Máy đo tốc độ vòng quay Mornach Instruments

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

                             

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của Monarch:

Máy đo tốc độ vòng quay Mornach, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Monarch,Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch Instrument, Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch Instrument, 230 Vac Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Stroboscope 6205-050 Monarch Instrument, BBL Stroboscope Kit 6230-011 Monarch Instrument, Stroboscope 6235-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6235-011 Monarch Instrument, Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Pocket Tachometer PLT200 Monarch Instrument, Pocket Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay PLT200 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6205-051 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6204-012 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6232-010 Monarch Instrument

http://store.ttech.vn/dau-do-dien-tro-be-mat-trek-152bp-5p-p66564

http://store.ttech.vn/may-do-dien-ap-tinh-dien-cam-tay-trek-520-1-ce-p66560

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-trek-520-p10724

http://store.ttech.vn/dau-do-2-diem-dien-tro-be-mat-trek-152p-2p-p66556

http://store.ttech.vn/simco---may-do-dien-tro-be-mat-st-4-p5292

http://store.ttech.vn/may-do-dien-tro-be-mat-st-4-simco-p39729

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-do-tinh-dien-p3549

http://store.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-fmx-004-simco-p4247

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-tinh-dien-fmx-004-simco-p10481

http://store.ttech.vn/may-do-dien-tro-be-mat-dien-tro-khoi-trek-152-1-ce-p7363

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-dien-tro-be-mat-trek-152-p10483

http://stock.ttech.vn/dau-do-dien-tro-be-mat-trek-152p-2p-p10730

http://stock.ttech.vn/dau-do-dien-tro-be-mat-trek-152bp-5p-p10729

http://store.ttech.vn/may-do-do-rung-rion-vm-82a-p66927

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-rion-cp816

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-do-rung-rion-vm-82a-p10559

http://stock.ttech.vn/may-do-cuong-do-anh-sang-cana-0010-tokyo-photoelectric-p15527

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-phan-tich-tinh-trang-dau-boi-tron-skf-tkgt-1-p15529

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-tinh-trang-dau-boi-tron-skf-tmeh-1-p15528

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-monarch-instrument-cp754, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay PLT200 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6205-051 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6204-012 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6232-010 Monarch Instrument, Pressure Track-It 5800 PSIG 5396-0356 Monarch Instrument, Vac Track-It Display 760-0Torr 5396-0338 Monarch Instrument, Press Track-It Display 150 PSIA 5396-0331 Monarch Instrument, Vacuum Track-It 760-0Torr 5396-0308 Monarch Instrument, Pressure Track-It 2000 PSIA 5396-0305 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC6-2-06-0-0-0-0-3-1 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC6-1-06-0-0-1-2-0 Monarch Instrument, Analog 10 Volt Logger 5396-0524 Monarch Instrument, Analog 5 Volt Logger 5396-0523 Monarch Instrument, Analog 1 Volt Logger 5396-0522 Monarch Instrument, Analog 5 Volt Logger 5396-0513 Monarch Instrument, Analog 1 Volt Logger 5396-0512 Monarch Instrument, Analog 500 Mv Logger 5396-0511 Monarch Instrument, Analog 500 Mv 5396-0501 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC2C1-U6-1-1-1-0-0 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC2-C-1ST-U6-1-00-1-0 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC2-C-1-U6-1-2-0-1-0 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC2-C-1-U6-1-0-0-0-0 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC2-C-1-U2-0-0-0-0-0 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC2-C-1-U12-1-0-0-0-0 Monarch Instrument, 2-Channel Paperless Recorder DC1250-U11 Monarch Instrument, 2-Channel Paperless Recorder DC1250-U01 Monarch Instrument, 2-Channel Paperless Recorder DC1250-U-0-0 Monarch Instrument, 2-Channel Paperless Recorder DC1250-U-1-2 Monarch Instrument , Vibration Strobe Kit 115/ 230V 6220-032 Monarch Instrument, Vibration Strobe CSI Kit 115/230V for model 2120 only 6220-031 Monarch , Paperless Recorder DC-2C1-U4-10210 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC-2C-1-U12-1-0-2-0-0 Monarch Instrument, Magnetic Trigger Sensor Amplifier MT-190P Monarch Instrument, 230 Vac Stroboscope 6206-012 Monarch Instrument, Stroboscope 6205-050 Monarch Instrument, BBL Stroboscope Kit 6230-011 Monarch Instrument, Stroboscope 6235-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6205-052 Monarch Instrument, 2-Channel Paperless Recorder DC1250-U-0-2 Monarch Instrument, RHTemp Logger with Display 5396-0201 Monarch Instrument, Remote Optical Sensor ROS-HT-W-25 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6235-011 Monarch Instrument, DataChart 2000 Paperless Recorder DC2C1-U2-1-2-0-0-0 Monarch , STROBOSCOPE DELUXE KIT - Adapter, Holster & Case 6205-053 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC6000 Monarch Instrument, Paperless Recorder DC6-1-06-0-0-0-1-1 Monarch Instrument, Examiner 1000 Vibration Meter/ Electronic Stethoscope System, Máy đo độ rung Monarch Examiner 1000, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch 6109-010 Pocket Tachometer 99 , Máy đo tốc độ vòng quay Monarch GE-200HP, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Pocket Laser Tachometer 200, Máy đo tốc độ vòng quay và độ rung Monarch VBX CSI Kit, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch MVS , Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Nova-Strobe DBX, Nova-Strobe DAX , Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Nova-Strobe BBX Basic, BAX Basic, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Pls Pocket Led Strobe, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Phaser-Strobe pbx, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch PALM STROBEx Deluxe, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Nova-Strobe BBL Basic, DBL Deluxe, PBL Phaser, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch Nova-Pro LED, Máy đo tốc độ vòng quay Monarch 6206-012 Nova-Strobe Bax 230, Máy đo tốc độ vòng quay PLT200 Monarch Instrument,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-elitech-cp1247, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech Glog-5, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RCW-360 WIFE, 4G, RCW-360 2G, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech LogEt 8 TE, LogEt 8 TH, LogEt 8 THE, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech LogEt 1 BIO, LogEt 1 TH, Bộ ghi giám sát nhiệt độ, độ ẩm RCW- 2000, RCW-2100, RCW-2200, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RCW-310 2G, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RCW-800 Wifi, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RCW-600 Wifi, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RCW- 400A 3G, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RMS-010, Bộ ghi nhiệt độ Elitech LogEt 8 BLE, Bộ ghi nhiệt độ Elitech LogEt 8 , Bộ ghi nhiệt độ Elitech RC-4, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RC-4HC, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RC-5 USB, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RC-51H, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RC-51, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RC-18, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RC-19, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RC-61, Bộ ghi nhiệt độ Elitech DR-210A, Bộ ghi nhiệt độ Elitech LogEt6, Bộ ghi nhiệt độ Elitech RC-55, Đồng hồ đo nhiệt độ Elitech TI-40

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-particles-plus-cp1250, Máy lấy mẫu khí Particles Plus Air Sampler 1000, Thiết bị đo độ bụi, giám sát chất lượng không khí Particles Plus EM-10000, Thiết bị đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 7301, 7501, Thiết bị đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 5501, 5501P, Thiết bị đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 5301, 5301P, Cảm biến đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 2510-1, 2510-4, Cảm biến đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 2501-1, 2501-4, Cảm biến đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 2310-1, 2310-4, Cảm biến đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 2301-1, 2301-4, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi Particles Plus 8306, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi Particles Plus 8506-30, Máy đo độ bụi, máy đếm hạt bụi Particles Plus 8506-20, Máy đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 8506, Máy đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 8303, Máy đo độ bụi, đếm hạt bụi Particles Plus 8503, Thiết bị theo dõi chất lượng không khí Particles Plus 7301-AQM, 7302-AQM, Thiết bị đo chất lượng không khí Particles Plus 5301-AQM, 5302-AQM

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-senstech-cp1248, Thiết bị đo lực kéo nén, đo momen xoắn Senstech HDI-10, Bộ hiển thị và điều khiển lực, trọng lượng Senstech PT-100, DI-120, DI-1300, DI-3000, Bộ hiển thị và điều khiển lực, trọng lượng Senstech DI-150, DI-200, DI-250, DI-130, Bộ hiển thị lực, trọng lượng Senstech DI-25W, DI-30W, DI-50W, DI-100, Bộ hiển thị lực, trọng lượng Senstech DI-10, DI-10W, DI-15W, DI-20W, Bộ khuyếch đại tín hiệu Senstech ST-AM110, ST-AM210, ST-AM310, ST-AM1000, ST-DF300 , Bộ khuyếch đại tín hiệu Senstech ST-AM100, ST-CN100, ST-ACM100, ST-, Cảm biến đo momen xoắn Senstech STRC, TMNR, TWC, SDD, SDC, Cảm biến đo momen xoắn Senstech SDSA, SDS, SSF, SDN, Cảm biến đo momen xoắn Senstech SBS, SBM, SBB, SDZ, Cảm biến trọng lượng loadcell Senstech SUL, SUM, SUMA, SCMM, SUMM, , Cảm biến trọng lượng loadcell Senstech SCMM, SCMM2, STX, STS, SUU, Cảm biến trọng lượng loadcell Senstech SCWH, SCWW, SCM, Cảm biến trọng lượng loadcell Senstech SCLG, SCLH, Cảm biến trọng lượng loadcell Senstech SCXH, SCXM, SCXG, Cảm biến lực loadcell Senstech SCB2, SCB3, SCB4, SCB5, SCB6, Cảm biến lực loadcell Senstech SCB1 SCB1A, Bộ ghi dữ liệu Senstech ST-DL1000, ST-DL2000, Thiết bị đo và điều khiển lực căng Senstech ST-TD1000

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-rad-torque-systems--cp1249, Dụng cụ siết lực RAD 350SL, 7GX, 10GX, 15DX, 25GX, 30DX, 34GX, 50DX,, Dụng cụ siết lực tốc độ cao RAD 10GX-2, 15GX-2, 25GX-2, 30GX-2, Dụng cụ siết lực RAD 7GX-R TV, 10GX TV, 15DX TV, 34GX TV, Dụng cụ siết lực RAD 7GX-R, 10GX-NX, 15NDX-R, 15DX-NX, 1800NGX-R, Thiết bị siết lực RAD E-RAD BLU 700, E-RAD BLU 1500, E-RAD BLU 2500, E-RAD, Bộ điều khiển thiết bị siết lực RAD E-RAD BLU Touch Control Case, Thiết bị siết lực hiển thị số RAD B-RAD SELECT BL 500, B-RAD SELECT BL , Thiết bị siết lực hiển thị số RAD DB-RAD 500-2, DB-RAD 1000-2, DB-RAD , Thiết bị siết lực hiển thị số RAD DV-RAD 1000, DV-RAD 1500, DV-RAD 2500, Đầu đo momen xoắn RAD Smart Sockets, Cảm biến đo momen xoắn RAD 1500, RAD 3500, RAD 7000

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin