Máy đo độ bụi Met One

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau

Bộ ghi nhiệt độ không dây RFOT MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm, áp suất RFPRHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ RFTCTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt đô RFTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu RFVolt2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ Cryo-Temp MadgeTech, Hệ thống ghi nhiệt độ cho nồi hấp AVS140-6 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ CTL2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FP MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FR MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-M12 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu IRTC101A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu TC101A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu TCTemp1000 MadgeTech, Hệ thống ghi và giám sát nhiệt độ VTMS MadgeTech, Bô ghi không dây Element CO2 MadgeTech, Bộ ghi CO2, nhiệt độ, độ ẩm RFCO2RHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu RFCurrent2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm không dây Element HT MadgeTech, Data Logger HiTemp140-M12 MadgeTech, Data Logger HiTemp140-FR MadgeTech, Flexible Probe Temperature Data Logger HiTemp140-FP MadgeTech, Data Logger HiTemp140 MadgeTech, Carcass Temperature Data Logger CTL2000 MadgeTech, Autoclave Validation Data Logging System AVS140-6 MadgeTech, Vaccine Temperature Monitoring System (VTMS) MadgeTech, Data Logger TCTemp1000 MadgeTech, Data Logger TC101A MadgeTech, Data Logger QuadTemp2000 MadgeTech, Data Logger OctTemp2000 MadgeTech, Data Logger OctTemp MadgeTech, Wireless Data Logger RFVolt2000A MadgeTech, Wireless Temperature Data Logger RFTemp2000A MadgeTech, Wireless Meat Temperature Data Logger MadgeTech, RFCO2RHTemp2000A Wireless CO2, Humidity and Temperature Data Logger , Element HT Wireless Humidity and Temperature Data Logger MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm MadgeTech, Thiết bị ghi dữ liệu MadgeTech

Thiết bị hãng Met One, Máy đo độ bụi Met One, Máy đo độ bụi BT-620 Metone, Máy đo độ bụi 831 Metone, Máy đo độ bụi BT-610 Metone, Máy đo độ bụi Aerocet 531S Metone, Máy đo độ bụi GT-321 Metone, Máy đo độ bụi GT-526S Met One, Máy đo độ bụi GT-521s Met One, Máy đếm hạt bụi sáu kênh GT-526S Met One, Máy đếm hạt bụi 2 kênh GT-521s Met One, Máy đếm hạt bụi để bàn 6 kênh BT-620 Metone, Máy đo nồng độ bụi 831 (0-1,000 μg/m3) Metone, Máy đếm hạt bụi để bàn 6 kênh BT-610 Metone, Máy đếm hạt bụi 4 kênh Aerocet-531S Metone, Máy đếm hạt bụi 1 kênh GT-321 Metone

Bộ ghi nhiệt độ không dây RFOT MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm, áp suất RFPRHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ RFTCTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt đô RFTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu RFVolt2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ Cryo-Temp MadgeTech, Hệ thống ghi nhiệt độ cho nồi hấp AVS140-6 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ CTL2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FP MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FR MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-M12 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu IRTC101A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu TC101A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu TCTemp1000 MadgeTech, Hệ thống ghi và giám sát nhiệt độ VTMS MadgeTech, Bô ghi không dây Element CO2 MadgeTech, Bộ ghi CO2, nhiệt độ, độ ẩm RFCO2RHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu RFCurrent2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm không dây Element HT MadgeTech, Data Logger HiTemp140-M12 MadgeTech, Data Logger HiTemp140-FR MadgeTech, Flexible Probe Temperature Data Logger HiTemp140-FP MadgeTech, Data Logger HiTemp140 MadgeTech, Carcass Temperature Data Logger CTL2000 MadgeTech, Autoclave Validation Data Logging System AVS140-6 MadgeTech, Vaccine Temperature Monitoring System (VTMS) MadgeTech, Data Logger TCTemp1000 MadgeTech, Data Logger TC101A MadgeTech, Data Logger QuadTemp2000 MadgeTech, Data Logger OctTemp2000 MadgeTech, Data Logger OctTemp MadgeTech, Wireless Data Logger RFVolt2000A MadgeTech, Wireless Temperature Data Logger RFTemp2000A MadgeTech, Wireless Meat Temperature Data Logger MadgeTech, RFCO2RHTemp2000A Wireless CO2, Humidity and Temperature Data Logger , Element HT Wireless Humidity and Temperature Data Logger MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm MadgeTech, Thiết bị ghi dữ liệu MadgeTech

Máy đo nồng độ bụi DustTrak DRX 8533EP - TSI, Máy đo nồng độ bụi DustTrak DRX 8534 - TSI, Máy đếm hạt không khí cầm tay AeroTrak 9306 - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9350 - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9110 - TSI, Máy đếm hạt không khí cầm tay AeroTrak 9303 - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9500 - TSI, VelociCalc 9545 - Máy đo vận tốc gió, Máy đo nồng độ bụi DustTrak II 8530EP - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9510 - TSI, VelociCalc 9535 - Máy đo vận tốc gió - TSI, VelociCalc 9515 - Máy đo tốc độ gió - TSI, VelociCalc 9535-A - Máy đo vận tốc gió - TSI, Máy đo nồng độ bụi DustTrak II 8530 - TSI, VelociCalc 9565 - Máy đo thông gió đa chỉ tiêu - TSI, DustTrak II 8532 - Máy đo nồng độ bụi - TSI

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-digi-sense-cp1246, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Digi-Sense, 20250-42 USB, Bộ ghi nhiệt độ Digi-Sense, 20250-41, Bộ điều khiển nhiệt độ Digi-Sense, WD-36225-69, Bộ điều khiển nhiệt độ Digi-Sense, WD-36225-62 , Bộ điều khiển nhiệt độ Digi-Sense, WD-36225-72, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Digi-Sense, WD-37950-03, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Digi-Sense, WD-90081-00, Đồng hồ đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-90003-00, Đồng hồ đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-91428-03, Đồng hồ đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-91428-07, Bộ ghi nhiệt độ Digi-Sense, WD-92000-01, Cảm biến, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-93601-86, Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Digi-Sense, WD-20250-08, Thiết bị đo tốc độ gió Digi-Sense, WD-20250-15, Thiết bị đo chênh áp và lưu lượng Digi-Sense, WD-20250-13, Đồng hồ đo tốc độ gió Digi-Sense, WD-20250-23, Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Digi-Sense, WD-20250-11, Súng đo nhiệt độ từ xa Digi-Sense, WD-20250-06, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Digi-Sense, WD-35625-16, Thiết bị đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-35625-41, Thiết bị đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-35625-15, Ampe kìm đo dòng điện Digi-Sense, WD-20250-55, Thiết bị đo nhiệt độ Digi-Sense, 91428-05, Đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08113-40, Đồng hồ đo điện áp Digi-Sense, WD-20250-59, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08113-50, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08116-60 , Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08117-75, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08117-89, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08117-90 , Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08439-74, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08467-22, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08466-83, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08469-20, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08469-80, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense WD-08491-04, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08491-08, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08500-61 , Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08491-17, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08505-85, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08514-84, Cảm biến đo, đầu đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08516-63, Cảm biến đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08516-73 , Cảm biến đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08516-95 , Cảm biến đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-08517-67, Thiết bị đo nhiệt độ Oakton, WD-20250-95 Digi-Sense RTD , Thiết bị đo nhiệt độ và tốc độ gió Digi-Sense, WD-20250-16 , Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Digi-Sense, WD-20250-20, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Digi-Sense, WD-20250-19, Thiết bị đo tốc độ gió Digi-Sense, WD-20250-22, Máy đo cường độ ánh sáng Digi-Sense, WD-20250-00, Thiết bị đo nhiệt độ Digi-Sense, WD-20250-01 , Máy đo độ ồn Digi-Sense, 20250-29, Thiết bị nội soi Digi-Sense, 20250-27, Camera nội soi Digi-Sense, 20250-28, Thiết bị đo nhiệt độ Digi-Sense, 20250-96, RTD Thermometer, Đồng hồ vạn năng Digi-Sense, WD-20250-50

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..         

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin