Đầu đo Renishaw cho máy đo 3D

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Khúc xạ kế hãng Atago, Thiết bị đo hãng Atago

Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Và Nhiệt Độ Đông Đặc Của Ethylene, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Kali Sulfat - PAL-56S - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng PRO Graphic - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng BASE Plus - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng BASE - ATAGO, Máy Đo Độ Nhớt Dòng PRO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Độ Thẩm Thấu Nước Tiểu - PAL-mOsm - , Khúc Xạ Kế Để Bàn Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - T3-NE - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - MASTER-SUR/NM - ATA, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu - UG-α - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu Của Mèo - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" - PEN-Urine S. G. - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu - , Sản Phẩm Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu - MASTER-URC/Nα - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Trọng Lượng Riêng Nước Tiểu Của Chó - PAL-USG (DOG) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Đo Nồng Độ Rượu - MASTER-KMW - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay Dòng MASTER Đo Nồng Độ Rượu - MASTER-BAUME - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Rượu - WM-7 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Cầm Tay Dòng MASTER Đo Nồng Độ Rượu - MASTER-P/KMW - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-87S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-86S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-79S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Nồng Độ Rượu - PAL-83S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-BUTYRO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Dimethyl Formamide - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Mặn - PR-100SA - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Ethanol - PET-109 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Oxy Già - PR-50HO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Isopropanol - PR-60PA - ., Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-201α - ATAGO, Máy Phân Cực Kế Tự Động - SAC-i - ATAGO, Máy Phân Cực Kế Tự Động Nhỏ Gọn - POL-1/2 - ATAGO, Máy Phân Cực Kế - POLAX-2L - ATAGO, Máy Phân Cực Kế Tự Động - AP-300 - ATAGO, Máy Đo Độ Dẫn Điện Kỹ Thuật Số - DEC-2 - ATAGO, Máy Đo pH Kỹ Thuật Số - DPH-2 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-32α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-301α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M4/1550 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M2/1550 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M4 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Đa Bước Sóng - DR-M2 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Cao Và Nhiệt Độ Cao - , Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Thấp - NAR-1T•LO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-1T LIQUID - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Cao Và Nhiệt Độ Cao - , Khúc Xạ Kế Abbe Dành Cho Các Phép Đo Có Chỉ Số Khúc Xạ Thấp Và Nhiệt Độ Cao - NAR-2T•LO - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-4T - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-3T - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - DR-A1-Plus - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - DR-A1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-2T - ATAGO, Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-1T SOLID - ATAGO, Tỷ Trọng Kế Kỹ Thuật Số Đo Dung Dịch Điện Phân - DH-10C - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Hút - QR-Brix - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Nhúng Đo Liên Tục - PAN-1(L) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Nhúng Đo Liên Tục - PAN-1(M) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Loại Nhúng Đo Liên Tục - PAN-1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Vi Sai Kỹ Thuật Số - DD-7 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Tự Động - SMART-1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-BASE(D) - ATAGO. Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-BASE(A) - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Độ Mặn - CM-780N-SW - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-Line Giám Sát Nồng Độ Ethylene Glycol - CM-780N-EG - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-780N - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-780N-Plus - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line Giám Sát Nồng Độ Brix - CM-800α - ATAGO, Khúc Xạ Kế In-line - PRM-100α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-BX/RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-RI - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-S - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-LOOP - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-α - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-3 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-2 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-1 - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-Coffee - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-Cleaner - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL - PAL-AntiRust - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Độ Mặn - PEN-SW(W) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Độ Mặn - PEN-SW(WV) - ATAGO, Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Nồng Độ Rượu Ethyl - PEN-Ethanol(V) - , Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay "PEN" Đo Nồng Độ Rượu Ethyl - PEN-Ethanol(W) - , Khúc xạ kế đo độ ngọt SK100R

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-atago-cp1295, Máy đo độ phân cực Atago Po-1, Máy đo độ phân cực tự động Atago AP-300, Máy đo độ phân cực tự động Atago SAC-i 589, SAC-i 882, Máy đo độ phân cực tự động Atago SAC-i Type B, Type C, Type D, Máy đo độ phân cực tự động Atago SAC-i Type A, Máy đo độ phân cực tự động Atago SAC-i, Máy kiểm soát chất lượng dầu ăn Atago DOM-24 Ti, Máy kiểm soát chất lượng dầu ăn Atago DOM-24, Máy đo độ nhớt Atago VISCO-895 VISCO Package , Máy đo độ nhớt Atago VISCO-895, Máy đo độ nhớt Atago VISCO, Máy đo nồng độ CO2 Brix Monitor CooRe 3L, Máy đo nồng độ CO2 Brix Monitor CooRe Atago, Máy đo độ dẫn điện , EC Atago DEC-2, Máy đo độ dẫn điện Atago PAL-EC, Máy đo pH Atago DPH-2, Máy đo pH Atago PAL-pH, Máy đo độ mặn Atago PAL-SALT PROBE, Máy đo độ mặn cho cá khô Atago PAL-FM1, Máy đo độ mặn Atago ES-421, Máy đo độ mặn Atago PAL-SALT Mohr, Máy đo độ mặn Atago PAL-SALT

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-tuong-hang-rainwise-cp1294, Trạm đo thời tiết Rainwise MK-III-MB-US, Trạm đo thời tiết Rainwise MK-lll-RTI-MB, Trạm đo thời tiết Rainwise AgroMET-MB, Trạm đo thời tiết Rainwise MK-lll Display Package, Trạm đo thời tiết Rainwise MK-lll Internet Package, Trạm đo thời tiết Rainwise MK-lll Computer Package, Trạm đo thời tiết Rainwise AgroMET & IP-100 Package, Trạm đo thời tiết Rainwise AgroMET, Trạm đo thời tiết Rainwise PortLog, Trạm đo thời tiết Rainwise PVmet 500, Trạm đo thời tiết Rainwise PVmet 75, Trạm đo thời tiết Rainwise PVmet 100, Trạm đo thời tiết Rainwise PVmet 200, Trạm đo khí tượng Rainwise PVmet 330, Trạm đo khí tượng Rainwise PVmet 150, Trạm đo khí tượng Rainwise PVmet 150-200 Combo, Thiết bị đo và ghi tốc độ gió Rainwise WindLog, Trạm đo thời tiết, cảm biến đo thời tiết HM-1 HAZMAT, Cảm biến đo lượng mưa Rainwise RGAI-1- 4, Bộ ghi dữ liệu thời tiết Rainwise EDL, S-12 Console, TROPOS, Trạm đo thời tiết, cảm biến Lambrecht,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-yamato-cp1262, Cân điện tử Yamato DP-5600, DP-5601, DP-5602, Cân điện tử Yamato DP-6700, Cân điện tử Yamato UDS-1V-WP, Cân điện tử Yamato UDS-200W, Cân điện tử Yamato UDS-1V, UDS-1VD

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ht-instruments-cp1263, Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện HT Instruments T2100, T2000, SPEED418, , Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện HT Instruments MT-300, MT-200, MT-100, , Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện áp HT Instruments M75, M74, M73, M72, M71, M70, Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện áp HT Instruments HT7052, HT7051, HT701, GEO416,, Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện áp HT Instruments EQUITEST5071, COMBIG2, COMBI421, COMBI420, , Thiết bị hiệu chuẩn quá trình HT Instruments HT8100, HT8051, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments MPP300, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments SOLAR-515w, SOLAR300N, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments SOLAR I-Ve, PV-215, I-V525w, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments I-V500w, I-V415w, I-V400w, Máy đo công suất, ampe kìm HT Instruments GSC60, HT9020, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện HT Instruments PQA820, , Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện HT Instruments PQA823, Máy đo và phân tích công suất HT Instruments VEGA78, SOLAR300N, , Thiết bị đo và phân tích công suất HT Instruments WSP-822w, WSP-821w, Bộ đo và ghi dữ liệu dòng điện HT Instruments XL422, XL421, Bộ đo và ghi dữ liệu điện áp HT Instruments XL424, XL423

http://stock.ttech.vn/mau-chuan-do-cung-yamamoto-cp774, Mẫu Chuẩn Độ Cứng HRC, HV, HB Yamamoto, Mẫu Chuẩn Độ Cứng Knoop Yamamoto, Mẫu Chuẩn Độ Cứng 50HR Yamamoto, Mẫu Chuẩn Độ Cứng 70HRC Yamamoto, Mẫu Chuẩn Độ Cứng HV700 Yamamoto, Mẫu Chuẩn Độ Cứng HV800 Yamamoto, Mẫu Chuẩn Độ Cứng HMV800 Yamamoto

http://stock.ttech.vn/dau-do-va-kim-do-renishaw-cp771, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2470 A-5555-0278 A-5555-2474 A-5555-2475 A-5555-2476 A-5555-2477, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2465 A-5555-2466 A-5555-0312 A-5555-0313 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-1101 A-5555-9161 A-5555-9162 A-5555-0308 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2452 A-5555-2453 A-5555-2454 A-5004-6728 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-4546 A-5555-0264 A-5555-0266 A-5555-0275 A-5004-4757 A-5004-2741, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-0808 A-5555-3870 A-5555-3871 A-5555-3872 A-5004-1858 A-5004-, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-3864 A-5555-1114 A-5004-3429 A-5555-3865 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-1884 A-5004-0803 A-5555-3860 A-5555-3861 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-1008 A-5555-3875 A-5555-3876 A-5004-3282 A-5555-3853 A-5555-2033, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0274 A-5555-0261 A-5555-2448 A-5004-2186 A-5555-0277 A-5555-0276 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2446 A-5555-2447 A-5004-1702 A-5555-0273 A-5555-0267 A-5555-0268 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-9340 A-5004-2185 A-5004-1779 A-5004-3188 A-5004-1861 A-5004-0656 A-5555-3855 A-5555-3856 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-3176 A-5004-3187 A-5555-3854 A-5004-1863 A-5004-3519 A-5004-3427 A-5555-9341 A-5004-3272 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-1843 A-5555-0799 A-5555-0329 A-5555-0965 A-5555-3826 A-5555-9325 A-5555-3827 A-5555-068, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0059 A-5555-0060 A-5555-0061 A-5555-0062 A-5555-0063 A-5555-0331 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-1773 A-5555-1095 A-5555-0052 A-5555-0053 A-5555-0054 A-5555-0, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-3799 A-5555-3800 A-5555-3801 A-5555-3802 A-5555-3803 A-5555-3804 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-3790 A-5555-3791 A-5555-3792 A-5555-3793 A-5555-3794 A-5555-3795 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-3782 A-5555-3783 A-5555-3784 A-5555-3785 A-5555-3786 A-5004-, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0034 A-5555-0035 A-5555-0946 A-5555-0036 A-5555-1054 A-5555-37, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0026 A-5555-1271 A-5555-0027 A-5555-0028 A-5555-0029 A-5555-1679 A-5555-0030 A-5555-0031 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0068 A-5555-2444 A-5555-0974 A-5555-0022 A-5555-1495 A-5555-0023, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0049 A-5555-0050 A-5555-0051 A-5555-0045 A-5555-0047 A-5555-1425 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2402 A-5555-2403 A-5555-3824 A-5555-3825 A-5555-1171 A-5003-7, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2012 A-5555-1065 A-5555-2398 A-5555-2399 A-5555-0720 A-5555-1508 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-0644 A-5555-3812 A-5555-1828 A-5555-3813 A-5555-0021 A-5555-3814 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-3997 A-5555-1918 A-5555-3808 A-5555-0020 A-5555-9361 A-5555-1112, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-1917 A-5555-0731 A-5555-0019 A-5555-0732 A-5555-2013 A-5555-0735 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5555-2393 A-5555-0018 A-5555-2394 A-5555-3949 A-5555-2395 A-5555-3805 , Đầu đo, kim đo Reinishaw A-5555-2388 A-5555-0952 A-5555-0039 A-5555-0040 A-5555-2389 A-5555-2391, Đầu đo máy đo 3D FARO 3mm, 6mm A-5003-7673, A-5003-7674, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5272 A-5003-5236 A-5003-5273 A-5003-5237 A-5003-5201 A-5003-7678 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5234 A-5003-5264 A-5003-5263 A-5003-5265 A-5003-5266 A-5003-5267, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5248 A-5003-5249 A-5003-5250 A-5003-5251 A-5003-5252 A-5003-5253 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5259 A-5003-5260 A-5003-5261 A-5003-5262 A-5003-5240 A-5003-5241 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5229 A-5003-5230 A-5003-5231 A-5003-5232 A-5003-5233 A-5003-5235 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5219 A-5003-5220 A-5003-5222 A-5003-5223, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-5207 A-5003-5208 A-5003-5209 A-5003-5210 A-5003-5211 A-5003-5212 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-7545 A-5004-6469 A-5465-5007 A-5000-7547 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-6463 A-5465-5001 A-5004-6464 A-5465-5002 A-5004-6465 A-5465-5003 , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-7098, A-5000-6462, A-5004-4472 A-5465-8576 A-5004-4474 A-5465-8577 A-5465-5008 A-5004-647, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-7553, A-5000-7557, A-5000-7671, A-5000-7672, A-5003-3461, A-5003-4794, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-6352, A-5003-4792, A-5000-7551, A-5000-6731, A-5000-9761, A-5003-6512,, A-5003-4801, A-5000-9685, A-5000-7795, A-5003-4793, A-5003-1436, A-5003-2932, A-5003-0235, A-5000-3709. Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-8156, A-5003-6510, A-5003-2764, A-5000-6350, A-5003-4796, A-5000-7523, A-5003-0236, A-5003-1075, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-6735, A-5003-0051, A-5003-7055, A-5003-7057, A-5000-3552, A-5000-9697,, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-0422, A-5004-0423, A-5004-7402, A-5004-2442, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-0054, A-5003-0055, A-5003-0056, A-5003-5723, A-5003-5724, A-5003-7054, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-4861, A-5003-4860, A-5003-5726, A-5003-4863, A-5003-4862, A-5003-7447, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-7606, A-5000-3554, A-5003-0060, A-5003-0061, A-5003-7446, A-5003-572, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5004-7399, A-5000-8663, A-5000-7808, A-5003-7445, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-4791, A-5003-4789, A-5000-3609, A-5004-3404, A-5003-6985, A-5003-785, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-0066, A-5003-0938, A-5003-0039, A-5003-0048, A-5003-1896, A-5000-7806, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-4782, A-5003-4786, A-5003-4780, A-5003-0470, A-5003-0577, A-5003-228, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-0045, A-5003-2290, A-5003-2286, A-5000-7801, A-5003-4785, A-5003-0046, A-5003-0047, A-5003-0049, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5003-4241, A-5003-2285, A-5003-1345, A-5003-4784, A-5003-1370, A-5003-0065, , Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-7804, A-5000-7805, A-5003-4177, A-5003-0064, A-5000-3604, A-5000-41, Đầu đo, kim đo Renishaw A-5000-7800, A-5003-0034, A-5003-0035, A-5000-7807, A-5000-3603, A-5003-3822,,

http://stock.ttech.vn/mau-chuan-thanh-phan-vat-lieu-hrt-labortechnik-p16431

http://stock.ttech.vn/mau-chuan-cho-may-phan-tich-thanh-phan-kim-loai-hrt-p16430

http://stock.ttech.vn/mau-chuan-gang-mau-chuan-thep-gio-cho-may-phan-tich-kim-loai-p16429

http://stock.ttech.vn/mau-chuan-thanh-phan-kim-loai-cho-may-quang-pho-spectrolab-p16428

http://stock.ttech.vn/mau-chuan-thanh-phan-kim-loai-cho-may-quang-pho-spectromaxx-p16427

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin