Máy đo khí, thiết bị phân tích khí thải hãng IMR

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/dau-but-ghi-nhiet-tim7238-04sato-p66649, http://store.ttech.vn/giay-ghi-nhiet-32-ngay7211-64sato-p66636. http://parts.ttech.vn/dau-but-ghi-nhiet-sato-p132030

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-water-id-cp1460, Máy đo đa chỉ tiêu nước Water-i.d Poollab 1.0, Máy đo đa chỉ tiêu nước Water-i.d Photometer , Máy đo độ pH và nhiệt độ Water-i.d FT20, FT40, Máy đo độ pH Water-i.d FT11, FT15, Máy đo độ dẫn điện EC Water-i.d FT33, FT35, Máy đo nồng độ chất rắn hòa tan TDS Water-i.d FT34, FT36, Máy đo độ pH Water-i.d FT6011, FT6012, FT7011, FT7021, FT7031, FT7200,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-tsi-cp10899, Máy đo nồng độ bụi DustTrak II 8530 - TSI, Máy đo nồng độ bụi DustTrak DRX 8534 - TSI, Máy đo nồng độ bụi DustTrak DRX 8533EP - TSI, Máy đo nồng độ bụi DustTrak II 8530EP - TSI, VelociCalc 9515 - Máy đo tốc độ gió - TSI, DustTrak II 8532 - Máy đo nồng độ bụi - TSI, VelociCalc 9565 - Máy đo thông gió đa chỉ tiêu - TSI, VelociCalc 9535 - Máy đo vận tốc gió - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9500 - TSI, Máy đếm hạt không khí cầm tay AeroTrak 9306 - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9350 - TSI, Máy đếm hạt không khí cầm tay AeroTrak 9303 - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9110 - TSI, VelociCalc 9535-A - Máy đo vận tốc gió - TSI, Máy đếm hạt không khí xách tay AeroTrak 9510 - TSI, Máy phân tích vật liệu PolyMax TSI, Thiết bị đo lưu lượng AP500 TSI, Thiết bị đo lưu lượng AP800 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 8380-STA TSI, Thiết bị đo lưu lượng 8380 TSI, Thiết bị đo lưu lượng FHM10 TSI, Thiết bị đo lưu lượng FHC50 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 41403 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 4143 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 4140 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 4045 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 4043 TS, Thiết bị đo lưu lượng 4040 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 840523 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 840521 TSI, Thiết bị đo lưu lượng 4070 TSI, Thiết bị đo độ bụi 9510-BD TSI, Thiết bị đo độ bụi 7301-P TSI, Thiết bị đo độ bụi 6510 TSI, Thiết bị đo độ bụi 6310 TSI, Thiết bị đo độ bụi 7510-A2FV TSI, Thiết bị đo độ bụi 7510-02FV TSI, Thiết bị đo độ bụi 7510-01FV TSI, Thiết bị đo độ bụi 7510 TSI, Thiết bị đo độ bụi 7501 TSI, Thiết bị đo độ bụi 7310 TSI, Thiết bị đo độ bụi 7301 TSI, Thiết bị đo độ bụi 7201 TSI, Thiết bị đo độ bụi 7110 TSI, VelociCalc 9545 - Máy đo vận tốc gió

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-hang-imr-cp21092, Thiết bị phân tích khí thải 1400 IMR, Hệ thống giám sát khí thải liên tục 5000 IMR, Thiết bị phân tích khí thải 2000-2008P IMR, Thiết bị phân tích khí thải 2000/2008IR IMR, Máy dò khí, đo khí độc đa chỉ tiêu EX660 IMR , Máy dò khí SO2 IX176-S02 IMR, Máy dò khí CL2 IX176-C12 IMR, Máy dò khí NH3 IX176-NH3 IMR, Máy dò khí C2H50H IX176-C2H50H IMR, Máy dò khí CO IX176-CO IMR, Máy dò khí H2S IX176-H2S IMR, Thiết bị đo khí thải ống khói 1050X IMR, Máy phân tích khí thải, khí cháy IMR 1440FL, Máy phân tích khí thải, khí cháy IMR 2800, Máy phân tích khí thải, khí cháy IMR 1400P, Máy phân tích khí thải, khí cháy IMR 1400C, Máy phân tích khí thải, khí cháy IMR 1020, Máy đo nồng độ khí độc CO IMR 1100F,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-hang-imr-cp21092, Thiết bị đo khí thải ống khói 1050X IMR, Máy dò khí H2S IX176-H2S IMR, Máy dò khí CO IX176-CO IMR, Máy dò khí C2H50H IX176-C2H50H IMR, Máy dò khí NH3 IX176-NH3 IMR, Máy dò khí CL2 IX176-C12 IMR, Máy dò khí SO2 IX176-S02 IMR, Máy dò khí, đo khí độc đa chỉ tiêu EX660 IMR, Thiết bị phân tích khí thải 2000/2008IR IMR, Thiết bị phân tích khí thải 2000-2008P IMR, Hệ thống giám sát khí thải liên tục 5000 IMR, Thiết bị phân tích khí thải 1400 IMR,

Mẫu chuẩn nhôm ARCONIC SS-6066, SS-6066 AG, Mẫu chuẩn nhôm ARCONIC SS-7021, SS-7021N,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-phenix-cp21216, Máy thử cao áp xoay chiều 603-2P Phenix, Máy thử dầu cách điện 100kV LD-100 Phenix, Máy thử dầu cách điện 75kV LD-75 Phenix, Máy thử cao áp một chiều 4160-5 Phenix, Máy thử cao áp một chiều 475-20 Phenix, Đồng hồ đo kV KVM 100 Phenix, Máy thử Recloser RLC-47 Phenix, Máy tạo dòng điện cao lưu động HC75C Phenix, Máy tạo dòng điện cao lưu động HC5 Phenix, Máy tạo dòng điện cao lưu động HC2 Phenix, Máy tạo dòng điện cao lưu động HC1 Phenix, Máy thử cao áp một chiều 4TCE100-10/D149 Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều 615-7.5P Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều 610-20P Phenix. Máy thử cao áp xoay chiều 610-2P Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều 605-10P Phenix. Máy thử cao áp xoay chiều 605-5P Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều 615-20P Phenix. Máy thử cao áp xoay chiều 640-0.4P Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều/ một chiều 6TCE4100-10/50-2/D149 Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều 6CCE100-5/D149 Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều BK180 Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều BK130/36 Phenix, Máy thử cao áp xoay chiều BK60 Phenix, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-200-230, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-200, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-10V2-230, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-10V2, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-10EV2, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-10E, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-10, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, cầu đo điện trở Phenix MRM-100A, Máy đo điện trở cách điện, máy kiểm tra cách điện Phenix PM6, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM5A2, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM5, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM20, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM1A, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM15-4A, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM10A, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PAD56, Máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra cách điện Phenix PM15-2, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc, điện trở cuộn dây máy biến áp Phenix WRM-10N, Thiết bị siêu âm phát hiện phóng điện cục bộ Phenix UD-1, Sào tiếp địa Phenix GSDS-30, Máy đo điện trở nốt đất Phenix ER-25, Máy đo điện trở nốt đất, điện trở suất đất Phenix ER25K, Bộ nguồn cấp điện AC, DC Phenix VMS-8, Bộ nguồn cấp điện AC, DC Phenix VMS-5, Bộ nguồn cấp điện AC, DC Phenix VMS-4, Bộ nguồn cấp điện AC, DC Phenix VMS-3, Bộ nguồn cấp điện AC, DC Phenix VMS-2, Bộ nguồn cấp điện AC, DC Phenix VMS-1, Thiết bị đo cao áp Phenix KVM50-E, Thiết bị đo cao áp Phenix KVM300, Thiết bị đo cao áp Phenix KVM200, Thiết bị đo cao áp Phenix KVM100, Tụ phóng điện cao áp Phenix IC100-0.1, IC100-1, Máy đo tỷ số máy biến áp Phenix PATTR-3D, Máy đo tỷ số máy biến áp Phenix PATTR-01D, Máy thử cách điện dầu máy biến áp Phenix LD75, Máy thử cách điện dầu máy biến áp Phenix LD60A, Máy kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Phenix LD60, Máy kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Phenix LD100, Thiết bị kiểm tra nối đất Phenix JT-200, Máy tạo dòng sơ cấp, thiết bị kiểm tra máy cắt dòng điện Phenix HC5, Máy tạo dòng sơ cấp, thiết bị kiểm tra máy cắt dòng điện Phenix HC3, Máy tạo dòng sơ cấp, thiết bị kiểm tra máy cắt dòng điện Phenix HC2, Máy tạo dòng sơ cấp, thiết bị kiểm tra máy cắt dòng điện Phenix HC1, Thiết bị kiểm tra máy cắt chân không Phenix 660-10PA, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 660-10P, 640-0.4P, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 615-10P, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 610-2P, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 605-5P, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 605-2P, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 605-10P, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 475-20B, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 475-20, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 46CP50 /70-2/10, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 46CP100 /120-3.75/10, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 460-6E, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 440-20B, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 4200-5, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 4160-5, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 4120-10, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 4100-10, Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp Phenix 440-20

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-raytech-cp709, Cầu đo điện trở 1 chiều MJ-2 Micro Junior 2 Raytech, Cầu đo điện trở 1 chiều MC-2 - Micro Centurion II - Raytec, Thiết bị đo Tang Delta, Hệ số công suất, Thiết bị đo thông số biến dòng điện - CT-T1 - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp WR14 - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp WR14R - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp WR50-12 - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp WR50-12R - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp WR50-13 - Raytech, Thiết bị đo điện trờ cuộn dây máy biến áp - WR50 - 13R - Raytech, Thiết bị đo điện trờ cuộn dây máy biến áp - WR100 - 12R - Raytech, Thiết bị đo điện trờ cuộn dây máy biến áp - WR100 - 13R - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp - MUX R - Raytech, Thiết bị đo điện trở cuộn dây máy biến áp - MUX R - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp - ST105 - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp ba pha - T-rex R - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp ba pha - T-rex - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp một pha - TR-1P - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp một pha - TR-1 - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp ba pha - TR-MARK IIIR 250V - Raytech, Thiết bị đo tỷ số biến áp ba pha - TR-MARK IIIV - Raytech, Thiết bị đo tỉ số biến áp ba pha - TR-MARK III R - Raytech,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin