• TB Đo Nhiệt Độ Đọng Sương (Dewpoint)

 • Dew Point Monitor S 305 (-20...+50oC)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • Cảm biến Dewpoint S215 (-20 …+50 ºC)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • Cảm Biến Dewpoint S217 (-50 ºC ... +50 ºC

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • TB Đo Nhiệt Độ Đọng Sương Cầm Tay S505

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Đọng Sương S505</h2> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (ĐỨC)</p> <p>Dải đo: -100oC....+50oC<br /> T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Đo dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</p> <p>Dễ d&agrave;ng sử dụng, cho kết quả nhanh ch&oacute;ng</p> <p>Gi&aacute; cạnh tranh, giao h&agrave;ng nhanh.</p> <p><br /> </p>

 • POWER METER S110

  Mã sản phẩm:

 • Cảm biến Dewpoint S220 (-100...0oC)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Cảm biến nhiệt độ Dewpoint S220</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #808080; background-color: #ffffff;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đo được chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, Air, Argon, O₂, N₂, CO₂</span></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin