Máy đo kích thước bằng quang học hãng Carmar

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sonotec-cp22624, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ SONAPHONE Sonotec, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ khí nén SONAPHONE Pocket Sonotec, Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ SONAPHONE E Sonotec, Thiết bị siêu âm phát hiện rỏ rỉ SONAPHONE T Sonotec, Thiết bị kiểm tra rò rỉ bằng siêu âm SONOSPOT Sonotec, Máy siêu âm khuyết tật Sonoscreen ST10 Sonotec, Máy đo chiều dày bằng siêu âm Sonowall 70 Sonotec, Máy siêu âm đo chiều dày Sonowall 50 Sonotec, Máy đo chiều dày bằng sóng siêu âm Sonowall 60 Sonotec, Máy đo chiều dày siêu âm Sonowall S Sonotec, Đầu dò khuyết tật siêu âm Sonoscan Dua Elment Probes Sonotec, Hệ thống siêu âm rỗ khí SONOAIR Sonotec, Thiết bị siêu âm rỗ khí, bóng khí Sonoscan CF Sonotec, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Sonoflow Clamp-On Sensor Sonotec, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Sonoflow Inline Sensor Sonotec, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Sonoflow Monitor Software Sonotec,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-seba-cp22635, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước HL 7000 Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước PocketServer Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước Correlux C-3 Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước GSM Transmitter 3-S (GT-3-S) Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước GSM Transmitter 3 Seba , Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước Sebalog D-3 Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước HL 50-BT Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước Correlux C-3 HL Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước Sebalog Corr Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước Sebalog N-3 network Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước Sebalog N-3 Seba, Thiết bị kiểm tra rò rỉ nước TMM Seba,

Máy chiếu biên dạng Carmar PH-3020, PH-4025, Máy chiếu biên dạng PV-3020 Carmar, Máy chiếu biên dạng PV-3010 Carmar, Máy chiếu biên dạng PV-3007 Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-1510 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-2010 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-4030 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-3020 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-2515 S/D Carmar, Thước tuyến tính tiêu chuẩn LE series Carmar, Thước tuyến tính kiểu mở GPS 40R series Carmar, Thiết bị đọc thẻ RFID Carmar, Máy đo tọa độ CNC VMM Carmar, Máy đo tọa độ 3 chiều đa chức năng CMM-MV series Carmar, Máy đo chiều cao HZ-T9 Carmar, Máy đo 3 chiều quang học SWIM-M Series Carmar, Máy chiếu biên dạng tiêu chuẩn PV-3015/PV-3015E Carmar, Máy chiếu biên dạng quang học PV-3000DE Carmar, Máy chiếu biên dạng nâng cao PV-3000 series Carmar, Máy chiếu biên dạng đa vật kính PV-3025CE Carmar, Bảng hiển thị kỹ thuật số SW4000 series Carmar, Bảng hiển thị kỹ thuật số SW3000 series Carmar, Bảng hiển thị kỹ thuật số SINGLE AXIS DRO Carmar, Bảng hiển thị kỹ thuật số USB302 Carmar, Máy đo 3D Carmar SWIM-1510, SWIM-2515, SWIM-4030, Kính hiển vi đo lường Carmar VDTM-1510S, VDTM-1510D, , Kính hiển vi soi kim tương Carmar TMM-1510S, TMM-2010S

Máy đo tọa độ cơ học Carmar Standard VMM-D Series, Enhanced VMM-S , Máy đo tọa độ CNC Carmar VMM loại tiêu chuẩn, Máy đo tọa độ CNC Carmar VMM loại kích thước lớn, Máy đo tọa độ 3 chiều CNC Carmar CMM-C series, Máy đo tọa độ 3 chiều cơ học Carmar CMM-M series, Máy đo chiều cao Carmar HZ-T9, Máy đo 3 chiều quang học Carmar SWIM-M Series, Máy chiếu biên dạng tiêu chuẩn Carmar PV-3015/PV-3015E, Máy chiếu biên dạng quang học Carmar PV-3000DE, Máy chiếu biên dạng ngang Carmar PH-3020/PH-4025, Máy chiếu biên dạng nâng cao Carmar PV-3000 series, Máy chiếu biên dạng đặt sàn Carmar PV6020V, Máy chiếu biên dạng đa vật kính Carmar PV-3025CE, Kính hiển vi đo lường 2D, 3D Carmar VDTM series, Thước tuyến tính tiêu chuẩn LE series Carmar, Thước tuyến tính kiểu mở GPS 40R series Carmar, Bảng hiển thị kỹ thuật số SW3000 series Carmar, Máy chiếu biên dạng PV-3020 Carmar, Máy chiếu biên dạng PV-3010 Carmar, Máy chiếu biên dạng PV-3007 Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-1510 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-2010 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-4030 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-3020 S/D Carmar, Kính hiển vi đo lường VMM-2515 S/D Carmar, Thiết bị đo hãng Carmar,Máy chiếu biên dạng, Kính hiển vi đo lường Carmar

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-carmar-cp705, Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar USB302, Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SINGLE AXIS DRO, Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SW3000 series, Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar DRO FOR PROFILE PROJECTOR, Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SW4000 series, Kính hiển vi đo lường 2D, 3D Carmar VDTM series, Máy chiếu biên dạng đa vật kính Carmar PV-3025CE, Máy chiếu biên dạng đặt sàn Carmar PV6020V, Máy chiếu biên dạng nâng cao Carmar PV-3000 series, Máy chiếu biên dạng ngang Carmar PH-3020/PH-4025, Máy chiếu biên dạng quang học Carmar PV-3000DE, Máy chiếu biên dạng tiêu chuẩn Carmar PV-3015/PV-3015E, Máy đo 3 chiều quang học Carmar SWIM-M Series, Máy đo chiều cao Carmar HZ-T9, Máy đo tọa độ 3 chiều cơ học Carmar CMM-M series, Máy đo tọa độ 3 chiều đa chức năng Carmar CMM-MV series, Máy đo tọa độ 3 chiều CNC Carmar CMM-C series, Máy đo tọa độ CNC Carmar VMM loại kích thước lớn, Máy đo tọa độ CNC Carmar VMM loại tiêu chuẩn, Máy đo tọa độ cơ học Carmar Standard VMM-D Series, Enhanced VMM-S Series, Máy hiệu chuẩn tọa độ Carmar TPM series, Thiết bị đọc thẻ Carmar RFID, Thước tuyến tính kiểu mở Carmar GPS 40R series, Thước tuyến tính kiểu mỏng Carmar LS series, Thước tuyến tính tiêu chuẩn Carmar LE series

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-all-test-pro-cp20933, Thiết bị kiểm tra động cơ MDII™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ MD III™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-SAFE PRO® All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ On-Line II™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ MOTOR GENIE™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 31™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 33 EV™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 33 IND™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-TEST IV PRO™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 5™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-TEST PRO Professional System 5, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-TEST PRO 7 PROFESSIONAL, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-TEST PRO 7, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-TEST PRO 34

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-all-test-pro-cp20933, Thiết bị kiểm tra động cơ 5™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-TEST IV PRO™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 33 IND™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 33 EV™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ 31™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ MOTOR GENIE™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ On-Line II™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ ALL-SAFE PRO® All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ MD III™ All Test pro, Thiết bị kiểm tra động cơ MDII™ All Test pro,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-ul-tech-cp22729, Thiết bị tạo sóng siêu âm UL-Tech ULBP-600, ULMS-100, ULMB-600, Thiết bị tạo sóng siêu âm UL-Tech SEE-SONIC, SELF-SONIC, Thiết bị làm sạch bằng siêu âm UL-Tech Megasonic ULMSS-1, ULMSS-2, ULMSS-3, , Thiết bị làm sạch bằng siêu âm UL-Tech Megasonic ULMS-100, ULMS-200, , Máy đo áp suất bằng siêu âm UL-Tech Sonicheck-15,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-trtest-cp21650, High Voltage AC Test Systems KV5-100 mk2 TRTEST, High Voltage AC Test Systems HV Trolley TRTEST, High Voltage AC Test Systems KV50-200/KV100-100 TRTEST, High Voltage AC Test Systems KV30-100/KV50-100 TRTEST, High Voltage AC Test Systems KV30-40D MK2 TRTEST, Digital Microhmmeter DMO600 TRTEST, Digital Microhmmeter DMO200 TRTEST, Relay Test System DVS3 Mk2 TRTEST, Primary Current Injection System PCU2 mk5 TRTEST, Primary Current Injection System PCU1-SP mk2 TRTEST, Current injection 750ADM-H Mk2 TRTEST, Three Phase System 50A-3PH Mk2 TRTEST, Current injection 200ADM-P TRTEST, Three Phase System 200A-3PH Mk2 TRTEST, Current injection 100ADM mk4 TRTEST, Current injection 100A/E TRTEST

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-trtest-cp21650, Máy tạo dòng sơ cấp 100A/E TRTEST, Máy tạo dòng sơ cấp 100ADM mk4 TRTEST, Hệ thống đó 3 pha 200A-3PH Mk2 TRTEST, Máy tạo dòng sơ cấp 200ADM-P TRTEST, Hệ thống đo 3 pha 50A-3PH Mk2 TRTEST, Máy tạo dòng sơ cấp 750ADM-H Mk2 TRTEST, Hệ thống tạo dòng sơ cấp PCU1-SP mk2 TRTEST, Thiết bị tạo dòng sơ cấp PCU2 mk5 TRTEST, Hệ thống thử nghiệm Relay DVS3 Mk2 TRTEST, Máy đo điện trở tiếp xúc, máy đo điện trở cuộn dây DMO200 TRTEST, Máy đo điện trở tiếp xúc, máy đo điện trở cuộn dây DMO600 TRTEST, Thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều KV5-100 mk2 TRTEST, Thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều TRTEST KV30-40D MK2, Thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều TRTEST KV30-100, KV50-100, Thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều TRTEST KV50-200, KV100-100 TRTEST, Thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều TRTEST HV Trolley,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-brightwin-electronics--cp22767, Nguồn tạo và mô phỏng tín hiệu dòng điện 4-20mA hãng Brightwin Electronics , Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu đa chức năng hãng Brightwin Electronics , Thiết bị mô phỏng và hiệu chuẩn điện áp hãng Brightwin Electronics , Bộ khuyếch đại tín hiệu loadcell hãng Brightwin Electronics , Đồng hồ đo LCR và kiểm tra IC hãng Brightwin Electronics , Thiết bị tạo tần số chuẩn hãng Brightwin Electronics , Thiết hiện chuẩn can nhiệt và cảm biến nhiệt độ RTD hãng Brightwin Electronics , Bộ hiển thị nhiêt độ hãng Brightwin Electronics , Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến nhiệt độ hãng Brightwin Electronics

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-apex-dynamics-cp22768, Hộp số trực tiếp hãng Apex Dynamics, Hộp số góc 90 độ hãng Apex Dynamics, Hộp số bánh răng nghiêng hãng Apex Dynamics

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin