Bơm thủy lực Osaka, Kích thủy lực hãng Osaka

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-thuy-luc-hang-osaka-cp21126, Kích 2 chiều 50 tấn, 150mm Osaka, Kích 2 chiều 30 tấn, 350mm Osaka, Kích 2 chiều 30 tấn, 200mm Osaka, Kích 2 chiều 20 tấn, 500 mm Osaka, Kích 2 chiều 20 tấn, 250mm Osaka. Kích 2 chiều 20 tấn, 150mm Osaka, Kích 2 chiều 20 tấn, 50mm Osaka, Kích 2 chiều 10 tấn, 250mm Osaka. Kích 2 chiều 10 tấn, 150mm Osaka, Kích 2 chiều 10 tấn, 80mm Osaka, Kích 2 chiều 10 tấn, 30mm Osaka, Kích 2 chiều 5 tấn, 150mm Osaka, Kích 2 chiều 5 tấn, 80mm Osaka, Kích 2 chiều 5 tấn, 30mm Osaka, Kích thủy lực 100 tấn, 200 mm Osaka, Kích thủy lực 100 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 70 tấn, 330 mm Osaka, Kích thủy lực 70 tấn, 150 mm Osaka, Kích thủy lực 50 tấn, 320 mm Osaka, Kích thủy lực 50 tấn, 160 mm Osaka, Kích thủy lực 50 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 50 tấn, 50 mm Osaka, Kích thủy lực 30 tấn, 200 mm Osaka, Kích thủy lực 30 tấn, 125 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 345 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 300 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 250mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 210 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 160 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 50 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 25 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 350 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 300 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 250 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 200 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 150 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 50 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 25 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 50 mm Osaka, Kích thủy lực 23 tấn, 25 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 350 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 300 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 250 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 200 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 150 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 50 mm Osaka, Kích thủy lực 15 tấn, 25 mm Osaka, Kích thủy lực 10 tấn, 300 mm Osaka, Kích thủy lực 10 tấn, 250 mm Osaka, Kích thủy lực 10 tấn, 200 mm Osaka, Kích thủy lực 10 tấn, 150 mm Osaka, Kích thủy lực 10 tấn, 100 mm Osaka, Kích thủy lực 10 tấn, 25 mm Osaka, Kích thủy lực 5 tấn, 180 mm Osaka, Kích thủy lực 5 tấn, 127 mm Osaka, Kích thủy lực 5 tấn, 75 mm Osaka, Kích thủy lực 5 tấn, 25 mm Osaka, Kích thủy lực 5 tấn, 15 mm Osaka, Bơm thủy lực Osaka TWAD-2, Bơm thủy lực Osaka TWA-2, Bơm thủy lực Osaka TWAD-1.3, Bơm thủy lực Osaka TWA-1.3, Bơm thủy lực Osaka TWAD-0.9, Bơm thủy lực Osaka LTWA-0.9, Bơm thủy lực Osaka TWA-0.9, Bơm thủy lực Osaka TWAS-0.7, Bơm điện thủy lực Osaka GH1/2-D, Bơm điện thủy lực Osaka GH1/2-G, Bơm điện thủy lực Osaka NEXZ-4MGS, Bơm điện thủy lực Osaka PSP-2.7KGS, Bơm điện thủy lực Osaka PSP-2.7DGS, Bơm điện thủy lực Osaka VZ-2DS, Bơm tay thủy lực Osaka, Bơm điện thủy lực Osaka GH1-G ,

Tủ an toàn sinh học AC2-4E8, Tủ an toàn sinh học LA2-4A1, Tủ an toàn sinh học cấp III AC3-4B1, Tủ an toàn sinh học AB2-4S1, Tủ an toàn sinh học SC2-4A1, Tủ cấy vi sinh dòng thổi ngang AHC-4D1, Tủ cấy vi sinh dòng thổi đứng AVC-4D1, Tủ cấy vi sinh ACB-4A1, Tủ hút dung môi hữu cơ - Axit nồng độ cao EFQ-4UDCVW-8, Tủ hút khí độc không đường ống SPD-3A1, Tủ hút khí độc có đường ống EFH-4A8. Tủ hút khí độc không đường ống ADC-4B1, Tủ hút khí độc có đường ống EFA-4UDRVW-8, Bộ động cơ và quạt hút EQR/FC-PP025, Bệ để tủ EBA-4UDG-8, Tủ ấm nuôi cấy kỵ khí CO2 CCL-170A-8, Tủ sấy khí nóng tuần hoàn OFA-110-8, Tủ ấm IFA-110-8, Tủ lạnh âm sâu UUS-793A/B-1

http://store.ttech.vn/tu-cho-phong-thi-nghiem-hang-esco-cp766,

http://parts.ttech.vn/tu-cho-phong-thi-nghiem-hang-esco-cp766, Tủ an toàn sinh học cấp III Esco AC3-4B1, Tủ an toàn sinh học Esco LA2-4A1, Tủ an toàn sinh học Esco AC2-4E8, Tủ an toàn sinh học Esco AB2-4S1, Tủ an toàn sinh học Esco SC2-4A1, Tủ cấy vi sinh dòng thổi ngang ESCO AHC-4D1, Tủ cấy vi sinh dòng thổi đứng ESCO AVC-4D1, Tủ cấy vi sinh ESCO ACB-4A1, Tủ hút khí độc không đường ống ESCO ADC-4B1, Tủ hút khí độc không đường ống ESCO SPD-3A1, Tủ hút khí độc có đường ống ESCO EFA-4UDRVW-8, Tủ hút khí độc có đường ống ESCO EFH-4A8, Tủ hút dung môi hữu cơ - Axit nồng độ cao ESCO EFQ-4UDCVW-8, Bộ động cơ và quạt hút ESCO EQR/FC-PP025, Bệ để tủ ESCO EBA-4UDG-8, Tủ ấm nuôi cấy kỵ khí CO2 ESCO MODEL CCL-170A-8, Tủ ấm ESCO IFA-110-8, Tủ sấy khí nóng tuần hoàn ESCO OFA-110-8, Tủ lạnh âm sâu ESCO UUS-793A/B-1

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-kohan-kogyo-cp22151, Sealer LH-S130 Kohan Kogyo, Sealer LC-32 Kohan Kogyo, Tensioner LT-60 Kohan Kogyo, Combination Tools MV-19E Kohan Kogyo, Combination Tools MFS-19 Kohan Kogyo, Combination Tools MPLIII-13 Kohan Kogyo, Tightener HP-32III Kohan Kogyo, Bestorque III Kohan Kogyo, Bestorque Pretty SA-P Kohan Kogyo, The energy-saving Bestorque SA Kohan Kogyo, Air porter Kohan Kogyo, Air cassettes Kohan Kogyo, Air bearings Kohan Kogyo,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kohan-kogyo-cp22151, Thiết bị Air bearings Kohan Kogyo, Thiết bị Air cassettes Kohan Kogyo, Thiết bị Air porter Kohan Kogyo, Thiết bị The energy-saving Bestorque SA Kohan Kogyo, Thiết bị Bestorque Pretty SA-P Kohan Kogyo, Thiết bị Bestorque III Kohan Kogyo, Thiết bị siết Tightener HP-32III Kohan Kogyo, Thiết bị Combination Tools MPLIII-13 Kohan Kogyo, Thiết bị Combination Tools MFS-19 Kohan Kogyo, Thiết bị Combination Tools MV-19E Kohan Kogyo, Thiết bị siết Tensioner LT-60 Kohan Kogyo, Thiết bị làm kín Sealer LC-32 Kohan Kogyo, Thiết bị làm kín Sealer LH-S130 Kohan Kogyo,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sekonic-cp1386, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Sekonic ST-50M,

Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Sekonic ST-50A,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..                                                  

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin