Thiết bị phân tích khí thải hãng Wohler

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầ giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-hang-woehler-cp21772, Thiết bị đo khí Wöhler A 4550 L Flue Woehler, Thiết bị đo khí Wöhler A 400 Flue Woehler, Thiết bị đo khí WÖHLER A 550 Woehle, Thiết bị đo khí WÖHLER TI 410 DEW POINT INDICATOR Woehler, Thiết bị đo khí WÖHLER A 450 H Woehler, Thiết bị đo khí WÖHLER A 450 Woehler,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-wohler-usa-cp1264, Máy nội soi, camera nội soi WOHLER VE 300, Máy nội soi, camera nội soi WOHLER VE 200, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 WOHLER FA 410 , Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 WOHLER FA 430 , Máy đo nồng độ khí CO WOHLER CM 220, Thiết bị đo và ghi nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm WOHLER CDL 210, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm WOHLER IR HYGROTEMP 24, Máy đo độ ẩm gỗ WOHLER HF 300, Máy đo độ ẩm gỗ WOHLER HF 550, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí WOHLER RF 220, Thiết bị phân tích khí thải WOHLER SM 500 , Thiết bị định vị đường ống WOHLER L 200, Máy nội soi, camera nội soi WOHLER VIS 700, Máy nội soi, camera nội soi WOHLER VIS 250, Thiết bị kiểm tra rò rỉ WOHLER DP 700, Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Wohler DT 310, Máy đo nhiệt độ từ xa Wohler IR TEMP 210, Máy nội soi, camera nội soi Wohler VIS 200 , Máy nội soi, camera nội soi Wohler VIS350 , Máy nội soi, camera nội soi Wohler VIS400, Máy đo độ ẩm Wohler HBF 420, Máy đo nhiệt độ điểm sương Wohler TI410 , Máy đo áp suất chân không Wohler DM2000 , Máy đo chất lượng không khí Wohler KM 410, Máy phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Wohler 3620, Máy phát hiện rò rỉ bằng siêu âm Wohler 3630, Máy phát hiện rò rỉ khí cháy Wohler GS 220, Máy phát hiện rò rỉ khí cháy Wohler GS 300, Bơm kiểm tra rò rỉ đường ống Wohler RP 72 Soot Test Pump, Máy phân tích khí thải Wohler A 550, A550L, Máy phân tích khí thải Wohler A 450 Standard Set, Thiết bị phân tích khí thải Wohler A450 Advanced Set, Thiết bị phân tích khí thải Wohler A450 Professional , Thiết bị phân tích khí thải Wohler A 400 PRO Set 1 , Thiết bị phân tích khí thải WOHLER A 550, Thiết bị phân tích khí thải WOHLER A 450 L

http://store.ttech.vn/khoi-v-tu-kmv-kanetec-80d-p3416.

http://stock.ttech.vn/may-do-do-bui-fluke-985-p14602, http://store.ttech.vn/fluke-985-particle-counter-p8471, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kanetec-cp807.,

Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec LM-P1242, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec LPH-1000, LPH-1500, , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec LPH-1000WP, LPH-1500WP, LPH-2000WP, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec LPR+VN300, LPR-VN600+L1, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường nam châm Kanetec SL-1, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LEP-30, LEPH-MW210A, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LEP-Q752, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LEP-QL30140, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LEP-QV752, LEPR-P290, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec HE-HS5A, HE-HL5A, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec , Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LM-R60-S, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LM-X800, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LMU-20D, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LMU-25SRD, Thiết bị nâng hạ bằng từ trường hãng Kanetec LMU-UW15, Thiết bị tạo từ trường Kanetec MFG-300, Bàn khử từ Kanetec KMD-20C, Bàn khử từ Kanetec KMD-F20, EDH-20A, Bàn khử từ Kanetec KMD-K1, Thiết bị khử từ Kanetec KMDC-40, Thiết bị khử từ Kanetec KMDE-1212, EHD-W205B, Thiết bị khử từ Kanetec KMDE-MP1013 , Thiết bị khử từ Kanetec KMDE-V2525, Thiết bị khử từ Kanetec KMDH-5A, Thiết bị khử từ Kanetec KMDH-P21, Thiết bị khử từ Kanetec KMDM-20, Thiết bị khử từ Kanetec KMDP-16A, Thiết bị khử từ Kanetec KMDS-2A, Thiết bị khử từ Kanetec KMDT-10A, Thiết bị khử từ Kanetec KMDTC-25A, Thiết bị khử từ Kanetec KMDTR-16A, KMDTR-25A, KMDTR-40A, Thiết bị khử từ Kanetec KMDU-25, Thiết bị khử từ Kanetec KMDV-15, Thiết bị khử từ Kanetec KMDY-1, Bàn từ nam châm Kanetec KCC-35AR, Bàn từ nam châm Kanetec KCC-35AR., Bàn từ nam châm Kanetec KCT-2550F, Bàn từ nam châm Kanetec KCT-1535UF, Bàn từ nam châm Kanetec KEC-40ARE, Bàn từ nam châm Kanetec KEC-32ASE, Bàn từ nam châm Kanetec KESL-1530A-1 , Bàn từ nam châm Kanetec KET-3060F, Bàn từ nam châm Kanetec KET-1545UF, Bàn từ nam châm Kanetec KET-UTS, Bàn từ nam châm Kanetec KETB-3060B, Bàn từ nam châm Kanetec KETN-3060A, Bàn từ nam châm Kanetec KETN-1530U, KETN-1545U, KETN-2050U, KETN-2060U , Bàn từ nam châm Kanetec KETV-3060F, Bàn từ nam châm Kanetec KETW-N1530, KETW-N, Bàn từ nam châm Kanetec KETZ-2550B, Bàn từ nam châm Kanetec KEZF-G3060, KEZF-G, Bàn từ nam châm Kanetec KEZ-H1138U, KEZ-H, Bàn từ nam châm Kanetec KEZF-G3060, KEZF-G, Bàn từ nam châm Kanetec KEZF-WS4080, KEZF-WS, Bàn từ nam châm Kanetec KEZX-50100A, KEZX, Bàn từ nam châm Kanetec SBC-1131UFL-C, SBC-U, Bàn từ Kanetec SBE-1131UFR-C, SBE-U, Khối nam châm Kanetec CMR-1018, Khối nam châm Kanetec CMR-DL0915B, CMR-, Khối nam châm Kanetec CMR-H 0709, CMR-H W , Khối nam châm Kanetec MDR-1C, Khối nam châm Kanetec RMA-1530A, RMA-1545A,, Khối nam châm Kanetec RMA-2F1325, RMA-2F1530, , Khối nam châm Kanetec RMA-C20, RMA-C, Khối nam châm Kanetec RMA-1545U, RMA-U, Khối nam châm Kanetec RMA-V1325, RMA-V1530, Khối nam châm Kanetec RMAW-1018, Khối nam châm Kanetec RMC-32, Khối nam châm Kanetec RMC-ED20, RMC-ED, Khối nam châm Kanetec RMC-X15, RMC-X20, RMC-X30, RMC-X40, Khối nam châm Kanetec RMCB-13, RMCB-16, RMCB-20, RMCB-25, , Khối nam châm Kanetec RMCW-25B, RMCW, Khối nam châm Kanetec RMT-1530, RMT, Khối nam châm Kanetec RMT-1325U, RMT-U, Khối nam châm Kanetec RMT-ED2525, RMT-ED, Khối nam châm Kanetec RMT-V1018, RMT-V1325, RMT-V1515, Khối nam châm Kanetec RMWH-2040C, RMWH, Khối nam châm Kanetec RMWH-2F1530B, RMWH-2F, Khối nam châm Kanetec RMWH-1018A-H, RMWH-A-H, Khối nam châm Kanetec RMWH-ED2525, RMWH-ED, Khối nam châm Kanetec RMWH-X713, RMWH-X, Khối nam châm Kanetec RTH-713A, RTH-1118A, RTH-1515A, Khối nam châm Kanetec SBP-R713L-B, SBP-R, Khối nam châm Kanetec SBP-R1018L-B, SBP-RL, Khối nam châm Kanetec SBP-R1530LS-A, SBP-R・LS, Khối nam châm Kanetec SBP-R510L-B, SBP-RL, Khối nam châm Kanetec SBP-R1018S-B, SBP-RS, Khối nam châm Kanetec SBP-R1130UR-B, SBP-RUR, Khối nam châm Kanetec SKAW-1018, Khối nam châm Kanetec SKM-1530, Khối nam châm Kanetec YS-15A , Đế từ Kanetec GB-MX13F, GB-MX20F, GB-MX28F, GB-MX40F, Đế từ Kanetec KM-B2, KM-B1, Đế từ Kanetec MB-B,MB-BV, MB-F2, MB-K, MB-T3,, MB-, Đế từ Kanetec MB-0404, Đế từ Kanetec MB-2FPG, Đế từ Kanetec MB-BRB38, MB-BRB65, Đế từ Kanetec MB-L-90, MB-L, Đế từ Kanetec MB-L-C7, MB-L-C, Đế từ Kanetec MB-MX13F, MB-MX20F, MB-MX28F, MB-MX40F , Đế từ Kanetec MB-OX , Đế từ Kanetec MB-PB, MB-PR, MB-PRW, MB-PG, MB-PL, MB-PH, Đế từ Kanetec MB-S12B, MB-S, Đế từ Kanetec MB-CX, MB-CX-V, MB-PSX, MB-PSX-V, Đế từ có đèn Kanetec ME-N2A, ME-2CA, ME-L2C, ME-F1C, Đế từ có đèn Kanetec ME-2CA-R, Đế từ có đèn Kanetec ME-L2C-LED, ME-2CA-LED, Đế từ có đèn Kanetec ME-5RA, ME-5RA-LED, Đế từ có đèn Kanetec ME-F2-LED, ME-F2, Đế từ có đèn Kanetec ME-LED-5, ME-LED-5L, ME-LED-10 , Đế từ Kanetec MPV-4, Đế từ Kanetec MPV-CL30, MPV-CL, Đế từ Kanetec MPV-F50A, MPV-F, Đế từ Kanetec MPV-MF30, MPV-MF, Đế từ Kanetec MR-2C, Đế từ Kanetec NH-P1, NH-P3, NH-M1, NH-M3, Đế từ Kanetec NH-M1, NH-M3, Khối V chuẩn KMV, Magnetic V Block Kanetec, Khối V từ KMV-M Kanetec, Khối từ JMC Kanetec, Khối V Từ KVA Kanetec, Khối V Từ KVA-2F Kanetec, Khối V Từ KVS Kanetec, Khối Nam Châm KYB Kanetec, Khối V Từ KYA Kanetec, Máy đo từ trường Kanetec TM-701, Đầu đo từ trường Kanetec TM-801PRB, TM-801AXL, Máy đo từ trường Kanetec TM-801, Khối Nam Châm KM-JB Kanetec, Khối Nam Châm KPB Kanetec, Khối Nam Châm KT/KTV Kanetec, Khối Nam Châm MM Kanetec, Khối Nam Châm MMC Kanetec, Khối Nam Châm MMV Kanetec, Khối Nam Châm MMXW Kanetec, Khối Nam Châm MMZ Kanetec, Đầu Nối Khối V MV Kanetec, Khối V Từ Hai Mặt RMAW Kanetec,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kanetec--cp21085, Khối V Từ Kanetec JMC- 75, JMC- 120,  Khối V Từ Kanetec EPB-1F1625A, EPB-1F2525A, EPB-1F3333A , , Khối V Từ Kanetec KM-JB0709, KM-JB0812, Khối V Từ Kanetec MM2F- 512, MM3F- 612, MM3F- 912, MM3Y-1023, Khối V Từ Kanetec KVS-1B, KVS-2B, Khối V Từ Kanetec KMV- 50D, KMV- 80D, KMV-125D, Khối V Từ Kanetec KMV-M020, KMV-M025, KMV-M032, Khối V Từ Kanetec KT-1, KT-2, KT-3, KT-4, KTV-1, Khối từ Kanetec RMAW-2F0812, KPB-1F13, KPB-1F18, KPB-1F25, KPB-2F13, KPB-2F18, Khối V từ Kanetec KVA-1A, KVA-2A, KVA-3A, Khối V từ Kanetec KVA-2F1A, Khối V Từ Kanetec KVS-1B, Kanetec KVS-2B, Khối V Từ Kanetec KYA-8B, KYA-10B, KYA-13B, KYA-15B, KYA-18B, KYA-25B, Khối V Từ Kanetec KYB-8B, KYB-10B, KYB-13B, KYB-15B, KYB-18B, KYB-25B,  

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin