Thiết bị cân chỉnh đồng trục, đồng tâm Easylaser

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Máy đo độ cứng hãng Affri, Thiết bị hãng Baltech, Thiết bị hãng Fixturlaser, Thiết bị hãng Easylaser

Máy đo độ cứng Rockwell 330RS-SD Affri, Máy đo độ cứng Rockwell 250 MRS Affri, Máy đo độ cứng Rockwell 250 DRM Affri, Máy đo độ cứng Brinell di động Brimatic Affri, Máy đo độ cứng Rockwell di dộng RS MAG Affri, Máy đo độ cứng Rockwell di động Metal Test Affri, Máy đo độ cứng Rockwell di động MKII Affri, Máy đo kiểm tra độ cứng Krautkramer DynaMIC Affri, Máy đo độ cứng Brinell di động Brimatic Affri, Máy đo độ cứng Rockwell di dộng RS MAG Affri, Máy đo độ cứng Vicker DM-8 Affri, Máy đo độ cứng Vicker Wiki 30 Affri, Máy đo độ cứng Vicker Wiki 200JS4 Affri, Máy đo độ cứng Brinell LD 3000 Affri, Máy đo độ cứng Brinell MRS-JET 3000 Affri, Máy đo độ cứng Brinell Integral 1 Affri, Máy đo độ cứng Rockwell DAKOMASTER 300 Affri

Camera ảnh nhiệt TR-01100-ZERO Baltech, Camera ảnh nhiệt TR-01200 Baltech, Camera ảnh nhiệt TR-01400 Baltech, Camera ảnh nhiệt TR-01500 Baltech, Camera ảnh nhiệt TR-01700 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1670 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1660 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1650 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1633 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1630 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1612 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1610 Baltech, Thiết bị gia nhiệt vòng bi HI-1604 Baltech, Thiết bị kiểm tra vòng bi LL-9110 Baltech, Thiết bị kiểm tra vòng bi BCM Baltech, Camera ảnh nhiệt TR-01800 ZORRO Baltech, Camera ảnh nhiệt TR-01800 Baltech, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TL- 0212C Baltech, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TL - 0208C Baltech, Thiết bị phân tích đầu bôi trơn OA-5000 Baltech, Nêm chèn FG SERIES Baltech, Nêm chèn 23458N SERIES Baltech, Máy cân chỉnh đồng trục SA-PRO Baltech, Máy cân chỉnh đồng trục SA-4300 Baltech, Máy cân chỉnh đồng trục SA-4200 Baltech, Máy cân chỉnh đồng trục SA-4100 Baltech, Máy cân chỉnh đồng trục SA-4000 Baltech, Máy cân bằng trục BALANCE Baltech, Máy cân bằng trục VP-3470 Baltech, Máy đo độ rung VP-3470 Baltech, Máy đo độ rung VP-3450 Baltech, Máy đo độ rung VP-3410 Baltech, Máy đo độ rung VP-3405 and VP-3405-2 Baltech

Thiết bị căn chỉnh trục Laser Kit Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục Runout Probe Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục SMC Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục LEVEL Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục ECO Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục EVO Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục Offset Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục OL2R Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục NXA Pro Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục NXA Ultimate Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh đồng tâm bằng tia Laser Easylaser E540, Máy căn chỉnh đồng tâm bằng tia Laser Easylaser E420, Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-315N, Thiết bi đo tốc độ kiểu tiếp xúc PH200LC, Thiết bị đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp bbx, Máy căn chỉnh đồng tâm Fixturlaser - LASER KIT, Thiết bị cân chỉnh dây dai, puli bằng tia laser Easylaer D90, Thiết bị cân chỉnh đồng tâm bằng tia Laser Easylaser E530, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng laser Fixturlaser OL2R, Thiết bị cân chỉnh đồng tâm Fixturlaser DIRIGO, Thiết bị cân chỉnh thẳng hàng bằng tia laser Fixturlaser Offset Fixture, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng Laser Fixturlaser EXIGO , Thiết bị đo đồng trục Fixturlaser Geomatry XA - Bore Measurements, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng Laser Fixturlaser Geometry XA - Flatness Straightness, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng laser Fixturlaser NXA PRO, Máy cân chỉnh dây đai, puli bằng tia laser Easylaser D160, Máy cân chỉnh dây đai, Puli bằng tia Laser Fixtourlase PAT, Thiết bị căn chỉnh trục XT660 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục XT550 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục XT440 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E720 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E710 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E540 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E420 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E980 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E975 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E970 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E960 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E950 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E940 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E930 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E920 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E915 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E910 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E290 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh dây đai, puly XT190 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh dây đai, puly D90 Easylaser,

Thiết bị đo tốc độ vòng quay kiểu đèn chớp bbx. Thiết bi đo tốc độ kiểu tiếp xúc PH200LC, Thiết bị đo tốc độ vòng quay DT-315N, Thiết bị căn chỉnh đồng tâm bằng tia Laser Easylaser E540, Máy căn chỉnh đồng tâm bằng tia Laser Easylaser E420, Máy căn chỉnh đồng tâm Fixturlaser - LASER KIT, Thiết bị cân chỉnh dây dai, puli bằng tia laser Easylaer D90, Thiết bị cân chỉnh đồng tâm bằng tia Laser Easylaser E530, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng laser Fixturlaser OL2R, Thiết bị cân chỉnh đồng tâm Fixturlaser DIRIGO, Thiết bị cân chỉnh thẳng hàng bằng tia laser Fixturlaser Offset Fixture, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng Laser Fixturlaser EXIGO , Thiết bị đo đồng trục Fixturlaser Geomatry XA - Bore Measurements, Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng Laser Fixturlaser Geometry XA - Flatness , Thiết bị cân chỉnh đồng trục bằng laser Fixturlaser NXA PRO, Máy cân chỉnh dây đai, puli bằng tia laser Easylaser D160, Máy cân chỉnh dây đai, Puli bằng tia Laser Fixtourlase PAT, Thiết bị căn chỉnh trục XT660 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục XT550 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục XT440 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E720 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E710 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E540 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E420 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E980 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục SMC Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục LEVEL Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục ECO Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục EVO Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục Offset Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục OL2R Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục NXA Pro Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh trục NXA Ultimate Fixturlaser, Thiết bị căn chỉnh dây đai, puly D90 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh dây đai, puly XT190 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E290 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E910 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E915 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E920 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E930 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E940 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E950 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E960 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E970 Easylaser, Thiết bị căn chỉnh trục E975 Easylaser

Bộ ghi dữ liệu Graphtec, Bộ ghi nhiệt độ Graphtec, Thiết bị đo hãng KRK (KASAHARA)

Máy đo độ đục SSTR-5Z Kasahara, Thiết bị đo độ đục TR-55 Kasahara, Thiết bị đo Chlorine DP-3F Kasahara, Thiết bị đo Formaldehyde HCHO-V1 Kasahara, Máy đo độ đục TR-5Z Kasahara, Thiết bị test màu nước AQUA Tester Z Series Kasahara, Thiết bị đo hàm lượng khí trong nước AQ-V1 Kasahara, Thiết bị xác định thành phần kim loại nặng trong nước HM-V1 Kasahara, Thiết bị kiểm tra màu nước AQUA-Multi Kasahara, Thiết bị đo hàm lượng đồng CU-5Z Kasahara, Thiết bị đo hàm lượng Nicken Ni-5Z Kasahara, Thiết bị đo hàm lượng Hydrogen Peroxide H2O2-55 Kasahara, Thiết bị đo nồng độ Acid Sulfuric H2SO4-55 Kasahara, Thiết bị đo hàm lượng đồng CuNi-5Z Kasahara, Thiết bị đo Chlorine RC-3F Kasahara, Thiết bị đo Clo RC-V2 Kasahara, Thiết bị đo Ozone O3-3F Kasahara, Cảm biến đo màu TR/CR-30 Kasahara, Thiết bị phân tích chất lượng nước 10Z series Kasahara, Thiết bị đo độ dẫn điện EC-5Z Kasahara, Thiết bị đo DO hai kênh DOP-5F Kasahara, Máy đo độ bùn MLSS SS-10F Kasahara, Máy đo độ bùn MLSS SS-10Z Kasahara, Thiết bị đo PH KP-10F Kasahara, Thiết bị đo DO DO-5P Kasahara, Cảm biến đo độ đục TCR-30 Kasahara, Cảm biến đo độ bùn ML-30 Kasahara, Máy đo Ion đồng Cui-10Z Kasahara, Máy đo Fluoride F-10Z Kasahara, Máy đo Chloride CL-10Z Kasahara, Máy đo PH/ORP KP-10Z Kasahara, Máy đo DO DO-10Z Kasahara

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-manostar-cp21101, Đồng hồ đo chênh áp WO81 Manostar, Đồng hồ đo chênh áp WO71 Manostar, Đồng hồ đo chênh áp FR51A Manostar, Đồng hồ đo chênh áp WO70 Manostar, Công tắc áp suất MS99 Manostar, Công tắc áp suất MS30 Manostar, Công tắc áp suất MS61A Manostar, Cảm biến chênh áp EMT1 Manostar, Cảm biến chênh áp EMTGP1 Manostar, Cảm biến chênh áp EMT6 Manostar, Bộ hiển thị EMD8A Manostar, Bộ hiển thị EMD7 Manostar, Bộ hiển thị EMP5 Manostar

http://stock.ttech.vn/cam-bien-do-nhiet-do-can-nhiet-hang-conatex-cp1154, Can nhiệt hãng Conatex , Cảm biến nhiệt độ hãng Conatex , Bộ chuyển đổi nhiệt độ Conatex, Cảm biến nhiệt độ sản xuất tại Đức, Can nhiệt sản xuất tại Đức, Dây can nhiệt, dây bù nhiệt Conatex, Cảm biến nhiệt độ sản xuất tại Nhật Bản, Can nhiệt sản xuất tại Nhật Bản, Can nhiệt sản xuất tại Italy, Châu Âu, G7, Cảm biến nhiệt độ Italy, Châu Âu, G7

Bộ Ghi Dữ Liệu GL240 series Graphtec, Bộ Ghi Dữ Liệu GL100 series Graphtec, Bộ Ghi Dữ Liệu HV GL2000 Graphtec, Bộ Ghi Dữ Liệu GL840 series Graphtec, Bộ Ghi Dữ Liệu GL980 Graphtec, Bộ ghi dữ liệu Graphtec, Bộ ghi dữ liệu hãng Graphtec, Bộ Ghi nhiệt độ GL980 Graphtec, Bộ Ghi nhiệt độ GL240 Graphtec, Bộ Ghi nhiệt độ GL100 Graphtec, Bộ Ghi nhiệt độ GL2000 Graphtec, Bộ Ghi nhiệt độ GL840 Graphtec

Bộ ghi dữ liệu, Bộ ghi nhiệt độ Graphtec GL240, Bộ ghi dữ liệu, Bộ ghi nhiệt độ Graphtec GL840, Bộ ghi dữ liệu, Bộ ghi nhiệt độ Graphtec GL980, Bộ ghi dữ liệu, Bộ ghi nhiệt độ Graphtec GL2000, Thiết bị ghi dữ liệu GL100 Grapthtec, Thiết bị ghi dữ liệu GL7000 Grapthtec, Thiết bị ghi dữ liệu GL900 Series Grapthtec

Thiết bị hãng Met One, Máy đo độ bụi Met One, Máy đo độ bụi BT-620 Metone, Máy đo độ bụi 831 Metone, Máy đo độ bụi BT-610 Metone, Máy đo độ bụi Aerocet 531S Metone, Máy đo độ bụi GT-321 Metone, Máy đo độ bụi GT-526S Met One, Máy đo độ bụi GT-521s Met One, Máy đếm hạt bụi sáu kênh GT-526S Met One, Máy đếm hạt bụi 2 kênh GT-521s Met One, Máy đếm hạt bụi để bàn 6 kênh BT-620 Metone, Máy đo nồng độ bụi 831 (0-1,000 μg/m3) Metone, Máy đếm hạt bụi để bàn 6 kênh BT-610 Metone, Máy đếm hạt bụi 4 kênh Aerocet-531S Metone, Máy đếm hạt bụi 1 kênh GT-321 Metone

Máy đo và phân tích khí thải Hodaka HT-3000, Máy đo và phân tích khí thải Hodaka HT-2900, Máy đo và phân tích khí thải Hodaka HT-2300, Máy đo và phân tích khí thải Hodaka HT-1600N, Máy đo và phân tích khí thải Hodaka HT-1210N , HT-1210NT, Máy đo và phân tích khí thải Hodaka HT-1300N, Thiết bị đo và phân tích khí HT-1200N , HT-1200NT Hodaka, Thiết bị đo và phân tích khí HT-1300Z Hodaka, MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỐT CHÁY HT-1200N SERIES Hodaka, MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỐT CHÁY HT-1300N SERIES Hodaka, MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỐT CHÁY HT-1300X Hodaka,  Máy phân tích khí thải Hodaka

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin