• Lõi Lọc Khí Omega-air loại P (3micron)

Lõi lọc khí Omega-air lớp P (3micron)

Được thiết kế lọc bụi, nước và hấp thụ hơi dầu trong khí nén. Chúng tôi là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam, giá cạnh tranh, hàng có sẵn.Ứng dụng: Ô tô; Điện tử; Thực phẩm & Đồ uống;  Hóa chất; Hóa dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng công nghiệp chung

Tham khảo lõi lọc khí omega-air (3micron)

Lõi lọc khí Omega-air loại S (0.01micron),Lõi lọc khí Omega-air loại R (1micron),Lõi lọc khí Omega-air hấp thụ hơi dầu A(cabon)

       Lõi lọc khí Omega-air loại M (0.1micron),Lõi lọc khí Omega-air loại P (3micron).Lõi lọc khí Omega-air loại B (15micron)

Các code đặt hàng lõi lọc khí omega-air loại 3micron: 06050P;07050P;14050P;12075P; 22075P; 32075P; 51090P; 50075P;76090P;51140P;75140P
Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822
 • Lõi Lọc 22075P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 22075P</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 22075PP được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0306P</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 32075P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute;&nbsp;32075P OMEGA</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute;&nbsp;32075P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0476P&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 75140P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 75140P&nbsp;</strong></span><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 75140P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF2406P (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 51090P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51090P OMEGA</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 51090P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0946P (2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 06050P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 75140P&nbsp;</strong><br /> </div> <p>Zalo: 0948.007.822</p> <p>L&otilde;i lọc kh&iacute; 75140P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</p> <p>rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p>Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF2406P (3")</p> <p>Độ tinh lọc: 3 micron</p>

 • Lõi Lọc 14050P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 14050P OMEGA</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 14050P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0106P</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 51140P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51140P</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 51140P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF2006P (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 76090P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 76090P OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; <strong>76090P&nbsp;</strong>được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF 1756P (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 12075P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 12075P OMEGA</span></strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 12075P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0186P</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 07050P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 07050P&nbsp;</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 07050P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0076P (1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • Lõi Lọc 50075P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 50075P OMEGA</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 50075P được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn th&ocirc; v&agrave;&nbsp;chất lỏng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rời khỏi kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0706P&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 3 micron</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin