Máy đo momen xoắn, lực xoắn hãng Cedar

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

HOTLINE: 0984.843.683

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của Cedar.

Thiết bị đo lực xoắn, momen, Cedar, DWT-200, Torque Wrench Tester,  Thiết bị đo lực xoắn, momen, Cedar, DI-11, Torque Tester, Cedar, DI-11, Thiết bị xoay đo lực xoắn, momen, Cedar, NTS-6-S1/2/5/10/20, ROTATE , Thiết bị trượt dò lực xoắn, momen, Cedar, DI-12-SL02/4/15, Slip Torque Tester, Cedar, DI-12-SL02/4/15, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIW-120/75/20/15, Digital Torque , Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL2/6, Torque tester driver, Cedar,  Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-4B-25, Torque tester, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL05, Torque tester driver, Cedar,  Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-IPS, Torque Tester, Cedar, DIS-Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DIS-IP50, Digital Torque Tester,  Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP200, Digital Torque , Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP50, Digital Torque , Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DID-05/4, Digital Torque Driver, Cedar,  Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, CD-100M, Digital Torque , Thiết bị đo momen Cedar NTS-6, Bộ đếm số vòng xoắn Cedar ECT-02H, ECT-03, ECT-04, Thiết bị kiểm tra momen Cedar DI-1M-IP50, DI-1M-IP200, DI-1M-IP500, Thiết bị kiểm tra momen Cedar DI-4B-25, Thiết bị đo momen Cedar DI-11, Thiết bị đo momen Cedar CD-100M, CD-10M, Thiết bị đo kiểm tra momen Cedar DI-9M-8, DI-9M-08, Thiết bị đo kiểm tra momen Cedar NDI-800CN, NDI-80CN, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-IPS 20C, DIS-IPS 5C, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-IP05, DIS-IP5, DIS-IP50, DIS-IP500, Máy đo momen xoắn Cedar DWT-200 , Tô vít lực Cedar NDID-150CN, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-RL05, DIS-RL2, DIS-RL6, Máy đo momen xoắn Cedar DIW-120, DIW-75 DIW-20, DIW-15, Máy đo momen xoắn Cedar DID-05/ DID-4, Thiết bị đo momen hãng Cedar

Thiết bị đo hãng ShimpoThiết bị đo khí hãng Cosmos, Thiết bị đo momen xoắn hãng Cedar

Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-105N, DT-105A Shimpo, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-207RL, Đồng hồ đo lực kéo nén Shimpo FGV, Đồng hồ đo lực kéo nén Shimpo FG-7000L, Đồng hồ đo lực kéo nén Shimpo FG-3000R, Đồng hồ đo lực kéo nén Shimpo FGE-200, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-326B, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo ST-5000, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-2100, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-205RL, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-107A, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo ST-320BL, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo ST-1000, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-725, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-365, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-315P, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-311J, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-311A, Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-315A, Thiết bị đo momen Shimpo TTC-I, Thiết bị đo momen Shimpo TTC-E, Thiết bị đo momen Shimpo TNP-2, Thiết bị đo momen Shimpo TNP-5, Thiết bị đo momen Shimpo TNP-10, Thiết bị đo momen Shimpo FG-7000T, Thiết bị đo tốc độ vòng quay EE-2B Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-501XA Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-361 Shimpo, Thiết Bị Đo Lực FGRT-2 Shimpo, Thiết bị đo lực FGPX-250H Shimpo, Thiết bị đo lực FGJN-2 Shimpo, Bàn đo lực FGS -200TV Shimpo, Bàn đo lực FGS-50E Shimpo, Bàn Đo Lực FGS-100VC Shimpo, Bàn đo lực FGS-50XB-L/H Shimpo, Kẹp 6FC-20 Shimpo, Thiết bị đo lực đẩy FGTT-09 Shimpo, Thiết bị đo lực GC-20 Shimpo, Kẹp 6SC-38 Shimpo, Thiết Bị Đo Lực FGTT-10-90 Shimpo, Thiết bị đo lực GC-40 Shimpo, Bàn đo lực GC-50 Shimpo, Thiết bị đo lực GC-2-5 Shimpo, Thiết bị đo tốc độ vòng PH-200LC Shimpo, Thiết bị đo lực FGJN-50 Shimpo, Thiết bị đo lực căng FGP-50 Shimpo, Thiết bị đo lực kéo đẩy FGP-5 Shimpo, Thiết bị đo lực kéo đẩy FGJN-5 Shimpo, Thiết bị đo lực căng DTMB-1K Shimpo, Bộ hiển thị cho dưỡng kiểm đo khí CAG-2000 Shimpo, Panme đo lỗ 3 chấu Ø40~Ø50 468-139-10 Shimpo

Máy đo độ bụi trong dầu SDM-72 Cosmos, Máy đo độ bụi trong dầu SDM-73 Cosmos, Cảm biến đo khí KS-2D/KS-2O Cosmos, Cảm biến đo khí KD-2A/KD-3A Cosmos, Cảm biến đo khí PD-14 Cosmos, Cảm biến đo khí KD-12 Cosmos, Cảm biến đo khí NV-500 Cosmos, Cảm biến đo khí NV-100D Cosmos, Cảm biến đo khí NV-100M Cosmos, Máy đo khí XP-3118 Cosmos, Cảm biến đo khí NV-100C Cosmos, Cảm biến đo khí KS-7D Cosmos, Cảm biến đo khí PGD-120 Cosmos, Máy đo khí XP-308B Cosmos, Máy đo khí XP-329IIIR Cosmos, Máy đo khí V-819 Cosmos, Máy đo khí XP-333IIA Cosmos, Máy đo khí XP-302M Cosmos, Máy đo khí XPS-7 Cosmos, Máy đo khí XC-2200 Cosmos, Máy đo khí XS-2200 Cosmos, Máy đo khí XP-703DIII Cosmos, Máy đo khí O2 XP-3180 Cosmos, Máy đo khí O2 XO-326 ALA / ALB Cosmos, Máy kiểm tra rò rỉ khí XP-702IIZ-F Cosmos, Máy kiểm tra rò rỉ khí XP-702IIZ-A Cosmos, Máy đo khí XP-3140 Cosmos, Máy đo khí XP-3160 Cosmos, Máy đo khí XP-3110 Cosmos

Thiết bị đo momen Cedar NTS-6, Bộ đếm số vòng xoắn Cedar ECT-02H, ECT-03, ECT-04, Thiết bị kiểm tra momen Cedar DI-1M-IP50, DI-1M-IP200, DI-1M-IP500, Thiết bị kiểm tra momen Cedar DI-4B-25, Thiết bị đo momen Cedar DI-11, Thiết bị đo momen Cedar CD-100M, CD-10M, Thiết bị đo kiểm tra momen Cedar DI-9M-8, DI-9M-08, Thiết bị đo kiểm tra momen Cedar NDI-800CN, NDI-80CN, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-IPS 20C, DIS-IPS 5C, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-IP05, DIS-IP5, DIS-IP50, DIS-IP500, Máy đo momen xoắn Cedar DWT-200 , Tô vít lực Cedar NDID-150CN, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-RL05, DIS-RL2, DIS-RL6, Máy đo momen xoắn Cedar DIW-120, DIW-75 DIW-20, DIW-15, Máy đo momen xoắn Cedar DID-05/ DID-4

Thiết bị đo lực xoắn, momen, Cedar, DWT-200, Torque Wrench Tester,  Thiết bị đo lực xoắn, momen, Cedar, DI-11, Torque Tester, Cedar, DI-11, Thiết bị xoay đo lực xoắn, momen, Cedar, NTS-6-S1/2/5/10/20, ROTATE , Thiết bị trượt dò lực xoắn, momen, Cedar, DI-12-SL02/4/15, Slip Torque Tester, Cedar, DI-12-SL02/4/15, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIW-120/75/20/15, Digital Torque , Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL2/6, Torque tester driver, Cedar,  Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-4B-25, Torque tester, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL05, Torque tester driver, Cedar,  Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-IPS, Torque Tester, Cedar, DIS-Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DIS-IP50, Digital Torque Tester,  Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP200, Digital Torque , Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP50, Digital Torque , Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DID-05/4, Digital Torque Driver, Cedar,  Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, CD-100M, Digital Torque , Thiết bị đo momen Cedar NTS-6, Bộ đếm số vòng xoắn Cedar ECT-02H, ECT-03, ECT-04, Thiết bị kiểm tra momen Cedar DI-1M-IP50, DI-1M-IP200, DI-1M-IP500, Thiết bị kiểm tra momen Cedar DI-4B-25, Thiết bị đo momen Cedar DI-11, Thiết bị đo momen Cedar CD-100M, CD-10M, Thiết bị đo kiểm tra momen Cedar DI-9M-8, DI-9M-08, Thiết bị đo kiểm tra momen Cedar NDI-800CN, NDI-80CN, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-IPS 20C, DIS-IPS 5C, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-IP05, DIS-IP5, DIS-IP50, DIS-IP500, Máy đo momen xoắn Cedar DWT-200 , Tô vít lực Cedar NDID-150CN, Máy đo momen xoắn Cedar DIS-RL05, DIS-RL2, DIS-RL6, Máy đo momen xoắn Cedar DIW-120, DIW-75 DIW-20, DIW-15, Máy đo momen xoắn Cedar DID-05/ DID-4, Thiết bị đo momen hãng Cedar

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-luc-xoan-momen-xoan-cedar-cd-100m-digital-torque-tester-cedar-cd-100m-p90040, Screw Counter, Cedar, ECT-03, Cedar, ECT-03, Screw Counter, Cedar, ECT-02H, Cedar, ECT-02H, Thiết bị đo lực xoắn, momen, Cedar, DWT-200, Torque Wrench Tester, Cedar, DWT-200, Thiết bị đo lực xoắn, momen, Cedar, DI-11, Torque Tester, Cedar, DI-11, Thiết bị xoay đo lực xoắn, momen, Cedar, NTS-6-S1/2/5/10/20, ROTATE TORQUE TESTER, Cedar, NTS-6-S1/2/5/10/20, Thiết bị trượt dò lực xoắn, momen, Cedar, DI-12-SL02/4/15, Slip Torque Tester, Cedar, DI-12-SL02/4/15, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIW-120/75/20/15, Digital Torque Wrench, Cedar, DIW-120/75/20/15, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-4B-25, Torque tester, Cedar, DI-4B-25, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL2/6, Torque tester driver, Cedar, DIS-RL2/6, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL05, Torque tester driver, Cedar, DIS-RL05, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-IPS, Torque Tester, Cedar, DIS-IPS, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DIS-IP50, Digital Torque Tester, CEDAR, DIS-IP50, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP200, Digital Torque Tester, CEDAR, DI-1M-IP200, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP50, Digital Torque Tester, CEDAR, DI-1M-IP50, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DID-05/4, Digital Torque Driver, Cedar, DID-05/4, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, CD-100M, Digital Torque Tester, CEDAR, CD-100M, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DIS-IP50, Digital Torque Tester, , Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP200, Digital Torque Tester, CEDAR, DI-1M-IP200, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-1M-IP50, Digital Torque Tester, , Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DID-05/4, Digital Torque Driver, Cedar, DID-05/4, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, CD-100M, Digital Torque , Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIW-120/75/20/15, Digital Torque Wrench, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL2/6, Torque tester driver, Cedar, DIS-RL2/6, Thiết bị kiểm tra lực xoắn, momen xoắn, CEDAR, DI-4B-25, Torque tester, Cedar, DI-4B-25, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-RL05, Torque tester driver, Cedar,, Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-IPS, Torque Tester, Cedar, DIS-IPS

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-guralp-systems-cp1230, Bộ thu thập dữ liệu Cảm biến đo địa chấn GURALP NAM, Bộ thu thập dữ liệu Cảm biến đo địa chấn GURALP EAM, Bộ thu thập dữ liệu Cảm biến đo địa chấn GURALP affinity, Bộ thu thập dữ liệu Cảm biến đo địa chấn GURALP DM24, Bộ thu thập dữ liệu Cảm biến đo địa chấn GURALP minimus, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP Orcus OBS, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP Borehole, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP Radian, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP Surface, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP HYBRID, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP Fortimus, Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP Fortis , Thiết bị Cảm biến đo địa chấn GURALP 40, Cảm biến đo địa chấn GURALP 6, Thiết bị đo địa chấn GURALP 5, Thiết bị đo địa chấn GURALP 3

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-optiqua-technologies-cp1231, Thiết bị giám sát thông số nước Optiqua MiniLab, Thiết bị giám sát thông số nước Optiqua EventLab,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-smartec--cp1233, Cảm biến đo dịch chuyển địa chấn Smartec, Thiết bị đo áp suất và đo âm thanh địa chấn Smartec, Thiết bị đo áp suất và đo độ rung địa chấn Smartec, Thiết bị đo áp suất đất đá Smartec TRI-MOD-S , Cảm biến đo biến dạng mối nối Smartec, Cảm biến đo lực nén Smartec ANCLO Anchor, Cảm biến đo áp suất nén Smartec, Bộ thu thập dữ liệu cảm biến nhiệt độ Smartec DiTemp, Bộ thu thập dữ liệu cảm biến đo độ rung Smartec MB-3TL, Bộ thu thập dữ liệu cảm biến đo biến dạng, nhiệt độ, áp suất Smartec, Bộ thu thập dữ liệu cảm biến đo biến dạng Smartec PFC-12, Thiết bị đo áp suất âm Smartec PR-20, Thiết bị đo độ ổn định của nền đất Smartec SSG, Thiết bị đo độ nghiêng Smartec NIVOLIC SG, Thiết bị đo độ nghiêng Smartec PROFIL, Thiết bị đo độ giãn nở lỗ khoan Smartec PROBEX Borehole Dilatometer, Thiết bị đo độ giãn nở lỗ khoan Smartec DMP Borehole Dilatometer, Thiết bị đo lực nén đá Smartec TRI-MOD-S , Cảm biến đo biến dạng, sức căng Smartec,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-yieldpoint-cp1234, Thiết bị đo và ghi thông số địa vật lý YieldPoint d1 Logger ,d4 Logger , Thiết bị đo và ghi thông số địa vật lý YieldPoint d-Mesh, Node, Gateway, Thiết bị đo và ghi thông số kết cấu YieldPoint d-Reader, Thiết bị đo độ căng dãn kết cấu YieldPoint d-Rebar, Thiết bị đo độ biến dạng kết cấu YieldPoint d-Split, Thiết bị đo và ghi dữ liệu kết cấu YieldPoint d-Plucker, Thiết bị đo nhiệt độ kết cấu YieldPoint d-Temp, Thiết bị đo áp suất kết cấu YieldPoint d-Piezo, Thiết bị đo độ giãn nở kết cấu YieldPoint d-Civil-Exto, Thiết bị đo độ dịch chuyển kết cấu YieldPoint d-GMM, Thiết bị đo vỡ nứt đất đa YieldPoint d-Micro Geotechnical Crackmeter, Thiết bị đo độ nghiêng 3 chiều YieldPoint d-Tilt, Thiết bị đo và ghi độ sạt lở đất đá YieldPoint d-Slough, Thiết bị kiểm tra độ gắn kết đất đá YieldPoint PullTest

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kodera-cp1235, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C550SZ, C551S, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C556SZ, C555S, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C511e, C558S, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C515, C518, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C531, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C551hxa, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA castugnon C550hx, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C376A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C300A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C370A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C371AF, C371A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C381A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C373A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C373AF, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C385A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C377A, Thiết bị tuốt dây, cắt dây KODERA C372A, C378

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..                

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin