, Bút đo potassium ion Horiba LAQUAtwin K-11, Bút đo ion and nirate-nitrogen Horiba LAQUAtwin NO3-11C, NO3-11S, NO3-11, Bút đo calcium ion Horiba LAQUAtwin Ca-11, Bút đo độ mặn Horiba LAQUAtwin Salt-11, Bút đo độ mặn Horiba LAQUAtwin Salt-22, Bộ đo và điều khiển độ pH Horiba HP-480PL, Bộ đo và điều khiển độ pH Horiba HP-960FTP, Bộ đo và điều khiển độ pH Horiba HP-200-K, Bộ đo và điều khiển độ pH Horiba HP-480, Bộ đo và điều khiển nồng độ Clo dư Horiba HR-200, Bộ đo và điều khiển nồng độ Clo dư Horiba HR-480, Bộ đo và điều khiển giá trị điện trở nước Horiba HE-480R, Bộ đo và điều khiển nồng độ fluoride ion Horiba HC-200F, Bộ đo và điều khiển nồng độ fluoride ion Horiba HC-300F, Điện cực đo độ dẫn điện Horiba FES-210L, Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu Horiba HQ-300, Bộ đo nồng độ acid Horiba PM-960, Điện cực đo độ dẫn điện Horiba ESH-01-C-SN, Điện cực đo độ dẫn điện Horiba FES-310L, Điện cực đo độ dẫn điện Horiba FS-01FC-SL , Thiết bị đo và điều khiển ammonia nitrogen(NH4-N) , Điện cực đo nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba HD-200, Điện cực đo nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba HD-200FL, Thiết bị đo và điều khiển nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba HD-300, Thiết bị đo và điều khiển nồng độ Oxy hòa tan DO Horiba HD-480, Thiết bị đo và điều khiển độ dẫn điện Horiba HE-200C, Thiết bị đo và điều khiển điện trở chất lỏng Horiba HE-200R, Thiết bị đo và điều khiển độ dẫn điện Horiba HE-300C, Thiết bị đo và điều khiển pH Horiba HP-480TP, Thiết bị đo tổng cacbon hòa tan TOC Horiba HT-110, Thiết bị đo độ bùn Horiba HU-200SS, Thiết bị đo độ dẫn điện Horiba HE-200H, Thiết bị đo ORP meter HO-300 Horiba, Thiết bị đo ORP meter HO-480 Horiba

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-hanna-instruments-cp1416, Điện Cực pH Trong Đường Ống, Cáp 3m Hanna HI1001, Điện Cực pH Cổng BNC Cáp 5m Hanna HI1002/5, Điện Cực pH Cổng BNC Cáp 3m với matching pin Hanna HI1003/3, Điện Cực pH Cổng BNC Cáp 5m với matching pin Hanna HI1003/5, ĐIỆN CỰC pH ĐO LIÊN TỤC TRONG DÒNG HI1005 HANNA, Điện Cực pH Phẳng Không Dùng Pin Hanna HI1006, Điện Cực ORP Cổng BNC Cáp 3m HI2002/3 Hanna, Điện Cực ORP Cổng BNC Cáp 5m HI2002 Hanna, Điện Cực ORP Cổng BNC Cáp 3m với matching pin HI2003/3 Hanna, Điện Cực ORP Cổng BNC Cáp 5m với matching pin HI2003/5 Hanna, Điện Cực ORP Phẳng Không Dùng Pin Hanna HI2004, ĐIỆN CỰC ORP ĐO LIÊN TỤC TRONG DÒNG HANNA HI2008, Điện Cực pH Phẳng, Cáp 5 m Hanna HI6100205, Điện Cực pH Phẳng Nhiệt Độ Cao, Cáp 10 m Hanna , Điện Cực pH Phẳng Nhiệt Độ Cao, Cáp 5 m Hanna HI6100805, Đầu Dò EC/TDS (Thang Cao) Cáp 2m Hanna HI7632-00, Đầu Dò EC/TDS (Thang Cao) Cáp 6m Hanna HI7632-00/6, Điện Cực EC/TDS (Thang Thấp) cáp 2m Hanna HI7634-00, Điện Cực EC TDS (Thang Thấp) cáp 4m Hanna HI7634-00 4, Điện Cực EC/TDS (Thang Thấp) cáp 5m HI7634-00/5 Hanna, Đầu Đo Độ Dẫn Online, Cáp 3m Hanna HI7638, Điện Cực Độ Dẫn Online vòng platin, cảm biến Pt100 và cáp 3m Hanna HI7639, Đầu Dò DO Galvanic Cho HI8410, Cáp 10m Hanna, Đầu Dò DO Galvanic Cho HI8410, Cáp 4m Hanna HI76410/4, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng Black Stone 1.5 lít/giờ 13 bar Hanna BL1.5-2, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng Black Stone 10.8 lít/giờ 3 bar Hanna BL10-2, Bộ Điều Khiển (pH, ORP) Dùng Trong Bể Bơi & Spa Hanna BL121, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng 15.2 lít/giờ 1 bar Hanna BL15-2, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng 18.3 lít/giờ 0.5 bar Hanna BL20-2, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng 2.9 lít/giờ 8 bar Hanna BL3-2, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng 5.0 lít/giờ 7 bar Hanna BL5-2, Bơm Định Lượng hóa chất lỏng 7.6 lít/giờ 3 bar Hanna BL7, Bơm kết hợp kiểm soát pH Hanna BL7916-2, Máy Phân Tích Và Kiểm Soát Clo Liên Tục Hanna PCA310, Máy Phân Tích Và Kiểm Soát Clo, pH Và Nhiệt Độ Hanna PCA320, Máy Phân Tích Và Kiểm Soát Clo, pH, ORP Và Nhiệt Độ Hanna PCA330, Máy Phân Tích Và Kiểm Soát Clo, pH Và Nhiệt Độ PCA340-2 Hanna, Màn Hình Kiểm Soát Mực Nước HI7873 220 Hanna, Màn Hình Kiểm Soát Mực Nước HI7871/220 Hanna, Cảm Biến Đo Mực Nước (5 Cái) HI731324 Hanna, Đầu Gắn Cảm Biến Mực Nước HI7874 Hanna, Cổng Kết Nối HI7164 Hanna, Máy Đo Dinh Dưỡng Trong Thủy Canh Và Nhà Kính Hanna HI83325-02, Máy Quang Đo Đa Chỉ Tiêu Trong Hồ Bơi Và Spa Hanna HI83326-02, Máy Quang Đo pH Và Đa Chỉ Tiêu Trong Nước Thế Hệ Mới Hanna HI83300-02, Máy Quang Đo pH Và Đa Chỉ Tiêu Trong Nước Thế Hệ Mới Hanna HI83300-02 , Máy Quang Đo Đa Chỉ Tiêu Trong Thủy Sản Hanna HI83303-02, Máy Quang Đo pH Và Đa Chỉ Tiêu Trong Lò Hơi Và Tháp Làm Mát Hanna HI83305-02, Máy Quang Đo pH Và Đa Chỉ Tiêu Trong Phân Tích Môi Trường Hanna HI83306-02 , Máy Đo Đa Chỉ Tiêu Trong Xử Lý Nước Hanna HI83308-02, Điện Cực Đo Natri, Natri Clorua Hanna FC300B , Điện Cực Bromide Half-Cell Hanna HI4002¸Điện Cực Cloride Half-Cell Hanna HI4007, Điện Cực Floride Half-Cell Hanna HI4010, Điện Cực Chì, Sulfat Half-Cell Hanna HI4012, Điện Cực Nitrat Half-Cell Hanna HI4013, Điện Cực Kali Half-Cell Hanna HI4014, Điện Cực Bạc Sulfit Half-Cell Hanna HI4015, Điện Cực Tham Chiếu Thân PEI Hanna HI5313, Điện Cực Tham Chiếu Cho Điện Cực ISE Half-Cell Hanna HI5315, Máy Đo Flo Trực Tiếp Trong Nước Hanna HI98402, Khúc Xạ Kế Đo Propylene Glycol Hanna HI96832, Khúc Xạ Kế Đo Ethylene Glycol Hanna HI96831, Máy Đo Ánh Sáng Cầm Tay Hanna HI97500¸Máy Đo Độ Mặn (NaCl) Cầm Tay Hanna HI931100, Máy Đo Nồng Độ Natri (Na) Cầm Tay Hanna HI931101, Máy Đo Độ Mặn Trong Thực Phẩm HACCP Hanna , Khúc Xạ Kế Đo NaCl Trong Thực Phẩm Hanna HI96821, Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt % Fructose Theo Khối Lượng Hanna HI96802, Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt % Glucose Theo Khối Lượng Hanna HI96803, Khúc Xạ Kế Đo % Đường Chuyển Hóa Theo Khối Lượng Hanna HI96804, Khúc Xạ Kế Đo Đường (%Brix) Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép Hanna HI96811, Khúc Xạ Kế Đo Đường Và Hàm Lượng Cồn Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép Hanna , Khúc Xạ Kế Đo Đường (% Brix,°Oe và °KMW) Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép ¸ Khúc xạ kế để phân tích nước biển Hanna HI96822, Bút Đo Độ Mặn, Nhiệt Độ Hanna HI98319, Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Brix Hanna HI96800, Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Brix Trong Thực Phẩm Hanna HI96801 , Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Bia Rượu Hanna HI96841, Máy Đo Độ Ẩm, Nhiệt Độ Cầm Tay Chống Thấm Nước Hanna HI9065, Máy Đo Độ Ẩm, Nhiệt Độ Cầm Tay Tích Hợp Đầu Dò Hanna HI93640, Máy Đo Độ Ẩm, Nhiệt Độ Cầm Tay Hanna HI9564, Máy Đo Độ Ẩm, Nhiệt Độ Cầm Tay Có Điểm Sương Hanna HI9565, Bút Đo Nhiệt Độ Checktemp1 Hanna HI98509, Bút Đo Nhiệt Độ Checktemp Hanna HI98501, Nhiệt Kế Chữ T, Đầu Dò Dài 300mm Hanna HI145-20, Máy Đo Nhiệt Độ Từ Xa Cho Tủ Lạnh Hanna HI147-00, Nhiệt Kế Treo Tường Hanna HI146-00, Nhiệt Kế Kỹ Thuật Số Có Đầu Dò Nhúng Chìm Hanna HI98539, Máy Đo Nhiệt Độ Trong Thực Phẩm Cổng K Hanna , Máy Đo Nhiệt Độ Trong Thực Phẩm Hanna HI935004, HI93501, HI935007, , Máy Đo Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna HI93510, Máy Đo Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna HI93510N, MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI 0.1° HANNA HI93531, MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CỔNG K CÓ 2 ĐẦU VÀO HANNA HI93532, Máy Đo 2 Kênh Nhiệt Độ Loại K,J,T Hanna HI93542, Nhiệt Kế Hồng Ngoại Hanna HI99550-00, Nhiệt Kế Ghi Dữ Liệu Hanna HI141, Máy Đo Nhiệt Độ Treo Tường Có Khóa Hanna HI143-10, Máy Đo Độ Đục Và Bentonit Trong Rượu Hanna HI83749, Máy Đo Độ Đục Trong Bia Hanna HI847492-02, Máy Đo pH, Độ Đục, Clo, Axit Cyanuric, Iot, Brom Và Sắt Hanna HI93102, Máy Đo Độ Sương Mù (Haze) EBC Của Bia Hanna HI93124, Máy Đo Độ Đục Và Clo Hanna HI93414, Máy Đo Độ Đục Tiêu Chuẩn ISO Hanna HI93703, Máy Đo Độ Đục Tiêu Chuẩn ISO Hanna HI93703C, Máy Đo Độ Đục Cầm Tay Hanna HI98703-02, Máy Đo Độ Đục Tiêu Chuẩn ISO Hanna HI98713, Máy Đo Độ Đục Và Clo Hanna HI83414-02, Máy Đo Độ Đục Để Bàn Theo Chuẩn EPA Hanna HI88703-02, Máy Đo Độ Đục Theo Tiêu Chuẩn ISO 7027 Hanna HI88713-02, Máy Đo pH Trong Trường Học Hanna HI8010, Máy Đo pH ORP Hanna HI8014, Máy đo pH cầm tay Hanna HI8314, Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Cầm Tay Hanna HI8424, Máy Đo pH Và Nhiệt Độ Cầm Tay Chống Thấm Nước Hanna HI9124, Máy Đo pH, ORP Cầm Tay với CAL Check Hanna HI9125, Máy Đo pH, ORP Cầm Tay với CAL Check Hanna HI9126, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Các Sản Phẩm Từ Sữa Hanna HI98161, Máy đo pH, Nhiệt Độ Trong Sữa Hanna HI98162, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Thịt Hanna HI98163, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Sữa Chua Hanna HI98164, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Pho Mát Chuyên Nghiệp Hanna HI98165, Máy đo pH Nhiệt Độ Trong Bia Hanna HI98167, Máy Đo pH Đất Chuyên Nghiệp GroLine Hanna HI98168, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna HI98190, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna HI991001, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Nước Ép Và Must Của Rượu , Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Đất Hanna HI99121, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Xi Mạ Hanna HI99131, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Nồi Hơi Và Tháp Làm Mát Hanna HI99141, Máy đo pH Nhiệt Độ Trong Bia Hanna HHI99151, Máy Đo pH Trong Thực Phẩm Và Bơ Sữa (HACCP) Hanna , Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Sữa Hanna HI99162, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Thịt Hanna HI99163, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Sữa Chua Hanna HI99164, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Pho Mát Hanna HI99165, Máy Đo pH Cho Giấy Và Da Thuộc Hanna HI99171, Máy Đo pH Trên Da Hanna HI99181, Máy Đo pH, Nhiệt Độ Trong Nước Uống Hanna HI99192, Bút Đo pH, Nhiệt Độ Với Độ Phân Giải 0.01pH Hanna , Bút Đo pH, Nhiệt Độ Với Độ Phân Giải 0.1pH Hanna HI98107, Bút Đo pH, Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna HI98118, Bút đo pH/Nhiệt Độ Độ Phân Giải 0.1 Hanna HI98127, Bút đo pH, Nhiệt độ Độ Phân Giải 0.01 HI98128 Hanna, BÚT ĐO pH CHUYÊN TRONG THỊT HANNA , Bút Đo pH Checker Plus Hanna HI98100, Bút đo pH Hanna HI98103. BÚT ĐO PH TRONG ĐẤT VÀ NƯỚC HANNA HI981030, Bút đo pH Trong Bia Hanna HI981031, Bút đo pH Trong Phô Mai Hanna HI981032, Bút đo pH Trong Rượu Hanna HI981033, Bút đo pH Trong Sữa Hanna HI981034, Bút đo pH Trong Sushi Hanna HI981035, Máy Đo Oxy Hòa Tan Hiệu Chuẩn Bằng Tay Hanna HI8043, Máy Đo Oxy Hòa Tan Cầm Tay Hanna HI9142, MÁY ĐO OXY HÒA TAN VÀ NHIỆT ĐỘ TRONG NƯỚC THẢI HANNA HI9146-04, MÁY ĐO OXY HÒA TAN VÀ NHIỆT ĐỘ HANNA HI9147-04, Máy Đo Oxy Hòa Tan, Nhiệt Độ Chuyên Nghiệp Cáp 4m Hanna HI98193, Máy Đo Oxy Hòa Tan, Nhiệt Độ Chuyên Nghiệp Cáp 4m Hanna HI98193/10 , Máy Đo Oxy Hòa Tan Cầm Tay Dạng Quang Học Hanna HI98198, MÁY ĐO OXY HÒA TAN ĐỂ BÀN HANNA HI2400-02, Máy Đo Oxy Hòa Tan Để Bàn Hanna HI4421-02, MÁY ĐO OXY HÒA TAN, NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN HANNA HI5421-02, Điện Cực Oxy Hòa Tan (DO) Polarographic Cho Máy HI9142, Cáp 10m HI76, Điện Cực Oxy Hòa Tan (DO) Polarographic Cho Máy HI9146, Cáp 10m , Điện Cực Oxy Hòa Tan (DO) Polarographic Cho Máy HI9142, Cáp 2m HI7640, Điện Cực Oxy Hòa Tan, Nhiệt Độ edge Hanna HI764080, Điện Cực Oxy Hòa Tan (DO) Galvanic Cho Máy HI9147, Cáp 4m HI76409/4 Hanna, Đầu Dò DO Galvanic Cho HI8410, Cáp 10m HI76410/10 , Đầu Dò DO Galvanic Cho HI8410, Cáp 4m HI76410/4 Hanna, Máy Quang Phổ Đa Chỉ Tiêu Iris Hanna HI801-02, Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu Trong Nước Thải Hanna HI83314-02, Máy Phân Tích COD Và Đa Chỉ Tiêu Trong Nước Hanna HI83399-02, Máy Phá Mẫu COD Hanna HI839800-02, Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Online (Thang Thấp) Hanna HI991404-02, Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Online (Thang Cao) Hanna HI991405-02, Máy Đo Đa Chỉ Tiêu pH/ORP/ISE và EC/TDS/Độ Mặn Hanna HI2550-02, Máy Đo pH/ORP/ISE/Nhiệt Độ Để Bàn với CAL Check Hanna HI5222-02, Máy Đo EC/TDS/NaCl/Trở Kháng/Nhiệt Độ Màn Hình , Máy Đo pH/ORP Và EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng , Máy Đo pH/ORP/ISE Và EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng Để Bàn Hanna HI5522-02, Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ Hanna HI9811-5, Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ Hanna HI9812-5, Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Thang Cao Hanna HI9813-5, Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ Thang Cao CAL Check Hanna HI9813-6, Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna , , Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/DO/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Hanna , Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng/Áp Suất Chống Thấm Nước Hanna, Máy Đo pH/ORP/DO/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm , Máy Đo pH/ISE/EC/DO/Độ Đục Chống Thấm Nước Có , Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước (Thang Thấp) Hanna HI991300, Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước (Thang Cao) Hanna HI991301, Bút Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ GRO LINE Chống Thấm Nước Hanna HI98131, Bút đo pH/Độ dẫn /TDS/Nhiệt Độ (thang cao) Hanna HI98130, Bút đo pH/Độ dẫn /TDS/Nhiệt Độ (Thang Thấp) Hanna HI98129, Bút Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Hanna HI98121, Điện Cực pH Cho Dung Môi Và Hydrocacbon 3.5mm Hanna HI10430, Điện Cực pH Kỹ Thuật Số Ngăn Ngừa Tắc Nghẽn (CPS) Hanna HI1048P , Điện Cực pH cho Nước Thải Thân Thép Không Gỉ, Cổng DIN Hanna HI12963, Điện Cực Bluetooth Đo pH Đất Không Dây HALO HI12922 Hanna, Điện cực pH Bluetooth HALO HI11312 Hanna, Máy Đo pH, ORP Để Bàn Kết Hợp Máy In Hanna HI122-02, Máy Đo pH/ORP Hanna HI2002-02, Máy đo Đa Chỉ Tiêu - Máy Đo pH/Nhiệt Độ Hanna , Máy Đo pH Kết Hợp Máy Khuấy Từ Hanna HI208-02, Máy Đo pH/mV Để Bàn Hanna HI2209-02, Máy đo pH Nhiệt Độ để bàn HI2210-02, Máy Đo pH/Nhiệt Độ Để Bàn Hanna HI2211-02, Máy Đo pH/mV/Nhiệt Độ Với CAL Check Hanna HI2221-02, Màn Hình Hiển Thị pH, EC, TDS và Nhiệt độ Hanna HI981420-02, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna PH500222-2, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna BL931700, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna BL981411-1, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna HI8711, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna PH500111-2, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna PH500121-2, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna PH500211-2, Bộ hiển thị và điều khiển đo pH Hanna PH500221-2, Thiết Bị Tự Động Lấy Mẫu Hanna HI921, Máy Chuẩn Độ Karl Fischer Volumetric Hanna HI903, Máy Chuẩn Độ Karl Fischer Coulometric Hanna HI904, Thiết Bị Chuẩn Độ Tự Động Hanna HI901C1, Thiết bị chuẩn độ tự động Hanna HI902C, Máy Chuẩn Độ Điện Thế Tự Động Hanna HI931-02, Máy Chuẩn Độ Điện Thế Hanna HI93X, HI901C1, HI902CX, HI903, HI904, Máy Chuẩn Độ Mini Sulfua Dioxit Hanna HI84500-02, Thiết bị mini phân tích tổng nồng độ acid trong rượu Hanna HI84502, Máy phân tích mini nồng độ axit trong các sản phẩm từ sữa Hanna HI84529, Máy mini phân tích nồng độ kiềm trong nước Hanna HI84531, Thiết bị mini phân tích nồng độ acid trong nước hoa quả Hanna HI84532, Thiết bị phân tích nồng độ formol trong rượu và nước hoa quả Hanna HI84533, Máy Chuẩn Độ Điện Thế Hanna HI93X

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-hanna-cp702, Bút đo pH/EC/TDS HANNA HI98129 (0.0 – 14.0), Máy đo pH/ORP cầm tay chống nước Hana HI 98183 (-2-20pH; ±2000 mV), Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ cầm tay Hanna HI 9813-5, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 8010, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99181 , Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99163, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99161, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99171, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99141, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99121, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99131, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140, Máy đo EC/TDS cầm tay Hanna HI 2030, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991001, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 8314, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991301, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991300, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98290, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9813-6, Máy đo PH/EC/TDS cầm tay Hanna HI 9812-5, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9811-5, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9829, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98280, Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9828,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin