Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt Flir

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị hãng Hakko, Máy kiểm tra tĩnh điện Hakko,

Thiết bị kiểm tra giày tĩnh điện Hakko FG-460, MÁY HÀN NHIỆT ĐIỆN HAKKO MY PENα, MÁY LÀM SẠCH TÍP HÀN HAKKO FT-700, KIỀM CẮT HAKKO 106-01, MÁY CẮT CHÂN LINH KIỆN HAKKO 152B, THIẾT BỊ CẦM TAY HÚT CHÂN KHÔNG HAKKO 393, MÁY HÚT CHÂN KHÔNG HAKKO 392, Dây hàn HAKKO FS500-01, DÂY MỎ HÀN HAKKO 611, MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ MŨI HÀN HAKKO FG-101, MÁY ĐO TĨNH ĐIỆN HAKKO FG-450, MÁY KIỂM TRA VÒNG ĐEO TAY CHỐNG TĨNH ĐIỆN HAKKO 498, MÁY ĐO GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN HAKKO 441B, SÚNG NHIỆT HAKKO 883B, SÚNG NHIỆT HAKKO 882, Máy thổi hơi nóng Hakko - Heating Gun 880B, SÚNG BẮN KEO HAKKO MELTER 805, DỤNG CỤ HÀN NHỰA HAKKO MELTER 804, MÁY HÀN MIỆNG TÚI HAKKO FV-803, THIẾT BỊ HÀN MIỆNG TÚI HAKKO FV-801, MÁY KHÒ NHIỆT HAKKO FR-801, THIẾT BỊ HÚT CHÌ HAKKO 484, MÁY HÚT CHÌ HAKKO 474, MỎ HÀN CHÌ DẠNG SÚNG HAKKO FM-204, MỎ HÀN DẠNG SÚNG HAKKO FM-2024, MÁY HÚT KHÓI HAKKO FA-400, HỆ THỐNG HÚT KHÓI HÀN HAKKO 494, MÁY HÚT KHÓI HÀN HAKKO FA-430, DỤNG CỤ LỌC KHÓI HÀN HAKKO 490, MÁY HÚT KHÓI HAKKO 420, QUẠT THỔI ION HAKKO FE-510, VÒNG ĐEO TAY CHỐNG TĨNH ĐIỆN HAKKO 435, VÒNG ĐEO TAY CHỐNG TĨNH ĐIỆN HAKKO 442, VÒNG ĐEO TAY CHỐNG TĨNH ĐIỆN HAKKO 496, Máy Hàn Hakko 928, Máy Hàn Hakko FX-952, Máy Hàn Hakko FX-951, Máy Hàn Hakko FX-950, Máy hàn Hakko FX-888D, Mỏ Hàn Hakko FX-8801-8805, Máy Hàn Hakko FX-838, Máy Hàn Hakko FX-801, Máy Hàn Hakko FX-100, Máy Hàn Hakko FM-206, Mỏ Hàn Hakko FM-2032, Mỏ Hàn Hakko FM-2030, Máy hàn Hakko HM-203, Mỏ Hàn Hakko 2027-2028, Máy Hàn Hakko FX-889, Dụng cụ làm sạch mỏ hàn Hakko, Máy hàn Hakko FX-888D, Mỏ hàn Hakko FX-600, Máy hàn Hakko 373

Thiết bị kiểm tra tĩnh điện vòng đeo tay Hakko 498, Máy đo nhiệt độ mũi hàn Hakko FG-102, Máy đo nhiệt độ mũi hàn Hakko FG-100, Thiết bị kiểm tra giày tĩnh điện Hakko FG-460, Máy hàn nhiệt điện MY PENα Hakko, Máy làm sạch típ hàn FT-700 Hakko, Kiềm cắt 106-01 Hakko, Máy cắt chân linh kiện 152B Hakko, Thiết bị cầm tay hút chân không 393 Hakko, Máy hút chân không 392 Hakko, Dây hàn FS500-01 Hakko, Dây mỏ hàn 611 Hakko, Máy đo nhiệt độ mũi hàn FG-101 Hakko, Máy đo tĩnh điện FG-450 Hakko, Máy kiểm tra vòng đeo tay chống tĩnh điện 498 Hakko, Súng nhiệt 883B Hakko, Súng nhiệt 882 Hakko, Máy thổi hơi nóng 880B Hakko, Súng bắn keo MELTER 805 Hakko, Dụng cụ hàn nhựa MELTER 804 Hakko, Thiết bị hút chì 484 Hakko, Máy hút chì 474 Hakko, Mỏ hàn chì dạng súng FM-204 Hakko, Mỏ hàn dạng súng FM-2024 Hakko, Máy hút khói FA-400 Hakko, Hệ thống hút khói hàn 494 Hakko, Máy hút khói hàn FA-430 Hakko, Dụng cụ lọc khói hàn 490 Hakko, Máy hút khói 420 Hakko, Quạt thổi Ion FE-510 Hakko, Vòng đeo tay chống tĩnh điện 442 Hakko, Vòng đeo tay chống tĩnh điện 496 Hakko, Máy Hàn 928 Hakko, Máy Hàn FX-952 Hakko, Máy Hàn Hakko FX-951 Hakko, Máy Hàn FX-950 Hakko, Mỏ Hàn FX-8801-8805 Hakko, Máy Hàn FX-838 Hakko, Máy Hàn FX-801 Hakko, Máy Hàn FX-100 Hakko, Máy Hàn FM-206 Hakko, Mỏ Hàn FM-2032 Hakko, Mỏ Hàn FM-2030 Hakko, Máy hàn HM-203 Hakko, Mỏ Hàn 2027-2028 Hakko, Máy Hàn FX-889 Hakko, Dụng cụ làm sạch mỏ hàn Hakko, Máy hàn FX-888D Hakko, Mỏ hàn FX-600 Hakko, Máy hàn 373 Hakko

Mỏ hàn HAKKO FX-8803, HAKKO MG, HAKKO 951, 952, HAKKO 958, 959. Mỏ hàn HAKKO DASH, FX-600, FX-601, HAKKO PRESTO, Mỏ hàn HAKKO MATCHLESS, HAKKO JUNIOR, HAKKO RED,  Máy hàn HAKKO FX-888D, FX-889, FX-950, FX-951, FX-952, Máy hàn HAKKO FM-203, FM-206, FX-100, HAKKO FX-801, HAKKO FX-838, Máy hàn dùng pin HAKKO FX-901, Mỏ hàn HAKKO FX-8801, FX-8805, FX-1002, FM-2032, FM-2030,  Mỏ hàn HAKKO FX-8302, FX-8802, HAKKO 953, Bộ điều khiển khí hàn N2 Hakko FX-780, FX-781, FX-791, Mỏ hàn HAKKO FM-2026, FM-2031, HAKKO FX-8003, Hệ thống hàn HAKKO 485, HAKKO 487, Máy hàn HAKKO FX-300, FX-301B, HAKKO 96, Máy sấy dụng cụ HAKKO 885, Súng bắn keo HAKKO MELTER 804, MELTER 805, MELTER 806, Máy hàn miệng túi HAKKO FV-801, FV-802, FV-803, HAKKO SEALER (310/311), Máy thổi hơi nóng, máy sấy HAKKO FV-310, Máy đo điện áp tĩnh điện HAKKO FG-450, Gang tay, chụp ngón tay chống tĩnh điện HAKKO 568, HAKKO 566, Thảm chống tĩnh điện HAKKO 431, HAKKO 499, Vòng đeo tay chống tĩnh điện HAKKO 435, HAKKO 442B, Vòng đeo tay chống tĩnh điện 496 Hakko, Vòng đeo tay chống tĩnh điện 442 Hakko, Quạt thổi Ion FE-510 Hakko, Máy hút khói 420 Hakko, Dụng cụ lọc khói hàn 490 Hakko, Máy hút khói hàn FA-430 Hakko, Hệ thống hút khói hàn 494 Hakko, Máy hút khói FA-400 Hakko, Mỏ hàn dạng súng FM-2024 Hakko, Mỏ hàn chì dạng súng FM-204 Hakko, Máy hút chì 474 Hakko, Thiết bị hút chì 484 Hakko, Máy khò nhiệt FR-801 Hakko, Thiết bị hàn miệng túi FV-801 Hakko, Thiết bị hàn miệng túi FV-803 Hakko, Dụng cụ hàn nhựa MELTER 804 Hakko, Súng bắn keo MELTER 805 Hakko, Máy thổi hơi nóng 880B Hakko, Súng nhiệt 882 Hakko, Súng nhiệt 883B Hakko, Quạt khử tĩnh điện HAKKO FE-510, Máy hút khói hàn HAKKO FA-400, HAKKO 490, HAKKO 420, Máy hút khói hàn HAKKO FA-430, HAKKO FA-431, HAKKO 494, Thiết bị tháo gỡ mối hàn HAKKO FX-8804, HAKKO 851, HAKKO 950, SMD-, Thiết bị tháo gỡ mối hàn HAKKO FR-810B, FR-811, FR-830, FR-870B, FR-872, Thiết bị tháo gỡ mối hàn HAKKO FM-2023, HAKKO FM-2029, HAKKO FR-701,  Thiết bị jig kẹp HAKKO FM-2022, Dây gỡ bỏ mối hàn HAKKO WICK, Thiết bị gỡ tháo mối hàn HAKKO FR-400, HAKKO FR-410, HAKKO SPPON, Thiết bị tháo mối hàn HAKKO FR-301, HAKKO FM-2024, HAKKO FM-204, Máy sấy dụng cụ hàn HAKKO 887B, Cuộn dây thiếc hàn HAKKO 611, Thiếc hàn, dây hàn HAKKO HEXSOL, Chất làm sạch mối hàn HAKKO PASTE (FS-120), HAKKO 001, HAKKO 017, Bút làm sạch mối hàn HAKKO FS-210, FS-211, Bình xịt làm sạch HAKKO FS-150, Thiết bị hút chân không HAKKO 394, Thiết bị làm phẳng dây hàn HAKKO DIPLINER, Thiết bị cắt dây, thiếc hàn HAKKO 152B, HAKKO 153, 154, HAKKO 155, Thiết bị tạo dây hàn HAKKO FT-801, Giá đỡ mỏ hàn Hakko Iron Holder, Dụng cụ làm sạch đầu tip hàn HAKKO 599B, HAKKO 604, Thiết bị làm sạch đầu tip hàn HAKKO FT-710, Thiết bị đùn cấp thiếc hàn tự động HAKKO 375, Hệ thống cấp vật liệu hàn HAKKO 374, Máy hàn tự động đùn thiếc HAKKO 373, Chất làm sạch đầu tip hàn HAKKO FS-100, Thiết bị đánh bóng đầu tip hàn HAKKO FT-700,

http://store.ttech.vn/giay-ghi-nhiet-32-ngay7211-64sato-p66636

http://store.ttech.vn/dau-but-ghi-nhiet-tim7238-04sato-p66649

http://ttech.vn/san-pham/23/1/170/1173/Thiet-bi-do-nhiet-do-thiet-bi-do-do-am-Sato-Giay-ghi-nhiet-Sato-Dau-but-ghi-Sato.html

http://stock.ttech.vn/bo-ghi-nhiet-do-do-am-7210-00-sigma-ii-nsii-q-p10582

http://omega-air.vn/thiet-bi-ghi-nhiet-do-do-am-7210-00-sigma-ii-nsii-q-p7264?d=1

http://store.ttech.vn/nhiet-am-ke-sigma-ll7200-00sato-p66638

http://omega-air.vn/bo-ghi-nhiet-do-do-am-sato-sigma-ii-nsii-q-ntin87

http://stock.ttech.vn/may-tao-am-b400-trotec-p8760

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tan-delta-megger-delta-4310a-megger-delta-4110-p15596,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-luc-cang-sefar-tensocheck-100-p15595

Thiết bị hãng Viscotech, Máy đo độ nhớt Brookfield, Cốc đo độ nhớt,

Giá đỡ máy đo độ nhớt VP-001 Viscotech, Phần mềm phân tích độ nhớt trên máy tính SFT-001 Viscotech, Đầu đo, máy đo độ nhớt HEL-001 Viscotech, Đầu đo, máy đo độ nhớt LCP-001 Viscotech, Đầu đo, máy đo độ nhớt VM-007 Viscotech, Đầu đo, máy đo độ nhớt APM-001 Viscotech, Máy đo độ nhớt VP 1000 R Viscotech, Máy đo độ nhớt VP 1000 M Viscotech, Máy đo độ nhớt VP 1000 Viscotech, Máy đo độ nhớt VK 2000 Viscotech, Máy đo độ nhớt VR 300 Viscotech, Dung dịch chuẩn độ nhớt (mẫu chuẩn độ nhớt) KU Viscotech, Dung dịch chuẩn độ nhớt (mẫu chuẩn độ nhớt) Viscotech, Đầu đo, máy đo độ nhớt VP-001 Viscotech

Máy đo độ nhớt LVDV-2T, Máy đo độ nhớt LVDV-E, Máy Đo Độ Nhớt Sơn Ku2, Máy Đo Độ Nhớt Giá Rẻ LVT, Máy Đo Độ Nhớt DV1M Brookfield

Cốc đo độ nhớt DIN cupCốc đo độ nhớt Ford CupCốc đo độ nhớt Zahn CupCốc đo độ nhớt sơnCốc đo độ nhớt xăng dầu, Thiết bị đo độ cứng màng sơn bằng bút chì, Cốc đo tỷ trọng sơn, Thước đo độ mịn sơn, Cốc đo độ nhớt Iso Cup, Cốc đo độ nhớt Afnor Cup, Cốc đo độ nhớt Zahn Cup , Cốc đo độ nhớt Iwata Cup, Iwata 2, NK-2, Cốc đo độ nhớt Ford Cup, Ford 4, Ford 2, Cốc đo độ nhớt DIN 4, DIN 2, DIN cup, Thiết bị cắt màng sơn Cross Hatch Cutter, Thước đo độ dày sơn ướt Huatec, THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY MÀNG SƠN ƯỚT REF 1150, Thước Đo Độ Mịn Series 50X/XX,

Máy đo lực căng dây Yokogawa T-102-02, Đồng hồ đo lực căng dây Yokogawa T-102-01, Đồng hồ đo lực căng dây Yokogawa T-101-20, T-101-30, T-101-50, Thiết bị đo lực căng dây Yokogawa T-101-02, T-101-05, T-101-10

Cảm biến áp suất Yokogawa EJX, Cảm biến áp suất Yokogawa EJA - A, Cảm biến áp suất Yokogawa EJA - E, Bộ ghi nhiệt độ DL350 ScopeCorder Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ GP10 GP20 Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ µR10000 & µR20000 Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ GX10 GX20 Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ GX20W Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ FX1000 Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ DX1000N Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ DX1000T , DX2000T Yokogawa, Bộ ghi nhiệt độ DX1000 , DX2000 Yokogawa, REMOTE OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER AQ7277/AQ7277B Yokogawa, SENSOR MODULE AQ2200-221 Yokogawa, DUAL ATTENUATOR MODULE AQ2200-342 Yokogawa, FRAME CONTROLLER (9 SLOTS) AQ2212 Yokogawa, OPTICAL WAVELENGTH METER AQ6150 SERIES Yokogawa, TELECOM OPTICAL SPECTRUM ANALYZER AQ6370D Yokogawa , LONG WAVELENGTH OPTICAL SPECTRUM ANALYZER AQ6375B Yokokawa, WIDE RANGE OPTICAL SPECTRUM ANALYZER 350 – 1750 NM AQ6374 Yokogawa

Cầu đo điện trở Yokogawa Double Bridge 2752, 2769, Cầu đo điện trở Yokogawa Wheatstone Bridge 2768, 2755 , Thiết bị đo Yokogawa Galvanometer 270800, Hộp điện trở chuẩn Yokogawa 2786, Hộp điện trở chuẩn Yokogawa 2792A, 2793 # 279303, 2793 # 279301, Đồng hồ vạn năng Yokogawa DM7560, Đồng hồ vạn năng Yokogawa TY720, Đồng hồ vạn năng Yokogawa TY520, TY530, TY710, Đồng hồ vạn năng Yokogawa 73101, Đồng hồ vạn năng quá trình Yokogawa CA450, Cảm biến áp suất Yokogawa PM100, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Yokogawa CA150, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Yokogawa CA150, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Yokogawa CA310, CA320, CA330 , Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Yokogawa CA71, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Yokogawa CA450, Ampe kìm đo công suất điện năng Yokogawa CW10, Thiết bị đo công suất điện năng Yokogawa CW500 , Đồng hồ đo nhiệt độ Yokogawa TX10-01, TX10-02, TX10-03, Đồng hồ đo dòng điện, điện áp Yokogawa 2050, Thiết bị khuyếch đại ngoài Yokogawa 2220, Đồng hồ đo công suất Yokogawa 2041, 2042, Đồng hồ đo hệ số công suất Yokogawa 2039, Đồng hồ đo tần số Yokogawa 2038, Đồng hồ đo điện áp một chiều Yokogawa 2017, Đồng hồ đo điện áp và dòng điện một chiều Yokogawa 2013, 2014, Đồng hồ đo điện áp và dòng điện một chiều Yokogawa 2011, 2012, Máy đo điện trở cách điện Yokogawa 2406E, 240634, 240635, 240644, 240645, Máy đo điện trở cách điện Yokogawa 2406E, 240631, 240641, 240632, 240633,, Máy đo điện trở cách điện Yokogawa MY600, Máy đo cường độ ánh sáng Yokogawa 51011, 51012, 51021, Máy đo lực căng dây Yokogawa T-102-02, Đồng hồ đo lực căng dây Yokogawa T-102-01, Đồng hồ đo lực căng dây Yokogawa T-101-20, T-101-30, T-101-50, Thiết bị đo lực căng dây Yokogawa T-101-02, T-101-05, T-101-10

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-phong-no-hang-cordex-cp1223, Đèn chiếu sáng phòng nổ Cordex GENESIS Lantern FL4700, Đèn chiếu sáng phòng nổ Cordex GENESIS Worklight FL4725, Đèn Pin phòng nổ Codex FL2220, FL2210, Pin phòng nổ Codex EXIS-740, Bộ sạc điện phòng nổ Codex CDX4700-323, Máy đo chiều dày siêu âm phòng nổ Cordex UT5000 , Cửa sổ chụp ảnh nhiệt hồng ngoại phòng nổ Cordex SMART IR Window, Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại phòng nổ Cordex MN4000, Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại phòng nổ Cordex MN4100, Máy ảnh nhiệt hồng ngoại phòng nổ Cordex TC7150, Máy ảnh nhiệt hồng ngoại phòng nổ Cordex TC7000, Máy ảnh phòng nổ Cordex TOUGHPIX DIGITHERM TP3r, Máy ảnh phòng nổ Cordex TOUGHPIX DIGITHERM TP3rEx

Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke 1653B, Fluke 1652C, Fluke 1654B, Máy đo điện trở cách điện Fluke 1507, Fluke 1503, Fluke 1577, Máy đo điện trở cách điện Fluke Connect 1555 FC, Fluke 1555 FC, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện Fluke Norma 4000, Norma 5000, Ampe kìm phân tích chất lượng điện và đo công suất Fluke 345, Máy phân tích chất lượng điện và đo điện áp Fluke VR1710, Máy phân tích chất lượng điện và đo công suất Fluke 437 II, Máy phân tích chất lượng điện và đo công suất Fluke 435 II, Thiết bị đo công suất và phân tích năng lượng Fluke 434 II, Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1760, Fluke 1760TR, Fluke 1750, Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1732, Fluke 1734, Fluke 1736, Fluke, Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1742, Fluke 1746, Fluke 1748, Máy hiện sóng cầm tay Fluke ScopeMeter 190-062, 190-202S, 190-104S, , Máy hiện sóng cầm tay Fluke ScopeMeter 190-504, 190-202, 190-104, 190-502, Máy hiện sóng cầm tay Fluke ScopeMeter 120B, Máy phân tích biến tần Fluke MDA-510, Fluke MDA-550, Thiết bị kiểm tra điện gia dụng PAT Fluke 6200, Fluke 6500, Thiết bị kiểm tra điện gia dụng Fluke 6500-2 , Thiết bị kiểm tra điện gia dụng Fluke 6200-2, Máy kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke 1662, Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke 1663, Ampe kìm đo điện trở đất Fluke 1623-2 GEO, Ampe kìm đo điện trở đất Fluke 1630-2 FC

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-flir-cp1220, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A35, FLIR A615, FLIR A65, FLIR AX8, FLIR, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A310 EX, FLIR A310, FLIR A310 PT, FLIR A315 F, Máy đo điện trở cách điện FLIR IM75, Máy đo độ ẩm, nhiệt độ FLIR MR176, FLIR MR160, FLIR MR60, FLIR MR40, FLIR MR55, FLIR MR59, , Thiết bị đo nhiệt độ và ghi dữ liệu INTELLIROCK III MATURITY LOGGER , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG130, FLIR TG165, FLIR TG54, FLIR TG56, Camera nội soi FLIR VS70, Đồng hồ vạn năng FLIR DM66, FLIR DM64, FLIR DM62, FLIR DM90, FLIR IM75, Đồng hồ vạn năng FLIR DM285, FLIR DM284, FLIR DM166, FLIR DM93, FLIR , Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM57, FLIR CM55, FLIR TA72, FLIR TA74, FLIR VT8, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM74, FLIR CM72, FLIR CM46, FLIR CM44,, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM275, FLIR CM174, FLIR CM85, FLIR CM83, FLIR CM82, FLIR CM78, Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GF346, FLIR A6604, FLIR G300 A, QL320, FLIR GF77, FLIR GF620, , Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GFX320, FLIR GF300, FLIR GF304, FLIR GF306, FLIR GF320, FLIR GF343, Camera chụp ảnh nhiệt FLIR C3, FLIR C2, FLIR ONE PRO, FLIR ONE PRO, Camera chụp ảnh nhiệt FLIR E6 WIFI, FLIR E5 WIFI, FLIR E4 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E53, E5-XT, E6-XT, E8-XT, FLIR E8 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T840, FLIR T540, FLIR T530, FLIR E95, FLIR E85, , Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T1040, FLIR T1010, FLIR T660, FLIR T640, FLIR T620, FLIR T600

Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG165, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG54, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG54, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR ONE Pro, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR C2, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR C3, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR E5, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR E4, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FlIR E6, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Flir E8

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin