Cảm biến vị trí hãng ASM, Cảm biến góc nghiêng hãng ASM

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị hãng AEP Transducers, Cảm biến vị trí ASM

Đồng hồ đo áp suất AEP Transducer DME2, PGE, DFP, GPM, IDROSCAN, Bộ hiển thị, Thiết bị đo lực AEP Transducer WIMOD, MP10Plus, MP6Plus, Thiết bị đo lực nén AEP Transducer Dynamometer GR5B, DFW2, DNA,  Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp P12 Keller, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp K/P Keller, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, bơm tạo áp HTP1 Keller

1 Cảm biến đo vị trí kiểu dây kéo, 2 Cảm biến đo vị trí kiểu tape, 3 Cảm biến đo vị trí, 4 Cảm biến góc nghiêng, 5 Cảm biến góc quay, 6 Cảm biến góc, 7 Cảm biến vị trí, 8 Cảm biến hãng ASM, 9 Cảm biến đo cánh khuấy, 10 Cảm biến vị trí khoảng cách lớn

http://stock.ttech.vn/cam-bien-hang-asm-cp798,

Cảm biến vị trí hãng ASM model CLME1-QJ2C8P1250., Cảm biến vị trí hãng ASM model CLME1-QJ2C8P1900, Cảm biến vị trí hãng ASM CLMD2-AJ2C8P011000, Cảm biến vị trí hãng ASM model CLMD2-AJ2C8P01375 , Cảm biến vị trí hãng ASM model MPM4B1-ẠJ3C12P750, Cảm biến vị trí hãng ASM model CLMD2-AJ2C8P02750, Cảm biến vị trí hãng ASM model CLMD2-AJ2C8P01750, Cảm biến vị trí hãng ASM model CLMD2-AJ2C8P01500., Cảm biến đo góc nghiêng PTAM5 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTK7 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTK29 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTAM27 ASM,

Cảm biến đo góc quay PRAS4 ASM, Cảm biến đo góc quay PRAS2/PRDS2 ASM, Cảm biến đo góc quay PRDS5 ASM, Cảm biến đo góc quay PRDS1 ASM, Cảm biến đo góc quay PH68 ASM, Cảm biến đo góc quay PH36 ASM, Cảm biến đo góc quay AWS1 ASM, Cảm biến vị trí WS10SG ASM, Cảm biến vị trí WS31/WS42 ASM, Cảm biến vị trí WB100M ASM, Cảm biến vị trí WB12 ASM, Cảm biến vị trí PCFP24 ASM, Cảm biến vị trí PCQA22 ASM, Cảm biến vị trí ASM WB21, Cảm biến vị trí ASM WB10ZG, Cảm biến vị trí ASM WS21, Cảm biến vị trí ASM WS12EX, Cảm biến vị trí WS10 ASM, Cảm biến vị trí ASM WS19KT, Cảm biến vị trí ASM WS17KT, Cảm biến vị trí ASM WS12, Cảm biến đo góc nghiêng PTAM27 ASM

Cảm biến hãng ASM, Cảm biến vị trí ASM WS10-500-420A-L10-SB0 .., , Cảm biến đo góc nghiêng PTAM5 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTK7 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTK29 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTAM27 ASM, Cảm biến đo góc quay PRAS4 ASM, Cảm biến đo góc quay PRAS2/PRDS2 ASM, Cảm biến đo góc quay PRDS5 ASM, Cảm biến đo góc quay PRDS1 ASM, Cảm biến đo góc quay PH68 ASM, Cảm biến đo góc quay PH36 ASM, Cảm biến đo góc quay AWS1 ASM, Cảm biến vị trí WS10SG ASM, Cảm biến vị trí WS31/WS42 ASM, Cảm biến vị trí WB100M ASM, Cảm biến vị trí WB12 ASM, Cảm biến vị trí PCFP24 ASM, Cảm biến vị trí PCQA22 ASM

1 Máy so màu cầm tay, 3 Máy so màu quang phổ, 3-Máy đo màu cầm tay, 4-Máy do màu quang phổ, 5 Máy đo độ bóng, 6 Thiết bị đo độ bóng, 7 Thiết bị đo màu cầm tay, 8 Thiết bị so màu, 9 Thiết bị đo màu, Máy đo màu YS3010 -3NH, Máy đo màu YS3020 -3NH, Máy đo màu YS3060 -3NH, Máy đo màu YS6060 - 3nh, Thiết bị đo độ bóng 3 góc NHG268 3NH, Máy đo độ bóng NHG60 3NH, Máy so màu NH300 3NH, Máy đo màu NS808- 3NH, Máy đo màu NS820 - 3NH, Máy đo màu YS6010 - 3NH, Máy so màu NR20XE - 3NH, Máy so màu NR145 - 3NH, Máy đo màu hãng 3NHMáy đo độ bóng hãng 3NHMáy đo màu NS808- 3NH, Máy đo màu NS820 - 3NH, Máy đo màu YS6010 - 3NH, Máy so màu NH300 - 3NH, Máy kiểm tra màu - Color test II - 3NH, Máy đo độ bóng NHG60 - 3NH, Máy so màu NR110 - 3NH, Máy so màu NR20XE - 3NH, Máy so màu NR145 - 3NH, Máy so màu NR60CP - 3NH, Máy so màu 3NH NR200, Máy so màu NH310 - 3NH, Máy so màu quang phổ - NS800 - 3NH, Máy so màu quang phổ - NS810 - 3NH, Thiết bị đo độ bóng 3 góc - NHG268 - 3NH, Máy đo kích thước bằng hình ảnh Carmar VMM-4030D, Máy đo kích thước bằng hình ảnh Carmar VMM-3020D, Máy đo kích thước bằng hình ảnh Carmar VMM-2515D, Máy đo kích thước bằng hình ảnh Carmar VMM-2010D, Máy đo kích thước bằng hình ảnh Carmar VMM-1510D

http://stock.ttech.vn/may-do-mau-may-do-do-bong-3nh-cp790, Thước xám Kodak Gray Card, Kodak Q-14, Mẫu chuẩn màu sắc, thước xám hãng 3NH, Bàn kiểm tra màu sắc hãng 3NH, Tủ kiểm tra màu sắc hãng 3NH, Máy đo độ bóng 3NH NHG60M , Máy đo độ bóng 3NH YG628, Máy đo độ bóng 3NH YG60S, YG60, Máy đo độ bóng 3NH HG60, Máy đo độ bóng 3NH HG60S, Mẫu chuẩn cho máy độ bóng 3NH, Máy đo màu 3NH NR110, Máy đo màu, máy đo độ mờ 3NH YS6002 , Máy đo màu 3NH NR100, Máy đo màu 3NH YD5050 , Máy đo màu 3NH YD5010, Máy đo màu 3NH YS4510, Máy đo màu 3NH YS4560, Máy đo màu 3Nh YS4580, Máy đo màu 3NH NS820, Máy đo màu cho tín hiệu giao thông 3NH NS808, Máy đo màu 3nh NR145 , Máy đo màu 3NH model NS810, Máy đo màu quang phổ để bàn 3NH YS6010, Máy đo màu YS3020 -3NH, Máy đo màu YS3010 -3NH, Máy đo màu YS6060 - 3nh, Máy đo màu YS3060 -3NH, Thiết bị đo độ bóng 3 góc NHG268 3NH, Máy so màu quang phổ NS800 3NH, Máy so màu NH310 3NH, Máy so màu NR60CP 3NH, Máy so màu NR200 3NH, Máy so màu NR20XE 3NH, Máy đo độ bóng NHG60 3NH Máy kiểm tra màu Color test II 3NH, Máy so màu NH300 3NH,

Bộ giải mã tín hiệu quay Hengsler , Cảm biến vị trí hãng ASM model WS10SG-500-420A-, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS10SG-500-R1K-L10-SBO-D8, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS10SG-250-R1K-L10-SBO-D8, Cảm biến bị vị trí hãng ASM model WS12EX-2000-420T-L10-M4-KAB2M, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS19KT-8000-HPROF-SB0, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS19KT-5000-HPROF-SB0, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS19KT-5000-HPROF-SB0, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS19KT-2000-HPROF-SB0, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS10-1000-420A-L10-SB0-D8, Cảm biến vị trí hãng ASM model WS10-500-420A-L10-

Cảm biến vị trí hãng ASM, Cảm biến vị trí ASM WS10-500-420A-L10 ..., Cảm Biến Vị Trí - Cảm Biến ASM - TSHOPS - tshops.vn, Cảm biến vị trí ASM WB21, Cảm biến vị trí ASM WB10ZG, Cảm biến vị trí ASM WS21, Cảm biến vị trí ASM WS12EX, Cảm biến vị trí WS10 ASM, Cảm biến vị trí ASM WS10-500-420A-L10-SB0-M12, Cảm biến vị trí ASM WS19KT, Cảm biến vị trí ASM WS12, Cảm biến vị trí ASM WS17KT, Cảm biến đo góc nghiêng PTAM5 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTK7 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTK29 ASM, Cảm biến đo góc nghiêng PTAM27 ASM, Cảm biến đo góc quay PRAS4 ASM, Cảm biến đo góc quay PRAS2/PRDS2 ASM, Cảm biến đo góc quay PRDS5 ASM, Cảm biến đo góc quay PRDS1 ASM, Cảm biến đo góc quay PH68 ASM, Cảm biến đo góc quay PH36 ASM, Cảm biến đo góc quay AWS1 ASM, Cảm biến vị trí WS10SG ASM, Cảm biến vị trí WS31/WS42 ASM, Cảm biến vị trí WB100M ASM, Cảm biến vị trí WB12 ASM, Cảm biến vị trí PCFP24 ASM, Cảm biến vị trí PCQA22 ASM

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..                                                  

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin