Thiết bị đo lực kéo nén hãng Imada

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

                             

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của Imada, Attonic, Aikoh:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-simpson-cp1210, Đồng hồ đo độ cứng khuôn cát, Máy đo độ cứng khuôn đúc di động, Máy đo độ cứng khuôn kim loại di động, Máy đo độ cứng khuôn mẫu kim loại, Máy đo độ cứng khuôn mẫu di động, Máy đo độ bền nén khuôn cát Simpson, Máy đo độ xốp, độ thông khí khuôn cát Simpson, Máy lắc sàng rây hãng Simpson, Sàng rây hãng Simpson, Máy kiểm tra chất xúc tác hóa hơi cho khuôn cát Simpson, Máy trộn đất sét phòng thí nghiệm Simpson, Máy trộn cát phòng thí nghiệm Simpson, Máy thử độ bền kéo khuôn cát ướt Simpson, Máy kiểm tra độ méo khuôn cát nhiệt độ cao Simpson, Máy đo độ nén cát ở nhiệt độ cao Simpson, Máy rửa cát nhanh Simpson, Thiết bị kiểm tra đất sét AFS Simpson, Thiết bị kiểm tra độ dễ vỡ khuôn Simpson, Máy đo độ cứng khuôn cát thang đo B Simpson, Máy đo độ cứng khuôn cát thang đo C Simpson, Máy xác định điểm chảy Simpson, Máy kiểm tra độ trà xước khuôn cát Simpson, Máy kiểm tra độ trà xước khuôn cát Simpson, Máy kiểm tra độ rỗ khí khuôn cát Simpson, Máy đo độ nén chặt khuôn cát Simpson, Máy đo độ vững chắc khuôn cát Simpson, Máy đo độ cứng khuôn cát Simpson, Thiết bị đo độ cứng, độ trầy xước khuôn cát Simpson, Máy đo áp suất khí khuôn cát Simpson

Đồng hồ đo lực kéo nén DST-1000N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DST-500N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DSV-5N, DSV-2N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DSV-1000N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DSV-500N, DSV-200N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DSV-50N, DSV-20N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DST-50N, DST-20N, DST-5N, DST-2N Imada, Đồng hồ đo lực kéo nén DST-200N Imada ,

Máy đo lực kéo nén FB / FS series Imada, Máy đo lực kéo nén UKT / UKK series Imada, Máy đo lực kéo nén ZTS series Imada, Máy đo momen I-8/I-80 Imada, Máy đo momen MTS series Imada, Máy đo momen HTGS/HTGA series Imada, Máy đo momen DTXS/DTXA series Imada, Máy thử kéo nén LH-500N Imada, Máy thử kéo nén ACT-1000N series Imada, Máy thử kéo nén F-S Master Imada, Máy thử kéo nén FCA-DS2-50N Imada, Máy thử kéo nén FRTS series Imada, Máy thử kéo nén IPT200 series Imada, Máy thử kéo nén TAA-MTS-TB series Imada, Máy thử kéo nén FSA series Imada, Máy thử kéo nén HV series Imada, Máy thử kéo nén MH series Imada, Máy thử kéo nén MH2-500N Imada, Máy thử kéo nén MX2 series Imada, Máy thử kéo nén EMX-1000N Imada, Máy thử kéo nén MX series Imada, Máy thử kéo nén SH series Imada, Máy thử kéo nén KV series Imada, Máy thử kéo nén MS series Imada, Máy thử kéo nén SVL series Imada, Máy đo lực kéo nén eZT Imada, Máy đo lực kéo nén ZT series Imada, Máy đo lực kéo nén DS2 series Imada, Máy đo lực kéo nén ZTA series Imada, Máy đo lực kéo nén PSH series Imada, Máy đo lực kéo nén PSM series Imada, Máy đo lực kéo nén PS / PSS series Imada,

Đồng hồ đo lực kéo-đẩy AP-20 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo, đẩy AP-50 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy AP-30 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARF-5 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo, đẩy MP-50 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MP-10 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MP-20 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MP-30 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo, đẩy MPS-500N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo, đẩy MPS-300N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo, đẩy MPS-10N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo, đẩy MPS-50N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPL-200 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPL-100 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPL-300 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-5N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo-đẩy MPC-30N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-50N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-100N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-500N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-10N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-200N Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARF-100 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARF-200 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARF-500 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARF-20 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARF-50 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARFS-05 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARFS-2 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARFS-10 Attonic, Thiết bị đo lực kéo đẩy ARFS-50 Attonic, Bàn gá KS-501H Attonic, Bàn gá KS-504H Attonic, Bàn đo lực KS-501E Attonic, Bàn đo lực K-501H Attonic, Bàn đo lực K-501E Attonic, Bàn Gá K-501HR Attonic, Bàn Đo Lực K-505H Attonic, Bàn đo lực M-501E Attonic, Máy Đo lực xoắn DTC-20 Attonic, Máy Đo Lực Xoắn Siết DTC-10 Attonic, Máy Đo Lực Xoắn Siết DTC-50 Attonic, Máy đo lực soắn xiết DTC-1 Attonic, Máy đo lực soắn xiết DTC-200 Attonic, Máy đo lực xoắn ADT-C20 Attonic, Máy đo lực xoắn ADT-C10 Attonic, Máy đo lực xoắn ADT-C50 Attonic, Máy đo lực xoắn ADT-C1 Attonic, Máy đo lực xoắn ADT-C200 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPL-500 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy MPC-300N Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy ARF-1 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy ARF-02 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo,đẩy ARF-05 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo đẩy AP-5 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo đẩy AP-3 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo đẩy AP-1 Attonic, Đồng hồ đo lực kéo đẩy AP-2 Attonic

Cảm biến đo lực 0215T Aikoh, Bộ hiển thị 0218B Aikoh, Cảm biến đo lực CB Series Aikoh, Cảm biến đo lực UM Series Aikoh, Cảm biến đo lực DUD Series Aikoh, Cảm biến đo lực CS Series Aikoh, Cảm biến đo lực CH Series Aikoh, Cảm biến đo lực S8000 Series Aikoh, Cảm biến đo lực UP Series Aikoh, Cảm biến đo lực 3000 Series Aikoh, Cảm biến đo lực DCD Series Aikoh, Cảm biến đo lực CM Series Aikoh, Máy đo momen 5125VC Aikoh, Cảm biến đo momen QR Series Aikoh, Cảm biến đo momen QF Series Aikoh, Máy thử mỏi lò xo SR Series Aikoh, Máy thử mỏi lò xo CBL/5S Aikoh, Máy thử mối hàn 1308U/NF Aikoh, Máy thử mối hàn 1605VC/NF Aikoh, Máy thử lò xo SHR Ⅲ-5000 Aikoh, Máy thử lò xo SHR Ⅲ-1 Aikoh, Máy thử kéo nén 2165P Aikoh, Máy thử kéo nén 2152VCE Aikoh, Máy thử kéo nén 1311VCW Aikoh, Máy thử kéo nén 1310VC Aikoh, Máy thử kéo nén 1605VC Aikoh, Máy thử kéo nén 1320VC Aikoh, Máy thử kéo nén FTN4-15A Aikoh, Máy thử kéo nén 1305VC Aikoh, Máy đo lực kéo nén GT-FL500 Aikoh, Máy đo lực kéo nén FTN1-13A Aikoh, Máy đo lực kéo nén 2252R Aikoh, Máy đo lực kéo nén 2254 Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1338 Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1345 Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1308U Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1309RZ Aikoh, Máy đo lực kéo nén 2257 Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-S Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-S-8000 Series Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-S-200 Aikoh, Máy đo lực kéo nén RX-FL Series Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-T Series Aikoh, Máy đo lực kéo nén SX-20 Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ Series Aikoh

Bàn đo lực, 1308UH, Aikoh, Vertical type load testing stand, Bàn đo lực, 2252R, Aikoh, Vertical type load testing stand, Bàn đo lực, 2257, Aikoh, Vertical type load testing stand, Bàn đo lực, 2254, Aikoh, Vertical type load testing stand, Bàn đo lực, 1309, Aikoh, Vertical type load testing stand, Bàn đo lực, 1308, Aikoh, Vertical type load testing stand, Máy đo lực, SX2-Series, Aikoh, Digital force gauge, Máy đo lực, SX-5, Aikoh, Digital force gauge, Máy đo lực, SX-20, Aikoh, Digital force gauge, Máy đo lực, SX50-Series, Aikoh, Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-1,Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-2 ,Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-5, Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-10 ,Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-20 ,Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-50 ,Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo lực, RZ-100 ,Aikoh ,Digital force gauge, Máy đo momen 5125VC Aikoh, Máy đo momen 5401VC-50 Aikoh, Máy đo momen 5125VC Aikoh, Máy thử lò xo SHR Ⅲ-50 Aikoh, Máy thử lò xo SHR Ⅲ-1 Aikoh, Máy thử lò xo SHR Ⅲ-100 Aikoh, Máy thử kéo nén 1311VCW Aikoh, Máy thử kéo nén 1323VC Aikoh, Máy thử kéo nén 1320VC Aikoh, Máy thử kéo nén FTN4-15A Aikoh, Máy đo lực kéo nén 2254 Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1345 Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1308U Aikoh, Máy đo lực kéo nén 1309RZ Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-S Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-S-200 Aikoh, Máy đo lực kéo nén RX-FL Series Aikoh, Máy đo lực kéo nén RZ-T Series Aikoh, Thiết bị đo lực, đo momen Aikoh, Máy đo lực, đo momen Aikoh

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin