Máy đo độ nhớt hãng Toki Sangyo

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-toki-sangyo-cp22424, Máy đo độ nhớt BII Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVB-10W Toki Sangyo , Máy đo độ nhớt TVB-15 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TV-25/35 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVC-10 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt R85 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO BⅡ, BLⅡ, BMⅡ, BHⅡ, BSⅡ, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO TVB10, TVB10M, TVB10H, TVB10R, TVB10U, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO TVB15, TVB15M, TVB15H, TVB15R, TVB15U, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO TVB-25L, TVB-25M, TVE-25L, TVE-25H, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO TVB-35L, TVB-35M, TVE-35L, TVE-35H, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO TPE-100, TPE-100L, TPE-100H, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO R85, RB85L, RB85H, RB85R, RB85U, RB85S, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO RB85, RE85, RE85L, RE85H, RE85R, RE85U, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO RB215, RE215, RE215L, RE215H, RE215R, RE215U, Máy đo độ nhớt TOKI SANGYO R215, RB215L RB215H, RB215R, RB215U, RB215S, Cảm biến đo độ nhớt TOKI SANGYO,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-desoutter-cp22896, Thiết bị hiệu chuẩn momen Desoutter DELTA CART 2, Thiết bị kiểm tra momen, hiệu chuẩn tua vít lực Desoutter ALPHA D5, Thiết bị đo momen xoắn Desoutter DELTA 1D, DELTA 6D, DELTA 7D, Cảm biến đo momen xoắn Desoutter FCT30, FCT60, Cảm biến đo momen xoắn tĩnh Desoutter DST, DJS, PST, Cảm biến đo momen xoắn động, đo góc quay Desoutter DRT 5, DRT 5 Sq, Cảm biến đo momen xoắn động Desoutter DRT 4, DRT 4 Sq, Cờ lê lực có ghi dữ liệu Desoutter Delta Wrench, Delta Wrench WLAN, Cờ lê lực hiển thị điện tử Desoutter Quality Wrenches (DWTA)

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-aloka-cp22897, Máy đo phóng xạ, bức xạ Aloka MYDOSE mini PDM-227, Máy đo phóng xạ, bức xạ Aloka MYDOSE mini PDM-222b, Máy đo phóng xạ, bức xạ Aloka MYDOSE mini PDM-127, Máy đo phóng xạ, bức xạ Aloka MYDOSE mini PDM-122b,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-tracerco-cp22898, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco PED-Blue, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco PED-ER+, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco PED-ER , Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco PED-IS, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco PED +, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco NORM Monitor-IS, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco T406, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco T403, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco T402, Máy đo phóng xạ, bức xạ Tracerco T401, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ trong dung dịch khoan Tracerco mud monitor,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-alpha-spectra-cp22899, Thiết bị dò phát hiện Nal hãng Alpha Spectra,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-bnc-cp22900, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ BNC Model 970-X Portable Multi-Channel Analyizer (pMCA) , Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ BNC SAM 940 Defender, Revealer, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ BNC SAM 945, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ BNC nukeALERT 951, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ BNC RD-120 SAMPack, Thiết bị tạo xung BNC 575, Thiết bị tạo độ trễ xung BNC model 725

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-care-wise-cp22901, Máy đo hàm lượng phóng xạ, bức xạ Care Wise C-Trak Galaxy, Đầu đo hàm lượng phóng xạ, bức xạ Care Wise Iodine-125 Seeds

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-flir-cp22902, Thiết bị phát hiện ma túy, chất nổ FLIR Griffin G400-series GC/MS, Thiết bị phát hiện hóa chất FLIR Griffin G510, Thiết bị phát hiện ma túy, chất nổ FLIR Fido X80, Thiết bị phát hiện chất nổ FLIR Fido X4, Thiết bị phát hiện chất nổ FLIR Fido X3, Thiết bị phát hiện chất nổ FLIR Fido X2, Thiết bị phát hiện chất phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER S900, Thiết bị phát hiện chất phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER UW, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER R500, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER R440, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER R425, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER R400, Máy đo phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER R300, Máy đo phóng xạ, bức xạ FLIR identiFINDER R200, Thiết bị cảnh báo ô nhiễm sinh học Bio-aerosol FLIR IBAC 2, Thiết bị phát hiện chất ma túy, chất nổ FLIR Fido X80,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-hi-q-cp22903, Thiết bị lấy mẫu không khí Hi-Q model MRV-0523, MRV-1023, Thiết bị lấy mẫu không khí Hi-Q model CF900 Series, Thiết bị lấy mẫu không khí Hi-Q model CF1000BRL Series

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-hidex-cp22904, Thiết bị đo đồng vị phóng xạ Hidex Triathler, Thiết bị đọc Microplate Reader Hidex Sense, Thiết bị đếm tia Gamma tự động Hidex AMG, Thiết bị đọc mẫu pha chế Hidex 300 SL

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-itech-instruments-cp22905, Thiết bị phân tích đồng vị ITECH Instruments Venus/E, Thiết bị phân tích phổ ITECH Instruments Venus, Thiết bị thu thập dữ liệu đa kênh ITECH Instruments quadMCS, Thiết bị thu chuyển đổi tín hiệu ITECH Instruments quadADC, Thiết bị đọc dữ liệu ITECH Instruments Orion, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ ITECH Instruments Iris

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kwd-cp22906, Thiết bị phát hiện phóng xạ KWD NUCLEAR INSTRUMENTS SPND, Thiết bị đo phóng xạ KWD NUCLEAR INSTRUMENTS TRITIUM MONITOR MODEL 309B, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ KWD NUCLEAR INSTRUMENTS 6150AD, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ KWD NUCLEAR INSTRUMENTS NEUTRON MONITOR 2222A HE-3, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ KWD NUCLEAR INSTRUMENTS HELIPROBE 2223A,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-mizuho-cp22907, Camera nội soi MIZUHO HyperEye Medical System (HEMS),

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-pehamed-cp22908, Thiết bị hiệu chuẩn máy chiếu X Quang Pehamed Fluoro Phantom, Thiết bị hiệu chuẩn máy chiếu X Quang Pehamed DIGRAD, Thiết bị hiệu chuẩn máy chiếu X Quang Pehamed Alpha System

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-pro-project-cp22909, Thiết bị hiệu chuẩn máy chiếu X Quang Pro Project Pro-Dent Set, Thiết bị hiệu chuẩn máy chiếu X Quang Pro Project Pro-Dent CT mk II,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-pylon-cp22910, Màn hình Radon công nghiệp Pylon CRM1, CRM2,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-rti-cp22911, Thiết bị hiệu chuẩn máy X Quang RTI Visi-X, Thiết bị hiệu chuẩn máy X Quang RTI NOVA, Thiết bị đo thông số máy X Quang RTI Cobia Dental X-Ray QA Meter, Thiết bị đo thông số máy X Quang RTI Cobia Sense X-Ray QA Meter , Thiết bị đo thông số máy X Quang RTI Cobia Smart X-Ray QA Meter, Thiết bị đo thông số máy X Quang RTI Cobia Flex X-Ray QA Meter, Thiết bị đo thông số máy X Quang RTI Piranha Premium Kit X-Ray QA Meter, Thiết bị đo thông số máy X Quang RTI Piranha X-Ray QA Meter

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-saphymo-cp22912, Máy đo phóng xạ, bức xạ Saphymo IF 104 Dose Rate Monitor , Máy đo phóng xạ, bức xạ Saphymo MiniTRACE Gamma S10, S100, Máy đo phóng xạ, bức xạ Saphymo MiniTRACE CSDF, Máy đo phóng xạ, bức xạ Saphymo MiniTRACE Beta, Máy đo phóng xạ, bức xạ Saphymo BAB A7, Máy đo phóng xạ, bức xạ Saphymo ShortLINK, SkyLINK, Máy đo phóng xạ, bức xạ trong nước Saphymo SpectroTRACER Aqua, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ trong không khí Saphymo SpectroTRACER, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ trong không khí Saphymo SpectroTRACER, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ trong không khí Saphymo GammaTRACER, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo GAM500, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo GAM300, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo GAM210 E, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo GAM200, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo SaphyGate G, SaphyGate GN, Thiết bị phát hiện phóng xạ, bức xạ Saphymo DIRAD, Thiết bị phát hiện phóng xạ, bức xạ Saphymo Corapi C3, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo PAB-2, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo PAB-3R, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo CV28 N, CV28 REN-D, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo CS28 N, CST28 N, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo SaphyRAD C, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo AlphaE Radon Monitor, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Saphymo AlphaGUARD Radon Monitor,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-sdec-cp22914, Máy lấy mẫu khí SDEC Marc 7000 Tritium Sampler, Máy lấy mẫu khí SDEC H3R 7000 Tritium Condenser, Máy lấy mẫu khí SDEC Hague 7000 C14 Sampler, Máy đếm tạp chất trong nước SDEC DPM7001, Máy lấy mẫu không khí SDEC AS 5000, Máy lấy mẫu không khí SDEC AS 3000,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-serstech-cp22915, Máy quang phổ Raman cầm tay để phân tích hóa học Serstech 100

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-southern-scientific-cp22916, Máy đo phóng xạ trong nước Southern Scientific Wilma, Thiết bị đo và ghi hàm lượng phóng xạ Southern Scientific RadSurvey, Thiết bị đo phóng xạ Southern Scientific Concealed Ceiling Monitors, Thiết bị đo phóng xạ Southern Scientific BM 204S Barrel Monitor, Thiết bị đo phóng xạ Southern Scientific Handhound, Thiết bị đo phóng xạ Southern Scientific Radhound X/E, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Southern Scientific Radhound X/I, Máy đo phóng xạ, bức xạ Southern Scientific Radhound

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-tyne-engineering-cp22917, Thiết bị giám sát phóng xạ, bức xạ Tyne Engineering Surface Activity Monitor, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Tyne Engineering TAM Tritium in Air Monitor, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ Tyne Engineering Model 7043 Portable Tritium-in-Air Monitor,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-vacutec-cp22918, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ VacuTec VacuDAP Compact, Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ VacuTec VacuDAP Bluetooth. Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ VacuTec VacuDAP

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin