Thiết bị đo điện hãng Hioki

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-international-light-technologies-cp1428, Máy đo và ghi cường độ ánh sáng ILT1000 Datalogging , Máy đo cường độ ánh sáng ILT10C Lux Meter, Máy quang phổ đo ánh sáng ILT5000 Research Lab Radiometer , Máy quang phổ đo ánh sáng ILT2500 CW and Pulsed Flash Light Measureme, Máy quang phổ đo ánh sáng ILT800 CureRight Radiometer, Máy quang phổ đo ánh sáng ILT2400 Hand-Held Light Meter, Optometer, Máy quang phổ đo ánh sáng ILT350 Chroma Meter, Máy quang phổ đo ánh sáng ILT950UV & ILT950 Spectroradiometers, Máy quang phổ đo ánh sáng ILT950-NIR , Máy quang phổ đo ánh sáng ILT560 Miniature Spectrometer, Cảm biến đo năng lượng tia cực tím ILT SED185 Gold Cathode Vacuum UV Dete, Cảm biến đo năng lượng bức xạ ánh sáng ILT SCD110 Photopic Detector, Cảm biến đo năng lượng tia cực tím ILT SCD144 Bilirubin Detector, Cảm biến đo năng lượng tia cực tím ILT SED005 UV-Visible GaAsP Detector, Cảm biến đo năng lượng ánh sáng ILT SED100 Broadband Silicon Detector, Cảm biến đo bức xạ mặt trời ILT SED220 Solar Blind Detector, Cảm biến đo bức xạ mặt trời ILT SED240 Solar Blind Detector, Cảm biến đo bức xạ tia cực tím ILT SED270 SiC UV Detector, Cảm biến đo tia bức xạ ánh sáng ILT SED624 Multi-Junction Thermopile De, Cảm biến đo tia bức xạ ánh sáng ILT SPD025F Radiance Pen Probe, Cảm biến đo tia bức xạ ánh sáng ILT SPD025Y Contact Luminance Probe, Cảm biến đo tia bức xạ ánh sáng ILT SPM068 Photomultiplier Tube, Cảm biến đo tia bức xạ ILT SPM068_01 Photomultiplier Tube, Cảm biến đo tia bức xạ ILT SSD001 Slim Probe,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-yokogawa-cp737, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Yokogawa CA51, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Yokogawa CA71 , Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Yokogawa YHC5150X, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Yokogawa YPC4000, Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ, nhiệt điện trở RTD Yokogawa CA330, Thiết bị hiệu chuẩn can nhiệt, cặp nhiệt điện Yokogawa CA320, Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện và điện áp Yokogawa CA310, Đồng hồ đo điện áp DC Yokogawa 201140, Yokogawa 201141, Yokogawa 201200, Đồng hồ đo điện áp 1 chiều Yokogawa 201131, Yokogawa 201132, Yokogawa 201133, , Đồng hồ đo dòng điện, điện áp tần số cao Yokogawa 201602, Yokogawa 201603, Đồng hồ đo điện áp 1 chiều Yokogawa 201315, Yokogawa 201316, Yokogawa 201317, Yokogawa 201318, Y, Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều Yokogawa 201313, Yokogawa 201314, Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều Yokogawa 201301, , Đồng hồ đo điện áp 1 chiều Yokogawa 205105, Yokogawa 205106, Yokogawa 205116,, Đồng hồ đo dòng điện 1 chiều Yokogawa 205101, Yokogawa 205102, Yokogawa 205103, , Đồng hồ đo hệ số công suất Yokogawa 203902, Yokogawa 203903, Đồng hồ đo tần số điện Yokogawa 203831, Yokogawa 203832, Đồng hồ đo dòng điện Yokogawa 205301, Yokogawa 205302, Yokogawa 205303, Đồng hồ đo dòng điện Yokogawa 205201, Yokogawa 205202, Yokogawa 20520, Hộp điện trở chuẩn Yokogawa 279303 Decade Resistance Box, Hộp điện trở chuẩn Yokogawa 279301 Decade Resistance Box, Hộp điện trở chuẩn Yokogawa 278620 Decade Resistance Box, Hộp điện trở chuẩn Yokogawa 278610 Decade Resistance Box, Cầu đo điện trở 1 chiều Yokogawa 276910 Portable Double Bridge, Cầu đo điện trở 1 chiều Yokogawa 276800 Portable Wheatstone Bridge, Cầu đo điện trở 1 chiều Yokogawa 275597 Portable , Cầu đo điện trở 1 chiều Yokogawa 275200 , Hộp chiết áp cho điện trở chuẩn Yokogawa 274400, Đồng hồ đo Yokogawa 270800 Galvanometer, Đồng hồ đo dòng điện rò Yokogawa 322610, Thiết bị đo cường độ ánh sáng Yokogawa 51021, Thiết bị đo cường độ ánh sáng Yokogawa 51012, Thiết bị đo cường độ ánh sáng Yokogawa 51011. Thiết bị đo công suất điện Yokogawa 204203, Thiết bị đo công suất điện Yokogawa 204202, Thiết bị đo công suất điện Yokogawa 204103, Thiết bị đo công suất điện Yokogawa 204102, Thiết bị đo và phân tích công suất điện 3 pha Yokogawa CW500-B0-D, Thiết bị đo công suất và chất lượng điện áp Yokogawa CW500-B1-D, Đồng hồ vạn năng Yokogawa TY530. Đồng hồ vạn năng Yokogawa TY710, Đồng hồ vạn năng Yokogawa TY520, Thiết bị đo nhiệt độ Yokogawa TX1001, Thiết bị đo nhiệt độ Yokogawa TX1002, Thiết bị đo nhiệt độ Yokogawa TX1003, Đồng hồ đo nhiệt độ Yokogawa TX10-01, TX10-02,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-hioki-cp1211, Thiết bị hiệu chuẩn, nguồn phát tín hiệu mô phỏng Hioki SS7012, Thiết bị hiệu chuẩn, nguồn phát tín hiệu mô phỏng Hioki 7016, Máy đo công suất quang Hioki 3664, Máy kiểm tra cáp mạng LAN Hioki 3665-20, Máy đo công suất ánh sáng LED Hioki TM6101, Máy đo công suất quang Hioki TM6104, Thiết bị đo hãng Hioki

AMPE KÌM AC/DC 3290/ 3290-10, BỘ HIỆU CHUẨN 7016, BỘ HIỆU CHUẨN SS7012, Đồng hồ vạn năng số DT4221, Đồng hồ vạn năng số DT4222, Đồng hồ vạn năng số DT4251, Đồng hồ vạn năng số DT4252, Đồng hồ vạn năng số DT4253, DIGITAL MULTIMETER DT4281/ DT4282, Đồng hồ vạn năng 3008, Đồng hồ vạn năng 3030-10, Đồng hồ đo an toàn 3258, Đồng hồ vạn năng số 3255-50, Đồng hồ vạn năng 3244-60, ĐỒNG HỒ ĐO DÙNG PIN MẶT TRỜI 3245-60, BÚT THỬ ĐIỆN 3246-60, ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ (DMM) 3239/3239-01, ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ (DMM) 3238/3238-01, Máy đo vạn năng số 3237/ 3237-01, Đồng hồ vạn năng số 3256-50/ 3257-50, LUX HiTESTER 3423, Thiết bị đo môi trường VOLTAGE LOGGER LR5041, LR5042, LR5043, Thiết bị đo môi trường INSTRUMENTATION LOGGER LR5031, Thiết bị đo môi trường HUMIDITY LOGGER LR5001, Thiết bị đo môi trường TEMPERATURE LOGGER LR5011, Thiết bị đo môi trường COMMUNICATION ADAPTER LR5091/ DATA COLLECTOR , Thiết bị đo môi trường TEMPERATURE LOGGER 3650, Thiết bị đo môi trường REMOTE MEASUREMENT SYSTEM 2300 Series, Thiết bị đo môi trường MEMORY HiLOGGER 8423, Thiết bị đo môi trường MEMORY HiLOGGER LR8400-20 series, Thiết bị đo môi trường MEMORY HiLOGGER LR8431-20, AMPE KÌM AC/DC CM4373, AMPE KÌM ĐO CÔNG SUẤT 3286-20, AMPE KÌM AC/DC 3284, AMPE KÌM AC/DC 3285, 3285-20, AMPE KÌM AC/DC 3287, AMPE KÌM AC/DC 3288, 3288-20, AMPE KÌM 3280-10, 3280-20, AMPE KÌM SỐ 3281, 3282, AMPE KÌM 3291-50, AMPE KÌM ĐO DÒNG RÒ 3293-50, AMPE KÌM ĐO DÒNG RÒ 3283, Thiết bị đo LCR HiTESTER 3535, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TRỞ KHÁNG IM3570, CLAMP ON POWER LOGGER PW3360-20, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG PW3198, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LUỢNG ĐIỆN 3197, THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT 3169-20/21, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG 3153, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN 3159, ĐỒNG HỒ ĐO MΩ 3154, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN AC TỰ ĐỘNG 3174, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MICRO HiCORDER 8206-10, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MICRO HiCORDER 8205-10, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MEMORY HiCORDER 8870-20, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MEMORY HiCORDER MR8880-20, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MEMORY HiCORDER MR8875, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MEMORY HiCORDER 8826, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MEMORY HiCORDER , Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện MEMORY HiCORDER 8860-50, 8861-50, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện PEN RECORDER PR8111, PR8112, Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện Hioki 3159-02, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-21, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki 3169-21, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3198, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3198-90, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-20, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3365-20,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hioki-cp786, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MEMORY HiCORDER MR8875, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MEMORY HiCORDER MR8880-20, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MEMORY HiCORDER 8870-20, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MICRO HiCORDER 8205-10, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MICRO HiCORDER 8206-10, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI PEN RECORDER PR8111, PR8112, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MEMORY HiCORDER 8860-50, 8861-50, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MEMORY HiCORDER MR8847-01/-02/-03, Thiết Bị Ghi và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI MEMORY HiCORDER 8826, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN AC TỰ ĐỘNG HIOKI 3174, ĐỒNG HỒ ĐO MΩ HIOKI 3154, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN HIOKI 3159, THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG HIOKI 3153, THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3169-20/21, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LUỢNG ĐIỆN HIOKI 3197, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG HIOKI PW3198, Thiết bị đo công suất và ghi dữ liệu điện năng HIOKI PW3360-20, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TRỞ KHÁNG HIOKI IM3570, Thiết bị đo LCR HIOKI HiTESTER 3535, AMPE KÌM ĐO DÒNG RÒ HIOKI 3283, AMPE KÌM ĐO DÒNG RÒ HIOKI 3293-50, AMPE KÌM HIOKI 3291-50, AMPE KÌM SỐ HIOKI 3281, 3282, AMPE KÌM HIOKI 3280-10, 3280-20, AMPE KÌM HIOKI AC/DC 3290/ 3290-10, AMPE KÌM AC/DC HIOKI 3288, 3288-20, AMPE KÌM AC/DC HIOKI 3287, AMPE KÌM AC/DC HIOKI 3285, 3285-20, AMPE KÌM AC/DC HIOKI 3284, AMPE KÌM ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3286-20, AMPE KÌM AC/DC HIOKI CM4373, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ MEMORY HiLOGGER HIOKI LR8431-20, Thiết bị đo HIOKI REMOTE MEASUREMENT SYSTEM 2302-20, 2332-20, 2391, 2392,  Bộ ghi dữ liệu MEMORY HiLOGGER HIOKI LR8400-20 series, Bộ ghi dữ liệu HIOKI MEMORY HiLOGGER 8423,  Bộ ghi nhiệt độ TEMPERATURE LOGGER HIOKI 3650, BỘ GHI DỮ LIỆU HIOKI LR5091/ DATA COLLECTOR , Bộ ghi nhiệt đọ Hioki LR5011, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Hioki LR5001, Bộ ghi dữ liệu Hioki LR5031, Bộ ghi điện áp Hioki LR5041, LR5042, LR5043, Máy đo cường độ ánh sáng LUX HiTESTER HIOKI 3423, Thiết bị đo nhiệt độ HiTESTER Hioki 3442, Hioki 3441, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Hioki FT3700-20, Hioki FT3701-20, Máy đo tốc độ vòng quay TACHO HiTESTER HIOKI FT3406, HIOKI FT3405, Thiết bị đo nhiệt độ HiTESTER HIOKI 3443, Thiết bị đo nhiệt độ HiTESTER HIOKI 3444, Thiết bị đo nhiệt độ HiTESTER Hioki 3445, Thiết bị đo cường độ điện từ trường HiTESTER HIOKI FT3470-51, HIOKI FT3470-52, Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-20, Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20, Máy đo điện trở cách điện HiTESTER HIOKI 3455, Máy đo điện trở cách điện MΩ HiTESTER HIOKI 3490, Máy đo điện trở cách điện MΩ HiTESTER HIOKI IR4016-20, Máy đo điện trở cách điện MΩ HiTESTER HIOKI IR4017-20, Máy đo điện trở cách điện MΩ HiTESTER HIOKI IR4018-20, Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380, Hioki FT6381, Máy đo điện trở đất HiTESTER HIOKI 3151, Máy kiểm tra thứ tự pha Hioki 3126-01, Máy kiểm tra thứ tự pha HIOKI 3129, Máy kiểm tra thứ tự pha Hioki 3129-10, Bút thử điện Hioki 3120, Đồng hồ vạn năng số Hioki 3256-50, Hioki 3257-50. Máy đo vạn năng số Hioki 3237, Hioki 3237-01, ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ (DMM) HIOKI 3238, HIOKI 3238-01, ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ (DMM) HIOKI 3239, HIOKI 3239-01, BÚT THỬ ĐIỆN HIOKI 3246-60, ĐỒNG HỒ ĐO DÙNG PIN MẶT TRỜI HIOKI 3245-60, Đồng hồ vạn năng HIOKI 3244-60, Đồng hồ vạn năng số Hioki 3255-50, Đồng hồ đo an toàn Hioki 3258, Đồng hồ vạn năng Hioki 3030-10, Đồng hồ vạn năng Hioki 3008, Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4281, HIOKI DT4282, Đồng hồ vạn năng số Hioki DT4253, Đồng hồ vạn năng số Hioki DT4252, Đồng hồ vạn năng số Hioki DT4251, Đồng hồ vạn năng số Hioki DT4222, Đồng hồ vạn năng số Hioki DT4221, BỘ HIỆU CHUẨN HIOKI SS7012, BỘ HIỆU CHUẨN HIOKI 7016,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin