Thiết bị đo hãng Rion

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Máy đo độ rung Rion, Máy đo độ ồn Rion.

Máy đo rung đa dụng VM-82 Rion, Máy đo độ rung Rion VM-82A, Máy phân tích độ rung VA-12 Rion, Máy đo rung đa dụng VM-83 Rion, Máy đo độ rung VM-53; VM-53A Rion, Máy đo độ rung 3 trục VM-54 Rion, Máy đo độ nhớt VT-05-06 Rion, Máy đo tiếng ồn Class 1 và phân tích tần số theo thời gian thực Octave NA-28 Rion, Máy đo tiếng ồn Class 2 NL-27 Rion, Máy đo tiếng ồn Class 1 NL-62 Rion, Máy đo tiếng ồn Class 2 NL-42 Rion, Bộ ghi và phân tích SA-02A4 Rion, Bộ ghi và phân tích SA-02M Rion, Bộ ghi và phân tích RIONOTE Rion, Máy đo độ ồn NA-42 Rion, Máy đo độ ồn UN-14 Rion, Máy đo độ ồn NA-37 Rion, Máy đo độ ồn NA-28 Rion, Máy đo độ rung VM-63C Rion, Máy đo độ rung VM-55 Rion, Máy đo độ rung UV-16 Rion, Máy đo độ rung UV-15 Rion, Máy đo độ rung SX-A1VA Rion, Bộ ghi và phân tích LR-07 Rion, Bộ ghi và phân tích DA-21 Rion, Máy đo độ ồn NA-42PB1 Rion, Máy đo độ rung VM-63A Rion, Máy đo tiếng ồn Class 1 NL-52 Rion, Thiết bị đo độ rung Rion VM-82A, Máy đo độ ồn NA-42 Rion, Máy đo độ rung VM-63C Rion, Bộ ghi và phân tích DA-21 Rion, Máy đo độ rung VM-63A Rion, Máy đo độ nhớt VT-05-06 Rion, Máy phân tích độ rung VA-12 Rion, Máy đo rung đa dụng VM-83 Rion, Máy đo độ rung 3 trục VM-54 Rion, Máy đo độ rung VM-55 Rion, Bộ ghi và phân tích SA-02A4 Rion, Bộ ghi và phân tích SA-02M Rion, Bộ ghi và phân tích RIONOTE Rion, Máy đo độ ồn UN-14 Rion, Máy đo độ ồn NA-37 Rion, Máy đo độ rung UV-16 Rion, Máy đo độ rung UV-15 Rion, Máy đo độ rung SX-A1VA Rion, Bộ ghi và phân tích LR-07 Rion, Máy đo độ ồn NA-42PB1 Rion, Máy đo rung đa dụng VM-82 Rion, Máy đo độ rung VM-53 / VM-53A Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 2) NL-27 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 1) NA-28 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 1) NL-62 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 1) NL-52 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 2) NL-42 Rion

Thiết bị đo khí hãng Crowcon, Thiết bị đo khí hãng Neutronics, Thiết bị đo khí hãng Systech

Thiết bị đo khí CS-CO2-O2 Crowcon, Thiết bị đo khí CS-CO2 Crowcon, Thiết bị đo khí TRIPLE PLUS AND TRIPLE PLUS IR Crowcon, Thiết bị đo khí TETRA MULTI 4 Crowcon, Thiết bị đo khí T4-HOCL/EW3 Crowcon, Thiết bị đo khí GASPRO MULTI 5 Crowcon, Thiết bị đo khí R407C Crowcon, Thiết bị đo khí R407A Crowcon, Thiết bị đo khí R404A Crowcon, Thiết bị đo khí R22 Crowcon, Thiết bị đo khí R134A Crowcon, Thiết bị đo khí R125 Crowcon, Thiết bị đo khí R123 Crowcon, Thiết bị đo khí TETRA 3 Crowcon, Thiết bị đo khí GASMAN Crowcon, Thiết bị đo khí CLIP Crowcon

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-crowcon-cp1165, Đầu báo lửa Crowcon 40, 40I Triple IR, 40M Multi IR, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Gasmonitor, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Vortex FP, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Vortex, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Gasmaster, Bộ điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Gasflag , Cảm biến báo cháy, báo lửa Crowcon 40, 40I Triple IR, 40M Multi IR, Cảm biến đo khí Crowcon SafEye Quasar 900, Cảm biến đo khí Crowcon IREX, IRmax, Flamgard Plus , Cảm biến đo khí Crowcon F-Gas, TXgard-IS, TXgard Plus, Cảm biến đo khí Crowcon XgardIQ, Xgard, Xsafe, Máy đo khí đa chỉ tiêu Crowcon Triple Plus, Triple Plus IR, Máy đo khí Crowcon Detective, Detective Wireless, Máy đo khí cầm tay Crowcon LaserMethane Mini , Máy đo khí cầm tay Crowcon Gasman, Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Crowcon Tetra 3 , Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Crowcon Gas-Pro, Gas-Pro IR, Gas-Pro PID, Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Crowcon T4 , Máy đo khí Crowcon Clip SGD, Máy đo khí Crowcon Gas-Pro

Thiết bị đo khí H1301 Neutronics, Thiết bị đo khí HI-3000™ Neutronics, Thiết bị đo khí MINI ID™ R22 Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-2004HV SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-700H SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí MINI ID™ R134A Neutronics, Thiết bị đo khí MINI ID™ R1234YF Neutronics, Thiết bị đo khí ACSD™ SEALANT DETECTION KIT Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-2004DX SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-2012YF SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí OEM 100 Neutronics, Thiết bị đo khí 1100 Neutronics, Thiết bị đo khí OEM 100-CO Neutronics, Thiết bị đo khí 120-CO Neutronics, Thiết bị đo khí MGT3 Neutronics, Thiết bị đo khí MGT4 Neutronics, Thiết bị đo khí MGT10 Neutronics, Thiết bị đo khí MGT14 Neutronics, Thiết bị đo khí SCA Neutronics, Thiết bị đo khí MCA Neutronics, Thiết bị đo khí Oxytron 2000 Neutronics, Thiết bị đo khí Mini-ICS Neutronics, Thiết bị đo khí C5E Neutronics, Thiết bị đo khí 3100 Neutronics, Thiết bị đo khí 4100 Neutronics, Thiết bị đo khí 5100 Neutronics, Thiết bị đo khí 7100 Neutronics, Thiết bị đo khí 7100P Neutronics, Thiết bị đo khí Pure N2 Neutronics, Thiết bị đo khí OA-1 Neutronics, Thiết bị đo khí OA-1S+ Neutronics, Thiết bị đo khí Mini-ICS XP Neutronics, Thiết bị đo khí 31 Series Neutronics, Thiết bị đo khí 21 Series Neutronics

Thiết bị đo khí 8700-8701 Systech, Thiết bị đo khí CA56 Systech, Thiết bị đo khí EC900 Systech, hiết bị đo khí Gaspace Advance Micro Systech, Thiết bị đo khí Portamap Systech, Thiết bị đo khí ZR800 Systech, Thiết bị đo khí PM700 Systech, Thiết bị đo khí 5250i Systech, Thiết bị đo khí OxySense 325i Systech, Thiết bị đo khí OxyPerm Systech, Thiết bị đo khí MM500 Systech, Thiết bị đo khí MM400 Systech, Thiết bị đo khí MM300 Systech, Thiết bị đo khí L100-5000 Systech, Thiết bị đo khí L80-5000 Systech, Thiết bị đo khí GS6000 Systech, Thiết bị đo khí GS Waterproof Systech, Thiết bị đo khí EC96 Systech, Thiết bị đo khí 8500/9500 Systech, Thiết bị đo khí EC92DIS Systech, Thiết bị đo khí EC91 Systech, Thiết bị đo khí BT Integra-Pack Systech, Thiết bị đo khí 8501 Systech, Thiết bị đo khí 8200 Systech, Thiết bị đo khí 8001 Systech, Thiết bị đo khí 7000 Systech, Thiết bị đo khí 542 Systech

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-crowcon-cp22230, Control Panel Gasmonitor Crowcon, Compact Control Panel Vortex FP Crowcon, Gas Control System Vortex Crowcon, Detection Control Panel Gasmaster Crowcon, Detection Control System Gasflag Crowcon, Flame Detectors 40/40 series Crowcon, Open Path Gas Detectors SafEye Quasar 900 Crowcon, Pellistor Based Detector Flamgard Plus Crowcon, Fixed Point Gas Detector TXgard Plus Crowcon, Toxic and Oxygen Detector TXgard-IS+ Crowcon, IRmax Crowcon, Infrared Gas Detector IREX Crowcon, Gas Detector Xsafe Crowcon, Fixed Point Gas Detector Xgard Crowcon, Crowcon F-Gas Detector SF6 Crowcon, Fixed Point Gas Detector XgardIQ Crowcon, Multigas Detector Triple Plus+ Crowcon, Multigas Monitor Detective Wireless Crowcon, Multigas Monitor Detective+ Crowcon, Detection at a distance LaserMethane Mini Crowcon, Portable Detector Gasman Crowcon, Multigas Detector Tetra 3 Crowcon, Gas-Pro PID Crowcon, Infrared for Explosive Gas Gas-Pro IR Crowcon, Detector for Confined Spaces Gas-Pro Crowcon, Portable Multigas Detector T4 Crowcon, Portable Multigas Detector Tank-Pro Crowcon, Single Gas Detector Clip SGD Crowcon

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin