• Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén

Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén (hay Đồng hồ đo lưu lượng khí nén)

Zalo/tell:0948.007.822; yen@ttech chuyên cung cấp cảm biến đo lưu lượng khí, thiết bị đo lưu lượng khí, đồng hồ đo lưu lương khí với môi chất: Khí nén, CO2; Oxy (O2);Nitơ (N2); N2O; Ar (Argon); khí tự nhiên (Natural Gas); Hidro (H2); Heli (He);Porpan (C3H8);khí gas (LPG)…của hãng Suto-itec (CHLB Đức) và các hãng nổi tiếng trên thế giới.

Kích thước đường ống thiết bị đo lưu lượng khí:

Size ống: DN15;DN20;DN25; DN32; DN40;DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250; DN300. 

Yêu cầu giá tốt thiết bị đo độ lưu lượng khí nén

Liên hệ: Zalo/tell: 0948 007 822; email: yen@ttech.vn

Tham khảo: 

Thiết bị đo lưu lượng khí S421 Suto-itec;Cảm biến đo lưu lượng khí nén S401;Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Khí Nén S401 Suto

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S421

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KH&Iacute; S421</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN80</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén S452

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S401

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong> <p>Thiết Bị&nbsp;Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S401</p> </strong></h2> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước ống DN25;DN40;DN80; DN100;DN150;DN125;DN300...</span></p> <p style="background-color: #ffffff;">&Aacute;p suất: 16bar</p> <p style="background-color: #ffffff;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA.</p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S430

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • TB Đo Lưu Lượng Khí (S450)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2 style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450 SUTO-ITEC</h2> <p>K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN250</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin