Kính hiển vi điện tử cầm tay hãng Vitiny

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-vitiny-cp21703, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM06 HDMI/USB, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM06-CSZ064C, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08 HDMI Digital Microscope, Kính hiển vi điện tử trường nhìn rộng ViTiny UM08-CSZ1236 Large FOV HDMI Digital Microscope, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08-CSZ064 Tabletop HDMI Zoom Microscope, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM12 , Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny UM07, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny UM05, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny UM03, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny Pro10-3 Portable Digital Microscope, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny Pro10 Plus Portable Digital Microscope , Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny VT-300, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny VT-201, Kính hiển vi điện tử ViTiny VT-101 Portable Digital Microscope, Kính hiển vi điện tử ViTiny ​VT400 Articulating Borescope Videoscope, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM10 HDMI/USB , Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08-GN, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08-CSZ064C, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08A-CSZ064, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08A-CSZ064C, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08B-CSZ064, Kính hiển vi điện tử ViTiny UM08D-CSZ064, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny VT-300 Plus, Kính hiển vi điện tử cầm tay ViTiny UM02-A, Kính hiển vi điện tử kết nối không dây ViTiny UMLink

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-comark-instruments-cp22784, Đồng hồ đo nhiệt độ Comark WT4, EFG120C, RFT2AK, FG80AK, DFR1, UTL80, Đồng hồ đo nhiệt độ bánh kẹo Comark CF400K, Đồng hồ đo nhiệt độ cà phê Comark T200LC, T220/38A, Đồng hồ đo nhiệt độ thịt, thực phẩm Comark TCF220, EMT2K, MT200K, Thiết bị đo nhiệt độ thực phẩm Comark FP, KM814, FPP, KM814FS, Thiết bị đo nhiệt độ Comark BT42C, BT48C, Thiết bị đo nhiệt độ dùng cho thực phẩm Comark, Thiết bị đo nhiệt độ dùng cho thực phẩm Comark C20 Kit, C42 Kit, C48 Kits, HT100 Kits, KM28 Kits, KM330 Kits, N9094 Kits, All Food Kits, Thiết bị đo nhiệt độ Comark BT42C, BT48C, KM221, C12, Catercheck 3, C20, C42C, C48C, C46, KM28B, N9094, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Comark DTH880, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và ghi dữ liệu Comark RF-313TH, N2013, Thiết bị đo áp suất, chênh áp chịu nước Comark C9551, C9553, C9555, C9557, Thiết bị đo áp suất chân không Comark C9551, C9553, C9555, C9557, Thiết bị đo áp suất chân không, chênh áp phòng nổ Comark C9551 IS, C9553 IS, C9555 IS, C9557 IS, Bộ ghi nhiệt độ hãng Comark, Đồng hồ đo nhiệt độ chuẩn hãng Comark KM20REF,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pavone-sistemi-cp22785, Bộ điều khiển định lượng cân Pavone MC 302, MCT 1302, PKD 3000, Bộ điều khiển định lượng cân Pavone AST 3P, G4, WST 3, Bộ điều khiển định lượng phòng nổ Pavone DAT S 400, MTC S 1302, E 70/2, E 90/1, Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng Pavone MTC 1302, MC 102, MC 302, MC 355, PKD 2000, PKD 3000, PSVIS HE 60, PSVIS HE 100, Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng Pavone Sistemi UWT 6008, DAT 1400, DAT 200, DAT 300, DAT 400, DAT 500, AT 8, AT 10, E LINK 3000, I-BOX 2000, UWT 600, A.D. SYSTEM, Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng Pavone Sistemi MC 382, MC 352, MC 353, Cân di dộng hãng Pavone Sistemi RAVAS 1100, RAVAS 2100, iFORKS, Cân móc cẩu hãng Pavone Sistemi CS05, CS09, MCwHU, Load cell, cảm biến cân hãng Pavone Sistemi, Cảm biến trọng lực hãng Pavone Sistemi, Cảm biến tải trọng hãng Pavone Sistemi,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-siborg-cp22786, Đồng hồ vạn năng Siborg SMD Multimeter Test Tweezers, Đầu đo cho nhíp kẹp Siborg Smart Tweezers, LCR-Reader , Nhíp kẹp đo LCR Siborg Smart Tweezers ST5S-BT2, Nhíp kẹp đo LCR Siborg Smart Tweezers LCR-Reader-MPA, Nhíp kẹp đo LCR Siborg Smart Tweezers ST-5S, Nhíp kẹp đo LCR Siborg LCR-Reader Professional Task Kit

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-advance-devices-cp21620, Nhíp đo LCR Smart Tweezers ST5S Advance Devices, Nhíp đo LCR ST5C Colibri Advance Devices, Nhíp đo LCR Smart Tweezers ST5L Iskra LED Tester Advance Devices

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-advance-devices-cp21620, Nhíp đo LCR Smart Tweezers ST5L Iskra LED Tester Advance Devices, Nhíp đo LCR ST5C Colibri Advance Devices, Smart Tweezers ST5S – Professional Handheld Advance Devices

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-rezontech-cp22417, Cảm biến báo lửa PSU-20 Rezontech, Cảm biến báo lửa RMD-5T Rezontech, Cảm biến báo lửa RFC-UI-IR3 Rezontech, Cảm biến báo lửa TL205 Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2T Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2TN-I Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2FTN Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3T-I Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3FT-I Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2000X-H Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2000 Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2000X Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3000 Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3000X Rezontech,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-rezontech-cp22417, Cảm biến báo lửa RFD-3000X Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3000 Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2000X Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2000 Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2000X-H Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3FT-I Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-3T-I Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2FTN Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2TN-I Rezontech, Cảm biến báo lửa RFD-2T Rezontech, Cảm biến báo lửa TL205 Rezontech, Cảm biến báo lửa RFC-UI-IR3 Rezontech, Cảm biến báo lửa RMD-5T Rezontech, Cảm biến báo lửa PSU-20 Rezontech, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-UVS-B, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-UVS, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-2FT5-I, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-2TN, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-2FTN, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-3T, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-3FT, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-2000, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-3000, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-2000X-H, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-2000X , Cảm biến báo lửa REZONTECH RFD-3000X, Cảm biến báo lửa REZONTECH RFC-UV, RFC-IR3, Cảm biến báo lửa REZONTECH RMD-5T, Hệ thống cabin chữa cháy REZONTECH RS-AES-45, Hệ thống cabin chữa cháy REZONTECH RS-AES-23, Hệ thống cabin chữa cháy REZONTECH RS-AES-07S, Hệ thống cabin chữa cháy REZONTECH RS-AES-07, Thiết bị kiểm tra cảm biến báo cháy REZONTECH FS-10, Thiết bị kiểm tra cảm biến báo lửa REZONTECH FS-20, Thiết bị kiểm tra cảm biến báo lửa REZONTECH TL-305, TL305, Thiết bị kiểm tra cảm biến báo lửa REZONTECH TL-3000, TL3000, Thiết bị kiểm tra cảm biến báo lửa REZONTECH TL-205, TL205,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-zhejiang-fuxia-cp22787, Chụp đo tốc độ gió FLY-1B Zhejiang FUXIA, Máy đo nồng độ bụi Y09-550 Zhejiang FUXIA, Máy đo nồng độ bụi Y09-301AC Zhejiang FUXIA, Máy đo nồng độ bụi Y09-310AC-DC Zhejiang FUXIA, Máy đo nồng độ bụi Y09-3016 Zhejiang FUXIA, Máy đo nồng độ bụi Y09-5100 Zhejiang FUXIA, Thiết bị đo độ bụi và kiểm tra màng lọc HEPA ZJSJ-G Zhejiang FUXIA

http://store.ttech.vn/may-do-khi-hang-rae-systems-cp21166, Máy đo khí - ToxiRAE – Single-Gas Monitor - RAE Systems, Máy đo khí - RAE Systems AreaRAE - Wireless Gas Detection System - RAE systems, Máy đo khí - MiniRAE 3000 - PID & VOC Detector - RAE Systems, Máy đo khí - ppbRAE - PID Surveyor - RAE Systems, Máy đo khí - AreaRAE Plus - Multi-Gas Monitor - RAE Systems, Máy đo khí - UltraRAE 3000 - Benzene PID - RAE Systems, Máy đo khí - QRAE – Multi-Gas Monitor - RAE Systems, Máy đo khí - MultiRAE - Multi-Gas Detector - RAE Systems,

http://stock.ttech.vn/may-do-khi-hang-rae-systems-cp1169, Máy đo phóng xạ, bức xạ 035-0012-000 RAE Systems , Máy đo phóng xạ, bức xạ RAE Systems GammaRAE II R, Máy đo phóng xạ, bức xạ RAE Systems NeutronRAE II , Liều xạ kế cá nhân R04-0002-000 RAE Systems DoseRAE Pro PRM-1300, Liều xạ kế cá nhân RAE Systems MiniDOSE , Máy đo khí RAE Systems 059-A110-000 MiniRAE Lite PID PGM-7300, Máy đo khí RAE Systems MiniRAE 3000 PGM-7320, Máy đo khí RAE MiniRAE 3000 PID VOC Monitor 059-, Máy đo khí RAE Systems ppbRAE 3000 PGM-7340, Máy đo khí RAE Systems UltraRAE 3000+ PGM-7360, Máy đo khí RAE MAB3-A2C112E-020 MultiRAE Lite , Máy đo khí đa chỉ tiêu PGM-6228 RAE Systems MultiRAE, Máy đo khí MultiRAE Pro PGM-6248 RAE Systems, Máy đo khí MultiRAE Benzene PGM-6228 RAE Systems, Máy đo khí đa chỉ tiêu QRAE 3 PGM-2500 RAE Systems LEL H2S CO O2, Máy đo khí đa chỉ tiêu RAE Systems QRAE 3 PGM-2510 LEL SO2 CO O2¸ Máy đo khí đa chỉ tiêu RAE Systems QRAE 3 PGM-2520 LEL SO2 H2S O2 , Máy đo khí độc RAE Systems QRAE 3 PGM-2530 CO and HCN ¸ Máy đo khí MultiRAE Lite Diffusion PGM-6208D RAE Systems, Máy đo khí RAE Systems MicroRAE LEL, H2S, CO & O2, Máy đo khí MultiRAE Lite PGM-6208 hãng RAE Systems, Máy đo khí RAE Systems MultiRAE pumped

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin