• Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén

Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén

Công Ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao chuyên cung cấp thiết bị đo lưu lượng khí nén,oxi; CO2; nito; LPG.... của các hãng nổi tiếng trên thế giới. 

Yêu cầu giá tốt thiết bị đo độ lưu lượng khí nén

Liên hệ: 0948 007 822; email: yen@ttech.vn

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén S452

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S421

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KH&Iacute; S421</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN80</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S401

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong> <p>Thiết Bị&nbsp;Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S401</p> </strong></h2> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước ống DN25;DN40;DN80; DN100;DN150;DN125;DN300...</span></p> <p style="background-color: #ffffff;">&Aacute;p suất: 16bar</p> <p style="background-color: #ffffff;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA.</p>

 • TB Đo Lưu Lượng Khí (S450)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2 style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450 SUTO-ITEC</h2> <p>K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN250</p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S430

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin