Thước đo hãng YAMAYO

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầ giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Bộ đếm Kori, Bộ đếm Line Seiki, Bộ đếm hãng Togoshi

Bộ đếm met - BEP-10R Series - Kori, Bộ đếm met - PKM-series counters - Kori, Bộ đếm met - MS-series Standard measuring counters - Kori, Bộ đếm met - Ratchet counter KS-1-4 - Kori, Bộ đếm met - Ratchet counter KS-3-5 - Kori, Bộ đếm met - Counter with Fixed pre-set RS-207-5(90S) - Kori, Bộ đếm met - Revolution counter LB-606-5 - Kori, Bộ đếm met - Revolution RL-40 - Kori, Bộ đếm met - Revolution counter LB-204-5 - Kori, Bộ đếm met - Ratchet counter RS-606-5- Kori, Bộ đếm met - Ratchet counter RS-50 - Kori, Bộ đếm met - Ratchet counter (RS) - Kori,

Bộ đếm MWC Series - Line Seiki, Bộ đếm RY Series - Line Seiki, Bộ đếm SP Series - Line Seiki, Bộ đếm EP Series - Line Seiki, Bộ đếm CS Series - Line Seiki, Bộ đếm CT1 Series - Line Seiki, Bộ đếm Meter/Yard Wheels / Pulleys - Line Seiki

Bộ đếm FH101 Togoshi, Bộ đếm FH120 Togoshi, Bộ đếm CH-30 Togoshi. Bộ đếm Togoshi LB – 4 , LB – 5, LB – 219 – 5, Bộ đếm Togoshi RS – 303 – 5, RS – 303 – 6, Bộ đếm mét vải Togoshi RS – 4, RS – 5, RS – 6, Bộ đếm mét vải Togoshi 3 : 10 – 5H1 Met, Yarn, Bộ đếm mét vải Togoshi 3 : 10 – 5L, 3 : 1 – 5L, Bộ đếm mét vải Togoshi 3 : 1 – 5 M , 3 : 1 – 5 Y, Bộ đếm met vải Togoshi 3 : 10 – 5 M , 3 : 10 – 5 Y,

Máy đo độ cứng hãng Qness, Bộ đếm Kori, Bộ đếm Line Seiki, Bộ đếm hãng Takano, Bộ đếm hãng Togoshi, Thiết bị hãng Prostat

Máy mài và đánh bóng Qness SAPHIR 250 A1 Eco, Vibro, SAPHIR 550,  Máy mài và đánh bóng Qness SAPHIR 350, SAPHIR 250, SAPHIR 300, SAPHIR 60, Máy mài và đánh bóng mẫu Qness JADE 700, SAPHIR 375, Máy ép mẫu nóng Qness, OPAL X-RAY, OPAL 410, OPAL 480, Máy cắt mẫu Qness BRILLANT 3D, BRILLANT 255, BRILLANT 265, BRILLANT 275, Máy cắt mẫu Qness Brillant 220, Brillant 230, Brillant 240, Brillant 250, Máy cắt mẫu Qness Brillant 200, Máy đo độ cứng Qness Q250, Q700, Q3000, Máy đo độ cứng Rockwell Qness Q150, Máy đo độ cứng Micro Viker Q10, Q30, Q60 Qness

Bộ đếm met BEP-10R Kori, Bộ đếm met PKM3 1-4 Kori, Bộ đếm met MS3 1-5 Kori, Bộ đếm met KS-1-4 Kori, Bộ đếm met KS-3-5 Kori, Bộ đếm met RS-207-5(90S) Kori, Bộ đếm met LB-606-5 Kori, Bộ đếm met RL-40 Kori, Bộ đếm met LB-204-5 Kori, Bộ đếm met RS-606-5 Kori, Bộ đếm met RS-50 Kori, Bộ đếm met RS-204-5 Kori,

Bộ đếm MWC Series Line Seiki, Bộ đếm RY Series Line Seiki, Bộ đếm SP Series Line Seiki, Bộ đếm EP Series Line Seiki, Bộ đếm CS Series Line Seiki, Bộ đếm CT1 Series Line Seiki

Bộ đếm HRS Takano, Bộ đếm RS Series, LB Series, RL Series Takano, Bộ đếm GT Takano, Bộ đếm FS, PS, DS, DS-W Takano, Bộ đếm CH-30 Takano, Bộ đếm H-102P2, H-101P, FH-102P, FH-102M, FH-1012P2 Takano, Bộ đếm H-102B, H-102GR, H-102Y, H-102GL, FH-101, FH-102, FH-120 Takano,

Bộ đếm FH101 Togoshi, Bộ đếm FH120 Togoshi, Bộ đếm CH-30 Togoshi

MÁY HIỆU CHUẨN SENSOR NHIỆT DPI 821/822 GE Druck, ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC CHUẨN DPI 104 GE Druck, ĐỒNG HỒ ĐO ÁP CHUẨN KIỂU PHÒNG NỔ DPI 104IS GE Druck, THIẾT BỊ KIỂM CHUẨN TẦN SỐ DPI 841/842 GE Druck, THIẾT BỊ KIỂM CHUẨN NHIỆT ĐỘ DPI 811/812 GE Druck, THIẾT BỊ KIỂM CHUẨN NGUỒN DÒNG/ÁP DPI 832 GE Druck, THIẾT BỊ KIỂM CHUẨN ÁP LỰC DPI 800/802 GE Druck, THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ VÀ TẦN SỐ DPI 620 IS GE Druck, MÁY ĐO ÁP SUẤT CHÍNH XÁC CAO DPI 740 GE Druck, BƠM TAY THỦY LỰC TẠO ÁP LỰC CHUẨN PV212 GE Druck, BƠM TAY TẠO ÁP SUẤT CHUẨN PV411A GE Druck, BƠM TAY KHÍ NÉN TẠO ÁP LỰC CHUẨN PV211 GE Druck, BƠM TẠO ÁP CHUẨN DẢI THẤP PV210 GE Druck, BỘ THIẾT BỊ ĐO ÁP CHUẨN CẦM TAY DPI 705 GE Druck, BỘ KIỂM CHUẨN ĐA NĂNG DPI 880 GE Druck, BỘ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT DPI 610/615 DPI 610/615 GE Druck, BÀN TẠO ÁP CHUẨN PV 621, 622, 623 GE Druck

Đồng hồ đo áp suất chuẩn điện tử có ghi dữ liệu Crystal XP2I, Đồng hồ đo áp suất chuẩn điện tử Crystal XP2I, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI 822, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI 611, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck , Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck , Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck , Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck 23614P-KIT, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck , Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng GE Druck DPI 620G, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng phòng nổ GE Druck DPI 620G-IS, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI802P-D, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI802-D, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử GE Druck DPI104-1, Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử phòng nổ GE Druck , Đồng hồ áp suất chuẩn điện tử GE Druck DPI104, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck I5000-2-ST-TP, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck I5000, Cảm biến đo áp suất GE Druck IO610B, Cảm biến đo áp suất GE Druck D2200, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ GE Druck LIQUIDTC165, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ GE Druck LIQUIDTC255, Thiết bị hiệu chuẩn vòng lặp phòng nổ GE Druck UPS-III-IS, Thiết bị hiệu chuẩn vòng lặp GE Druck UPS-II, Druck UPS-III, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng GE Druck DPI 812, Druck DPI 822, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng GE Druck DPI 880, Druck DPI 832, Druck DPI , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI610PC , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI610PC, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI705, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất GE Druck DPI705R,

 

Thiết bị đo nhiệt độ Fluke 1523, Thiết bị đo nhiệt độ Fluke 1524, Thiết bị đo nhiệt độ Fluke Calibration 1529-156, Thiết bị đo nhiệt độ Fluke Calibration 1551A, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Fluke Calibration 7526A, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke Calibration 700HPP, , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7102, 7103, 6102, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Fluke Calibration 4180 , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Fluke Calibration 4181, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 9011, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 9190A, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 9170, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 9171, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm và ghi dữ liệu Fluke Calibration , Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm và ghi dữ liệu Fluke Calibration 1621A, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm và ghi dữ liệu Fluke Calibration 1622A, Thiết bị đo và hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration , Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7320-16, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7321-16, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7340-16, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7341-16, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7381-26, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 6331-156, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 7380-16,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-taiyo-electric-cp1387, Thiết bị điều khiển cắt tự động TAIYO ELECTRIC CR-555M , Thiết bị kiểm tra sản phẩm in TAIYO ELECTRIC GT-2000, Thiết bị kiểm tra sản phẩm in TAIYO ELECTRIC OFT series, Bộ điều khiển TAIYO ELECTRIC model SK-2090, Bộ điều khiển TAIYO ELECTRIC model SKT -001, Máy đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp TAIYO ELECTRIC ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-konan-electric-cp1389, Bộ truyền động hãng KONAN, Xy lanh khí nén hãng KONAN, Van khí nén 3 ngả, 5 ngả hãng KONAN, Van điện từ 3 cửa hãng KONAN YS33, YS32, YS203, , Van điện từ 2 cửa hãng KONAN N30, N20, N21, N33, , Van điện từ 2 cửa hãng KONAN YS30, YS20, YS21,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-yamayo-cp1388, Thước đo kích thước cơ thể người YAMAYO, Cân móc treo hãng YAMAYO, Thiết bị đo lực kéo, đo trọng lượng YAMAYO, Bánh xem đo khoảng cách YAMAYO ROLLER BOY, Thước kéo đo mức nước YAMAYO MILLION ROPE WATER RWL10M, RWL50M,, Thước kéo đo mức nước YAMAYO MILLION WATER , Thước kéo đo đường kính, chu vi YAMAYO MILLION , Thước kéo đo chiều dài YAMAYO MILLION OPEN, , Thước kéo đo chiều dài YAMAYO 3X MILLION , Thước kéo đo chiều dài YAMAYO GR MILLION , Thước kéo đo chiều dài YAMAYO GR STILON , Thước kéo đo chiều dài YAMAYO SILVER SEVEN VR30, VR50, Thước kéo đo chiều dài YAMAYO SILVER CUSTOM VC10, VC20, VC30, Thước kéo đo chiều dài YAMAYO 3X STILON NR30X, , Thước kéo đo chiều dài YAMAYO STILON REEL NR20, NR30, NR50, NR100

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin