Máy đo điện trở cách điện Megger

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

HOTLINE: 0984.843.683

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau.

Thiết bị hãng S.E. International, Thiết bị đo hãng Bao-I

Thiết bị cảnh báo phóng xạ bức xạ Mini RAD-V SE International, Đầu dò phóng xạ, bức xạ SE International Gamma Scintillation, Thiết bị phân tích phóng xạ, bức xạ GammaPAL SE International , Thiết bị phân tích phổ phóng xạ, bức xạ SE International URSA-II, Hệ thống giám sát phóng xạ, bức xạ SE International AM-7128, AM-71313,  Thiết bị giám sát phóng xạ, bức xạ SE International AM-2X2, Thiết bị giám sát phóng xạ, bức xạ SE International Area Monitor AM-1X1, Liều kế can nhân dạng bút PEN SE International, Liều xạ kế điện tử Rad-60 SE International, Liều xạ kế cá nhân Sentry EC SE International, Máy dò phóng xạ, bức xạ SE International Monitor 4, Monitor 4EC, Monitor MC1K, Máy đo phóng xạ, bức xạ Radiation Frisker SE International, Máy đo phóng xạ, bức xạ Monitor 1000EC SE International, Máy đo phóng xạ, bức xạ Monitor 200 SE International , Máy dò bức xạ, phóng xạ Ranger EXP SE International, Máy đo liều phóng xạ, bức xạ Radiation Alert Ranger SE International

Máy đo kích thước 2D, 3D bằng quang học Bao-I ZS-4030V, VP, Kính hiển vi đo lường Bao-I ZS-3020V, VP

Thiết bị đo tỷ trọng dung dịch Ac quy Megger Hydrometer Kit, Thiết bị giám sát điện áp acquy Megger BVM, BVM300, BVM600, Thiết bị kiểm tra Ac Quy Megger BITE2, BITE2P, Tải giả kiểm tra Ac quy Megger TXL830, TXL850, TXL865, TXL870, TXL890, Thiết bị kiểm tra ac quy, tải giả Megger TORKEL 900, TORKEL 910, TORKEL 930, TORKEL 950, Máy đo độ cao đường dây điện CHM600E Megger, Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy Bite3 Megger, Ampe kìm đo dòng dò DCM300E Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT520/2 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt EGIL Megger, Thiết bị phân tích máy cắt TM1700 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER750/780 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10X Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT1525 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT525 Megger, Thiết bị đo sự cố cáp TDR500/3 Megger, Ampe kìm đo điện trở đất DET14C MEGGER, Thiết bị đo điện trở cách điện S1-1068 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO200 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10 Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS60AF Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter MTO210 Megger, Ampe kìm đo điện trở đất DET24C Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10HD Megger, Thiết bị phân tích máy cắt PCA2 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt TM1800 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt VIDAR Megger, Thiết bị phân tích máy cắt SDRM201 Megger, Thiết bị đo RCD LTW425 Megger, Đồng hồ đo điện đa năng AVO410 Megger, Đồng hồ đo điện DCM330 Megger, Máy đo điện trở một chiều TTR100 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter MTO300 Megger, Thiết bị đo Tan Delta DELTA4000 Megger, Cầu đo điện trở một chiều IDAX 300/350 Megger, Thiết bị kiểm tra role SMRT33 Megger, Thiết bị kiểm tra rơle Freja 300 Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS60PB Megger, Thiết bị đo cách điện dầu máy biến áp OTS60SX Megger, Thiết bị đo điện trở đa năng MFT1700 Megger, Thiết bị đo RCD LTW300 Series Megger, Thiết bị đo RCD LRCD200 Series Megger, Máy đo điện trở cách điện BM5200 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT515 Megger, Thiết bị đo cách điện MIT200 Megger, Máy đo điện trở đất DET3TD Megger, Thiết bị đo điện trở đất DET4TR2 Megger, Máy đo sự cố và lỗi cáp MTDR300 Megger, Thiết bị đo sự cố cáp điện TDR1000/3P Megger, Thiết bị đo cáp mạng NET200 Megger, Thiết bị đo cáp mạng HT1000/2 Megger, Thiết bị kiểm tra rơ le SMRT36 MEGGER, Đồng hồ đo cách điện MIT480/2 Series Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT400/2 Series Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT2500 Megger, Thiết bị kiểm tra an toàn điện PAT100 Series Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS100AF Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER650 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT1 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER900 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay STVI Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT46D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT46 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT43D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT43 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT410D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT410 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT33 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT40X Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT300 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT400 Megger, Thiết bị kiểm tra an toàn điện PAT300 Series Megger, Thiết bị đo điện trở đa năng MFT1735 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CB-832 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CB-845 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CSU600A-AT Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp DDA1600 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp DDA-3000 and DDA-6000 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp GTS-300 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp INGVAR Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp MS-2A Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp OCR8015/9150 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp SPI225 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp TCX200 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt B10E Megger, Thiết bị phân tích máy cắt CABA Win Megger

Đồng hồ đo điện đa năng AVO410 Megger , Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter MTO300 Megger, Đồng hồ đo điện DCM330 Megger, Thiết bị đo Tan Delta DELTA4000 Megger, Máy đo điện trở một chiều TTR100 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT230 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT415/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT485/2 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO600 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO200 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO100H Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO100X Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10HDX Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MJ15 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện BM15 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT481/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT480/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT420/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT430/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT417/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT410/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT330 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT320 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT310 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT220 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT210 Megger, Ampe kìm đo điện trở đất DET24C Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10HD Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10X Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS60PB Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện S1-1068 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT515 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT1525, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT520/2 , Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT300, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER750/780 Megger, Máy đo điện trở tiếp xúc Megger MOM600A, MOM200A, Thiết bị phân tích máy cắt VIDAR Megger, Thiết bị phân tích máy cắt TM1800 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt TM1700 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt SDRM201 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt PCA2 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt EGIL Megger, Thiết bị phân tích máy cắt CABA Win Megger, Thiết bị phân tích máy cắt B10E Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp TCX200 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp SPI225 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp OCR8015/9150 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp MS-2A Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp INGVAR Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp GTS-300 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp DDA-3000 and DDA-6000 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp DDA1600 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CSU600A-AT Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CB-845 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CB-832 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER650 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT1 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER900 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay STVI Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT46D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT46 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT43D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT43 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT410D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT410 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT33 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT40X, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT400 , Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT525 , Thiết bị kiểm tra an toàn điện PAT300 Series Megger, Thiết bị đo điện trở đa năng MFT1735 Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS100AF Megger, Thiết bị kiểm tra an toàn điện PAT100 Series Megger, Máy đo độ cao đường dây điện CHM600E Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT2500 Megger , Thiết bị đo điện trở cách điện MIT400/2 Series Megger , Đồng hồ đo cách điện MIT480/2 Series Megger, Thiết bị kiểm tra rơ le SMRT36 MEGGER, Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy Bite3 Megger, Thiết bị đo sự cố cáp TDR500/3 Megger, Thiết bị đo cáp mạng HT1000/2 Megger, Thiết bị đo cáp mạng NET200 Megger, Thiết bị đo sự cố cáp điện TDR1000/3P Megger, Máy đo sự cố và lỗi cáp MTDR300 Megger, Ampe kìm đo dòng dò DCM300E Megger, Thiết bị đo điện trở đất DET4TR2 Megger, Máy đo điện trở đất DET3TD Megger, Ampe kìm đo điện trở đất DET14C MEGGER, Thiết bị đo cách điện MIT200 Megger, Máy đo điện trở cách điện BM5200 Megger, Thiết bị đo RCD LRCD200 Megger, Thiết bị đo RCD LTW300 Series Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO200 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10 Megger, Cầu đo điện trở một chiều IDAX 300/350 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter MTO210 Megger, Thiết bị đo RCD LTW425 Megger ,

Thiết bị đo hãng Megger, Thiếtbị kiểm tra hãng Megger

Thiết bị đo điện trở cách điện MIT230 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT415/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT485/2 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO600 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO200 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO100H Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO100X Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10HDX Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MJ15 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện BM15 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT481/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT480/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT420/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT430/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT417/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT410/2 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT330 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT320 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT310 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT220 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT210 Megger, Ampe kìm đo điện trở đất DET24C Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10HD Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10X Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS60PB Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện S1-1068 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT515 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT1525, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT520/2 , Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT300, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER750/780 Megger, Máy đo điện trở tiếp xúc Megger MOM600A, MOM200A, Thiết bị phân tích máy cắt VIDAR Megger, Thiết bị phân tích máy cắt TM1800 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt TM1700 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt SDRM201 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt PCA2 Megger, Thiết bị phân tích máy cắt EGIL Megger, Thiết bị phân tích máy cắt CABA Win Megger, Thiết bị phân tích máy cắt B10E Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp TCX200 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp TCX200 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp OCR8015/9150 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp MS-2A Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp INGVAR Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp GTS-300 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp DDA-3000 and DDA-6000 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp DDA1600 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CSU600A-AT Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CB-845 Megger, Thiết bị tạo dòng sơ cấp CB-832 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER650 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT1 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SVERKER900 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay STVI Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT46D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT46 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT43D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT43 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT410D Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT410 Megger, Hợp bộ thử nghiệm relay SMRT33 Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT40X, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT400 , Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT525 , Thiết bị kiểm tra an toàn điện PAT300 Series Megger, Thiết bị đo điện trở đa năng MFT1735 Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS100AF Megger, Thiết bị kiểm tra an toàn điện PAT100 Series Megger, Máy đo độ cao đường dây điện CHM600E Megger, Thiết bị đo điện trở cách điện MIT2500 Megger , Thiết bị đo điện trở cách điện MIT400/2 Series Megger , Đồng hồ đo cách điện MIT480/2 Series Megger , Thiết bị kiểm tra rơ le SMRT36 MEGGER, Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy Bite3 Megger, Thiết bị đo sự cố cáp TDR500/3 Megger, Thiết bị đo cáp mạng HT1000/2 Megger, Thiết bị đo cáp mạng NET200 Megger, Thiết bị đo sự cố cáp điện TDR1000/3P Megger, Máy đo sự cố và lỗi cáp MTDR300 Megger, Ampe kìm đo dòng dò DCM300E Megger, Thiết bị đo điện trở đất DET4TR2 Megger, Máy đo điện trở đất DET3TD Megger, Ampe kìm đo điện trở đất DET14C MEGGER, Thiết bị đo cách điện MIT200 Megger, Máy đo điện trở cách điện BM5200 Megger, Thiết bị đo RCD LRCD200 Megger, Thiết bị đo RCD LTW300 Series Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO200 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10 Megger, Thiết bị đo điện trở đa năng MFT1700 Megger, Thiết bị đo cách điện dầu máy biến áp OTS60SX Megger, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp OTS60AF Megger, Thiết bị kiểm tra rơle Freja 300 Megger, Thiết bị kiểm tra role SMRT33 Megger , Cầu đo điện trở một chiều IDAX 300/350 Megger, Thiết bị đo Tan Delta DELTA4000 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter MTO300 Megger, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter MTO210 Megger, Máy đo điện trở một chiều TTR100 Megger, Đồng hồ đo điện DCM330 Megger, Đồng hồ đo điện đa năng AVO410 Megger , Thiết bị đo RCD LTW425 Megger , Thiết bị đo Tan Delta Megger DELTA4000, Thiết bị đo dòng rò và sóng hài cho chống sét van ALCL-40CL, Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy Megger Bite3, Thiết bị kiểm tra ắc quy Programma Torkel 820, Thiết bị kiểm tra ắc quy Programma Torkel 840 & 860, Thiết bị kiểm tra ắc quy Megger Bite2 & Bite2P, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Megger PAT100, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Megger PAT300 , Thiết bị kiểm tra an toàn điện Megger PAT400, Máy đo điện trở cách điện Megger MIT1025, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT515, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT1525, Máy đo điện trở cách điện Megger BM5200, Máy đo điện trở cách điện Megger S1-568 , Thiết bị đo điện trở cách điện Megger S1-1068, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger S1-1568, Thiết bị đo cách điện Megger MIT200, Thiết bị đo cách điện Megger MIT400. Thiết bị đo cách điện Megger - MIT300, Thiết bị đo RCD Megger LTW425, Thiết bị đo RCD Megger LTW300, Thiết bị đo RCD Megger LRCD200, Thiết bị đo RCD Megger RCDT300, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS100AF, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS80AF, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS80PB, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60PB, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60AF, Thiết bị đo cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60SX, Thiết bị kiểm tra Relay Programma PAM410, Thiết bị kiểm tra Relay Programma SVERKER 780, Thiết bị kiểm tra Relay Programma Sverker 750, Thiết bị kiểm tra Relay Programma Sverker 650, Thiết bị kiểm tra rơle FREJA 400, Thiết bị kiểm tra rơle Megger Freja 300, Thiết bị kiểm tra relay Megger SMRT33, Thiết bị đo rơle Megger SMRT36, Thiết bị đo điện trở đa năng Megger MFT1700, Thiết bị đo điện trở đất Megger DET4TCR2, Máy đo điện trở đất Megger DET3TD, Ampe kìm đo điện trở đất Megger DET24C, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO200, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger programma MOM2, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO10HD, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter Megger MTO210, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter Megger MTO300, Cầu đo điện trở 1 chiều Megger TTR100, Đồng hồ vạn năng Megger AVO410

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..                

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin