Thiết bị hãng AOIP

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-yuasa-yarn-guide-engineering-cp22750, Thiết bị dẫn hướng sợi YUASA YARN GUIDE ENGINEERING, Bánh xe dẫn hướng sợi YUASA YARN GUIDE ENGINEERING, Bánh xe đo chiều dài sợi YUASA YARN GUIDE ENGINEERING, Thiết bị làm căng sợi YUASA YARN GUIDE ENGINEERING, Thiết bị cắt sợi YUASA YARN GUIDE ENGINEERING, Cảm biến độ căng sợi YUASA YARN GUIDE ENGINEERING

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ushio--cp20972, Máy đo cường độ UV UIT-250 USHIO, Máy đo cường độ UV UIT-201 USHIO , Máy đo cường độ UV URE-50 USHIO , Máy đo cường độ UV UIT-θ365 USHIO, Máy đo cường độ UV USR-45 Series USHIO,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-michell-instrument--cp21511, Thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ điểm đọng sương MDM300 & MDM300 Michell Instrument, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm MDM25 Michell Instrument, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Easidew Michell Instrument, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương MDM50 Michell Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn độ ẩm HygroCal100 Michell Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm HG10 Michell Instrument, Hệ thống hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm S904 Michell Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn độ ẩm OptiCal Humidity Calibrator Michell Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ điểm đọng sương DCS Michell Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương HG1 Michell Instrument, Máy làm khô khí PSD2 & PSD4 Michell Instrument, Thiết bị tạo độ ẩm, tạo điểm đọng sương DG2, DG3, DG4 & VDS3 Michell Instrument,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-e-instrument-cp20947, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TCS-140 E Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng MC2100 E Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất MC2100-P E Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất PPC-P/H E Instrument, Máy phân tích khí cháy lò đốt O2, CO, NO, CxHy E4400-C E Instrument, Máy đo và phân tích khí thải O2,CO,NO,NO2 E4400-N E Instrument, Thiết bị đo và phân tích khí thải lò đốt O2,CO,NO,SO2 & CO2 E4400-S E Instrument, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TCS-140 E Instrument, Thiết bị đo chất lượng không khí PRO-C E Instrument, Máy đo chất lượng không khí PRO-C-F E Instrument,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ecom-cp846, Thiết bị đo khí thải Ecom, 6932829H D Easy OCNXH O2, Low CO, NO, NO2, Combustibles (CxHy) Sensors , Thiết bị đo và phân tích khí thải Ecom, 6932934H D Easy OCNXSH O2, Low CO, NO, NO2, SO2, Combustibles (CxHy) , Thiết bị đo và phân tích khí lò đốt Ecom, 6932830H D Easy OCVNX O2, Low CO, High CO, NO, NO2 Sensors , Máy đo và phân tích khí cháy lò đốt Ecom, 6932832H D Easy OCVNXH O2, Low CO, High CO, NO, NO2, Combustibles (CxHy) Sensors , Máy phân tích khí thải Ecom, 6932833H D Easy OCVNXS O2, Low CO, High CO, NO, NO2, SO2 Sensors, Máy phân tích khí cháy Ecom, 6932836H D Expert OCNXH O2, Low CO, NO, NO2 Sensors, Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 6932837H D Expert OCNXS O2, Low CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Thiết bị phân tích khí lò đốt Ecom, 6932840H D Expert OCNXSH O2, Low CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Máy phân tích khí thải Ecom, 6932835H D Expert OCVNX O2, Low CO, High CO, NO, NO2 Sensors , Máy phân tích khí thải Ecom, 6932838H D Expert OCVNXH O2, Low CO, High CO, NO, NO2 Sensors , Máy phân tích khí đốt Ecom, 6932839H D Expert OCVNXS O2, Low CO, High CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 6932805H ECOM B OC O2, Low CO Sensors , Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 6932906H ECOM B OC O2, Low CO, NO, NOx Sensors , Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 6932823H ECOM D EASY O2, Low CO Sensors , Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 6932812H ECOM D EASY O2, Low CO, NO, NO2 Sensors & Сooler , Thiết bị phân tích khí đốt Ecom, 6932817H ECOM D EASY O2, Low CO, NO, NO2, NOx Sensors & Cooler , Thiết bị phân tích khí đốt Ecom, 6932811H ECOM D EXPERT O2, Low CO, NO, NO2 Sensors & Printer , Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 6932819H ECOM D EXPERT O2, Low CO, NO, NO2, NOx Sensors & Printer, Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 6932818H ECOM D EXPERT O2, Low CO, NO, NOx Sensors, THiết bị phân tích khí đốt Ecom, 7022623H ECOM-J2KN PRO Easy O2, Low CO, High CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 7022623H ECOM-J2KN PRO O2, Low CO, High CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 7022621H ECOM-J2KN PRO O2, Low CO, NO, NO2, SO2, Combustibles Sensors , Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 7022627H ECOM-J2KN PRO O2, Low CO, High CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 6961601H EN2-F OCN.X. , Ecom, 6961401H EN2-F OCNX, Thiết bị phân tích khí cháy Ecom, 6961421H EN2-F OCNXH O2, Low CO, NO, NO2, Combustibles (CxHy) Sensors , Thiết bị phân tích khí đốt Ecom, 6961431H EN2-F OCNXS O2, Low CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Máy phân tích khí đốt Ecom, 6961411H EN2-F OCVNX O2, Low CO, High CO, NO, NO2 Sensors , Máy phân tích khí lò đốt Ecom, 6961441H EN2-F OCVNXH O2, Low CO, High CO, NO, NO2, Combustibles (CxHy) Sensors , Máy phân tích khí thải Ecom, 6961451H EN2-F OCVNXS O2, Low CO, High CO, NO, NO2, SO2 Sensors , Máy phân tích khí lò đốt Ecom, 7019322H J2KN Pro Easy OCNXH , Máy phân tích khí thải Ecom, 7019301H J2KN Pro Easy, Máy phân tích khí thải Ecom, 7020001H J2KN Pro Easy, Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 7020201H J2KN Pro Easy, Thiết bị phân tích khí đốt Ecom, 7020301H J2KN Pro, Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 7019311H J2KN Pro INDUSTRIAL OCNXH , Thiết bị phân tích khí lò đốt Ecom, 7019312H J2KN Pro INDUSTRIAL OCNXSH , Thiết bị phân tích khí thải lò đốt Ecom, 7021001H J2KN Pro INDUSTRIAL, Thiết bị phân tích khí thải sau khí đốt Ecom, 7021201H J2KN Pro INDUSTRIAL, Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 7021401H J2KN Pro INDUSTRIAL, Máy phân tích khí thải Ecom, 7021601H J2KN Pro INDUSTRIAL, Máy phân tích khí thải Ecom, 7022001H J2KN Pro INDUSTRIAL, Thiết bị phân tích khí thải Ecom, 7022601H J2KN Pro INDUSTRIAL,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-myron-l-cp21836, Máy đo thông số nước ULTRAMETER III 9P Myron L, Máy đo chỉ số nước ULTRAMETER II 6PFC and 4P Myron L, Máy đo chỉ số nước DIALYSATE METER Myron L, Máy đo thông số nước POOLPRO PS6FC & PS9TK Myron L, Thiết bị đo chỉ số nước ULTRAPEN PT1 Myron L, Thiết bị đo thông số nước ULTRAPEN PT2 Myron L, Thiết bị đo chỉ số nước ULTRAPEN PT3 Myron L, Thiết bị đo chỉ số nước ULTRAPEN PT4 Myron L, Máy do chỉ tiêu nước TECHPRO II Myron L, Máy đo thông số nước thải ULTRAPEN PT5 Myron L, Máy đo chỉ số nước sạch ULTRAPEN PTBT1 Myron L, Máy đo chỉ tiêu nước ULTRAPEN PTBT2 Myron L,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pamas-cp21752, Máy đếm hạt PAMAS 4132 Pamas, Máy đếm hạt PAMAS AS3 Pamas, Máy đếm hạt PAMAS FastPatch 2 GO Pamas, Máy đếm hạt PAMAS OLS4031 Pamas, Máy đếm hạt PAMAS OLS50P Pamas, Máy đếm hạt PAMAS S40 Pamas, Máy đếm hạt PAMAS S40 GO Pamas, Máy đếm hạt PAMAS SBSS Pamas, Máy đếm hạt PAMAS SVSS Pamas,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lovibond-tintometer-gmbh-cp21930, Máy đo cầm tay SD 400 Oxi L Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo cầm tay SD 310 Oxi Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo cầm tay SD 300 pH, SD 320 Con Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo cầm tay SD series Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo cầm tay SensoDirect 110 Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo cầm tay SensoDirect 150 Lovibond Tintometer GmbH, Thiết bị so màu Comparator CHECKIT Lovibond Tintometer GmbH, Thiết bị so màu Comparator 2000+ Lovibond Tintometer GmbH, Thiết bị kiêm tra nhanh Minikit Lovibond Tintometer GmbH, Bộ kiểm tra nhanh Arsenic Test Kit Lovibond Tintometer GmbH, Tủ sấy và nồi hấp Lovibond Tintometer GmbH, Tủ sấy là tủ làm lạnh Lovibond Tintometer GmbH, Thiết bị đo BOD-Measurement BD 600 Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo độ đục TB 300 IR Lovibond Tintometer GmbH, Máy đo độ đục TB 210 IR Lovibond Tintometer GmbH, Thiết bị đo độ đục TB 250 WL Lovibond Tintometer GmbH, Thiết bị Jar-Tester Lovibond Tintometer GmbH,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-schiltknecht-cp21685, Máy đo đa chức năng ThermoAir3 Schiltknecht, Thiết bị đo tốc độ gió ThermoAir6/64 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió 0 - 40 m/s MiniAir20 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió 0 - 40 m/s MiniAir Junior Schiltknecht, Máy đo tốc gió 0 - 40 m/s MiniAir6 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió 0 - 40 m/s MiniAir60 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió 0 - 40 m/s MiniAir64 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió 0 - 40 m/s MiniAir64 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió 0 - 40 m/s MiniWater20 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió và áp suât 0 - 25 kPa / 0 - 180 m/s ManoAir100 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió và áp suất 0 - 25 kPa / 0 - 180 m/s ManoAir500 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió cho ống thông gió TMS3000 Schiltknecht, Thiết bị đo gió ống khói STEMO1 Schiltknecht, Thiết bị đo khí tượng, đo tốc độ gió f.566.24.28/ f.566.24.29 Schiltknecht, Máy đo tốc độ gió Yacht anemometer 454 Schiltknecht

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aeroqual-cp21320, Thiết bị giám sát không khí AQM 65 Aeroqual, Thiết bị giám sát không khí ngoài trời PM10 Aeroqual, Thiết bị giám sát không khí ngoài trời Series-500 Aeroqual, Thiết bị giám sát không khí ngoài trời AQM 65 with Integrated Calibration Aeroqual, Thiết bị giám sát không khí ngoài trời AQS 1 Ambient Ozone Aeroqual, Thiết bị giám sát không khí ngoài trời Dust Sentry PM2.5 Monitor Aeroqual, Thiết bị giám sát chất lượng không khí ngoài trời Series-200 Aeroqual, Thiết bị giám sát chất lượng không khí ngoài trời Dust Profiler Aeroqual, Thiết bị giám sát chất lượng không khí ngoài trời Dust Sentry TSP Aeroqual, Máy đo khí trong phòng SM70 Aeroqual, Máy đo khí trong phòng Series 300 Aeroqual, Máy đo khí trong phòng Series 900 Aeroqual, Máy đo khí trong phòng Series 930 Aeroqual, Máy đo khí trong phòng Series 940 Aeroqual,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-balmac-cp21024, Digital Vibration Meters 200 DIGITAL METER Balmac, Máy đo độ rung 205 DIGITAL METER Balmac, Máy đo độ rung 230 DIGITAL METER Balmac, Máy đo độ rung 235 DIGITAL METER Balmac, Máy đo độ rung 211 Vibration Meter Balmac, Máy đo độ rung 211-S-100 Vibration Meter Balmac, Máy đo độ rung 242 Pocket Vibration Meter Balmac, Cảm biến đo độ rung 140 Series Balmac, Cảm biến đo độ rung 191 Series Balmac, Hệ thống giám sát rung động 1112 Vibration Monitors Balmac, Hệ thống giám sát rung động 401 & 401P Balmac, Hệ thống giám sát rung động 158 Velocity Vibration Transducer Balmac, Cảm biến báo rung động 550M Metric Balmac, Công tắc báo rung động 550-X Balmac, Công tắc báo rung 555 Vibration Switch with BAL602 Remote Sensor Balmac, Công tắc báo rung 2024 Vibration Switch Balmac, Thiết bị phân tích rung động và cân bằng động 214 Balmac, Thiết bị phân tích rung động và cân bằng động 216-D Balmac, Thiết bị phân tích rung động và cân bằng động 4216 Balmac, Máy đo độ rung VPM Meter Balmac, Máy đo độ rung 205ce & 205Mce Balmac,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aoip-cp21189, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 1000 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 1200 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 1500 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 150 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ THERMYS 150 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PJ 6301 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 60 IS AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 50 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 75 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 80 IS AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALYS 100 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CP 6632 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ SN 8310 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ TC 6621-6622 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ OBERON 426 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CALISTO AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ DRAGO 934 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ OCEANUS 6 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ PEGASUS 1200 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ QUICK-CAL 550 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ VENUS AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ GEMINI R 976 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ LKS 1000 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ MINITOOLS PRO AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FAST-CAL HIGH AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FAST-CAL HTM 2010 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FAST-CAL LOW AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ FAST-CAL MEDIUM AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ GEMINI 550 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ GEMINI 700 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ GEMINI 700 LRI AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ MEDUSA 510 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ MEDUSA 511 AOIP, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ OBERON R 426 AOIP, Máy đo điện trở OM 17 AOIP, Máy đo điện trở OM 10 AOIP, Máy đo điện trở OM 21 AOIP, Máy đo điện trở OM 22 AOIP, Máy đo điện trở OM 16 AOIP, Máy đo điện trở ZX AOIP, Thiết bị đo điện trở RN 5306 AOIP, Thiết bị đo điện trở cách điện IND 45 AOIP, Máy đo điện trở cách điện MF 28 AOIP, Máy đo điện trở cách điện IND 43 AOIP, Máy đo điện trở cách điện IND 44 AOIP, Máy đo điện trở cách điện CRIT 100 AOIP, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại IRTEC P AOIP, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại RAYOMATIC USB AOIP, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại RAYOMATIC NET AOIP, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại RAYOMATIC 16 2.2 AOIP, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại IRTEC P IVT AOIP, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại RAYOMATIC PE AOIP, Thiết bị đo nhiêt độ hồng ngoại MICRORAY NXT AOIP, Thiết bị đo nhiêt độ hồng ngoại RAYOMATIC 20 AOIP, Thiết bị đo nhiêt độ hồng ngoại RAYOMATIC 60 AOIP, Thiết bị đo nhiêt độ hồng ngoại RAYOMATIC 40 AOIP, Thiết bị kiểm tra viễn thông ISOPALM 200 AOIP, Thiết bị kiểm tra viễn thông MEGOHM 200 AOIP, Thiết bị kiểm tra viễn thông EASYLAN AOIP, Thiết bị kiểm tra động cơ EPM AOIP, Thiết bị kiểm tra động cơ điện NS3 AOIP, Thiết bị kiểm tra động cơ điện RLV AOIP, Thiết bị kiểm tra động cơ điện RED AOIP, Máy đo và phân tích khí thải GREENLINE 8000 AOIP, Máy đo và phân tích khí thải UNIGAS 2000 AOIP, Máy đo và phân tích khí thải GREENLINE 4000 AOIP, Máy đo và phân tích khí cháy GREENLINE 6000 AOIP, Máy đo và phân tích khí cháy lò đốt UNIGAS 1000 AOIP, Máy đo và phân tích khí cháy lò đốt UNIGAS 3000 AOIP, Máy đo và phân tích khí cháy lò đốt MINITOOLS PRO AOIP, Máy đo và phân tích khí cháy lò đốt GREENLINE 2000 AOIP

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin