Thiết bị đo khí Gastec, Ống đo khí Gastec, Thiết bị đo khí Kitagawa, Ống đo khí Kitagawa

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầ giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo khí Gastec, Ống đo khí Gastec, Thiết bị đo khí Kitagawa, Ống đo khí Kitagawa

Cảm biến đo khí Kitagawa OH-D4E, OH-S4, TRD-1G, TH-D3, TH-S3, Cảm biến đo khí Kitagawa RDE-T, RDE-TS, RH-S, RD-4, OH-D4A, Cảm biến đo khí Kitagawa FA-490, KA-700R , KU-7R, Cảm biến đo khí Kitagawa OA-480/OH-D4A, OA-480/OH-S4, TA-480/TH-D4A, Cảm biến đo khí Kitagawa FA-30/RDE-T, FA-480/RDE-T, FA-480/RH, Bơm lấy mẫu khí thải Kitagawa P-10FG, Máy đo khí thải Kitawaga MX-611H, OX-600, Máy đo khí Kitagawa MD-801, MD-811, MD-940, MMP-10, MMP-12, Máy đo khí Kitawaga MD-611E, MD-612E, MD-619E, MD-620E, Máy đo khí Kitagawa TPA-5200P, TPA-5000P, TPA-5300P, Máy đo khí gây cháy Kitagawa FM-619E, FM-620E, FM-621E, Máy phát hiện khí cháy Kitagawa FPA-5200E, Máy đo khí cháy Kitagawa FPA-5000EM, Máy lấy mẫu không khí Kitagawa ASP-250, Máy đo khí CO, CO2 Kitagawa UR-23AU3, Ống phát hiện khí độc Kitagawa , Ống đo khí Kitagawa 177SA, 177U, 177UL, 77S, 177UR, 216S, 237S, , Ống phát hiện khí độc Kitagawa 236SA, 135SA, 135SB, 135SG, 135SM, , Ống phát hiện khí độc Kitagawa 205SL, 240S, 801, 158S, 158SB, 200SA, 200SB, 103SA, 103SB, , Ống phát hiện khí độc Kitagawa 190U, 158S, 130U, 290PQ, 113SB, 210U, 105SD, 183U, 146,    Ống phát hiện khí Kitagawa 186, 186B, 159SA, 159SB, 159SC, 281S, 182SA,,   Ống phát hiện khí Kitagawa 153U, 129, 233S, 174A, 174B, 117SA, 117SB, 117SD, Ống phát hiện khí Kitawaga 197U, 216S, 142S, 190U, 119LPG, 111SA, 211U, 119SA, 119U, Ống đo khí Kitawaga 131, 117SB, 113SB, 139SB, 153U, 211U, 208U, 216S, 188U, Ống đo khí Kitawaga 110S, 178S, 296KY, 296SA, 113SB, 219S, 137U, 173SA, , Ống đo khí Kitagawa 171SA, 171SB, 171SC, 710, 710A, 713, 216S, 243SA, 122SA, 190U, Ống đo khí Kitagawa 192S, 111SA, 111U, 211U, 104SA, 104SB, 209SA, 277S, 179S, Ống đo khí Kitawaga 235SA, 132SC, 230SA, 145SA, 157SB, 194S, 249S, Ống đo khí Kitagawa 216S, 126SA, 126SB, 126SF, 126SG, 126B, 141SA, Ống đo khí Kitagawa 168SA, 168SB, 168SC, 168SE, 157SA, 157SB, Ống đo khí Kitagawa 133SB, 133SC, 133A, 216S, 102SA, 102SD, , Bộ đo phân tích nồng độ khí nén Kitagawa BK , Ống đo nồng độ chất hòa tan trong nước thải Gastec, Thiết bị đo lưu lượng dòng khí Kitagawa AS-1, AS-2, AS-3, Máy lấy mẫu không khí Kitagawa ASP-1200      

Máy đo khí Gastec GOM-3A, GOM-3AL, CMCD-200, Máy đo khí đa chỉ tiêu Gastec GOMC-3A, GOMH-3A, GOMHC-3A, Máy đo khí oxy và carbon monoxide Gastec GOC-100-2, Máy đo khí gây cháy Gastec MAM-2510, MA-2510, MA-0510, Bộ đo và ghi dữ liệu hydro sunfua Gastec GHS-8AT-EX, Máy đo khí H2S Gastec HS-6A, HS-6A-S, Máy đo khí CO carbon monoxide Gastec CM-9A, CM-8A, CM-6B, Máy đo khí oxy cầm tay Gastec GOA-40D-5, Máy đo khí oxy Gastec GOA-6H, GOA-6H-S, Bộ lọc Gastec PD-1B, PD-1B-2, Bơm lấy mẫu không khí tự động Gastec GSP-400FT, Bơm lấy mẫu không khí tự động Gastec GSP-300FT-2, Bộ dụng cụ bơm lấy mẫu khí Gastec GV-100S, GV-100LS, GV-110S, Bộ phát hiện thủy ngân Gastec 332, Bộ phát hiện thạch tín Gastec 331, Bộ đo sunfua trong nước thải và bùn thải Gastec HYDROTEC-S 330, Bộ xét nghiệm nước thải Gastec WP-132, WP-133, WP-135, Bộ xét nghiệm nước thải Gastec WPT-132, WPT-133, WPT-135, Bộ đo khí thải Gastec SG-1, SG-2, Bộ phát hiện khí độc Gastec TG-I, Bộ đo khí Gastec Fumigation Probe 380, Bộ đo khí Pyrotec pyrolyzer 840, 860, Bộ đo khí nén Gastec CG-1, Bơm hút khí Gastec GV-100S, GV-100 LS, GV-110S, Ống đo khí Carbon dioxide CO2 Gastec, Ống đo khí Carbon monoxide CO Gastec, Ống đo khí Hydrogen sulphide H2S Gastec, Ống đo khí Sulphur dioxide SO2 Gastec, Ống đo khí Tetrachloroethylene Gastec 133L, 133M, 133HA, , Ống đo khí Tetrachloroethane Gastec 131L, Ống đo khí Tetrachloro Gastec 51, 51H, 51L,  Ống đo khí Tetrabromoethane Gastec 135L, Ống đo khí Vinyl trimethoxysilane Gastec 113L, Ống đo khí Vinylidene chloride Gastec 130L, Ống đo khí Vinyl chloride Gastec 131, 131L, 131LA, 131LB, Ống đo khí Vinyl acetate Gastec 143, 141, Ống đo khí Valeric acid Gastec 81L, Ống đo hơi nước, độ đọng sương Gastec 6, 6L, 6LP, 6LLP, Ống đo khí Xylene C6H4(CH3)2 Gastec 123, 123L, 100A, 122L, Ống đo khí Butyronitrile Gastec 191L, Ống đo khí Butyric acid Gastec 81L, Ống đo khí tert-Butyl mercaptan Gastec 75, 75L, 77, 70, Ống đo khí Butyl mercaptan Gastec 70L, Ống đo khí n-Butyl bromide Gastec 136H, 136L, 136LA, Ống đo khí Butylamine Gastec 180, 180L, Ống đo khí tert-Butyl alcohol Gastec 102L, Ống đo khí Butyl acetate Gastec 142, 142L, Ống đo khí Butanol Gastec 114, 115, Ống đo khí Butane C4H10 Gastec 103, 104, Ống đo khí Butadiene Gastec 174, 174L, 174LL, Ống đo khí Bromoform CHBr3 Gastec 136L, Ống đo khí Bromine Br2 Gastec 8LA, Ống đo khí Boron trichloride Gastec 12L, Ống đo khí Benzyl chloride Gastec 132L, Ống đo khí Benzyl bromide Gastec 136L, Ống đo khí Benzene C6H6 Gastec 121, 171, 121SL, 121L, 121S, 121SP, , Ống đo khí Benzaldehyde Gastec 91L, Ống đo hơi acid Gastec 80, Ống đo khí Aromatic hydrocarbons Gastec 120, Ống đo khí Arsine AsH3 Gastec 19LA, Ống đo khí Aniline C6H5NH2 Gastec 181, Ống đo khí Amyl acetate Gastec 147, Ống đo khí Ammonia NH3 Gastec 3H, 3HM, 3M, 3LA, 3L, 180, Ống đo khí Amines Gastec 180, 180L, Ống đo khí Allyl chloride Gastec 101L, 131L, Ống đo khí Allyl Isothiocyanate Gastec 149, Ống đo khí Allyl amine Gastec 180, 180L, Ống đo khí Aliphatic hydrocarbons Gastec 140, Ống đo khí Acrylonitrile Gastec 191, 191L, 102L, Ống đo khí Acrylic acid Gastec 81, 81L, Ống đo khí Acrolein Gastec 93, Ống đo khí Acetylene Gastec 103, 171, 172, Ống đo khí Acetonitrile Gastec 52, Ống đo khí Acetone cyanohydrin Gastec 12L, Ống đo khí Acetone Gastec 151, 151L, Ống đo khí Acetic acid, Acetic anhydride Gastec 81, 81L, Ống đo khí Acetaldehyde Gastec 92, 92M, 92L

Ống phát hiện nhanh khí độc Methyl Cychlohexanone, Ống phát hiện khí nhanh Methyl Cychlohexanol, Ống phát hiện khí Petroleum naphtha, Ống phát hiện khí nhanh Methyl metacrylate, Phát hiện nhanh khí độc Methyl mercaptan, Phát hiện khí hơi thủy ngân, Ống phát hiện khí nhanh Mercaptans, Ống phát hiện nhanh khí độc Tert-Butyl mercaptan, Ống phát hiện khí nhanh 1,1,1-Trichloroethane, Phát hiện nhanh khí thải máy phát điện, Máy đo khí thải Aromatic hydrocarbon, Phát hiện khí thải giao thông Carbonyl sulphide, Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Carbon disulphide, Phát hiện khí thải CO2, Kiểm tra nồng độ khí độc Acetone, Phát hiện khí độc Aniline, Phát hiện hơi axit Acetic acid, Phát hiện hơi dung môi hữu cơ 1,3-Butadiene, Phát hiện khí 2-Butanol, Kiểm tra khí độc Methyl isobutyl ketone, Kiểm tra nồng độ khí Methyl Iodide, Phát hiện nhanh khí Methyl ethyl ketone, Phát hiện khí độcMethyl bromide, Phát hiện khí Methanol, Phát hiện nhanh khí Methacrylonitrile, Ống phát hiện khí độc 1,2-Dichloroethylene, Phát hiện nhanh khí độc o-Cresol, Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide, Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid, Ống phát hiện khí nhanh Pyridine, Phát hiện khí độc Arsine, Phát hiện hơi khí độc Aliphatic hydrocarbons, Phát hiện nhanh dung môi Ethylether, Phát hiện nhanh dung môi hữu cơ Hexane, Đo nhanh khí độc Hydrazine, Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen, Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen chloride, Phát hiện khí độc Hydrogen cyanide, Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride, Ống phát hiện khí nhanh Amtyl acetate, Ống phát hiện nhanh hơi khí độc Nitrogen oxides, Phát hiện nhanh hơi acid Acid gases, Ống phát hiện nhanh khí độc 1-Butanol, Đo nhanh khí độc Hydrogen peroxide, Phát hiện khí nhanh hơi khí độc Ammonia, Phát hiện nhanh khí độc Amines, Phát hiện khí nhanh Acrolein, Phát hiện nhanh khí độc Acrylonitrile, Ống phát hiện khí nhanh Phosphine, Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate, Ống phát hiện nhanh khí độc Propyl acetate, Ống phát hiện khí nhanh Ozone, Ống phát hiện khí nhanh Vinyl acetate, Ống phát hiện khí nhanh Vinyl chloride, Ống phát hiện nhanh khí độc Phosgene, Dụng cụ phân tích khí độc Acetylene, Ống phát hiện khí nhanh Water vapour, Phát hiện nhanh khí độc Ethyl mercaptan, Máy đo khí độc Acetaldehyde, Ống phát hiện khí nhanh Xylene, Test thử nhanh khí N,N-Dimethyl formamide, Test thử nhanh khí N,N-Dimethyl acetamide, Test thử nhanh khí Diborane, Test thử nhanh khí Formaldehyde, Test thử nhanh khí Gasoline, Test thử nhanh khí Ethanol, Test thử nhanh khí Ethyl acetate, Test thử nhanh khí Cyclohexanol, Test thử nhanh khí Chloroform, Test thử khí nhanh Benzene, Test thử khí nhanh Butane, Test thử khí nhanh Butyl acetate, Test thử nhanh khí Carbon tetrachloride, Test thử khí nhanh khí Chlorine, Test thử nhanh khí Chlorine Dioxid, Test thử nhanh khí Chlorobenzene, Test thử nhanh khí Ethylene, Test thử nhanh khí Ethylene glycol, Test thử nhanh khí Ethylene oxide, Test thử nhanh khí Isobutyl alcohol, Test thử nhanh khí Isopropyl alcohol, Test thử nhanh khí O-Dichlorobenzene, Test thử nhanh khí Liquid petroleum gas(LPG), Test thử nhanh khí Isobutyl acetate, Phát hiện nhanh khí độc Cyclohexanone, Ống phát hiện dung môi Stoddard Solvent, Ống phát hiện nhanh khí độcTetrachloroethylene, Ống phát hiện khí độc sulphuric acid, Ống phát hiện nhanh hơi khí độc Vinylidene chloride, Phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile, Phát hiện nhanh Khí thải lò đốt Nitrogen Doxides, Ống phát hiện khí nhanh Trichloroethylene, Phát hiện khí thải lò hơi đốt củi Sulphur dioxide, Ống phát hiện nhanh khí thải ô tô Hydrogen sulphide, sulphur Dioxide, Thiết bị đo và phân tích khí độc GV-110S, Phát hiện nhanh khí thải lò hơi Hydrogen sulphide, Ống phát hiện khí nhanh Styrene, Phát hiện điều tra khí cháy, Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene, Ống phát hiện khí độc Tetrahydrothiophene, Máy đo khí độc đa chi tiêu, Phát hiện Khí thải xe máy Hydrocarbons, Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay, Test thử nhanh khí Isopropyl acetate, Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Hydrocarbons, Ống phát hiện nhanh khí Tetrahydrofuran, Phát hiện khí độc phòng thí nghiệm Methylene chloride, Thiết bị cầm tay đo nồng độ khí độc, Ống phát hiện khí nhanh Phenol,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin