Thiết bị đo hãng CISAM-ERNST

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-hd-electric--cp20954, Dual Digital Display Voltmeter 40kV DDVM-40 HD Electric, Stray Voltage Detector Kit LV-5/K01 HD Electric, General Purpose Insulated Probe GCP-1 HD Electric, Stray Voltage Detector Kit LV-S-5/K01 HD Electric, Adapter Bushing,15 & 25kV Class ASP-15/25 HD Electric, Cable Fault Tester;15,25 & 35kV Class CFT-35 HD Electric, Proof Tester for Digital Voltage Indicators PT-DVI HD Electric, Quick-Check Transformer & Capacitor Tester QC-MAN-N HD Electric, Digital High-Voltage Ammeter 0-2000Amps AC, True RMS, ForkHead 8281 HD Electric, Phase Rotation Meter,0-5/0-15kV PRM-100 HD Electric, Dual Stick Phasing Voltmeter with Capacitance Test Point Mode DVM-80T HD Electric, Single Stick Voltmeter with Capacitive TestPt.Mode, 50V-25kV DVM-25T HD Electric, Wireless Phaser Set,4-230kV TAG-5000 HD Electric, Vinyl Bag for 4'& 6'Hotsticks B-6 HD Electric, Digital High-Voltage Ammeter 0-2000Amps AC, True RMS, ForkHead 9391 HD Electric, Dual Stick Phasing Voltmeter PT-5000B HD Electric, 6' Fixed Length Hot Stick S6 HD Electric, Dual Stick Voltmeter,Triple Range,0-5/0-15/0-45kV MARK VI HD Electric, Dual Stick Voltmeter,Dual Range 0-15/0-45kV MARK II/TRANS HD Electric, TILT II Transformer Tester TL-AST-M HD Electric, General Purpose Insulated Probe GCP-1 HD Electric, Stray Voltage Detector Kit LV-S-5/K01 HD Electric. Adapter Bushing,15 & 25kV Class ASP-15/25 HD Electric, Cable Fault Tester;15,25 & 35kV Class CFT-35 HD Electric, Proof Tester for Digital Voltage Indicators PT-DVI HD Electric, Quick-Check Transformer & Capacitor Tester QC-MAN-N HD Electric, Digital High-Voltage Ammeter 0-2000Amps AC, True RMS, ForkHead 8281 HD Electric, Phase Rotation Meter,0-5/0-15kV PRM-100 HD Electric, TILT II Transformer Tester with Manual Self-Test TL-MAN-N,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hd-electric--cp20954, Đồng hồ đo dòng điện trung áp, cao áp 8280 HD Electric, Đồng hồ đo dòng điện trung thế, cao thế 9390 HD Electric, Thiết bị đo điện áp cao DVM-80UVK HD Electric, Thiết bị đo điện áp trung thế, cao thế 0-5/0-15kV MARK V/KIT HD Electric, Thiết bị kiểm tra máy biến áp TILT II Transformer Tester w/Manual Self-Test & Magnet TL-MAN-M HD Electric, Thiết bị kiểm tra máy biến áp, tụ điện QC-MAN-M HD Electric, Thiết bị đo điện cao áp DVI-100T/K01 HD Electric, Thiết bị đo điện cao áp Overhead Hook Probe DVI-100 HD Electric, TILT II Transformer Tester with Manual Self-Test TL-MAN-N, Thiết bị kiểm tra biến áp TILT II Transformer Tester TL-AST-M HD Electric, Thiết bị đo điện áp cao thế Dual Range 0-15/0-45kV MARK II/TRANS HD Electric, Thiết bị đo điện áp cao thế Triple Range,0-5/0-15/0-45kV MARK VI HD Electric, Sào cách điện cáo áp 6' Fixed Length Hot Stick S6 HD Electric, Thiết bị đo điện áp cao thế PT-5000B HD Electric, Thiết bị đo dòng điện trung áp, cao áp 0-2000Amps AC, True RMS, ForkHead 9391 HD Electric, Sào cách điện cao áp 4'& 6'Hotsticks B-6 HD Electric, Thiết bị xác định thứ tự pha cao áp kết nốt không dây 4-230kV TAG-5000 HD Electric, Thiết bị đo điện áp trung thế 50V-25kV DVM-25T HD Electric, Thiết bị đo điện áp trung thế, cao thế DVM-80T HD Electric, Máy xác định thứ tự pha 0-5/0-15kV PRM-100 HD Electric, Thiết bị đo dòng điện cao thế, trung thế HALO 0-2000Amps AC, True RMS, ForkHead 8281 HD Electric, Thiết bị kiểm tra tụ điện, máy biến áp QC-MAN-N HD Electric, Thiết bị kiểm tra đồng hồ đo điện cao áp PT-DVI HD Electric, Thiết bị kiểm tra lỗi cáp điện 15,25 & 35kV Class CFT-35 HD Electric, Đầu nối thanh cái Adapter Bushing,15 & 25kV Class ASP-15/25 HD Electric, Bút thử điện cao áp, hạ áp LV-S-5/K01 HD Electric, Đầu cách điện GCP-1 HD Electric, Bút thử kiện hạ áp LV-5/K01 HD Electric, Thiết bị đo điện cao áp 40kV DDVM-40 HD Electric

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-gould-bass-cp22078, Magnetic Particle Inspection Systems Retro Pak GOULD BASS, Magnetic Particle Inspection Systems Multi-Mag GOULD BASS, Magnetic Field Strength Indicator N501203001-02 GOULD BASS, Magnetic Field Strength Indicator MD-220 GOULD BASS, Magnetic Field Strength Indicator N500203001 GOULD BASS, Light Meters DLM-1500L GOULD BASS, Light Meters DLM-1000 GOULD BASS, Gould-Bass Carousel GOULD BASS, Fluorescent Penetrant Systems GB-FLUORESCENT-PENTRANT GOULD BASS, Blacklights CR2000 GOULD BASS,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-gould-bass-cp22078, Đèn chiếu tia cực tím Blacklights CR2000 GOULD BASS, Hệ thống phát hiện khuyết tật bằng tù tính GB-FLUORESCENT-PENTRANT GOULD BASS, Thiết bị phát hiện khuyết tật bằng từ tính Gould-Bass Carousel GOULD BASS, Máy đo cường độ ánh sáng DLM-1000 GOULD BASS, Máy đo cường độ ánh sáng DLM-1500L GOULD BASS, Đồng hồ đo cường độ từ trường GOULD BASS N500203001, Máy đo cường độ từ trường GOULD BASS MD-220 , Máy đo cường độ từ trường GOULD BASS N501203001-02 , Thiết bị phát hiện khuyết tật bằng từ tính Multi-Mag GOULD BASS, Hệ thống phát hiện khuyết tật bằng từ tính Retro Pak GOULD BASS,

Bộ mẫu chuẩn vật liệu cho máy phân tích PMI Duplex 2507 (UNS S32750),

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-exacto-machine--cp22835, Thiết bị đo chiều sâu rãnh Exacto Pit Depth Gauge (PGD4), Thiết bị đo chiều sâu, độ tròn Exacto 360 Degree Rolling Base (PGD360), Thiết bị đo chiều sâu Exacto Pit Depth Gauge (PGD12184RS), Thiết bị đo chiều sâu Exacto Pit Depth Gauge (PGD12184R), Thiết bị đo chiều sâu Exacto Pit Depth Gauge (PGD12184), Thiết bị đo chiều sâu Exacto Pit Depth Gauge (PGD1218), Thiết bị đo chiều sâu Exacto Pit Depth Gauge (PGD1200),

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-flawtech-cp22836, Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Standard Radiographic Kit (RK-1) , Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Standard Ultrasonic Kit (UK-1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech AWS-CWI Visual Kit (AWS-K1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech AWS-CWI Penetrant Kit (AWS-K2), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech The Traveler - AWS Polymer Kit (PCWI-K1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Standard Magnetic Particle-Liquid Penetrant Kit (MK-1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Standard Visual Kit (VK-1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Standard NDT Demonstration Kit (DK-1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Cast Specimen Set (CA-K1), Bộ mẫu chuẩn kiểm tra khuyết tật FlawTech Standard Reference Radiograph Set (RR-1),

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-parker-research-cp22834, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng từ tính Parker TR 700 Transport Cart (TR700), Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng từ tính Parker DA-1500-DR, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng từ tính Parker DA-1500, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng từ tính Parker DA-750 (DA750), Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker B48 - 48 VAC, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker B310 Mini A.C. Yoke, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker B-300UF Contour Probe (B300UF), Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker B300, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker B142, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker B100 AC (B100AC), Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker A48, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker A448, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker A410 AC (A410AC), Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker Parker A210, Gông từ kiểm tra khuyết tật Parker Parker BAC310,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ibg-ndt-systems-cp22832, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg eddyvisor SC, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg EDDYGUARD-C, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg EDDYLINER-C, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg EDDYVISOR-C, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg EDDYGUARD-S, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg EDDYLINER-S, Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng dòng điện xoáy ibg EDDYVISOR-S, Máy đo độ cứng Brinell HB di động KING-BRINELL,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-sieu-am-hang-krautkramer-cp21206, Máy siêu âm khuyết tật USM Vision+ Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM Go+ Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật Series Phasor XS Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM 36-DAC Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM 35X-DAC Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USN 60/60 L Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USN 58 Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USLT-USB Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật Bolt Mike III Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật BONDTRACER Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm DMS Go+ Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm DM5E/DM5E DL Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm CL 5 Krautkramer, Máy đo độ cứng MIC 10 GE Krautkramer, Máy đo độ cứng DynaPOCKET GE Krautkramer, Máy đo độ cứng cầm tay quang học GE TIV (0035475), Máy đo chiều dày siêu âm GE PocketMIKE, Camera nội soi công nghiệp GE XL Vu UV VideoProbe (XL-VU-UV), Camera nội soi công nghiệp GE XL Vu Video Probe System (XL-VU), Camera nội soi công nghiệp GE XL Lv Utility Video Borescope (XL-LV), Camera nội soi công nghiệp GE Mentor Visual IQ UV VideoProbe (MENTOR-IQ-UV), Camera nội soi công nghiệp GE XL Flex and XL Flex+ VideoProbe Systems (XL-FLEX), Camera nội soi công nghiệp GE XL Detect and XL Detect, VideoProbe Systems (XL-DETECT), Camera nội soi công nghiệp GE Mentor Visual iQ (MENTOR-VISUAL-IQ)

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-dimo%E2%80%99s-tool--die-labtronics-cp22828, Máy đo độ ẩm ngũ cốc Dimo's Labtronics Model 919, Máy đo độ ẩm ngũ cốc Dimo's Labtronics Model 919 Automated Smart Charts II,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tramex-cp21293, Water Damage Restoration MEP Tramex, Water Damage Restoration CME4 Tramex, Water Damage Restoration CMEX II Tramex, Water Damage Restoration MRH III Tramex, Water Damage Restoration PTM2.0 Tramex, Water Damage Restoration RWS Tramex, Water Damage Restoration WDIK5.2 Tramex, Thiết bị đo độ ẩm gỗ Tramex Professional Wood Kit ( contains PTM 2.0,HH14TP30 and HA21SP52) (PTMMK5.1), Thiết bị đo độ ẩm vật liệu Tramex Pest Control Professional Kit (PCK5-1), Thiết bị đo độ ẩm vật liệu Tramex EIFS Inspection Kit (EIK5.1), Thiết bị đo độ ẩm vật liệu Tramex Roof Master Kit (RMK5.1), Thiết bị đo độ ẩm vật liệu Tramex Roof Inspection Kit (RIK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông Tramex Concrete Inspection EZ Kit (CZK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông, gỗ Tramex Water Damage Restoration Master Kit (WDMK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông, gỗ Tramex Water Damage Restoration Inspection Kit (WDIK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông, gỗ Tramex Water Damage Restoration EZ Kit (WDZK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông Tramex Concrete Inspection Master Kit (CMK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông, sàn gỗ Tramex Flooring EZ Kit (FZK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông, sàn gỗ Tramex Flooring Inspection Kit (FIK5.1), Thiết bị đo độ ẩm bê tông, sàn gỗ Tramex Flooring Master Kit (FMK5.1), Thiết bị đo độ ẩm thân vỏ tàu biển Tramex The Skipper Plus Moisture Meter (SMP), Thiết bị đo độ ẩm vật liêu Tramex DEC Scanner (DSAL), Thiết bị đo độ ẩm vật liệu Tramex RWS Roof and Wall Scanner (RWS), Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Tramex PTM2.0, Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Tramex Moisture Encounter PLUS (MEP), Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu Tramex MRH III (MRH3), Máy đo độ ẩm bê tông Tramex CMEX II (CMEX2), Máy đo độ ẩm bê tông Tramex Concrete Encounter CME4 (CME 4)

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-synergys-cp22081, Synergys LKS1000-V3 Synergys, LeakShooter Ultrasonic Leak Detector LKS1000 Synergys, VShooter Easy Vibration Analyzer with Embedded Camera VBS1T Synergys, LeakShooter Holster and Strap LKSCOVER Synergys, Synergys LeakShooter External Ultrasonic Flexible Sensor with Cable LKSFLEX Synergys, Synergys LeakShooter Contact Probe with Cable LKSPROBE Synergys, Synergys LeakShooter Black Adhesive Tape for Steam Trap Measurements LKSTAPE Synergys, Thiết bị kiểm tra rò rỉ bằng siêu âm Synergys LeakShooter, Thiết bị đo độ rung và phân tích rung động Synergys VShooter, Camera hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt Synergys TSHOOTER Thermal Contour Camera (TS1000), Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ Synergys LeakShooter V2+ (LKS1000-V2-PLUS), Thiết bị siêu âm phát hiện rò rỉ Synergys LeakShooter V3+ (LKS1000-V3-PLUS)

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ofil-systems-cp22833, Camera nhiệt vầng quang Corona Ofil Scalar, Camera nhiệt vầng quang Corona Ofil Luminar HD, Camera nhiệt vầng quang Corona Ofil Superb, Camera nhiệt vầng quang Corona Ofil UVolle,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-precision-digital-cp22831, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital PD420, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Trident PD765, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital PD6000 ProVu, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Loop Leader PD6600, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital PD6200 ProVu, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital PD6210, PD6262 ProVu, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Sabre P PD603, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital ProVu PD6310, PD6100, PD6060, PD7000, PD6363, PD6001, ProVu PD6088, ProVu PD6080, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital ProVu PD6081, ProVu PD6089, PD6400, , Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Loop Leader PD6620, PD644 Javelin D, Sabre T PD743, , Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Nova PD560, Nova PD570, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital ProtEX-Pro PD6800, ProtEX-MAX PD8-765, ProtEX-Lite PD663, ProtEX-MAX PD8-6000, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital ProtEX PD6830X, ProtEX-F&I PD6801, ProtEX-RTA PD6820, ProtEX-RTP PD6830, ProtEX FarVu PD6870, , Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital ProtEX-MAX PD8-6080, ProtEX-MAX PD8-150, ProtEX-MAX PD8-6081, ProtEX-MAX PD8-6210, ProtEX-MAX , Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital ProtEX-MAX PD8-6001, ProtEX-MAX PD8-7000, ProtEX-MAX PD8-6100, ProtEX-MAX PD8-6200, , Bộ hiển thị và điều khiển Precision ProtEX-MAX PD8-6310, ProtEX-MAX PD8-6262, ProtEX-MAX PD8-6310-WM, Bộ điều khiển Precision Digital Vigilante II PD150, ProtEX-MAX PD8-150, MINIMUX II PD138, Bộ điều khiển nhiệt độ Precision Digital PDS178 Watchdog, Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Helios PD2-6000, Helios PD2-6001, PD2-6200, , Bộ hiển thị và điều khiển Precision Digital Helios PD2-6300, PD2-6100, PD2-7000, Vantageview PD6770 ProtEX FarVu PD6870, ,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-cisam-ernst-cp22869, Máy đo độ cứng vạn năng CISAM-ERNST Omnitest, Máy đo độ cứng lớp vỏ thấm tôi CISAM-ERNST HTD1500, HTD4000, Máy đo độ cứng Rockwell để bàn CISAM-ERNST NR3D, MOD DR, MOD DSR, Máy đo độ cứng bánh răng, rãnh CISAM-ERNST MTR-X, Máy đo độ cứng Brinell hiển thị điện tử CISAM-ERNST EAGLE3000, Máy đo độ cứng Rockwell hiển thị điện tử CISAM-ERNST AT130, AT130D, AT130DNX, AT130DTX, AT130DCAR, AT130DMUR, Máy đo độ cứng Rockwell hiển thị điện tử CISAM-ERNST AT250, AT250NX, AT250TX, AT250CAR, AT250MUR, Máy đo độ cứng Rockwell tự động CISAM-ERNST AT350, Máy đo độ cứng Rockwell, Brinell tự động CISAM-ERNST Twin X, Máy đo độ cứng vạn năng cầm tay di động CISAM-ERNST e-handy, Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay di động CISAM-ERNST e-dynatest, Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay di động CISAM-ERNST e-computest,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-phymetrix-cp21641, Phymetrix Portable Moisture Analyzer PPMa Phymetrix, PhyMetrix Portable Benchtop dewpoint Analyzer PPBa Phymetrix, Explosion-Proof Moisture analyzer ExMa Phymetrix, Compressed Air Moisture Analyzer DewPatrol PhyMetrix, Loop powered Moisture Analyzer PLMa Phymetrix , Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương khí nén PhyMetrix DewPatrol, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PhyMetrix PPMa, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương PhyMetrix PPBa, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương PhyMetrix ExMa, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương PhyMetrix PLMa, Hệ thống lấy mẫu khí PhyMetrix

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sonic-cp22868, Thiết bị siêu âm đo dòng nước SONIC KNF-100, Máy đo dòng siêu âm SONIC (KDG-300), Sonar quét nửa vòng tròn tần số cao SONIC (KCH-3180), Sonar quét tần số thấp, trung bình SONIC KCS-3000, KCS-3500, Sonar quét tần số cao SONIC KCS-3885Z, Sonar quét tần số thấp SONIC KCS-3221Z, Sonar quét tần số thấp SONIC KCS-3221Z, Máy đo gió siêu âm cho phòng sạch và trong nhà SONIC WA-790, Thiết bị đo mức siêu âm SONIC BL-550, Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm SONIC SLF-100, SLF-200, SLF-500, Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm SONIC LFT-10, LFT-20, Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm SONIC μLF-300S, μLF-300, Đồng hồ đo lưu lượng khí siêu âm SONIC SGF-200, Thiết bị đo lưu lượng khí siêu âm SONIC GF-2500, GF-2000, Thiết bị đo vị trí dưới nước SONIC USPS-100, Thiết bị đo độ cao nền đất đá dưới nước SONIC LGSM-2, Máy dò thủy triều loại kỹ thuật số SONIC DFT-3, Máy đo chiều cao sóng siêu âm trên không SONIC US-500, Máy đo chiều cao sóng siêu âm dưới nước SONIC USW-150 , Máy đo hải dương học SONIC USW-1000, Máy đo độ sâu tuyết siêu âm SONIC SL-370, Hệ thống giám sát gió thấp tầng Doppler soda SONIC KPA-300, AR-410N, Máy đo gió cho đường hầm SONIC TA-200, Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ siêu âm SONIC DA-700, Máy đo siêu âm ba chiều SONIC SAT-600, SAT-900, Máy đo tốc độ gió siêu âm hai chiều SONIC SA-10

Máy đo độ bóng Tasco TA415GD, http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tasco-cp21710?des=1&limit=20&page=2,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aic-amalgamated-instrument-co--cp22867, Bộ cách ly tín hiệu, bộ chuyển đổi tín hiệu AIC RM3, Cảm biến nhiệt độ, áp suất, đo mức hãng AIC, Bộ hiển thị và điều khiển AIC TP4-WT4, TP4-PH, Bộ hiển thị và điều khiển AIC TP488-IV, TP4-WT4, LD5-I8, LD5-V8, LE5-I8, LE5-V8 , Bộ hiển thị và điều khiển AIC PM4, PM5, PM6, Thiết bị đo AIC HH4-PH, HH4-WT,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pyromation--cp22866, Thiết bị đo nhiệt độ hãng Pyromation, Cảm biến đo nhiệt độ hãng Pyromation, Can nhiệt, đầu dò nhiệt độ hãng Pyromation, Can nhiệt, đầu dò nhiệt độ hãng Pyromation,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-pmc-engineering--cp22865, Cảm biến đo tốc độ động cơ PMC Engineering, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm PMC Engineering, Thiết bị đo áp suất hãng PMC Engineering, Cảm biến đo áp suất hãng PMC Engineering, Cảm biến đo mức áp suất thủy tĩnh PMC Engineering

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-mil-ram-technologies--cp22863, Thiết bị đo và cảnh báo khí Mil-Ram TA-2100, TA-2102, Thiết bị đo và cảnh báo khí Mil-Ram TA-2000, Thiết bị đo và cảnh báo khí Mil-Ram TA-2016HB, Thiết bị đo và cảnh báo khí Mil-Ram TA-21001, TA-2002, Thiết bị đo và cảnh báo khí Mil-Ram TA-2016MB, Cảm biến đo khí Mil-Ram TA-2100, Cảm biến đo nồng độ khí Mil-Ram TA-2102, Cảm biến đo nồng độ khí Mil-Ram TA-2100,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-king-nutronics--cp22862, Thiết bị làm sạch dụng cụ King Nutronics, Buồng kiểm tra an toàn King Nutronics, Thiết bị hiệu chuẩn momen King Nutronics, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay King Nutronics Model 3800, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ King Nutronics, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất King Nutronics, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất dùng khí King Nutronics, Bơm tạo áp, thiết bị hiệu chuẩn áp suất King Nutronics Model 3750 ,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-machinesaver--cp22861, Cảm biến đo độ rung MachineSaver VTB-Sensor, Cảm biến đo độ rung MachineSaver VTB-RS485,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tfa-cp22860, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ TFA Dostmann LOG200, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann LOG210, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển TFA Dostmann LOG220, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển TFA Dostmann LOG32 THP, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann LOG32 TH, Bộ ghi nhiệt độ TFA Dostmann LOG32 T, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann SET LOG20, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann LOG20, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann LOG110-EXF, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann LOG10, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann KLIMALOGG PRO, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm TFA Dostmann LOG110, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ TFA Dostmann LOG100,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tecnosoft-cp22859, Cảm biến đo kết nối không dây Tecnosoft, Bộ ghi áp suất Tecnosoft Pirani Vacuum Logger, Bộ ghi áp suất Tecnosoft PressureDisk 05, Bộ ghi áp suất Tecnosoft PressureDisk, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm áp suất Tecnosoft PressPDF-L, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Rotronic Hygroclip, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft ZED IT RH , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft ZED IT, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft RHTemp125 XL, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft RHTemp125 L, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft RHTemp80 XL, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft RHTemp80 L, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft HumiStick, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm Tecnosoft HumiPDF-L, Bộ ghi nhiệt độ 8 kênh Tecnosoft TC-Log 8 USB K, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft S-MicroW L Ultra Freeze, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft S-MicroW L Flexible, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft S-Micro, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft SterilDisk Flexible, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft SterilDisk Probe, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft SterilDisk Probe 10, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft SterilDisk, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft TempStick Probe -80, Bộ ghi và đo nhiệt độ Tecnosoft TempPDF-L , Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft TempBLE, Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft TempNFC RC (Rigid Case), Bộ ghi nhiệt độ Tecnosoft Temp NFC

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-star-oddi-cp22858, Cảm biến đo nhiệt độ và độ mặn Star Oddi Mini CT , Bộ ghi nhiệt độ Star Oddi DST milli-T PU, Bộ ghi nhiệt độ, áp suất Star Oddi DST milli-PU, Bộ ghi nhiệt độ, áp suất thủy tĩnh Star Oddi DST milli-TD, Bộ ghi nhiệt độ, hoạt động cấy ghép Star Oddi DST centi-ACT, Bộ ghi nhiệt độ, hoạt động cấy ghép Star Oddi DST centi-HRT ACT, Cảm biến nhiệt độ, hoạt động cấy ghép Star Oddi DST microRF-T, Bộ ghi nhiệt độ, hoạt động cấy ghép Star Oddi DST centi-HRT, Bộ ghi nhiệt độ cấy ghép, nhiệt độ sinh học Star Oddi DST milli-T, Bộ ghi nhiệt độ cấy ghép, nhiệt độ sinh học Star Oddi DST nanoRF-T, Cảm biến, bộ ghi độ nghiêng, nhiệt độ, độ sâu Star Oddi DST tilt, Cảm biến, bộ ghi nhiệt độ cấy ghép Star Oddi DST micro-HRT, Cảm biến, bộ ghi nhiệt độ, độ nghiêng, độ sâu Oddi DST magnetic, Cảm biến, bộ ghi nhiệt độ, hoạt động cấy ghép Star Oddi DST milli-ACT, Cảm biến, bộ ghi nhiệt độ, độ sâu Star Oddi DST micro-TD, Cảm biến, bộ ghi nhiệt độ cấy ghép Star Oddi DST nano-T, Cảm biến, bộ ghi nhiệt độ, độ mặn, độ dẫn điện và độ sâu Star Oddi DST CTD.

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-smart4energy-cp22857, Cảm biến, module tương tự hãng Smart4Energy, Bộ ghi dữ liệu điện năng hãng Smart4Energy Business Smart Energy, Bộ giám sát điện năng hãng Smart4Energy Business Energy Monitor, Đồng hồ đo điện hãng Smart4Energy SMART ENERGY METER,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-senseanywhere-cp22856, Cảm biến đo mức SenseAnywhere StatusSensor, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2 SenseAnywhere ClimateSensor. Cảm biến đo nhiệt độ SenseAnywhere AiroSensor X ER, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, chuyển động SenseAnywhere AiroSensor,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-scanntronik-cp22855, Bộ ghi dữ liệu Scanntronik Rissfox Multisensor, Bộ ghi dữ liệu Scanntronik Rissfox Mini, Cảm biến đo dữ liệu thông số đất Scanntronik Soil Analysis Sensor , Cảm biến đo dữ liệu thông số đất Scanntronik Soil Analysis Sensor, Bộ ghi dữ liệu độ ẩm Scanntronik Material Moisture Gigamodule, Bộ ghi dữ liệu Scanntronik Materialfox Multisensor, Bộ ghi dữ liệu độ ẩm Scanntronik Materialfox, Bộ ghi dữ liệu độ ẩm Scanntronik Hygrofox Mini , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Scanntronik Room Climate Monitor , Máy đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm Scanntronik Hygrofox, Máy đo và ghi nhiệt độ Scanntronik Thermofox Universal, Bộ ghi dữ liệu điện năng Scanntronik Voltfox Maxi, Bộ ghi dữ liệu đa năng Scanntronik AccelFOX, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Scanntronik Thermofox Maxi, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Scanntronik Thermocouple Multiplexer, Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Scanntronik Thermofox Multisensor,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ori-gmbh-cp22854Bộ ghi đa thông số ORI Mlog Z2, Bộ ghi dữ liệu đa thông số ORI Mlog Z1, Bộ ghi áp suất ORI PSK 307 - Ex, Bộ ghi và theo dõi thông số nước ngầm ORI oriWell light, Hệ thống lấy mẫu ORI NeMo solid , Hệ thống lấy mẫu nước thải ORI Basic solid, Hệ thống lấy mẫu nước thải ORI Basic Ex 2 solid, Hệ thống lấy mẫu nước thải ORI Basic Ex 1 solid, Hệ thống lấy mẫu nước thải ORI Basic mobil ORI Cool, Thiết bị lấy mẫu nước ORI Basic mobile, Thiết bị lấy mẫu nước ORI Basic Ex 1 mobile, Cảm biến đo hãng ORI,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-keytag-cp22853 , Bộ ghi nhiệt độ Keytag KT1SU, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Keytag KT1MUH, Bộ ghi nhiệt độ Keytag KT1MU,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-imec-messtechnik-cp22852, Bộ ghi nhiệt độ imec tempmate-M1, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm imec tempmate-B4, Bộ ghi nhiệt độ imec tempmate-S1 V2, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm imec tempmate-GS,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-jri-cp22851, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI SPY TOUCH, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI SPY IP, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm hãng JRI, Thiết bị đo nhiệt độ JRI BLUETHERM One, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI Verigo pods, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm JRI SPY RFID , Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI SPY Mobility, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI SPY RF, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI LORA SPY, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm JRI Nano SPY,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hanwell-cp22850, Bộ ghi dữ liệu điện năng Hanwell RL4601, Bộ ghi nhiệt độ Hanwell HL4401, HL4402, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Hanwell HL4007, HL4108, HL4115, HL4001, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Hanwell HL4401, HL4402, HL4001, HL4002 , Bộ ghi cường độ ánh sáng Hanwell ML4701, ML4702, ML4703, ML4704, Bộ ghi thông số chất lượng không khí Hanwell HL4106, HL4111, HL4114, HL4115, HL4116, HL4109, Bộ ghi thông số chất lượng không khí, nồng độ CO2 Hanwell HL4512, Climabox,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-grant-cp22849, Bộ ghi dữ liệu Grant SQ2040-2F16, SQ2040-4F16, Bộ ghi dữ liệu Grant SQ2040-2F16, SQ2040-4F16 WIFI, Bộ ghi dữ liệu Grant SQ2020-1F8, SQ2020-2F8 WIFI, Bộ ghi dữ liệu Grant SQ2010,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-gemini-cp22848, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Dry Shipper - CR-0100, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Gemini Tinytag Hand-held - TH-2500, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Splash 2 - TG-4105, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Aquatic 2 - TG-4100, Bộ ghi nồng độ CO2 Gemini Tinytag CO2 - TGE-0010, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Plus LAN - TE-4021, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Plus Radio - TGRF-4021, Bộ ghi dữ liệu Gemini Tinytag Instrumentation - TGP-4703, TV-4703, TGP-4704, TV-4704, TGP-4804, TV-4804, TGP-4901, Bộ ghi dữ liệu điện năng Gemini Tinytag Energy - TGE-0001, TGE-0002, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Talk 2 - TK-4014, TK-4014-MED, TK-4023, TK-4702-PK, TK-4703-PK, TK-4802-PK, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Ultra Radio - TR-3020, TR-3021, TR-3101, TR-3201, TR-3600, TR-3605, TR-1201, TR-3703, TR-3704, TR-3804, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Transit 2 - TG-4080, TG-4080-X5, TG-4081, TG-4081-X5, , Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag View 2 - TV-4020, TV-4050, TV-4104, TV-4204, TV-4500, TV-4501, TV-4505, TV-4506, TV-4510, TV-4076, TV-4810, Tinytag , Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Plus 2 - TGP-4017, TGP-4020, TGP-4104, TGP-4205, TGP-4500, TGP-4505, TGP-4510, TGP-4520, TGP-4810, Bộ ghi nhiệt độ Gemini Tinytag Ultra 2 - TGU-4017, TGU-4020, TGU-4500, TGU-4510, TGU-4550,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-esys-cp22847, Bộ xác định vị trí ESYS GPS Tracker GPSmount, Bộ ghi và theo dõi giữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, shock ESYS amlog, Bộ ghi và theo dõi giữ liệu mức chất lỏng ESYS Sonalog, Bộ ghi điện áp ESYS blueDAN volt 4.0, Bộ ghi gia tốc, độ rung ESYS blueDAN axel 4.0, Bộ ghi nhiệt độ ESYS blueDAN temp 4.0, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm ESYS blueDAN clima 4.0,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-escort-cp22846, Bộ ghi nhiệt độ Escort EI-IN-D-32-L, Bộ ghi nhiệt độ Escort EI-1E-DN-32-L, Bộ ghi nhiệt độ Escort EI-1E-D-32-L, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Escort EI-HS-D-32-L,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-eltek-cp22845, Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng hãng Eltek, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm hãng Eltek Mini Squirrel MS13E, MS14E, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, CO2 Eltek Mini Squirrel MS47AC, MS47B. Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Eltek Mini Squirrel MS10, Bộ ghi dữ liệu hãng Eltek, Bộ ghi dữ liệu hãng Eltek GenII, Cảm biến đo thông số môi trường hãng Eltek, Cảm biến đo thông số môi trường hãng Eltek,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-elpro-cp22843, Bộ ghi dữ liệu Elpro LIBERO W, LIBERO CE, LIBERO Te1-P, LIBERO Cx, LIBERO T Family, Bộ ghi dữ liệu Elpro LIBERO ITS, Bộ ghi dữ liệu Elpro ECOLOG,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ebro-cp22842, Bộ ghi nhiệt độ Ebro EBI 300, EBI 310, EBI 20, EBI 330, EBI 25, EBI 40, Bộ ghi nhiệt độ Ebro EBI TIB 400, SL 4121, SL 4125, SL 4122, SL 4123, SL 4124, SL 4012, SL 4013, SL 4014, Bộ ghi nhiệt độ Ebro SL 4004, SL 4003, EBI 11-T237, EBI 16 - SL 1521, Bộ ghi nhiệt độ Ebro SL 1011, SL 4002, SL 4011, SL 4102, Bộ ghi nhiệt độ Ebro EBI 12-T490, SL 3111, EBI 11-T236, SL 3101,

Thiết bị đo chất lượng không khí Driesen + Kern , Cảm biến, Thiết bị đo áp suất Driesen + Kern, Cảm biến, Thiết bị đo nhiệt độ Driesen + Kern, Cảm biến, Thiết bị đo độ ẩm Driesen + Kern, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Driesen + Kern, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm Driesen + Kern,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bosch-cp22840, Bộ ghi dữ liệu Bosch TDL110, Bộ ghi dữ liệu Bosch TDL140,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-bb-cp22839, Cảm biến, thiết bị đo áp suất B+B Thermo-Technik , Cảm biến, thiết bị đo độ ẩm B+B Thermo-Technik, Cảm biến đo ánh sáng và chuyển động B+B Thermo-Technik, Cảm biến chất lượng không khí B+B Thermo-Technik, Cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ B+B Thermo-Technik. Bộ ghi dữ liệu, nhiệt độ, độ ẩm B+B Thermo-Technik,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aranet-cp22838, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Aranet4, Aranet CO2, Cảm biến đo độ dịch chuyển Aranet Stem Micro-Variation Sensor, Cảm biến đo khoảng cách bằng siêu âm Aranet, Cảm biến đo đo dòng điện Aranet, Cảm biến đo độ ẩm, độ dẫn điện Aranet, Cảm biến đo cường độ ánh sáng Aranet LUX sensor, Cảm biến đo quang năng ánh sáng Aranet PAR sensor, Cảm biến đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm Aranet, Bộ ghi dữ liệu Aranet MINI, Bộ ghi dữ liệu Aranet PRO,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aspion-cp22837, Bộ ghi dữ liệu chấn động Shock ASPION G-Log Premium, Bộ ghi dữ liệu chấn động Shock ASPION G-Log Waterproof, Bộ ghi dữ liệu chấn động Shock, nhiệt độ, độ ẩm ASPION G-Log 2, Bộ ghi dữ liệu chấn động Shock, nhiệt độ ASPION G-Log,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-elsec-cp22844, Thiết bị đo cường độ ánh sáng ELSEC Model 765, Thiết bị đo cường độ ánh sáng ELSEC Model 775, Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm ELSEC Model 765

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-diel-srl-cp22871, Hộp kết nối điều khiển quạt làm mát DIEL FANBOX, Bộ hiển thị nhiệt độ và điều khiển quạt làm mát DIEL AT 200, Quạt làm mát máy biến áp DIEL FAN3300, FAN3300FB, FAN3300A, FAN3300FBA, Quạt làm mát máy biến áp DIEL FAN1800, FAN1800FB, FAN1800A, FAN1800FBA, Quạt làm mát máy biến áp DIEL FAN1200, FAN1200FB, FAN1200A, FAN1200FBA, Quạt làm mát máy biến áp DIEL FAN900, FAN900FB, FAN900A, FAN900FBA, Quạt làm mát máy biến áp DIEL FAN400, FAN0400, FAN0400FB, FAN0400A, FAN0400FBA, Quạt làm mát máy biến áp DIEL FAN0400S, FAN0900S, Cảm biến nhiệt độ DIEL loại PT100, Cảm biến nhiệt độ máy biến áp hãng DIEL, Cảm biến nhiệt độ máy biến áp hãng DIEL PTC, Cảm biến nhiệt độ máy biến áp hãng DIEL PT1000, Cảm biến nhiệt độ máy biến áp hãng DIEL PT100, Bộ điều khiển nhiệt độ máy biến áp hãng DIEL MT 300, Bộ điều khiển nhiệt độ quạt làm mát máy biến áp DIEL ME 100, ME 100 V2, ME 100 V3, ME 100 E, Bộ điều khiển nhiệt độ quạt làm mát máy biến áp DIEL MT 200, MT 200L, MT 200 S, MT 200 C, MT 200 E

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-uprtek-cp22382, Máy đo quang phổ màu ánh sáng CV600 Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng FLICKER METER MF250N Uprtek , Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350N PREMIUM Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350D Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350S Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng PG100N Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350S PREMIUM Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350N Uprtek, Máy đo quang phổ màu ánh sáng MK350N PLUS Uprtek,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-gamma-scientific-cp21625, Near Eye Display Measurement System GS‐1290 NED Gamma Scientific, Display Measurement System GS-1160 Gamma Scientific, Display Measurement System GS-1160B Gamma Scientific, Display Measurement System GS-1220 Gamma Scientific, Display Measurement System GS-1290 Gamma Scientific, Goniometric Robot with Display Testing Gamma Scientific, Dual Stage Cooled Spectroradiometers GS-1290-NVIS Gamma Scientific, Tunable LED Uniform Light Sources SpectralLED Gamma Scientific, Uniform Light Source RS-14 Gamma Scientific, Calibration Light Source RS-10D Gamma Scientific, Calibration Light Source RS-12DN Gamma Scientific, Flux Calibration Light Source RS-15 Gamma Scientific, Projection Light Source RS-50 Gamma Scientific, Portable Optical Power Meters S471 Gamma Scientific, Portable Optical Power Meters S450 Gamma Scientific, flexOptometer Gamma Scientific, C Series flexOptometer Gamma Scientific, Photometric Sensor 211 Gamma Scientific, Illuminance Sensor – Miniature 263 Gamma Scientific, Handheld Luminance Meter uNIT-LL Gamma Scientific, Reflex Luminance Meter uNIT-R Gamma Scientific, Luminance Measurement System TIA-NIT Gamma Scientific, Reference Standard Detector System TIA-3000 Gamma Scientific, TRAMP Transimpedance Amplifier Gamma Scientific, RadOMA Spectroradiometers Gamma Scientific, Máy đo quang phổ ánh sáng UPRtek MK350S, Máy đo quang phổ anh sáng UPRtek MK350N, Máy đo quang phổ ánh sáng UPRtek MK350D, Máy đo quang phổ ánh sáng UPRtek MF250N Flicker Meter

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin