Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm hãng Tanita

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-carver-cp1433, Máy ép phòng thí nghiệm Carver 3855 (25 tấn), Máy ép phòng thí nghiệm Carver 3850 Mini C, Máy ép phòng thí nghiệm Carver 3853 Model M (25 tấn), Máy ép thủ công Carver 3968 Model 12-10 (12 tấn), Máy ép thủ công Carver 3969 Model 12-12 (12 tấn), Máy ép thủ công Carver 3970 Model 30-12 (30 tấn), Máy ép Carver 4130 Model 150-C (2112) (12 Tấn), Máy ép cán (30 Tấn) Carver 4132 Model 30-12-L, Máy em mẫu bằng tay Carver 3851 Model C, Máy ép thủ công Carver 3690 7.5 Tấn, Máy ép nóng bằng tay Carver 3693 25 Tấn, Máy ép nóng bằng tay Carver 3856 Model 25-12H (25 Tấn), Máy ép nóng bằng tay Carver 4122 12-12H (12 Tấn), Máy ép nóng thủ công Carver 4123 Model 12-12-2H (12 , Máy ép nóng bằng tay Carver 4126 25-12-2H (25 tấn), Máy ép nóng thủ công Carver 4128 Model 30-12H (30 tấn), Máy ép nóng thủ công Carver 4129 Model 30-12-2H (30 tấn), Máy ép nóng phòng thí nghiệm Carver 4386 CH (12 tấn), Máy ép nóng bằng tay Carver 4389 Model MH, Máy ép khuôn Carver 4391-ASTM, Model 12-12H-ASTM (12 tấn), Máy ép phòng thí nghiệm bằng tay của Carver 4633 (12 Tấn), Máy ép nóng bằng tay Carver 5420 Mini CH (12 Tấn), Máy ép nóng bằng tay Carver 4120 12-10H (12 Tấn), Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3888 Auto C-PL (15 Tấn), Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3889 CH-PL, H (15 Tấn), Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3890 Auto M-PL (25 Tấn), Máy ép thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3891, MH-PL, H (25 Tấn), Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3892 AutoFour 1512-PL (15 Tấn), Máy ép thủy lực tự động Carver 3893 AutoFour1512H 15 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3894 3012-PL (30 Tấn), Máy ép thí nghiệm thủy lực tự động Carver 3895 AutoFour 3012-PL H (30 Tấn), Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver 4394-ASTM AutoFour30NE-ASTM (30 , Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 4530 AutoFour 1515-PL (15, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 4531 AutoFour1515-PL, H (15 tấ, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 4532 AutoFour 3015-PL (30 T, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực tự động Carver 4533, , Máy ép phòng thí nghiệm Carver 5370 AutoFour 4819, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver 5400, 5401, 5402, 5403 AutoFour 4815-PL (48 , Máy ép khuôn Carver 4393-AutoFour 15NE-ASTM (15 , Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 50H-15 50 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 50H-12 50 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 50H-18 50 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 75H-15 75 , Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 75H-24 75 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 100H-15 100 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 100H-18 100 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 100H-24 100 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 30H-12 , Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 30H-15 30 tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 50H-24 50 Tấn, Máy ép phòng thí nghiệm thủy lực Carver CMG 75H-18 75 Tấn, Máy ép viên phòng thí nghiệm tự động Carver 3887NE (25 , Máy ép mẫu phòng thí nghiệm Carver 4350, Máy ép mẫu phòng thí nghiệm Carver 4350L, Máy nén mẫu phòng thí nghiệm Carver 4387NE, Máy ép mẫu phòng thí nghiệm Carver 4555, Máy ép mẫu phòng thí nghiệm Carver 4555L, Máy ép mẫu phòng thí nghiệm Carver 4565, Máy ép mẫu phòng thí nghiệm Carver 4565L,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hf-scientific-cp21733, Hệ thống đo độ đục AdvantEDGE High Range Turbidity System HF Scientific, Máy đo độ đục cầm tay di động DRT-15CE HF Scientific, Máy đo độ đục phòng thí nghiệm Micro100 HF Scientific, Thiết bị đo độ đục Micro1000 HF Scientific, Thiết bị đo độ đục MicroTOL Online Turbidimeter HF Scientific, Máy đo độ đục MicroTPI Field Portable Turbidimeter HF Scientific, Máy đo độ đục MicroTPW Field Portable Turbidimeter HF Scientific, Mẫu chuẩn độ đục ProCheck-S Solid Validation Turbidity Standards HF Scientific, Bộ giao tiếp AdvantEDGE Communications Adapter HF Scientific, Bộ hiển thị giá trị đo AdvantEDGE LD500 Local Display HF Scientific, Cảm biến đo AdvantEDGE ORP Electrode Sensor HF Scientific, Bộ truyền thông AdvantEDGE Profibus Gateway Adapter HF Scientific, Bộ kết nối AdvantEDGE Universal Interface Module HF Scientific, Thiết bị phân tích tia cực tím AccUView LED Online UV Analyzer HF Scientific, Thiết bị phân tích truyền ánh sáng tia cực tím AccUView Wastewater UV %Transmission Analyzer HF Scientific,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-hf-scientific-cp21733, AccUView Wastewater UV %Transmission Analyzer HF Scientific, AccUView LED Online UV Analyzer HF Scientific, AdvantEDGE Universal Interface Module HF Scientific, AdvantEDGE Profibus Gateway Adapter HF Scientific, AdvantEDGE ORP Electrode Sensor HF Scientific, AdvantEDGE LD500 Local Display HF Scientific, AdvantEDGE Communications Adapter HF Scientific, ProCheck-S Solid Validation Turbidity Standards HF Scientific, MicroTPW Field Portable Turbidimeter (White Light) for Turbidity Testing HF Scientific, MicroTPI Field Portable Turbidimeter (Infrared) for Turbidity Testing HF Scientific, MicroTOL Online Turbidimeter for Turbidity Testing HF Scientific, Micro1000 Laboratory Turbidimeter for Turbidity Testing HF Scientific, Micro100 Laboratory Turbidimeter for Turbidity Testing HF Scientific, Portable Turbidimeter for Turbidity Testing DRT-15CE HF Scientific, AdvantEDGE High Range Turbidity System HF Scientific.

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-environmental-devices-cp21306, HIM-6000 Portable Air Quality Monitor - Environmental Devices, GB-2000 Portable Indoor Air Quality Monitor - Environmental Devices, EPAM-7500 Environmental Particulate Air Monitor - Environmental Devices, DS-2.5 Dust Sampler - Environmental Devices. AS-2000 Modular Weather Station - Environmental Devices, DPM-4000 Real-Time Diesel Particulate Monitor - Environmental Devices, AQ-10 Air Quality Particulate Sensor - Environmental Devices, AA-3500 Airborne Particulate Monitor - Environmental Devices, SM-4000 Real-Time Personal Silica Monitor - Environmental Devices, HD-1100 Real Time Dust Monitor - Environmental Devices, HD-1004 Personal Aerosol Monitor - Environmental Devices, EPAM-5000 Environmental Particulate Air Monitor - Environmental Devices,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-environmental-devices-cp21306, Máy đo độ bụi môi trường EPAM-5000 Environmental Devices, Máy đo độ bụi cá nhân HD-1004 Environmental Devices, Hệ thống đo độ bụi thời gian thực HD-1100 Environmental Devices, Hệ thống đo và giám sát nồng độ Silica SM-4000 Environmental Devices, Máy đếm hạt bụi, máy đo độ bụi AA-3500 Environmental Devices, Cảm biến đo độ bụi AQ-10 Environmental Devices, Thiết bị đo và giám sát độ bụi dầu Diesel thời gian thực DPM-4000 Environmental Devices, Trạm quan trắc thời tiết AS-2000 Environmental Devices, Máy lấy mẫu bụi DS-2.5 Dust Sampler - Environmental Devices, Thiết bị đo nồng độ bụi EPAM-7500 Environmental Devices, Máy đo độ bụi trong nhà GB-2000 Environmental Devices, Máy đo nồng độ bụi HIM-6000 Environmental Devices,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-vacuubrand--cp1443, Thiết bị đo áp suất chân không VACUUBRAND VACUU·VIEW extended, Thiết bị đo áp suất chân không VACUUBRAND VACUU·SELECT , Thiết bị đo áp suất chân không VACUUBRAND , Bơm hút chân không kiểu màng VACUUBRAND MD 1, Bơm hút chân không kiểu màng VACUUBRAND MV 2 NT, Bơm hút chân không kiểu màng VACUUBRAND MV 10 VARIO select, Bơm hút chân không kiểu màng VACUUBRAND ME 1C, Bơm hút chân không kiểu màng VACUUBRAND MZ 2C NT, Bơm hút chân không kiểu màng VACUUBRAND PC 3001 VARIO select, Bơm hút dung dịch VACUUBRAND BioChem-, Bơm hút chân không VACUUBRAND Rotary vane pump RZ 2.5, Bơm hút chân không VACUUBRAND Rotary-vane , Bơm hút chân không VACUUBRAND Chemistry-,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-cdr-foodlab-cp1434, Máy đo và phân tích chất béo, dầu ăn CDR FoodLab, Máy đo và phân tích dầu ô liu CDR OxiTester Foodlab, Máy đo và phân tích dầu ăn, chất béo CDR FoodLab Junior, Máy đo và phân tích dầu ăn CDR PALMOILTESTER, Máy đo và phân tích rượu CDR WineLab, CDR WineLab Junior, Máy đo và phân tích bia, nước ép CDR BeerLab, CDR BeerLab Junior, Máy đo và phân tích rượu táo CDR CiderLab, CDR CiderLab Junior, Máy đo và phân tích bơ, sữa CDR FoodLab, CDR FoodLab Junior,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-iwashita-engineering-cp1435, Thiết bị bơm pha chế dung dịch, keo Iwashita Dispenser ACCURA 9, Thiết bị bơm pha chế dung dịch, keo Iwashita Dispenser, Thiết bị bơm pha chế dung dịch, keo Iwashita Dispenser ACCURA DG, Thiết bị bơm pha chế dung dịch, keo Iwashita Dispensers AD3300C, Thiết bị bơm dung dịch, keo Iwashita Dispensers AD2200C, Bộ điều khiển nhiệt độ Iwashita NEO-ONE EX, Bộ điều khiển nhiệt độ Iwashita TCD-200 EX, Máy bơm chế dung môi Iwashita SYSTEM300, Máy bơm chế dung môi Iwashita SYSTEM3300C, Máy bơm chế dung môi Iwashita SYSTEM3300, Máy bơm chế dung môi Iwashita MG1000, Robot bơm tiêm MODEL-300 Iwashita, Robot bơm tiêm MODEL-100 Iwashita, Bộ điều khiển bơm tiêm SPC1000 Iwashita, Bơm đường ống Iwashita PP1, Bơm tiêm Iwashita Syringe Pump SP4,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-cid-bio-science-cp1436, Máy đo và quan sát tán lá cây CID Bio-Science CI-110, Máy đo diện tích lá laser cầm tay CID Bio-Science CI-202, Máy đo diện tích lá laser cầm tay CID Bio-Science CI-203, Hệ thống quang hợp cầm tay CID Bio-Science CI-340, Thiết bị đo và quan sát rẽ cây CID Bio-Science CI-600, Thiết bị đo và quan sát rẽ cây CID Bio-Science CI-602, Máy đo màu quang phổ lá cây CID Bio-Science CI-710,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-durham-geo-slope-indicator-dgsi-cp1437, Cảm biến đo độ nghiêng lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Thiết bị đo độ nghiêng lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Digitilt , Thiết bị đo độ nghiêng lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Digitilt AT, Thiết bị đo mức nước lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo mức nước lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo áp suất lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator, Cảm biến đo ổn định kết cấu Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Thiết bị đo độ ổn định kết cấu Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Sondex Settlement . Thiết bị đo biến dạng lỗ khoan Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Goodman Jack, Cảm biến đo áp suất Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo độ nghiêng Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo vết nứt Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo độ căng Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo nhiệt độ Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Bộ ghi dữ liệu đo độ rung Durham Geo Slope Indicator (DGSI) VW V-Logger, VW MiniLogger, Bộ hiển thị đo độ rung, độ ồn, âp suất Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Cảm biến đo độ rung, độ ồn, âp suất Durham Geo Slope Indicator (DGSI), Thiết bị đo độ rung, độ ồn Durham Geo Slope Indicator (DGSI) MINIMATE PRO, Thiết bị đo độ ồn, áp suất Durham Geo Slope Indicator (DGSI) MICROMATE, Bộ ghi dữ liệu Durham Geo Slope Indicator (DGSI) M-Logger, Bộ ghi dữ liệu Durham Geo Slope Indicator (DGSI) CR800, CR1000,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-gds-instruments-cp1438. Thiết bị kiểm tra đất đá GDS Instruments, Bộ điều khiển áp suất và thể tích GDS Instruments, Hệ thống kiểm tra hợp nhất GDS Instruments (loại Rowe và Barden), Thiết bị kiểm tra lực cắt vật liệu GDS Instruments, Thiết bị kiểm tra độ chặt, độ xốp động 3 trục GDS , Thiết bị kiểm tra độ chặt, độ xốp tĩnh GDS Instruments,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-index-instruments-cp1439, Tỷ trọng kế giác mạc Index Instruments VCH-1, Máy đo khúc xạ kính áp tròng Index Instruments CLR 12-70, Máy đo khúc xạ laser khí Index Instruments GR1, Khúc xạ kế Index Instruments TMR 33-37, Máy đo màu Index Instruments ATM X2, Khúc xạ kế có Kiểm soát nhiệt độ điện tử Index Instruments TCR 15-30, Khúc xạ kế nhiệt độ cao Index Instruments GPR 12-70E, Khúc xạ kế có Kiểm soát nhiệt độ điện tử Index Instruments PTR-300, Khúc xạ kế hãng Index Instruments REF, Khúc xạ kế điện tử Index Instruments DR-303, DR-401, DR-501, DR-601, DR-602, Khúc xạ kế điện tử Index Instruments DR-103, DR-103L, DR-112, DR-,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tecnotest-cp1440, Thiết bị thử nghiệm cơ tính 3 trục Tecnotest TRIAXLAB S301-01, Máy đo thử nghiệm Tecnotest EDOTRONIC - Automatic oedometer, Máy thử nén Tecnotest Unitronic 200 kN S206N, Máy đùn đa năng Tecnotest S114, Máy khoan mẫu đất Tecnotest S096 Auger, Máy rung lắc cát Tecnotest S160N, Máy đầm tự động, ASTM, Tecnotest S199T, Máy kiểm tra khả năng chịu tải và rung động cho đất , Máy kiểm tra lực cắt Tecnotest SHEARTRONIC S276-02, Máy kiểm tra lực cắt Tecnotest Unitronic AUTO, Khung kiểm tra tải Tecnotest Unitronic 50 kN S205N, Khung kiểm tra tải 3 trục Tecnotest S301-02 50kN,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-transtech-cp1441, Thiết bị đo nhiệt độ mặt đường Transtech PTS 3000, Thước đo gối lề đường Transtech SWM Wedge Maker, Máy đo tỷ trọng nhựa đường Transtech PQI 380, Máy đo tỷ trọng đất đá Transtech SDG 200,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-zahm--nagel-cp1442, Thiết bị đo độ tinh khiết khí CO2 trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #10003 CO² PURITY TESTER 99-100% I, Thiết bị đo độ tinh khiết khí CO2 trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #10001 CO² , Thiết bị đo độ tinh khiết khí CO2 trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #10005 CO² , Thiết bị đo độ tinh khiết khí CO2 trong bao bì, gói Zahm & , Thiết bị đo độ tinh khiết khí CO2 trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #10009 CO, Thiết bị đo thể tích khí CO2 trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #1000D CO² , Thiết bị đo khí trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #11000 ZAHM MODIFIE, Chai lấy mẫu khí Zahm & Nagel PART #3000 SAMPLE BOTTLE COMPLETE, Thiết bị đo khí trong bao bì, gói Zahm & Nagel PART #5000 NEW STYLE , Thiết bị đo khí CO2 trong bao bì Zahm & Nagel PART #6000 CO² PIERCING DEVICE, Thiết bị đo khí CO2 trong bao bì Zahm & Nagel PART #7000 CO² & HEADSPACE AI, Thiết bị đo áp suất chân không Zahm & Nagel PART #8000-P PNEUMATIC GAUGE TESTER, Thiết bị Zahm & Nagel PART #9000-R PILOT PLANT,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-utest-cp1444, Thiết bị đo chiều sâu mức nước UTEST UTS-0050, UTS-0052, UTS-0055, , Thiết bị kiểm tra đâm xuyên đất UTEST UTS-0070, UTS-0072, UTS-0075, , Thiết bị kiểm tra đâm xuyên đất UTEST UTS-0095 , Máy đo độ ẩm đất UTEST UTS-0150, Máy đo độ ẩm đất UTEST UTS-0155, Thiết bị đùn mẫu đất kiểu thủy lực UTEST UTGE-0082, Thiết bị đùn mẫu đất kiểu thủy lực UTEST UTGE-0084, Thiết bị đùn mẫu đất kiểu thủy lực UTEST UTGE-0086, Thiết bị đùn mẫu đất kiểu thủy lực UTEST UTGE-0090, Nồi nung chảy mẫu đất phòng thí nghiệm UTEST UTS-1070, Máy trộn mẫu đất phòng thí nghiệm UTEST UTG-0130, Thiết bị đo hàm lượng nước trong đất UTEST UTS-0180, Máy lắc mẫu đất UTEST UTS-0170, UTS-0171, Thiết bị thử nghiệm độ ẩm của đất UTEST Casagrande, Thiết bị thử nghiệm độ co ngót của đất UTEST, Thiết bị thử nghiệm lực cắt, ứng lực cắt dư UTEST, Thiết bị thử nghiệm cơ tính 3 trục UTEST Triaxial UU-CU-CD Test Systems, Thiết bị thử nghiệm cơ tính vạn năng UTEST UTM-0108.SMPR, Thiết bị thử nghiệm áp suất nén của nước và dầu cho đất UTEST UTS-2408, , Thiết bị đo tỷ trọng, mật độ tương đối của đất UTEST, Thiết bị đo lực đâm xuyên UTEST UTS-0695, UTS-0696,, Thiết bị đo lực nén vòng tự động UTEST UTS-0856.ACPR, Thiết bị đo lực nén vòng cho đất UTEST UTS-0852, Thiết bị đo tỷ trọng, mật độ đất UTEST UTS -1060, Thiết bị đo tỷ trọng, mật độ đất UTEST UTS-1050 RoadReader, Thiết bị thử nghiệm độ nén chặt của đất nền và dưới nền UTEST, Thiết bị thử nghiệm độ nén chặt của đất UTEST UTS-1250, Thiết bị thử nghiệm độ xốp của đất UTEST ASTM, UTS, Thiết bị thử nghiệm độ xốp của đất UTEST, Thiết bị thử nghiệm sức căng, độ nén của đất UTEST Load Trac-II, FlowTrac-II, Thiết bị thử nghiệm độ nén chặt của đất UTEST LoadTrac III (Mini-LoadTrac), Thiết bị thử nghiệm độ thông khí của đất UTEST Geocomp LoadTrac II, FlowTrac II, Thiết bị thử nghiệm cơ tính đất 3 trục UTEST Geocomp LoadTrac II, FlowTrac II Cyc, Thiết bị thử nghiệm ứng lực dư cho đất UTEST Geocomp , Thiết bị thử nghiệm ứng lực dư cho đất UTEST LoadTrac II-RM, Thiết bị thử nghiệm lực cắt dư cho đất UTEST ShearTrac II, Thiết bị thử nghiệm lực cắt đất tự động UTEST ShearTrac II, Thiết bị thử nghiệm cơ tính đất tự động UTEST ShearTrac II-DSS C, Thiết bị thử nghiệm cơ tính đất tự động UTEST .

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-unit-test-scientific--cp1445, Thiết bị kiểm tra thử nghiệm cơ tính nhựa đường hãng UNIT TEST SCIENTIFIC , Thiết bị kiểm tra thử nghiệm cơ tính đất hãng UNIT TEST SCIENTIFIC (UTS), Thiết bị kiểm tra, máy nén bê tông, gạch vữa hãng UNIT TEST SCIENTIFIC (U, Thiết bị kiểm tra, máy nén xi măng UNIT TEST SCIENTIFIC (UT,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ultrawave-cp1446, Bể rửa siêu âm Ultrawave Argon 250, Argon 500, Argon 1000, Bể rửa siêu âm Ultrawave Neon 35, Neon 60, Neon 90, Neon 125, Bể rửa siêu âm Ultrawave IND75, IND90, IND100, IND100L, Bể rửa siêu âm Ultrawave IND2850D, IND30, IND45, IND80, Bể rửa siêu âm Ultrawave hygea d3ntal, hygea 2, hygea 6427, hygea 2850VM, Bể rửa siêu âm Ultrawave Qi-100, Qi-200, Qi-300, Qi-400, Qi-500, Bể rửa siêu âm Ultrawave QS12, QS13, QS18, QS25, Bể rửa siêu âm Ultrawave QS3, QS5, QS10, Bể rửa siêu âm Ultrawave U500H, U2500H, U1300H , Bể rửa siêu âm Ultrawave U95, U100, U100H, U300,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tramex-cp1447, Máy đo độ ẩm bê tông, vật liệu xây dựng TRAMEX ME5, Máy đo độ ẩm bê tông TRAMEX CME5, Máy đo độ ẩm bê tông TRAMEX MRHII, MRH2, Máy đo độ ẩm TRAMEX MRHIII, MRH3, Máy đo độ ẩm mái và tường TRAMEX DSAL - DEC SCANNER, Máy đo độ ẩm mái và tường TRAMEX RWS , Máy đo độ ẩm gỗ TRAMEX SMP - SKIPPER PLUS, Máy đo độ ẩm gỗ TRAMEX PROFESSIONAL PTM2.0, Bộ ghi dữ liệu Tramex Feedback DataLogger,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-takemura-cp1448, Máy đo độ dẫn điện EC Takemura CM-55, CM-53, Máy đo độ ẩm phân bón Takemura MDX-1400, Máy đo độ pH Takemura PM-65, Máy đo cường độ ánh sáng Takemura DX-200 Máy đo cường độ ánh sáng Takemura DE-3350, Máy đo cường độ ánh sáng Takemura DX-100, Thiết bị đo EC, độ dẫn phân bón Takemura Fertilizer , Thiết bị đo độ PH cho hoa quả Takemura Elite-pH-Spear, Thiết bị đo độ pF Takemura DM-8M, DM-8S, DM-8, Thiết bị đo độ pF của đất Takemura DM-8L, DM-8R, Thiết bị đo độ pH của đất Takemura PH-Soil, Thiết bị đo độ pH và nhiệt độ Takemura Expert-pH, Thiết bị đo độ pH và nhiệt độ Takemura Elite-PH, Thiết bị đo độ pH đất Takemura DM-1, Thiết bị đo độ ẩm đất Takemura DM-18, Thiết bị đo độ PH và độ ẩm đất Takemura DM-5, Thiết bị đo độ PH và độ ẩm đất Takemura DM-15, Thiết bị đo độ PH của đất Takemura DM-1, Thiết bị đo độ PH của đất Takemura DM-3, Thiết bị đo độ PH của đất Takemura DM-13, Thiết bị đo EC, độ dẫn điện Takemura EC Testr11, Thiết bị đo OPR Takemura ORPTestr10, Thiết bị đo PH Takemura PH-10, Thiết bị đo PH Takemura PH-2, Thiết bị đo PH Takemura PH-20, Thiết bị đo PH, nhiệt độ Takemura PH-30, Thiết bị đo PH, độ dẫn điện, nhiệt độ Takemura PC-10, Thiết bị đo PH, EC, nhiệt độ Takemura PCT35. Thiết bị đo PH, EC, độ mặn, nhiệt độ Takemura PCTS35,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tanita-cp1449, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-585, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-573, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-574, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm có biểu độ Tanita TT-580, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm có biểu độ Tanita TT-581, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-570, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-571, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-572, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-557, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-558, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-559, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-538, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-513, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-515, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-518, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-509, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-492, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita 5488, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita Office King 5485, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Tanita TT-DY01, Máy đo độ dày mỡ dưới da bụng STYLE LEADER SR-901 Tanita, Máy đo độ dày mỡ dưới da La Muse Tanita SR-803 , Đồng hồ đo hoạt động Calorism cho JOGGING EZ-063 Tanita, Đồng hồ hoạt động La Muse AM-132 Tanita, Đồng hồ hoạt động FeliCa Tanita AM-150 , Máy đếm bước đi pedometer FB-736 Tanita, Máy đếm bước đi pedometer FB-732 Tanita, Đồng hồ đo hoạt động Calorism EZ series EZ-061 Tanita, Đồng hồ đo hoạt động Calorism cho WALKING EZ-062 Tanita, Máy đo hoạt động Chế độ ăn kiêng Calorism AM-130 Tanita, Cảm biến Pedometer 3D gắn pedometer FB-731 Tanita, Đồng hồ đo lượng chất béo đốt cháy Tanita FB-725 , Đồng hồ hoạt động Calorism Slim AM-122 Tanita, Đồng hồ hoạt động Calorism Basic AM-112 Tanita, Đồng hồ hoạt động Tanita EZ-064, Đồng hồ hoạt động Calorism AM-161 Tanita,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-oakland-instrument--cp1450, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland CX-1000, CX-1020, CX-1025, CX-1030, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland ABS.025-VF, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland MP-1 System II, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland MP-1VF System III, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland MX-1225 MicroGauge, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland MX-1210 MicroGauge, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland MX-1200 MicroGauge, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland MX-1100 MicroGauge, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland LG-16 LayerGauge, Máy đo độ dày màng bao bì Oakland LG-32 LayerGauge, Kính hiển vi Oakland LG-9151-TL, LG-9151, Máy đo độ mịn giấy Oakland ST-1210 Smoothness Tester, Máy đo lực kéo nén màng bao bì Oakland MT-2545, MT-2533, MT-2521 , Máy đo lực kéo nén màng bao bì Oakland MT-X1203, MT-X503, Máy đo lực kéo nén bao bì Oakland MT-1528, MT-1552, MT-1522, MT-1540, MT-1516 Universal Tester , Máy đo lực kéo nén bao bì Oakland MT-2016 UniversalPlus Tester. Máy đo lực kéo nén bao bì Oakland MT-2028 UniversalPlus Tester, Máy đo lực kéo nén bao bì Oakland MT-2040 , Máy đo hệ số ma sát vỏ bao bì Oakland FX-7100 Digital Coefficient of Friction (CO, Máy đo hệ số ma sát vỏ bao bì Oakland FX-7300 Electronic Coefficient of Friction Tester, Máy đo hệ số ma sát vỏ bao bì Oakland FX-7100-VSC Coefficient of Friction, Máy đo góc trượt bao bì Oakland FX- 7000, Thiết bị kiểm tra lực rơi bao bì Oakland DX-8165AB Manual Method A&B Dart Drop Tester, Thiết bị kiểm tra lực rơi bao bì Oakland DX-8285AB Pneumatic Method A&B , Thiết bị kiểm tra lực rơi bao bì Oakland DX-8385AB Electronic Method A B, Thiết bị kiểm tra lực rơi bao bì Oakland DX-8485-A B Total Energy Dart Drop Tester, Máy kiểm tra lực xé bao bì Oakland ME-800, ME-1600, ME-3200, ME-6400, Máy đo độ truyền sáng màng bao bì Oakland RT-6000 Film Opacity Meter, Máy đo độ truyền sáng màng bao bì Oakland TOM-11 Film Opacity & Relative , Máy đo độ truyền sáng màng bao bì Oakland T5 Transmission De, Máy đo độ mờ đục màng bao bì Oakland HazeGard Plus, Máy đo hệ số nóng chảy nhựa, cao su LMI 5000 Method A, B Melt Flow , Máy đo hệ số lưu biến nhựa, cao su Oakland LCR 7000, Máy đo hệ số lưu biến nhựa, cao su Oakland LCR 7001, Máy đo hệ số lưu biến nhựa, cao su Oakland LCR 7002 , Máy đo tỷ trọng Oakland SD-200L Densimeter, Máy đo lực co màng bao bì Oakland MT-1522SF Shrink Force Tester, Máy đo độ co màng bao bì Oakland DS-2100 Film , Máy đo thẩm thấu hoi nước bao bì gói Oakland , Máy đo thẩm thấu hoi nước bao bì gói Oakland WVTR-301 Water Vapo, Máy đo thẩm thấu khí bao bì gói Oakland GTR-530 Gas Permeation Tester, Máy đo thẩm thấu khí bao bì gói Oakland GTR-530 Gas Permeation Tester, Máy đo thẩm thấu khí bao bì gói Oakland GTR-510 Gas Permeation Tester, Máy đo thẩm thấu khí Oxy Oakland OTR-310 Oxygen Permeation Tester, Máy đo thẩm thấu khí Oxy Oakland OTR-210 Oxygen Permeation Tester

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin