Thiết bị đo lực hãng Kanon

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ohtake-root-kogyo-cp1426, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake MSF, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake NJR-23, NJR-45, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake NJRL-23, NJRL-45, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake NSR, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake NSRI, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake OM-26R, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake SSI-R, Máy cấp nạp vít tự động Ohtake LS-HR, LS25-HR, LS50-HR, Máy nạp vít tự động Ohtake BS-R, Máy nạp vít tự động Ohtake BS, BS-S, BS-L, Máy nạp vít tự động Ohtake BS-C, BS-CS, BS-CL, Máy nạp vít tự động Ohtake BS-D, Máy nạp vít tự động Ohtake FM-36, Máy nạp vít tự động Ohtake FME-36 , Máy nạp vít tự động Ohtake LV, Máy nạp vít tự động Ohtake NJ-80, SR-80, Máy nạp vít tự động Ohtake T-510, Máy nạp vít tự động Ohtake MHP-80, Máy cấp vít tự động Ohtake NJ, Máy cấp vít tự động Ohtake NJL, Máy cấp vít tự động Ohtake NJC, Máy cấp vít tự động Ohtake NSBC, Máy cấp vít tự động Ohtake NSB, Máy cấp vít tự động Ohtake NSBI, Máy cấp vít tự động Ohtake OM-26M, Máy cấp vít tự động Ohtake SS, Máy cấp vít tự động Ohtake SSI-M, Máy cấp vít tự động Ohtake LS-HM,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-luc-hang-kanon-cp21088, Thiết bị đo lực căng TK2000cN Kanon, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK1000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK3000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK5000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK7000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK10000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK15000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK20000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK10CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK20CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK30CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK50CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK100CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK200CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK500CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK600CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK2500CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK4000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK30000CN, Cờ lê lực mỏ lết N180HYK Kanon, Cần xiết lực N120QLK Kanon, Cờ lê lực N1400TOK-G Kanon, Cờ lê cân lực N12TOK-G Kanon, Cờ lê lực N850TOK-G Kanon, Cờ lê lực N700TOK-G Kanon, Cờ lê cân lực N30TOK-G Kanon, Cờ lê lực N21000QLK Kanon, Cần xiết lực N500QLK Kanon, Cờ lê lực N10000QLK Kanon, Cờ lê lực N7000QLK Kanon, Cần xiết lực N250QLK Kanon, Cần xiết lực N100GLK Kanon, Cờ lê lực N14000QLK Kanon, Tô vít lực N100LTDK Kanon, Tô vít lực N50LTDK Kanon, Tô vít lực N30LTDK Kanon, Tô vít lực N12LTDK Kanon, Cần xiết lực N2800QLK Kanon, Cờ lê lực N5600QLK Kanon, Cần xiết lực N5600LCK Kanon, Cần xiết lực N100GLK Kanon, Cờ lê lực N14000QLK Kanon, Tô vít lực N100LTDK Kanon, Tô vít lực N50LTDK Kanon, Tô vít lực N30LTDK Kanon, Tô vít lực N12LTDK Kanon, Cần xiết lực N2800QLK Kanon, Cờ lê lực N5600QLK Kanon, Cần xiết lực N5600LCK Kanon, Cần xiết lực N4400LCK Kanon, Cần xiết lực N2800LCK Kanon, Cờ lê cân lực N900FK Kanon, Cờ lê cân lực N450FK Kanon, Đầu nối khẩu cờ lê lực QCK Kanon, Đầu cân lực kiểu lục giác HCK Kanon, Đầu tròng cờ lê lực RCK Kanon, Đầu cờ lê cho cờ lê lực SCK Kanon, Cần xiết lực N1800LCK Kanon, Cờ lê lực mỏ lết N45HYK Kanon, Cờ lê lực mỏ lết N90HYK Kanon, Cờ lê lực mỏ lết N180HYK Kanon, Cần xiết lực N120QLK Kanon, Cờ lê lực N1400TOK-G Kanon, Cờ lê cân lực N12TOK-G Kanon, Cờ lê lực N850TOK-G Kanon, Cờ lê lực N700TOK-G Kanon, Cờ lê cân lực N30TOK-G Kanon, Cờ lê lực N21000QLK Kanon, Cần xiết lực N500QLK Kanon, Cờ lê lực N10000QLK Kanon, Cờ lê lực N7000QLK Kanon, Cần xiết lực N250QLK Kanon, Thiết bị đo lực căng TK2000cN Kanon, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK1000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK3000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK5000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK7000cN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK10000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK15000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK20000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK10CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK20CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK30CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK50CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK100CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK200CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK500CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK600CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK2500CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK4000CN, Thiết bị đo lực căng, lực kéo Kanon TK30000CN,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-delmhorst-cp1427, Thiết bị đo nhiệt độ Delmhorst TM-100, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst BD-2100W, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst F-2000T, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst F-6, Máy đo độ ẩm Delmhorst FX-2000, Máy đo ẩm Delmhorst G-34/JB/PKG, Máy đo độ ẩm Delmhorst G-34 W/CS, Máy đo độ ẩm hạt ngũ cốc Delmhorst G-7, Máy đo độ ẩm Delmhorst HT-3000, Máy đo độ ẩm Delmhorst HT-4000F, Máy đo độ ẩm Delmhorst HT-4000 W/CS, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst J-4/PKG, Máy đo độ ẩm gỗ Delmhorst J-LITE, Máy đo độ ẩm đất, sỏi Delmhorst KS-D1W CS, Cảm biến đo độ ẩm Delmhorst MTX-C, Cảm biến đo độ ẩm Delmhorst MTX-V PKG, Máy đo độ ẩm Delmhorst NAVPRO BP, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst NAVPRO/BPOINT, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst NAVPRO/RP, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst NAVPROW/CS, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst PROSCAN, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst QUICKNAV/BP, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst RC-1E, Máy đo độ ẩm gỗ Delmhorst RC-1E/PKG, Máy đo độ ẩm Delmhorst RDM-3/FD/ARTEC, Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông Delmhorst TCHECK/CP, Máy đo độ ẩm Delmhorst TCHECK S1, Máy đo độ ẩm Delmhorst TECHCHECK-PLUS, Máy đo độ ẩm gố, vật liệu Delmhorst TECHCHECK-PLUS, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst J-4, Máy đo độ ẩm giấy Delmhorst P-2000, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst BD-2100, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Delmhorst J-2000, Máy đo độ ẩm Delmhorst F-2000, Máy đo độ ẩm Delmhorst J-2000, Máy đo độ ẩm gỗ Delmhorst RDM-3, Máy đo độ ẩm giấy Delmhorst RDM-3P, Đầu đo độ ẩm Delmhorst 2-ET/A-103/B, Đầu đo độ ẩm Delmhorst 830T/C, Máy đo độ ẩm Delmhorst BD-10W,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-madgetech-cp828, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-5.25, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-7, Bộ ghi nhiệt độ, áp suất phòng nổ Madgetech RHTemp1000IS, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech 900002 DHS, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HITEMP140X2-TD, HITEMP140X2-FP, Đầu đo nhiệt độ Madgetech 901909, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech 902022-00, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech 902023-00, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech 902070-00, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Madgetech 902024-00, Bộ ghi nhiệt độ, áp suất nồi hấp tiệt trùng Madgetech , Bộ ghi nhiệt độ, áp suất nồi hấp tiệt trùng Madgetech AVS140-6-FP-36, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Madgetech EggTemp, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Madgetech EggTemp-RH, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Madgetech EGMS, Bộ ghi nhiệt độ khí thải Madgetech ETR101A, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-5.25-TD-TSK, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-FP-36-TSK, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-FP-36-TSKFL, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-PT-1, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140-PT-5-TSK, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140X2-FP-12, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140X2-FP-36, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140X2-FP-36-PT5, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140X2-FP-72, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech HiTemp140X2-TD-FP-12, Bộ đo và ghi nhiệt độ hồng ngoại Madgetech IRTC101A, Bộ ghi độ ẩm lá cây Madgetech LF101A, Bộ đo và ghi nhiệt độ Nito lỏng Madgetech LNDS, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech LyoTemp, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Madgetech MicroRHTemp, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech MicroTemp, Bộ ghi dữ liệu công suất động cơ Madgetech Motor101A, Bộ ghi dữ liệu dòng điiện Madgetech OctProcess, Bộ ghi nhiệt độ lò sấy 8 kênh Madgetech OctThermoVault, Bộ ghi nhiệt độ và pH Madgetech pHTemp2000, Bộ ghi áp suất Madgetech PR140-LVL, Thiết bị đo và ghi áp suất Madgetech PR2000, Bộ ghi nhiệt độ, chênh lệch áp suất Madgetech PRTC110, Bộ ghi dữ liệu dòng điện Madgetech Process101A, Bộ ghi nhiệt độ, áp suất Madgetech PRTC210, Bộ ghi nhiệt độ, chênh lệch áp suất Madgetech PRTemp1000D, Bộ ghi nhiệt độ, áp suất Madgetech PRTemp140-LVL, Bộ ghi áp suất, ứng suất Madgetech PRTrans1000, Bộ ghi nhiệt độ lò sấy Madgetech QuadThermoVault, Bộ ghi điện áp Madgetech QuadVolt-30V, Bộ đo và ghi lượng mưa Madgetech Rain101A, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Madgetech RHTemp2000, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech RTDTemp101A, Bộ ghi chấn động Madgetech Shock101, Bộ ghi sự kiện Madgetech State101A, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TC101A-ST, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TCTemp1000, Bộ ghi nhiệt độ phòng nổ Madgetech Temp1000IS-R1-SS, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Madgetech TempRetrieverRH, Đầu đo nhiệt độ Madgetech THERM-A-LERT-P Glycol, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech ThermoVault, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TransiTemp-EC-Multi, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech TransiTempII, Bộ ghi nhiệt độ Madgetech ULT90-15, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chấn động Madgetech UltraShock-250, Bộ ghi dữ liệu điện áp Madgetech Volt101A, Bộ ghi và theo dõi nhiệt độ vacxin Madgetech VTMS-120, Bộ ghi tốc độ gió Madgetech Wind101A, Bộ ghi dữ liệu RFVolt2000A Madgetech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-M12 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ Quadtemp2000 Madgetech, Bộ ghi dữ liệu TCTemp1000 Madgetech, Bộ ghi không dây Element co2 Madgetech, Bộ ghi dữ liệu RFCurrent2000A Madgetech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm không dây Element HT Madgetech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ cryo temp madgetech, Bộ ghi nhiệt độ không dây RFOT MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm, áp suất RFPRHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ RFTCTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt đô RFTemp2000A MadgeTech, Hệ thống ghi nhiệt độ cho nồi hấp AVS140-6 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ CTL2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FP MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FR MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu IRTC101A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu TC101A MadgeTech, Hệ thống ghi và giám sát nhiệt độ VTMS MadgeTech, Bộ ghi CO2, nhiệt độ, độ ẩm RFCO2RHTemp2000A , Bộ ghi nhiệt độ và áp suất Madgetech PRTemp140, Bộ đọc, giao diện bộ ghi dữ liệu IFC400 Madgetech, Bộ ghi dữ liệu áp suất PR140 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu áp suất và nhiệt độ MadgeTech PRTC110, Bộ ghi dữ liệu áp suất PR2000 Madgetech, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, áp suất MadgeTech PRTemp1000D, , Bộ ghi dữ liệu Madgetech PRTrans1000, PRTemp1000, PRTC210, Bộ ghi dữ liệu Madgetech Pulse101A, RFPulse2000A, Event101A, State101A, Bộ ghi dữ liệu Madgetech Process101A, Titan S8, QuadProcess, OctProcess, Bộ ghi dữ liệu Madgetech RFCurrent2000A, Volt101A, QuadVolt, OctVolt, Bộ ghi dữ liệu Madgetech Shock101, SVR101, TSR101, UltraShock, Bộ ghi dữ liệu Madgetech Wind101A, pHTemp2000, ETR101A, Level1000, Bộ ghi dữ liệu MadgeTech Bridge101A, Bridge120, Bộ ghi dữ liệu Madgetech RFCO2RHTemp2000A, Element CO2

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin