Máy đo điện trở bề mặt hãng Trek

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-optex-cp842, Cảm biến đo dịch chuyển vị trí Optex CD5-L25A, CD5-LW25A, CD5-30A, CD5-W30A, Cảm biến đo dịch chuyển vị trí Optex CD4-L25, CD4-30, CD4-85, CD4-350, Cảm biến dịch chuyển vị trí Optex D33-30, CD33-50, CD33-85, CD33-120, , Cảm biến dịch chuyển vị trí Optex CD22-15A, CD22-35A, CD22-100A2, Cảm biến dịch chuyển vị trí Optex TD1-010M8, Cảm biến dịch chuyển vị trí Optex LS-100CN, LS-100CP, Cảm biến dịch chuyển vị trí Optex CDA-M, CDA-S, Cảm biến dịch chuyển vị trí Optex UQ1-01, UQ1-02, Cảm biến hình ảnh Optex CVS2-N10-RA, CVS2-N20-RA, CVS2-N21-RA, CVS2-N40-RA, Cảm biến hình ảnh Optex CVS3-N20-RA, CVS3-P20-RA, CVS3-N21-RA, CVS3-P21-RA, Cảm biến hình ảnh Optex CVS4-N23W-RA, CVS4-N24W-RA, CVS4-N21W-RA, Cảm biến quang Optex ZT-L3000N, ZR-L1000N, ZD-L40N, BGS-ZL10N, BGS-ZL30P, Cảm biến quang Optex DT-4000N, DT-500N, DR-Q150TN, DR-Q400TN, BGS-DL10TN, BGS-DL25TN, Cảm biến quang Optex DSR-800S, DSR-5000S, DSD-100, DSTC-200, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Optex PT-7LD, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Optex PT-5LD, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Optex PT-S80, PT-U80, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Optex PT-2LD, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay VF-3000 Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-3S Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-7LD Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-2 Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay PT-S80 and PT-U80 Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định CS-30TAC Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BS-30TV Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BS-05TA Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BF-30I-A Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định SA-80T-4A Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định SA-80T-2A Optex, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại lắp cố định BA-30TA-S Optex

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-hang-sato-cp890, Giấy ghi nhiệt 1 ngày Sato 7210-60 cho máy Sigma II, Giấy ghi nhiệt 7 ngày Sato 7211-62 cho máy Sigma II, Giấy ghi nhiệt 7 ngày Sato 7210-62 cho máy Sigma II, Giấy ghi nhiệt 32 ngày Sato 7211-64 cho máy Sigma II, Giấy ghi nhiệt 32 ngày Sato 7210-64 cho máy Sigma II, Hộp bút ghi nhiệt màu đỏ Sato 7238-06 cho máy Sigma II, Hộp bút ghi nhiệt màu tím Sato 7238-02 cho máy Sigma II, Đầu bút ghi nhiệt màu tím Sato 7210-90 cho máy Sigma II, Đầu bút ghi nhiệt màu đỏ Sato 7210-92 cho máy Sigma II

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ono-sokki-cp817, Thiết bị đo lưu lượng Ono Sokki FM-2500A, FM-1500 , Thiết bị đo lưu lượng Ono Sokki DF-2200, Cảm biến đo lưu lượng Ono Sokki FP-2140S, FP-215, FP-2250A, FP-4135, Cảm biến đo lưu lượng Ono Sokki FP-213, FP-213S, FP-2140H, FP-2240HA , Thiết bị đo lưu lượng Ono Sokki FZ-2100, FZ-2200, Thiết bị đo lưu lượng Ono Sokki MF-3200, Cảm biến đo lưu lượng Ono Sokki FX-1110, FX-205P, FX-1120, FX-203P, FX-1130, Thiết bị đo lưu lượng Ono Sokki FP-4135, Thiết bị tăng giảm áp Ono Sokki MF-113, Thiết bị đo tốc độ không tiếp xúc Ono Sokki LC-8120, LC-8220, Thiết bị đo tốc độ không tiếp xúc Ono Sokki LC-8320, LC-8310, LC-0872, LC-0873, LC-0874, LC-0835, Thiết bị phân tích khí thải Ono Sokki DS-3000, DS-3284, Thiết bị đo momen xoắn Ono Sokki TS-3200A, Thiết bị đo momen xoắn Ono Sokki TS-2800, Thiết bị đo momen xoắn Ono Sokki TQ-5300, Máy đo momen xoắn Ono Sokki TS-7700B, Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-7221, MT-7251, MT-7212, MT-7222, MT-7252,, Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-103H, MT-203A, Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-6514B, MT-6524B, MT-6554B, MT-6515B, MT-6525B, Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-6414B, MT-6424B, MT-6454B, MT-6415B, , Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-6422B, MT-6452B, MT-6413B, MT-6423B, , Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-6223B, MT-6253B, MT-6214B, MT-6224B, , Máy đo momen xoắn Ono Sokki MT-6221B, MT-6251B, MT-6212B, MT-6222B, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki MD-201C, MD-501C, MD-102C, , Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki SS-500, SS-101, SS-201, SS-501, SS-102, , Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki SS-002, SS-005, SS-010, SS-020, SS-050, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki DSTP-500, DSTP-1000, DSTP-2000, DSTP-5000, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki DD-106, DD-206, DD-1506B, DD-1107B,, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki DD-503, DD-104, DD-204, DD-504, DD-105, DD-205, DD-505, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-2204, TH-2504, TH-2105, TH-2205, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-1204, TH-1504, TH-1105, TH-1205, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-3503, TH-3503H, TH-3104, TH-3104H, TH-3204, TH-3204H, Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-3502, TH-3502H, TH-3103, , Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TQ-2506, TQ-2206, Cảm biến khe hở Ono Sokki VE-2011, VE-5011, VE-1021, VE-3021, VE-8021, Cảm biến chiều dày, cảm biến khoảng cách Ono Sokki VE-5010, VE-1020, VE-1520,, Thiết bị đo chiều dày không tiếp xúc Ono Sokki CL-5610, CL-5610S, Thiết bị đo dịch chuyển vị trí Ono Sokki VT-5210, VT-5220, VT-5710, VT-5720, Bộ đếm, bộ hiển thị Ono Sokki DG-4320, DG-4340, Bộ đếm, bộ hiển thị Ono Sokki DG-2310, Bộ đếm, bộ hiển thị Ono Sokki DG-5100, Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki GS-3813B, GS-3830B, Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki GS-5050A, GS-5100A, GS-5051A, GS-5101A, Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki GS-4713A, GS-4730A, GS-4813A, GS-4830A, Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki GS-6713A, GS-6730A, GS-6813A , Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki GS-1713A, GS-1730A, GS-1813A, GS-1830A, Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki GS-7710A , GS-7710, GS-7210L, GS-7710NA, GS-771, Cảm biến dịch chuyển vị trí Ono Sokki BS-1210, BS-1310, Thiết bị đo và so sánh độ rung Ono Sokki VC-2200, VC-3200, Bộ thu thập dữ liệu độ rung, độ ồn Ono Sokki DS-0362, DS-0364, DS-0366 , Máy đo độ rung Ono Sokki LV-1800, Máy đo độ ồn Ono Sokki , LA-7500 Class 1, LA-7200 Class 2, Máy đo độ ồn Ono Sokki LA-1411, LA-1441, LA-4441, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ ồn Ono Sokki SC-3120, SC-2500, SC-2120A, Bộ ghi độ rung, độ ồn Ono Sokki DR-7100, Hệ thống mô phỏng rung động Ono Sokki BF-3200, MI-5420A, BF-0310, Cảm biến đo độ rung Ono Sokki NP-2106, NP-2110, NP-2710, NP-2910, NP-2810, NP-2120, Cảm biến đo độ rung Ono Sokki NP-2506, NP-3560B. NP-3572, NP-3574. , Cảm biến đo độ rung Ono Sokki NP-3211, NP-3418, NP-3412, NP-3414, NP-3110, NP-3120, , Cảm biến đo độ rung Ono Sokki NP-7310, Thiết bị đo độ rung Ono Sokki PS-1300, Thiết bị đo độ rung Ono Sokki SR-2210, SR-2200, Thiết bị đo độ rung Ono Sokki CH-1200A, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến đo độ rung Ono Sokki VX-1100A, Búa tạp xung Ono Sokki GK-2110, GK-3100, GK-4110G20, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki PA-330Z, RV-3150, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki LV-7002, LV-7000, LV-0730, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki EC-2100, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki RP-1710, RP-1730, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki RP-432Z, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki SP-405Z, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki RP-7400, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki VP-201, VP-202, VP-1210, VP-1220, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki OM-1200, OM-1500, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki IP-292, IP-296, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki IP-3000A, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki IP-3100, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki FT-0801, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki AR-7240B, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki SE-1620, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki CT-6700, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki GE-2500, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki SE-2500A, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki HT-6200, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki FT-7200, Máy đo tốc độ vòng quay Ono Sokki HR-6800, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki TM-3110, TM-3120, TM-3130, TM-3140, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki FV-1500, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki FV-1100, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki MP-940A, MP-954, MP-950, MP-962, , Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki MP-9100, MP-911, MP-9120, MP-930, , Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki MP-9820, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki MP-981, AP-981, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki LG-9200, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki LG-930, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Ono Sokki FS-540, FS-542, FS-5500 , Thiết bị đo tốc độ vòng quay Ono Sokki FG-1300, Thiết bị đo tốc độ vòng quay FT-2500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay TM-3140 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SP-405ZA Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay LG-9200 Ono Sokki, Máy dò lực quay từ tính MP-9100 Ono Sokki, Máy đo tốc độ vong quay MP-981 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SE-2500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SE-1200 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-3200 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-4200 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-5500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay MP-810B Ono Sokki, Máy đo cường độ âm thanh LA-1410 Ono Sokki, Máy đo tốc độ vòng quay Diesel CP-044 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay GE-1400 Ono Sokki

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kanomax-cp815, Máy đo độ ồn Kanomax 4431, Máy đo độ rung Kanomax 4200, Máy tạo khói Kanomax AL900, Thiết bị giám sát độ bụi Kanomax AES-1000, Máy đo độ bụi Kanomax 3905, Kanomax 3910, Cảm biến đo độ bụi Kanomax 3716A, 3717A, Cảm biến đo độ bụi Kanomax PM Sensor , Cảm biến đo độ bụi Kanomax PPD42NJ, Máy đo độ bụi Kanomax 3521, Kanomax 3522, Máy đo mùi Kanomax ODOR METER OMX-SRM, OMX-ADM, OMX-TDM, Máy kiểm tra rò rỉ đường ống thông gió Kanomax DALT 6900, Cảm biến đo tốc độ gió Kanomax 6332, 6332D, Cảm biến đo tốc độ gió Kanomax AT400, TAT420, Thiết bị đo tốc độ gió Kanomax 1570, Thiết bị đo tốc độ gió Kanomax 1550, 1560, Thiết bị đo áp suất và tốc độ gió Kanomax DIM4750, DM4770AV, Thiết bị đo áp suất và tốc độ gió Kanomax 6700-VG, Chụp đo tốc độ gió Kanomax TABmaster Model 6715, Chụp đo tốc độ gió Kanomax TABmaster Model 6710, Máy đo độ bụi 3889 Kanomax, Máy đo độ bụi Kanomax 3888, Máy đếm hạt bụi 3886 Kanomax, Máy đo gió cầm tay 6501 Kanomax, Máy đo gió cầm tay 6036 Kanomax, Máy đo gió cầm tay 6006 Kanomax, Máy đo gió cầm tay 6810 Kanomax, Máy đo gió và không 6710 Kanomax, Máy đo gió ở môi trường nhiệt độ cao 6162 Kanomax, Thiết bị đo đa kênh 1550 Kanomax, Máy đo gió cầm tay IQM60 Kanomax, Thiết bị giám sát bụi 3521 Kanomax, Máy đo nồng độ bụi cầm tay 3800 Kanomax, Máy đếm hạt bụi 3887 Kanomax, Máy đếm hạt bụi 3910 Kanomax, Máy đếm hạt bụi 3887G Kanomax, Thiết bị đo đa kênh 6332D Kanomax, Thiết bị đo đa kênh 1570 Kanomax, Máy đo đa chức năng 2211 Kanomax, Máy đo môi trường trong nhà 6841 Kanomax, Máy quản lý khí cầm tay 2710/2750 Kanomax, Thiết bị giám sát bụi 3443 Kanomax, Máy đo đa năng 6114 Kanomax, Dây đeo vai 6113-04 Kanomax, Đầu đo tốc độ gió chịu nhiệt độ cao Kanomax 0203, Kanomax 0204, Đầu đo tốc độ gió Kanomax 0962-00, 0963-00, 0965-00, 0965-01, 0965-03, 0965-04, 0965-07, 0965-08, 0965-09, , Đầu đo tốc độ gió Kanomax 6036-0E, 6036-CE, Đầu đo tốc độ gió Kanomax 6531-2G 6541-2G 6561-2G 6542-2G 6533-2G 6543-2G ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-hang-trek-cp766, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 1501 , Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 511 , Thiết bị tạo ion khử tĩnh điện Trek 950, Cảm biến đo điện áp tĩnh điện Trek 875, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek PD06078, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 541A, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 542A, Nguồn cao áp Trek 645 , Nguồn cao áp Trek 605A, Bộ khuếch đại điện áp Trek PZD350A-1, PZD350A -2, PZD350A M/S, 2100HF, 603-1, 603-2, Bộ khuếch đại điện áp Trek 677B , PZD700A-1, PZD700A-2 , PZD700A M/S , 601C-1, 601C-2 , Bộ khuếch đại điện áp Trek 609E-6 , PZD2000A , 623B , 2205, 2210, 2220, Bộ khuếch đại điện áp Trek 609B-3, 610E , PD05034 , 5/80, PD06087 , Bộ khuếch đại điện áp Trek PD07016 , 10/40A-HS, 10/40A , 10/10B-HS, Bộ khuếch đại điện áp Trek P0621P, P0621N , 20/20C-HS, 20/20C , Bộ khuếch đại điện áp Trek 50/12 , 40/15 , 30/20A, , Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 706B, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 368A., Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 370, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 323, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 370TR, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 320C, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 347, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 325, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 344 , Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 800 Infinitron, Máy đo điện áp tĩnh điện Trek 820 Infinitron, Đầu đo điện trở dùng vòng tròn đòng tâm Trek 152P-CR-1, Đầu đo điện trở Trek 152AP 3mm x 25.4mm, Đầu đo điện trở khối Trek 152P-CR-1-CE, Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 Wolfgang Warmbier , Máy đo điện trở bề mặt SRM-200 Wolfgang Warmbier, Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện Trek 901HS, Máy đo cân bằng Ion Trek 157, Máy giám sát tích điện trên tấm kim loại Trek 157, Máy đo cân bằng Ion Trek 156A, Máy giám sát tích điện trên tấm kim loại Trek 156A, Thiết bị đo tĩnh điện Trek 520, Thiết bị đo tĩnh điện Trek 876, Đầu đo điện trở bề mặt TREK 152P-2P, Đầu đo điện trở bề mặt TREK 152BP-5P, Thiết bị đo tĩnh điện TREK 821HH-CE Kit, Máy giám đo cân bằng ion Trek 158A-CE, Thiết bị đo tĩnh điện Trek 523, THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152, Máy đo điện áp tĩnh điện không tiếp xúc DC 341B TREK, Máy đo điện áp tĩnh điện không tiếp xúc DC P0865 TREK, Máy đo điện áp tĩnh điện không tiếp xúc DC 370TR TREK, Máy đo từ trường tĩnh điện 511 TREK, Máy đo điện áp tĩnh điện không tiếp xúc 542A TREK, Máy đo điện áp tĩnh điện cầm tay 884 TREK, Máy đo điện trở bề mặt, điện trở khối 152-1-CE TREK

Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ Sato SK-8130, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ Sato SK-8140, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ Sato SK-8920, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ Sato PC-8400II, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, súng đo nhiệt độ Sato SK-8940, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato SK-EM-01, EDM , Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato SK-M460-T, SK-M460-TRH, SK-M350-T, SK-M350-, Máy đo tốc độ gió Sato PC-51D, PC-52D, PC-53D, Thiết bị đo PH Sato SK-670PH, SK-660PH, SK-661PH, SK-662PH, Thiết bị đo PH Sato SK-610PH II, SK-630PH, SK-631PH, SK-632PH, Khúc xạ kế Sato SK-200R, SK-106R, SK-107R, SK-109R, Khúc xạ kế Sato SK-100R, SK-101R, SK-102R, SK-104R, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato PC-7960GTI, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato PC-5500TRH, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato PC-5400TRH, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato PC-5120, PC-5110, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Sato SK-110TRH II, Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm Sato SK-LTHIIα-1, SK-LTHIIα-2, SK-LTHIIα-3, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-S401K, SK-S402K, SK-S403K, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-S306K, SK-S307K, SK-S109K, SK-S108K, SK-S305K, SK-S308K, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-S302K, SK-S301K, SK-S303K, SK-S304K, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-LTII-7, SK-LTII-8, SK-LTII-9, SK-LTII-10, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-LTII-3 SK-LTII-4 SK-LTII-5 SK-LTII-6, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-LTII-1, SK-LTII-2, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Sato SK-L200TII, SK-L200TIID, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm Sato SK-L200THIIα, SK-L200THIIαD, Thiết bị đo nhiệt độ Sato SK-1260, Thiết bị đo nhiệt độ Sato SK-250WPII-K, SK-250WPII-N, SK-250WPII-T, SK-250WPII-R, Đầu đo đo nhiệt độ Sato S810PT-30, S810PT-50, S810PT-32, S810PT-52, S810PT-34, S810PT-54, Đồng hồ đo nhiệt độ Sato SK-810PT, Đồng hồ đo nhiệt độ Sato SK-1110, SK-1120, Đầu đo nhiệt độ Sato MC-K7109, MC-K7301, MC-K7307, MC-K7308, Đầu đo nhiệt độ Sato MC-K7102, MC-K7103 , MC-K7106, MC-K7108, Đầu đo nhiệt độ Sato SK-K010, SK-K020, MC-K7100, MC-K7101, Đầu đo nhiệt độ Sato SWPII-11, Đầu đo nhiệt độ Sato SWPII-07 SWPII-08 SWPII-09 SWPII-10, Đầu đo nhiệt độ Sato SWPII-01M, SWPII-02M, SWPII-04M, SWPII-05M , Đầu đo nhiệt độ Sato S270WP-01, S270WP-02, S270WP-03, S270WP-04, S270WP-05, S270WP-06,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kic-thermal-cp22731, Bộ ghi nhiệt độ KIC Profiler K2 A4, Bộ ghi nhiệt độ KIC Profiler X5, Bộ ghi nhiệt độ KIC SPS Smart Thermal Profiler , Bộ ghi nhiệt độ KIC KICstart thermal profiler , Thiết bị ghi nhiệt độ KIC Vision, Thiết bị ghi nhiệt độ KIC Footprint, Bộ gá cảm biến nhiệt độ KIC KIC SRA Smart Reflow Analyzer

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mini-cam-cp22732, Camera nội soi đường ống Mini-Cam Proteus Lite, Camera nội soi đường ống Mini-Cam Proteus System, Camera nội soi đường ống phòng nổ Mini-Cam Proteus ATEX crawlers , Camera nội soi đường ống Mini-Cam SOLOPro+, Camera nội soi đường ống phòng nổ Mini-Cam CAM025EX, CAM026EX,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kilews-cp22733, Máy đo momen xoắn Kilews KTM-250, KTM-150, KTM-15, KTM-6, KTM-50S, Súng bắn vít Kilews SKC-PTA-120, SKC-PTA-80, SKC-PTA-220, SKC-PTA-150, Súng bắn vít Kilews SKC-PTS-120, SKC-PTS-80, SKC-PTS-50, Súng bắn vít Kilews SKC-PTI-200, SKC-PTI-150, SKC-PTI-100, SKC-PTI-50, Thiết bị tiếp vít Kilews KFA-0820H,A, KFA-0830, KFA-0850H,A, KFR-1050, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-RBK, SKD-RBNK, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-RBNK, SKD-RBK, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-TBN(K), SKD-TBNK, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BK900, SKD-BNK900, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BN800, BNK800, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BE800, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKP-BC40HL(N) V3.0, SKP-BC40HL-800(N) V3.0, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-B100L, SKD-B103L, SKD-B100LS4, SKD-B103LS4, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BN203L SKD-BN203LS5, SKD-BN203LS6, SKD-BN203LS7, SKD-BN207L, SKD-BN210L,P, Súng bắn vít bằng điện Kilews KD-BNK203L, SKD-BNK207L, SKD-BNK210L.P, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BE203L, SKD-BE203LS5, SKD-BE203LS6, SKD-BE203LS7, SKD-BE207L, SKD-BE210L.P, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BE203L, SKD-BE203LS5, SKD-BE203LS6, SKD-BE203LS7, SKD-BE207L, SKD-BE210L.P, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BN200, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BN512L, SKD-BN512P, SKD-BN512LF, SKD-BN512PF, SKD-BN517LF,PF, SKD-BN519L.P, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BNK512L, SKD-BNK512P, SKD-BNK512LF, SKD-BNK512PF, SKD-BNK517LF.PF, SKD-, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BE500, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BN500 , Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-BN7022LF.PF, SKD-BN7030L.P, Súng bắn vít bằng điện Kilews SK-B5, Súng bắn vít bằng điện Kilews SK-B6 , Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-2000L, SKD-2200L, SKD-2300L, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-5200L, SKD-5200P, SKD-5300L, SKD-5300P, SKD-5300LF, SKD-5300PF, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-7000L, SKD-7000P, SKD-7200L, SKD-7200P, SKD-7800L, SKD-7800P, SKD-7800LF, SKD-7800PF, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-8300L.P, SKD-8400L.P, SKD-8500L.P, SKD-8300L.PF, Súng bắn vít bằng điện Kilews SKD-C2000, SDK-C5000, SDK-C7000, SDK-C8000, Súng bắn vít bằng điện Kilews SK-3, Súng bắn vít bằng điện Kilews SK-8, Súng bắn vít bằng điện Kilews SK-2, Bộ điều khiển súng bắn vít điện Kilews SKP-12HL SKP-32BC-60W SKP-BE32HL(6P), Bộ điều khiển súng bắn vít điện Kilews SKD-BC32HL-100(V3.0), SKP-32HL-60W

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin