Bút thử điện cao áp Hasegawa

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau

Thiết bị đo hãng Rion, Thiết bị đo hãng Ono Sokki, Thiết bị hãng Hasegawa

Thiết bị đo độ rung Rion VM-82A, Máy đo độ ồn NA-42 Rion, Máy đo độ rung VM-63C Rion, Bộ ghi và phân tích DA-21 Rion, Máy đo độ rung VM-63A Rion, Máy đo độ nhớt VT-05-06 Rion, Máy phân tích độ rung VA-12 Rion, Máy đo rung đa dụng VM-83 Rion, Máy đo độ rung 3 trục VM-54 Rion, Máy đo độ rung VM-55 Rion, Bộ ghi và phân tích SA-02A4 Rion, Bộ ghi và phân tích SA-02M Rion, Bộ ghi và phân tích RIONOTE Rion, Máy đo độ ồn UN-14 Rion, Máy đo độ ồn NA-37 Rion, Máy đo độ rung UV-16 Rion, Máy đo độ rung UV-15 Rion, Máy đo độ rung SX-A1VA Rion, Bộ ghi và phân tích LR-07 Rion, Máy đo độ ồn NA-42PB1 Rion, Máy đo rung đa dụng VM-82 Rion, Máy đo độ rung VM-53 / VM-53A Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 2) NL-27 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 1) NA-28 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 1) NL-62 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 1) NL-52 Rion, Máy đo tiếng ồn (Class 2) NL-42 Rion, Thiết bị đo tốc độ vòng quay FT-2500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay TM-3140 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SP-405ZA Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay LG-9200 Ono Sokki, Máy dò lực quay từ tính MP-9100 Ono Sokki, Máy đo tốc độ vong quay MP-981 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SE-2500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SE-1200 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-3200 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-4200 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-5500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay MP-810B Ono Sokki, Máy đo cường độ âm thanh LA-1410 Ono Sokki, Máy đo tốc độ vòng quay Diesel CP-044 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay GE-1400 Ono Sokki, Sào cách điện và đầu nối đất Type Y Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type YB Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type Z Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type ZB Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSF-7 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSE-7T1 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSE-7G Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HTE-610 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HTE-610L-R Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HEV-750D Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-680D/HT-680DS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-680DB/HT-680DBS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-670 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSS-6B Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSG-6 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSN-6A Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-30 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-20N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-90N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-170 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-250 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-500 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-1.5N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-1.5NJ Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-1.5NR Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-W80JS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp WM series Hasegawa, Thiết bị xác định pha PC-2 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HPL-200 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HPI-A6/S6/S20 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HP series Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type H Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type C Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type S Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type F Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HVC-1.5N2 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-70 Hasegawa

Bút thử điện Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type C Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type H Hasegawa, Thiết bị xác định pha HP series Hasegawa, Thiết bị xác định pha HPI-A6/S6/S20 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HPL-200 Hasegawa, Thiết bị xác định pha PC-2 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp WM series Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-W80JS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-1.5NR Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-1.5NJ Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-1.5N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-500 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-250 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-170 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-90N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-20N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-30 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSN-6A Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSG-6 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSS-6B Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-670 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-680DB/HT-680DBS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-680D/HT-680DS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HEV-750D Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HTE-610L-R Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HTE-610 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSE-7G Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSE-7T1 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSF-7 Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type Y Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type YB Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type Z Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type ZB Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSF-7 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSE-7T1 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSE-7G Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HTE-610 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HTE-610L-R Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HEV-750D Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-680D/HT-680DS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-680DB/HT-680DBS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HT-670 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSS-6B Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSG-6 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HSN-6A Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-30 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-20N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-90N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-170 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-250 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-500 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-1.5N Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-1.5NJ Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HS-1.5NR Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-W80JS Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp WM series Hasegawa, Thiết bị xác định pha PC-2 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HPL-200 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HPI-A6/S6/S20 Hasegawa, Thiết bị xác định pha HP series Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type H Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type C Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type S Hasegawa, Sào cách điện và đầu nối đất Type F Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HVC-1.5N2 Hasegawa, Bút thử điện cao áp, hạ áp HST-70 Hasegawa,

http://www.tshops.vn/do-nhiet-do-c99.html, http://ttech.vn/san-pham/23/25/196/286/Dong-ho-do-nhiet-do.html, http://ttech.vn/san-pham/23/25/196/504/Can-nhiet---Cap-nhiet-ngau-(kieu-J-T-K-S-R-B---).html, http://stock.ttech.vn/cac-loai-can-nhiet-n185, http://store.ttech.vn/can-nhiet-loai-k-p4339, http://ttech.vn/san-pham/23/25/196/498/Cam-bien-nhiet-do---Kieu-dien-tro-Pt100/Pt1000.html, http://store.ttech.vn/can-nhiet-pt100-0250oc-p3284, http://stock.ttech.vn/can-nhiet-hang-tempsens-p10562, http://www.tshops.vn/cam-bien-nhiet-do-c146.html, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-canh-bao-dien-hasegawa-hxr-20-hxr-25-p11733, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-canh-bao-dien-deo-tren-mu-hasegawa-hx-6s-p11732, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-canh-bao-dien-hasegawa-hx-6--p11731, http://stock.ttech.vn/dong-ho-cam-ung-canh-bao-dien-deo-tay-hxw-6-hasegawa-p11730, http://ttech.vn/san-pham/23/25/194/Do-luu-luong, http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-luu-luong-cp395, http://www.tshops.vn/do-luu-luong-c91.html, http://store.ttech.vn/dong-ho-do-luu-luong-dien-tu-kf700-p3285, http://store.ttech.vn/dong-ho-do-luu-luong-delta-flowpet-oval-p21249, http://ttech.vn/san-pham/23/25/194/361/Luu-luong-ke---Do-luu-luong-kieu-ong-con.html

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..         

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin