Thiết bị đo hãng Chino, Cảm biến, bộ điều khiển nhiệt RKC

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo hãng Chino Cảm biến, bộ điều khiển nhiệt RKC

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CẦM TAY CHINO_TP-S(-10 to 300°C), NHIỆT KẾ BỨC XẠ SỐ LOẠI CẦM TAY CHINO_IR-AHT(-50 to 1000°C), MÁY GHI DỮ LIỆU NHỎ GỌN CHINO MR5300, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chino HN-C (-40 Đến 180 ° C), Máy đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay Chino HN-CH (-40 to 80°C), MÁY ĐO NHIỆT KIỂU QUÉT CHINO_IR-ESC (100 ~ 600°C), MÁY GHI DỮ LIỆU TƯƠNG TỰ CHINO Series EL3000, MÁY GHI DỮ LIỆU HIỂN THÌ BIỂU ĐỒ CHINO Series KR2000, MÁY GHI DỮ LIỆU HỖN HỢP CHINO Series LE5000, Máy ghi dữ liệu cầm tay CHINO MR2041, MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CHINO TP-U0260ES (20 ~ 40°C), CAMERA ĐO NHIỆT BỨC XẠ CHINO CPA-R(700 ~ 2500°C), Máy đo nhiệt độ cho thực phẩm Chino MF1000 (-40 ~ 260°C), Máy đo nhiệt độ cho thực phẩm Chino MF1000 (-40 ~ 260°C), CẶP NHIỆT ĐIỆN LOẠI LĂN ĐO KHÔNG TIẾP XÚC CHINO C015(-200 ~500°C), CẢM BIẾN ĐO NHIỆT DẠNG TẤM CHINO C060 (-200 ~ 300°C), CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ KHÍ GAS/KHÍ CHINO R000(-50 ~ 150°C), NHIỆT ĐIỆN TRỞ ĐO NHIỆT ĐỘ CHINO NR(-200 ~ 500°C), CẶP NHIỆT ĐIỆN CÓ VỎ BỌC CHINO SC(300 ~ 1050°C), CẶP NHIỆT ĐIỆN DẠNG RẮN CHINO NC(900 ~ 1200°C), CẢM BIẾN ĐO NHIỆT BỀ MẶT CHINO R060(-100 ~ 250°C), THIẾT BỊ KIỂM TRA HIỆU SUẤT LÉN CHINO FACPTE, NHIỆT ĐIỆN TRỞ ĐO NHIỆT ĐỘ CHINO R800, BỨC XẠ CHINO IR-R0, HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ CHINO KT-H101 và KT-H102, THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ SỐ CHINO DI1000, Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CHINO IR-TAP, Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm Chino HN-EHSN, Cảm biến đo nhiệt độ - độ ẩm (dùng cho model HN-EHSN) Chino HN-EH9N, Thiết bị đo nhiệt độ Chino IR-TE2, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HỒNG NGOẠI CHINO_IM, THIẾT BỊ KIỂM TRA LÃO HÓA BÁN DẪN CHINO SATE, THIẾT BỊ KIỂM TRA HIỆU SUẤT PIN CHINO FCPTE, THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN SỐ DẠNG Setter CHINO , THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH THYRISTOR 1 PHA CHINO JB(20~100A), THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH THYRISTOR 1 PHA CHINO JU(10~1000A), THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ SỐ CHINO DB2000, THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH THYRISTOR 3 PHA CHINO JW(10~1000A, 200V,400V)

Máy Đo Nhiệt Độ Cầm Tay TP-S Chino, Nhiệt Kế Bức Xạ Số Cầm Tay IR-AHT Chino, Máy ghi dữ liệu nhỏ gọn MR5300 Chino, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm HN-C Chino, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay HN-CH Chino, Máy đo nhiệt kiểu quét IR-ESC Chino, Máy ghi dữ liệu hiển thị biểu đồ KR2000 Chino, Máy ghi dữ liệu tương tự EL3000 Chino, Máy ghi dữ liệu cầm tay MR2041 Chino, Máy đo nhiệt độ cơ thể TP-U0260ES Chino, Máy đo nhiệt độ cơ thể CPA-R Chino, Cặp nhiệt điện loại lăn đo không tiếp xúc C015 Chino, Nhiệt điện trở đo nhiệt độ NR Chino, Cặp nhiệt điện dạng rắn NC Chino, Thiết bị kiểm tra hiệu suất lén FACPTE Chino, Bức xạ IR-RO Chino, Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại IR-TAP Chino, Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại HN-EHSN Chino, Thiết bị đo nhiệt độ IR-TE2 Chino, Thiết bị đo nhiệt độ IM Chino, Thiết bị kiểm tra hiệu suất Pin FCPTE Chino, Thiết bị kiểm soát và chỉ thị nhiệt độ điều khiển số dạng Setter KP3000 Chino, Thiết bị điều chỉnh Thyristor 1 pha JB Chino, Thiết bị điều chỉnh Thyristor 1 pha JU Chino, Thiết bị điều chỉnh Thyristor 3 pha JW Chino, Bộ ghi nhiệt độ Chino AH4000, AH4706-N0A-NNN, AH4712-N0A-NNN,, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Chino KT-H101, KT-H102, KT-H211, KT-H301, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Chino IR-R0A , IR-R , IR-R80 , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Chino IR-HA, IR-AH, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Chino IR-CZ, CPA-L, IR-SA, IR-BA, IR-BZ, TP , Bộ ghi nhiệt độ Chino EL3000, EL3D15, EL3D25, EL3D35, EL3D65, EL3D17,, Bộ ghi dữ liệu Chino ES600, ES680, ES610, ES620, Bộ ghi nhiệt độ Chino LE5000, LE5110-NNN, LE5120-NNN, LE5130-NNN, LE5210-NN2,  Bộ ghi nhiệt độ Chino AL4000, AL4706-N0A-NNN, AL471P-N0A-NNN,  Bộ ghi nhiệt độ Chino KR3000, KR3120-N0A, KR3140-N0A, KR3160-N0A,  Bộ ghi nhiệt độ Chino KR3S00, KR3S21-N0A-NNN, KR3S41-N01-NNN, KR3S61-N0A-NNN,  Bộ ghi nhiệt độ Chino KR2000, KR2160, KR2120, KR2161, KR2121, Bộ ghi nhiệt độ Chino KR2S00, KR2S6PSN0A-NNN, KR2S2PSN0A-NNN,

Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, Thiết bị đo nhiệt độ RKC,  Cảm biến áp suất CZ-100P RKC, Cảm biến áp suất CZ-200P RKC, Máy đo nhiệt độ DP-350*A RKC, Cảm biến nhiệt độ JB-160 RKC, Cảm biến nhiệt độ ST-230, ST-230L RKC, Cảm biến nhiệt độ ST-55, ST-56 RKC, Cảm biến nhiệt độ ST-50, ST-51, ST-51S, ST-50B, ST-51B RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-D100, REX-D400, REX-D900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-F400, REX-F700, REX-F900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-F9000 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ HA400, HA900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ HA401, HA901 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FB400, FB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FB100 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C100, REX-C400, REX-C410, REX-C700, REX-C900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SSR SB1 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ CB100, CB400, CB500, CB700, CB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ CB103, CB403, CB903 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SA200 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SA100 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ RB100, RB400, RB500, RB700, RB900 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ REX-AD410 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ PG500 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ AE500 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ AG500 RKC, Máy đo nhiệt độ LTM-100 RKC, Máy đo nhiệt độ DP-700 RKC, Bộ ghi nhiệt độ SBR-EM100, SBR-EM180 RKC, Bộ ghi nhiệt độ SBR-EY100, SBR-EY180 RKC, Bộ ghi nhiệt độ SBR-EW100, SBR-EW180 RKC, Bộ ghi nhiệt độ VGR-B100 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ CB100L, CB900L RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SA100L RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P250 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P300 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FB100, FB400, FB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P48, REX-P96 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P24 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ PF900, PF901 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FAREX SR Mini HG Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SRX Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SRV Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ OP10 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ Z-TIO-G RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SRZ Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ MA901 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ MA900 RKC

Cảm biến áp suất CZ-200P RKC, Cảm biến áp suất CZ-100P RKC, Cảm biến nhiệt độ ST-50, ST-51, ST-51S, ST-50B, ST-51B RKC, Cảm biến nhiệt độ ST-55, ST-56 RKC, Cảm biến nhiệt độ ST-230, ST-230L RKC, Cảm biến nhiệt độ JB-160 RKC, Máy đo nhiệt độ DP-700 RKC, Máy đo nhiệt độ DP-350*A RKC, Máy đo nhiệt độ LTM-100 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ AG500 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ AE500 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ PG500 RKC, Bộ hiển thị nhiệt độ REX-AD410 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ RB100, RB400, RB500, RB700, RB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SA100 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SA200 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ CB103, CB403, CB903 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ CB100, CB400, CB500, CB700, CB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SSR SB1 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-C100, REX-C400, REX-C410, REX-C700, REX-C900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FB100 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FB400, FB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ HA401, HA901 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ HA400, HA900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-F9000 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-F400, REX-F700, REX-F900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-D100, REX-D400, REX-D900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ MA900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ MA901 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SRZ Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ Z-TIO-G RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ OP10 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SRV Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SRX Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FAREX SR Mini HG Series RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ PF900, PF901 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P24 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P48, REX-P96 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ FB100, FB400, FB900 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P300 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ REX-P250 RKC, Bộ điều khiển nhiệt độ SA100L RKC., Bộ điều khiển nhiệt độ CB100L, CB900L RKC, Bộ ghi nhiệt độ VGR-B100 RKC, Bộ ghi nhiệt độ SBR-EW100, SBR-EW180 RKC, Bộ ghi nhiệt độ SBR-EY100, SBR-EY180 RKC, Bộ ghi nhiệt độ SBR-EM100, SBR-EM180 RKC

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin