Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hãng Fluke

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầ giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tsi-cp823, Máy đo tốc độ gió TSI VELOCICALC 9545-A, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ TSI ALNOR 9515, Máy đo tốc độ gió TSI ALNOR RVA801, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ TSI ALNOR RVA501, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI ALNOR 9565-X, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI ALNOR , Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI ALNOR 9565-P, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ TSI ALNOR AVM430-A, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ TSI ALNOR AVM410, Đầu đo tốc độ gió ống Pitot TSI ALNOR 800187, Cảm biến đo tốc độ gió TSI ALNOR 8455, Thiết bị đo tốc độ gió đầu đo thẳng TSI ALNOR 9545, Thiết bị đo tốc độ gió đầu đo góc TSI ALNOR 9535-A, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI ALNOR 9565, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI ALNOR 9565-A, Thiết bị đo tốc độ gió TSI ALNOR AVM430, Thiết bị đo tốc độ gió TSI ALNOR AVM440, Máy đo tốc độ gió TSI ALNOR AVM410, AVM430-A, AVM440-A, Đầu đo cho máy đo tốc độ gió TSI ALNOR 964, Đầu đo cho máy đo tốc độ gió TSI ALNOR 966, Đầu đo cho máy đo tốc độ gió TSI ALNOR 960, Đầu đo cho máy đo tốc độ gió TSI ALNOR 955, Đầu đo cho máy đo tốc độ gió TSI ALNOR 962, Cảm biến đo tốc độ gió TSI ALNOR 8475, Phụ kiện cho chụp đo tốc độ gió TSI ALNOR 801203, Phụ kiện cho chụp đo tốc độ gió TSI ALNOR 801207,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-fluke-cp1215, Bộ Ampe kìm Fluke T5-1K, PRV240, Đồng hồ vạn năng Fluke 88-V, Fluke 88-5, Đồng hồ vạn năng Fluke 83-V, Fluke 83-5, Đồng hồ vạn năng Fluke 87-V, Đồng hồ vạn năng Fluke 87-5, Đồng hồ vạn năng Fluke 77-4, Đồng hồ vạn năng Fluke 28 II, Đồng hồ vạn năng Fluke 289, Đồng hồ vạn năng Fluke 27-II, Đồng hồ vạn năng Fluke 287, Đồng hồ vạn năng Fluke 233, Đồng hồ vạn năng Fluke 179 ESFP, Đồng hồ vạn năng Fluke 177 ESFP, Đồng hồ vạn năng Fluke 175 ESFP, Đồng hồ vạn năng Fluke 117, Đồng hồ vạn năng Fluke 113, Đồng hồ vạn năng Fluke 114, Đồng hồ vạn năng Fluke 115, Đồng hồ vạn năng Fluke 116, Ampe kìm đo dòng điện rò Fluke 369 FC, Máy hiện sóng cầm tay, ScopeMeter Handheld Oscilloscope Fluke 123B, Máy hiện sóng cầm tay, ScopeMeter Handheld Oscilloscope Fluke 124B, Ampe kìm Fluke 323, Ampe kìm Fluke 324, Ampe kìm Fluke 352, Ampe kìm Fluke 353, Ampe kìm Fluke 355, Ampe kìm Fluke 365, Ampe kìm đo dòng điện rò Fluke 368 FC, Ampe kìm Fluke 373, Ampe kìm Fluke 374 FC, Ampe kìm Fluke 375 FC, Ampe kìm Fluke 376 FC, Ampe kìm Fluke 381, Ampe kìm Fluke 902 FC, Ampe kìm Fluke A3000 FC, Ampe kìm Fluke A3001 FC, Ampe kìm Fluke A3002 FC, Ampe kìm Fluke A3003 FC, Thiết bị đo và ghi công suất điện Fluke 1730, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke VT04, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke VT04A, Thiết bị đo và hiệu chuẩn dòng điện Fluke 772, Thiết bị đo và hiệu chuẩn dòng điện Fluke 773, Thiết bị đo và hiệu chuẩn dòng điện Fluke 771, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Fluke 753, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Fluke 789, Bộ thiết bị hiệu chuẩn dòng điện, điện áp Fluke 789, 773 , Máy đo nồng độ khí CO Fluke CO-220, Đèn chiếu tịa cực tím kiểm tra rò rỉ khuyết tật Fluke RLD2, Máy đo tốc độ vòng quay Fluke 931, Máy đo tốc độ vòng quay Fluke 931, Bộ lấy mẫu khí Fluke CO-205, Máy đo áp suất gió, tốc độ gió Fluke 922 KIT, Máy đo áp suất, tốc độ gió Fluke 922, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ, liều xạ kế Fluke 481-DESI, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ, liều xạ kế Fluke 481, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke II900, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke , Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke RSE600, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TI450 , Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TI480, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TIS45, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TI400, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TI401, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX1000, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX500, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX501, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX520, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX560, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX580, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX620, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX640, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX660, Thiết bị đo đa chức năng không dây Fluke V3000 FC, Bộ thiết bị đo đa chức năng không dây Fluke V3000 FC , Thiết bị đo vạn năng không dây Fluke V3001 FC, Bộ thiết bị đo vạn năng không dây Fluke V3001 FC KIT, Bộ thiết bị đo vạn năng không dây Fluke V3003 FC KIT, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Fluke 2638A, Máy phát dạng sóng vạn năng Fluke 271-U, Máy phát hàm vạn năng Fluke 281-U, Máy phát hàm vạn năng Fluke 282-U, Máy phát hàm vạn năng Fluke 284-U, Máy phát sóng vạn năng Fluke 291-U, Máy phát sóng vạn năng Fluke 292-U, Máy phát sóng vạn năng Fluke 294-U, Đồng hồ vạn năng để bàn Fluke 8808A, Thiết bị đo đa chức năng để bàn Fluke 8846A., Thiết bị đo đa chức năng để bàn Fluke 8845A, Đồng hồ vạn năng để bàn Fluke 8845A, Đồng hồ vạn năng để bàn Fluke 8846A, Thiết bị kiểm tra, phân tích acquy Fluke BT508, Thiết bị kiểm tra, phân tích acquy Fluke BT510, Thiết bị kiểm tra, phân tích acquy Fluke BT520, Thiết bị kiểm tra, phân tích acquy Fluke BT521, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện Fluke Norma 4000, Norma 5000, Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 789, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa năng Fluke 725 , Thiết bị cân chỉnh đồng tâm, đồng trục bằng tia laser Fluke 830,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-metrol-cp1403, Cảm biến vị trí Metrol loại không dây RCT, Cảm biến vị trí Metrol cho máy tiện CNC RC-P10DB, Cảm biến vị trí Metrol GN-PT5M3A, GN-PT5M3B, GN-PT5M3A-R, GN-PT5M3B-R, Cảm biến vị trí Metrol BP060A-HT1, CS067A-HT2, STS060A-HT1, STM81A-HT2, , Cảm biến vị trí Metrol CSFN105A-H6X, CSFSN10A-H6X, Cảm biến vị trí Metrol SP060A, SP080A, Cảm biến vị trí Metrol STM12A, STM62A, STM14A, STM64A, STM32A, STM82A, , Cảm biến vị trí Metrol STM11A, STM61A, STM13A, , Cảm biến vị trí Metrol STP080UA, STP080UB,  Cảm biến vị trí Metrol STE060PA, STE060PB, STE080PA, STE080PB, , Cảm biến vị trí Metrol STS060PA, STS060PB , STS080PA, STS080PB, , Cảm biến vị trí Metrol BP4SWA, BP5MWA, BP060A, , Cảm biến vị trí Metrol CSC, CSCP, CSCHP-TAW, Cảm biến vị trí quay Metrol CSRNATNA-L1A, CSRNATPA-L1A, , Cảm biến vị trí Metrol CSHP085A, CSHP085B-L, CSH121A-A, CSH121B-A, , Cảm biến vị trí Metrol CSJ055A, CSJS50A, CS065A, CSS60A, CSS60B, , Cảm biến vị trí Metrol P10DHA-TAW, P10DHB-TAW, , Cảm biến vị trí Metrol P085DB-A, P08SB-A, P10DA-A, P10DB-A, P10SA-A, , Cảm biến vị trí Metrol PT5M3WB-L, PT5S3WB-L, PT5M3CB-L, PT5S3CB-L, , Cảm biến vị trí Metrol PT5M1WB-L, PT5S1WB-L, PT5M1CB-L, PT5S1CB-L, PTP5M1CB-L, PTP5S1CB-L, Cảm biến đo lỗ hổng khí Air Gap Sensor Metrol DPA-SR1, DPA-SR2, DPA-LR1, DPA-, Đầu đo tiếp xúc cho máy gia công Metrol K1A, K2, K3M, E2A, Cảm biến vị trí kiểu tiếp xúc Metrol RC-K3E, Cảm biến phát hiện mũi khoan Metrol DFM3, Bộ điều chỉnh dao cắt, dụng cụ cắt cho máy CNC METROL HA-001, HA-002, , Bộ điều chỉnh dao cắt, dụng cụ cắt hãng METROL Tool Setter TD1, Bộ điều chỉnh dao cắt, dụng cụ cắt hãng METROL Tool ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tqc-sheen-cp1404, Thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ điểm sương TQC DewCheck, Đồng hồ xác định nhiệt độ điểm đọng sương TQC Sheen , Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm TQC Sheen Dewmag Magnetic Thermo – , Máy đo độ bóng TQC Sheen SOLOGLOSS, POLYGLOSS, Máy đo độ phản xạ TQC Sheen Opac Opacity , Tủ so màu TQC Sheen VF0600, VF1200 COLORBOX, Đèn chiếu sáng màu chuẩn TQC Sheen D-MATCH 2, MULTIMATCH 2 – COL, Máy đo màu TQC Sheen RAL COLORCATCH NANO, Thanh màu chuẩn TQC Sheen RAL PLASTICS

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin