Rơ le, khởi động từ hãng Siemens

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-agate-technology-cp1477, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến, máy độ rung Agate Technology AT-2050 , Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến, máy độ rung Agate , Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến độ rung Agate Technology AT-2035 Accelerometer , Thiết bị hiệu chuẩn độ rung Agate Technology AT-2030 Calibration Shaker, Bộ cảm biến hiệu chuẩn Agate Technology PRX-100

http://stock.ttech.vn/ro-le-khoi-dong-tu-hang-siemens-cp1476, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1516-1BM40, Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1526-1AP00, Khởi động từ 50KVAR/400V AC-6 Siemens – 3RT1647-1AB01, Contactor Relay 2NO+2NC 42VAC Siemens – 3TH2022-0AD2, Contactor Relay 2NO+2NC 64VDC Siemens – 3TH2022-0BX8, Contactor Relay 6NO+2NC 60VDC Siemens – 3TH2262-0BE4, Contactor Relay 4NO+4NC 240VAC Siemens – , Contactor Relay 3NO+1NC 230/220VAC Siemens – 3TH2031-7AP0, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1017-2AP01, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1517-1AP60, Contactor Relay 2NO+2NC 24VAC Siemens – 3TH2022-6AB0, Khởi động từ 90KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1056-6AB36, Khởi động từ 250KW/400V AC-3 Siemens – , Contactor Relay 4NO+4NC 24VDC Siemens – 3TH4283-0BB4, Contactor Relay 10NO 12VDC Siemens – 3TH4310-0BA4, Contactor Relay 7NO+3NC 220VDC Siemens – , Contactor Relay 5NO+5NC 400/380VAC Siemens – 3TH4355-0AV0, Contactor Relay 6NO+4NC 48VAC Siemens – , Contactor Relay 7NO+3NC 115VAC Siemens – 3TH4373-0AJ2, Contactor Relay 8NO+2NC 110VAC Siemens – , Contactor Relay 9NO+1NC 110VAC Siemens – 3TH4391-0AK6. Contactor Relay 5NO+5NC 42VAC Siemens – , Khởi động từ 3KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1015-1AB01, Khởi động từ 3KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1015-2BB42. Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1016-2AK62, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1017-1BB45, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1023-1AK64, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1024-3BF40, Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – . Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – . Khởi động từ 15KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 15KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1034-3BM40, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2023-1AL24, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2024-2AL20, Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2025-1AN24, Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2025-2FB40, Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2026-2AF00, Khởi động từ 15KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2027-2BM40, Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2028-2AF04, Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2035-1AK60, Khởi động từ 22KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2036-1AL20, Khởi động từ 30KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 37KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2038-1AN20, Khởi động từ 18A AC-1 4NO Siemens – 3RT2316-2BF40, Khởi động từ 35A AC-1 4NO Siemens – 3RT2325-2AF00, Khởi động từ 50A AC-1 4NO Siemens – 3RT2327-1AF00, Khởi động từ 4KW AC-3 2NO+2NC Siemens – . Contactor Relay 2NO+2NC 24VDC Siemens – 3TH2022-0BB4, Contactor Relay 2NO+2NC 230/220VAC Siemens – 3TH2022-1AP0, Contactor Relay 3NO+1NC 24VAC Siemens – 3TH2031-0AB0, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2016-4AP61, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2017-2AP01, Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2018-1AP61, Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2018-4AK62, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2023-2AP04, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2025-2AL24, Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2026-1AP60, Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 15KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2027-2AL20, Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – , , Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2028-4AP60, , Khởi động từ 30KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2037-1AB00, Khởi động từ 37KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2038-1AB04, Khởi động từ 18A AC-1 4NO Siemens – 3RT2316-1AP00, Khởi động từ 35A AC-1 4NO Siemens – 3RT2325-1AG20, Khởi động từ 40A AC-1 4NO Siemens – 3RT2326-2AC20, Khởi động từ 60A AC-1 4NO Siemens – 3RT2336-1AK60, Khởi động từ 22KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1036-1AP64, Khởi động từ 30KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 37KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1045-1AG24, Khởi động từ 45KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 45KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1046-3BF40, Khởi động từ 110KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1064-6AF36, Khởi động từ 160KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 14.5KW/400V AC-1 Siemens –  , Khởi động từ AC-1 40A Siemens – 3RT1326-1AN60, Khởi động từ AC-1 140A Siemens – 3RT1346-1AF00, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1516-1BF40¸ Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens –  , Khởi động từ 25KVAR/400V AC-6 Siemens – 3RT1627-1AP61, Khởi động từ 3KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2015-2AN22, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2016-2AB01, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2017-1AN22, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2023-1AL24, Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – , Contactor Relay 4NO 230VAC Siemens – 3TH2040-0AL2, Contactor Relay 4NO 24VDC Siemens – 3TH2040-3JB4, Contactor Relay 6NO+2NC 220VDC Siemens – ¸ Contactor Relay 5NO+3NC 24VDC Siemens – , Contactor Relay 2NO+2NC 92VAC Siemens – 3TH2022-7AG1, Contactor Relay 3NO+1NC 60VDC Siemens – , Contactor Relay 2NO+2NC 22…40VDC Siemens – , Contactor Relay 2NO+2NC 110VAC Siemens – , Contactor Relay 2NO+2NC 110VAC Siemens – 3TH2722-0AG1, Contactor Relay 4NO+4NC 240VAC Siemens – , Contactor Relay 4NO+4NC 220VDC Siemens – , Contactor Relay 5NO+3NC 33VDC Siemens – , Contactor Relay 6NO+2NC 400/380VAC Siemens – , Contactor Relay 7NO+1NC 115VAC Siemens – 3TH4271-0AJ1, Contactor Relay 8NO 24VDC Siemens – 3TH4280-0BB4, Contactor Relay 10NO 110VAC Siemens – 3TH4310-0AG2, Contactor Relay 7NO+3NC 115VAC Siemens – 3TH4346-0AJ2, Contactor Relay 5NO+5NC 220VAC Siemens – 3TH4355-0AM0, Contactor Relay 5NO+5NC 24VDC Siemens – , Contactor Relay 6NO+4NC 64VDC Siemens – 3TH4364-0BX8, Contactor Relay 7NO+3NC 48VDC Siemens – 3TH4373-0BW4, Contactor Relay 8NO+2NC 24VDC Siemens – 3TH4382-0LB4, Contactor Relay 5NO+5NC 230VAC Siemens – 3TH4394-0AL2, Khởi động từ 3KW/400V AC-3 Siemens – 3RT1015-2AF02, Khởi động từ 4KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2023-2AP04¸ Khởi động từ 5.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 7.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2025-2AL24, Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – , Khởi động từ 11KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2026-4BB40, Khởi động từ 15KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2027-2AL20, Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2028-1AP60, Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2028-4AP60, Khởi động từ 18.5KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2035-3AP60, Khởi động từ 30KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2037-1AB00, Khởi động từ 37KW/400V AC-3 Siemens – 3RT2038-1AB04, Khởi động từ 18A AC-1 4NO Siemens – 3RT2316-1AP00, Khởi động từ 35A AC-1 4NO Siemens – 3RT2325-1AG20, Khởi động từ 40A AC-1 4NO Siemens – 3RT2326-2AC20, Khởi động từ 60A AC-1 4NO Siemens – 3RT2336-1AK60

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-phong-thi-nghiem-daihan-scientific-cp815, Bể rửa siêu âm Daihan WUC- D03H, Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A22H, Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A10H, Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A06H, Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A03H, Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A02H, Block gia nhiệt khô và lạnh 48 vị trí Daihan HB-R48-Set, Block gia nhiệt đôi 96 vị trí Daihan HB-96D, Block gia nhiệt 48 vị trí Daihan MaXtable H10, Bể rửa siêu âm Daihan WUC-N47H, Bể điều nhiệt tuần hoàn Daihan WCB-22, Bể điều nhiệt tuần hoàn Daihan WCB-11, Bể điều nhiệt tuần hoàn Daihan WCB-6, Bể điều nhiệt Daihan WB-22, Bể điều nhiệt Daihan WB-11 , Cân xác định độ ẩm với độ chính xác cao Daihan WBA-110M, Cân phân tích 4 số lẻ Daihan WBA-220, Cân phòng thí nghiệm 2 số lẻ Daihan WBA-6200, Cân phòng thí nghiệm 2 số lẻ Daihan WBA-3200, Cân phân tích 3 số lẻ Daihan WBA-620, Cân phân tích 3 số lẻ Daihan WBA-320, Lò nung Daihan FX 27 Lít, Lò nung Daihan FX 14 Lít, Lò nung Daihan FX 12 Lít, Lò nung Daihan FX 4,5 Lít , FX-05, Lò nung FX 3 Lít, Daihan FX-03, Máy chụp ảnh gel Daihan WGD-30, Máy chụp ảnh gel Daihan WGD-20, Hệ thống cô quay chân không 10L Daihan WEV-1010, MaXircu CL-12, WEV-009 , Máy cô quay chân không 50 Lít Daihan WEV-1050, Máy cô quay chân không 20 Lít Daihan WEV-1020, Máy cô quay chân không 10 Lít Daihan WEV-1010, Máy cô quay chân không 5 Lít Daihan WEV-1005, Máy cô quay chân không 0,5 - 2 Lít Daihan WEV-1001L, Máy đồng hóa mẫu có khuấy Daihan HS-30E, Máy đồng hóa điều khiển từ xa Daihan HG-15D, Máy đồng hóa điều khiển trực tiếp Daihan HG-15A, Máy khuấy Jar Test 6 vị trí Daihan JT-M6C, Máy khuấy từ Daihan MS -20A, Máy khuấy từ MaXtir 500S, Máy gia nhiệt Daihan HP-30D 380℃, Máy gia nhiệt Daihan HP-20D 380℃, Máy gia nhiệt Daihan HP-30A 380℃, Máy gia nhiệt Daihan HP-20A 380℃, Máy lắc Daihan Rocker RK-2D, Máy lắc Daihan Rocker RK-1D, Máy lắc tròn Daihan SHO-1D, Máy lắc tròn Daihan SHO-2D, Máy ly tâm Daihan CF-10, Máy ly tâm mini Daihan CF-5, Máy quay Vortex Daihan VM-10, Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterileR 80 Lít, Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterileR 60 Lít, Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterileR 47 Lít, Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100 Lít, Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80 Lít, Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60 Lít, Tủ ấm đối lưu tự nhiên 32 Lít Daihan ThermoStable IG-32, Tủ ấm đối lưu cưỡng bức Smart 155 Lít Daihan ThermoStable SIF-155, Tủ ấm đối lưu cưỡng bức Smart 105 Lít Daihan ThermoStable SIF-105, Tủ ấm đối lưu cưỡng bức Smart 50 Lít Daihan ThermoStable SIF-50, Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 155 Lít Daihan ThermoStable IF-155, Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 105 Lít Daihan ThermoStable IF-105, Tủ ấm BOD Smart 420 Lít Daihan ThermoStable SIR-420, Tủ ấm BOD Smart 250 Lít Daihan ThermoStable SIR-250, Tủ ấm BOD Smart 150 Lít Daihan ThermoStable SIR-150, Tủ ấm BOD 700 Lít Daihan ThermoStable IR-700, Tủ ấm BOD 420 Lít Daihan ThermoStable IR-420, Tủ ấm BOD 250 Lít Daihan ThermoStable IR-250, Tủ ấm lắc IS - 10 Daihan IS-10, Tủ ấm lắc 4 ngăn Daihan WIS-ML04, Tủ ấm lắc 2 ngăn Daihan WIS-ML02, Tủ ấm lạnh lắc Daihan IS-20R, Tủ ấm lắc Daihan IS-20, Tủ ấm lạnh lắc Daihan IS-30R, Tủ cấy vi sinh Daihan MaXtream V18, Tủ cấy vi sinh Daihan MaXtream V15, Tủ cấy vi sinh Daihan MaXtream V12, Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Daihan LR 620 Lít, Tủ lạnh bảo quản dược phẩm PR 1140 Lít Daihan PR-1000, Tủ lạnh bảo quản dược phẩm PR 620 Lít Daihan PR-600, Tủ lạnh bảo quản máu 1140 Lít Daihan BR-1000, Tủ lạnh bảo quản máu 620 Lít Daihan BR-600, Tủ lạnh trữ mẫu 1176 Lít Daihan WCC-1000, Tủ lạnh trữ mẫu 1176 Lít Daihan WCC-1000, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Smart 105 Lít Daihan ThermoStable SOF-105, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Smart 50 Lít Daihan ThermoStable SOF-50, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Daihan OF-W 155 Lít, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Daihan OF-W 105 Lít, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 155 Lít Daihan ThermoStable OF-155, Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 105 Lít Daihan ThermoStable OF-105, Tủ sinh trưởng STH-L 305 Lít Daihan ThermoStable STH-L305, Tủ sinh trưởng STH-L 155 Lít Daihan ThermoStable STH-L155, Tủ sinh trưởng STH 800 Lít Daihan ThermoStable STH-800, Tủ sinh trưởng STH 305 Lít Daihan ThermoStable STH-305, Tủ sinh trưởng STH 155 Lít Daihan ThermoStable STH-155, Tủ sinh trưởng Smart 850 Lít Daihan ThermoStable GC- 1000

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin