Máy đo độ rung ACO, Máy đo độ ồn ACO

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-aco-cp21038, Máy đo độ rung 3233 ACO Máy đo độ rung 3116-3116A ACO, Máy đo độ rung 7144-3348D ACO, Máy đo độ rung CM-393 ACO, Máy đo độ rung 7803A ACO, Máy đo độ rung 2110 ACO, Thiết bị chuẩn độ ồn 2124A ACO, Thiết bị chuẩn độ ồn 2127 ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6230 ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6226 ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6226NW ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6236-6238 ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6238L ACO, Máy đo độ ồn NA-0038W ACO,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-aco-cp834, Máy đo độ rung CM-393 ACO. Máy đo độ rung 7803A ACO, Thiết bị chuẩn độ ồn 2127 ACO, Máy đo độ ồn 6230 ACO, Máy đo độ ồn 6238L ACO, Máy đo độ rung 3233 ACO, Máy đo độ ồn 6226NW ACO, Máy đo độ ồn NA-0038W ACO, Máy đo độ ồn 6236-6238 ACO, Máy đo độ ồn 6226 ACO, Thiết bị chuẩn độ ồn 2124A ACO, Máy đo độ rung 2110 ACO, Máy đo độ rung 7144-3348D ACO, Máy đo độ rung 3116-3116A ACO

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-onosokki-cp10856, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SE-1200 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay FT-2500 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay TM-3140 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SP-405ZA Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay LG-930 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay LG-9200 Onosokki, Máy dò lực quay từ tính MP-9100 Onosokki, Máy đo tốc độ vong quay MP-981 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay SE-2500 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-3200 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-4200 Ono Sokki , Thiết bị đo tốc độ vòng quay HT-5500 Ono Sokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay GE-1400 Ono Sokki , Máy đo tốc độ vòng quay Diesel CP-044 Ono Sokki, Máy đo cường độ âm thanh LA-1410 Onosokki, Thiết bị đo tốc độ vòng quay MP-810B Onosokki,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-tecpel-cp1131 , Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-07, Cảm biến nhiệt độ TPK-07, Đồng hồ đo và ghi nhiệt độ Tecpel DTM-317, DTM-318, Đồng hồ đo nhiệt độ Tecpel DTM-315, DTM-316, Đồng hồ đo nhiệt độ Tecpel DTM-305, DTM-307 , Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-03SM, TPK-03XP, Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-04L , TPK-04LS, Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-01M, TPK-01F, Cảm biến nhiệt độ Tecpel PT100-01, Cảm biến nhiệt độ Tecpel (TPK-01G, TPK-01H-24), Cảm biến nhiệt độ Tecpel TPK-03, Cảm biến nhiệt độ Tecpel (TPK-01, TPK-05), Cảm biến nhiệt độ Tecpel (TPK-01-1.6mm-1M), Cảm biến nhiệt độ Tecpel TPK-03N, Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-04, TPK-04S, Đầu đo nhiệt độ Tecpel TPK-06, Cảm biến nhiệt độ TPK-06, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Tecpel DTM-317, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ 4 kênh Tecpel DTM-319A, Đồng hồ đo nhiệt độ Tecpel DTM-319

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tecpel-cp22524, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa chức năng CL-327A Tecpel, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn CL 325 Tecpel, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn DSL-336A Tecpel, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu dòng điện 4-20mA CL-420A Tecpel, Cảm biến nhiệt độ, đầu đo nhiệt độ TPK-06 Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-04L / TPK-04LS Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-04, TPK-04S Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-01 Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-05 Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-03 / TPK-03S Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-07 Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TandD TR-75nw Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TR-7nw Series Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-319A Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-305C Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ 4 kênh DTM-319 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-305B Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM 315 / DTM 316 Tecpel, Nhiệt kế điện tử DTM-305, DTM-307 Tecpel, Máy đo áp suất chân không PM-731 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM-702 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM712 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM 714 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM-715 Tecpel, Thiết bị đo tốc độ gió AVM-713 Tecpel, Thiết bị đo chênh áp PM-730 Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ không dây TR-7wf Series Tecpel, Bộ ghi áp suất khí quyển TR-73U Tecpel, Bộ ghi dữ liệu nồng độ khí CO2 TR-76Ui Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TR-74Ui Tecpel, Bộ ghi điện áp VR-71 Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TR-51i / TR-52i Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TR-77Ui Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ hồng ngoại TR-55i-PT Tecpel, Máy đo tốc độ vòng quay DT-2236A Tecpel, Máy đo tốc độ vòng quay DT-2239A Tecpel, Máy đo tốc độ vòng quay RM 1500/ 1501/ 1502 Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-317 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3107 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3106 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ đa chức năng DTM-3105 Tecpel, Nhiệt kế điện tử DTM-800 Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-318 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm DTM-20 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3102 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3108 Tecpel, Nhiệt kế DTM-3101 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm DTM-300C Tecpel, Nhiệt kế bỏ túi DTM-3103 Tecpel

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-moritex-cp22064, Thiết bị nội soi Light scope Moritex, Thiết bị nội soi Borescope Moritex, Thiết bị đo quang học Macro Micro Vision System Moritex, Thấu kính quang học Bilateral telecentric lens Lens MTL series Moritex, Ống kính quang học Telecentric lens SOD-X series Moritex, Ống kính quan học Telecentric lens MML-SR Moritex, Ống kính quang học Telecentric lens MML-High Resolution Moritex, Ống kính quang học Telecentric lens MML-STandard Moritex, Ống kính quang học Telecentric lens MML Moritex,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-moritex-cp22064, Telecentric lens MML Moritex, Telecentric lens MML-STandard Moritex, Telecentric lens MML-High Resolution Moritex, Telecentric lens MML-SR Moritex, Telecentric lens SOD-X series Moritex, Bilateral telecentric lens Lens MTL series Moritex, Macro Micro Vision System Moritex, Borescope Moritex, Light scope Moritex,

Thiết bị đo nhiệt độ Kobold HND-T126, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kobold-cp895, Thiết bị đo lưu lượng Kobold VKA, Thiết bị đo nhiệt độ TDA Kobold, Thiết bị đo lưu lượng dầu Kobold DOM, Thiết bị đo lưu lượng KAL-L Kobold, Thiết bị đo lưu lượng BGN Kobold, Cảm biến báo mức Kobold NKP-1401116, Đầu đo, điện cực đo pH Kobold APS-Z1R2 , Thiết bị đo lưu lượng VKM Kobold , Cảm biến đo chênh áp hiển thị điện tử Kobold PAD, Cảm biến đo áp suất hiển thị điện tử Kobold PAS, Thiết bị đo lưu lượng Kobold SMO, Cảm biến, công tắc báo lưu lượng Kobold , Đầu đo, cảm biến đo pH Kobold APS-Z2N1, APS-Z, Thiết bị đo lưu lượng Kobold URM-3326LI4, Cảm biến đo nhiệt độ Kobold TWE, Cảm biến, công tắc báo lưu lượng Kobold KMM-2120Y, Cảm biến, công tắc báo lưu lượng Kobold KAL-, Cảm biến, công tắc báo lưu lượng Kobold PSE-12498R15R1, Đầu đo độ đẫn điện Kobold ACS-Z3T1G, ACS-Z, Thiết bị đo áp suất Kobold HND-P105, HND-P, Thiết bị báo mức Kobold M08, Thiết bị báo mức Kobold NCW, NCW-T12G603, Thiết bị báo mức Kobold NBA-200R10, NBE, Thiết bị đo lưu lượng khí nén, khí CO2 Kobold KMT, Cảm biến đo nhiệt độ Kobold MWE, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Kobold AFK-G1F, Thiết bị đo lưu lượng Kobold SMV-2109H00R15, Thiết bị đo pH Kobold APM-1S14400, Đầu đo pH, cảm biến đo pH Kobold APS-Z2N2, APS-Z1N2, Thiết bị đo lưu lượng Kobold DF-12DR15KLK34, Thiết bị đo lưu lượng Kobold DWU, DWS, DWP, Công tắc áp suất hiển thị điện tử Kobold PDD, Cảm biến đo áp suất hiển thị điện tử Kobold PSC, Cảm biến đo áp suất hiển thị điện tử Kobold PSD, Đồng hồ đo lưu lượng Kobold BNG, Cảm biến báo lưu lượng Kobold FPS-5200P, Cảm biến báo mức chất lỏng Kobold NQ-1000, Cảm biến báo mức chất lỏng Kobold NWS, Thiết bị đo nhiệt độ Kobold HND-T126, Cảm biến đo mức radar Kobold NGR, Cảm biến đo mức siêu âm Kobold NUS-7, Cảm biến đo mức siêu âm Kobold NUS-4, Cảm biến đo mức Kobold NMT, Cảm biến báo mức Kobold NIR-9, Cảm biến báo mức Kobold NES, Cảm biến báo mức Kobold NMC, Cảm biến báo mức Kobold NSC, Cảm biến báo mức Kobold NSV, Cảm biến báo mức Kobold NVI, Cảm biến báo mức Kobold NCW-H,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-minco-cp1468, Cảm biến đo nhiệt độ hãng Minco, Cảm biến đo độ ẩm hãng Minco, Cảm biến báo mức hãng Minco, Bộ hiển thị nhiệt độ Minco, Bộ điều khiển nhiệt độ Minco, Bộ chuyển đổi nhiệt độ Minco,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sifam-tinsley-cp22783, Thiết bị bảo vệ relay Sifam Tinsley Omicron V, Thiết bị bảo vệ relay Sifam Tinsley Omicron A, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Sifam Tinsley KD7, Bộ điiều khiển nhiệt độ Sifam Tinsley RE 57, Bộ điiều khiển nhiệt độ Sifam Tinsley RE92, Bộ điiều khiển nhiệt độ Sifam Tinsley RE72, Máy đo điện trở cách điện Sifam Tinsley Zeta 50,50K, Máy đo điện trở cách điện Sifam Tinsley Zeta 30, Máy đo điện trở cách điện Sifam Tinsley Zeta 20, Ampe kìm đo dòng điện Sifam Tinsley Delta 1000, Delta 300, Ampe kìm đo dòng điện Sifam Tinsley Delta Clip A, Delta Clip B, Ampe kìm đo công suất điện Sifam Tinsley Delta Power 1000A , 400A AC-DC, Đồng hồ đo điện Sifam Tinsley Beta 10P, 20P, 30P, 40P, Beta 50, 60, 70, Đồng hồ đo điện Sifam Tinsley N30P, N300, N30U, N27P, N30H, Đồng hồ đo điện Sifam Tinsley NA3, NA5, NA6, Đồng hồ vạn năng Sifam Tinsley Gamma 10, Gamma 12, Gamma 20, Gamma 30, Đồng hồ vạn năng Sifam Tinsley Gamma 40, Gamma 52, Gamma 60, Gamma 70, Đồng hồ đo công suất điện Sifam Tinsley Alpha 30A+, Alpha 20A+, Alpha 40A+, Alpha 50A+, Alpha 70A+, Đồng hồ đo công suất điện Sifam Tinsley Alpha 10, Alpha 20, Alpha 30, Alpha 40, Alpha 45, Đồng hồ đo công suất điện Sifam Tinsley ND20, N43, ND30, ND40, Đồng hồ đo công suất điện Sifam Tinsley Alpha 70, Alpha 40D, Alpha 50, Alpha EMDC, Thiết bị đo và phân tích công suất điện Sifam Tinsley NP40,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hermle-cp21301, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 207 A , Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 206 A, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 130 M, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 160 M, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 216 M, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 216 MK, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Sieva 2, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 306, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 326, Máy quay ly tâm Hermle Centrifuge Z 326 K, Máy quay ly tâm Hermle Centrifuge Z 366, Máy quay ly tâm Hermle Centrifuge Z 366 K, Máy quay ly tâm Hermle Centrifuge Z 446, Máy ly tâm Hermle Centrifuge Z 446 K, Máy quay ly tâm Hermle Centrifuge Z 32 HK, Máy quay ly tâm Hermle Centrifuge Z 36 HK,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-hermle-cp21301, Centrifuge Z 36 HK - Hermle , Centrifuge Z 32 HK - Hermle, Centrifuge Z 446 K - Hermle, Centrifuge Z 446 - Hermle , Centrifuge Z 366 K - Hermle, Centrifuge Z 366 - Hermle, Centrifuge Z 326 K - Hermle , Centrifuge Z 326 - Hermle , Centrifuge Z 306 - Hermle, Centrifuge Sieva 2 - Hermle , Centrifuge Z 216 MK - Hermle, Centrifuge Z 216 M - Hermle, Centrifuge Z 160 M - Hermle, Centrifuge Z 130 M - Hermle, Centrifuge Z 206 A - Hermle, Centrifuge Z 207 A - Hermle

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin