Thiết bị đo hãng Delta OHM

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Máy đo chiều dày siêu âm chính xác cao Dakota HPX,

Máy cấp vít Kilews KFR-1050, KFA-0850A, Máy cấp vít Kilews KFA-0830, KFA-0850H, Máy cấp vít Kilews KFA-0820A, KFA-0820H, Thiết bị gia nhiệt Koehler K42090. Thiết bị chiết xuất trầm tích Carbon ASTM D473 Koehler K48300

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-shatox-cp21562, Máy đo chỉ số xăng dầu SX-100K Shatox, Máy đo chỉ số xăng dầu SX-150 Shatox, Máy đo chỉ số xăng dầu SX-200 Shatox, Máy đo chỉ số xăng dầu SXSX-300 Shatox, Máy đo chỉ số xăng dầu set 2M7 Shatox, Máy đo chỉ số xăng dầu OPLCM Shatox

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-shatox-instruments-cp1685, Máy đo chỉ số Octan trong xăng dầu SHATOX SX-100K, Máy đo chỉ số Octan SHATOX SX-150, Máy phân tích chỉ số Octan SHATOX SX-200, Máy phân tích chỉ số Octan SHATOX SX-300, Bộ thiết bị phân tích chỉ số xăng dầu SHATOX Laboratory Set 2М6, 2М7, Máy đo điểm đông đặc xăng dầu SHATOX CRYSTAL,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-thermo-scientific-cp1687, Máy quang phổ UV-Vis Thermo Scientific AquaMate 7100, Máy quang phổ UV-Vis Thermo Scientific Aquamate 8100, Máy đo độ dẫn điện để bàn Thermo Scientific Orion Star A212, Máy đo pH cầm tay Thermo Scientific Orion Star A221, Máy đo độ dẫn điện cầm tay Thermo Scientific Orion Star A222, Máy đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific Orion Star A223, Máy đo pH cầm tay Thermo Scientific Orion Star A321, Máy đo pH cầm tay Thermo Scientific Orion Star A324, Máy đo đa chỉ tiêu nước Thermo Scientific Orion Star A329, Máy đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific Orion Star A213, Máy đo pH để bàn hãng Thermo Scientific Orion Star A214, Máy đo pH để bàn hãng Thermo Scientific Orion Star A215, Máy đo pH để bàn hãng Thermo Scientific Orion Star A216, Máy đo pH cầm tay Thermo Scientific Orion Star A221, Máy đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific Orion Star A323, Máy đo độ dẫn điện Thermo Scientific Orion Star A322, Máy đo pH, độ dẫn điện Thermo Scientific Orion Star A325, Máy đo đa chỉ tiêu nước Thermo Scientific Orion Star A326, Máy đo đa chỉ tiêu nước Thermo Scientific Orion Star A329, Máy đo đa chỉ tiêu nước Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Meter, Máy đo độ dẫn điện Thermo Scientific Orion Star A112, Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO Thermo Scientific Orion Star A113, Máy đo độ dẫn điện Thermo Scientific Orion Star A122, Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO Thermo Scientific Orion Star A123 , Máy đo nồng độ Clo trong nước Thermo Scientific AQ3140, Bút đo độ dẫn điện, TDS, độ mặn Thermo Scientific ELITEPCTS, Bút đo pH Thermo Scientific ELITEPH, Bút đo độ dẫn điện, độ mặn, TDS Thermo Scientific , Máy đo độ dẫn điện, độ mặn, TDS Thermo Scientific Star, Máy đo đa chỉ tiêu nước để bàn Thermo Scientific Orion Versa Star , Máy đo nồng độ Chlorine Thermo Scientific AQ3170, Máy đo độ đục Thermo Scientific Aquafast AQ3700, Máy đo độ đục Thermo Scientific Aquafast AQ4000, Máy đo độ đục Thermo Scientific Aquafast AQ4500, Máy đo độ đục Thermo Scientific Aquafast AQ3010, Bút đo độ dẫn điện, TDS, độ mặn Thermo Scientific ELITECTSCUP, Bút đo độ dẫn điện, TDS, độ mặn Thermo Scientific , Bút đo ORP Thermo Scientific ELITEORP, Bút đo pH Thermo Scientific ELITEPHSPEAR, Bút đo pH Thermo Scientific ELITEPHSPEARKIT, Bút đo pH Thermo Scientific EXPERTPH, Máy đo pH và Fluoride để bàn hãng Thermo Scientific Orion Dual Star, Máy đo pH để bàn hãng Thermo Scientific Orion Star A111, Máy đo độ dẫn điện để bàn hãng Thermo Scientific Orion, Máy đo pH hãng Thermo Scientific Orion Star A121, Máy đo pH để bàn hãng Thermo Scientific Orion Star A211, Máy đo pH để bàn hãng Thermo Scientific Orion Star , Đầu đo pH ATC hãng Thermo Scientific Orion 9107BNMD, Đầu đo pH ATC hãng Thermo Scientific Orion 8172BNWP, Đầu đo pH ATC hãng Thermo Scientific Orion 8107UWMMD, Đầu đo pH hãng Thermo Scientific Orion 9157BNMD, Đầu đo pH hãng Thermo Scientific Orion 9107BN, Đầu cho máy khuấy Thermo Scientific Orion ACC 096019, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific Orion 013005MD, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 9165BNWP, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 9106BNWP, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8102BN, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8302BNUMD, Đầu đo nồng độ Fluoride Thermo Scientific Orion , Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8107BNUMD, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8157BNUMD, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8102BNUWP, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 9810BN, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8104BN, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 9102BNWP, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 9157BN, Đầu đo nồng độ Ammonia Thermo Scientific Orion 9512HPBNWP, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 9617BNWP, Đầu đo độ pH Thermo Scientific Orion 8165BNWP, Đầu đo nồng độ Nitrate Thermo Scientific 9707BNWP, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 011010A, 011010, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 011020, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 011020A, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 011050, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 011050MD, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 013010MD , Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 013020MD, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 013025MD, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 013605MD, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 014005, Đầu đo độ dẫn điện Thermo Scientific 018020MD, Đầu đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific 081010MD, Đầu đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific 083010MD, Đầu đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific , Đầu đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific , Đầu đo đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific 087050MD, Cảm biến đo nồng độ Oxy hòa tan DO Thermo Scientific ,

https://store.ttech.vn/dung-cu-cam-tay-uryu-cp745, Máy kiển tra lực xiết URYU UDT, Máy mài khí AG/ USG, Súng xiết vít Uryu US, Súng pin Lithium-ion, Súng điện xiết ốc vít URYU, Súng xiết ốc vít Uryu UAT-70S, Súng xiết ốc vít URYU ULT, Súng xiết ốc vít Uryu UL, Súng xiết ốc vít Uryu U, UX, UXR, Súng xiết ốc vít Uryu UX-ST, Súng xiết vít Uryu UAT, Súng xiết ốc vít Uryu UW, Súng xiết vít Uryu US-LT, Máy mài khí G/ UG , Máy mài khí UG-65, Búa tán đinh URYU BRH/ SBH, Máy khoan UT, Súng xiết ốc vít URYU US-LT60P, Cờ lê lực URW-12NB  , Cờ lê lực UOW-T60-22, Súng xiết ốc vít URYU, Máy mài khí UP/ USG/ AG, Máy khoan UD,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-uryu-cp1688, Súng Siết Bulong Uryu UX-80EC, UX-130EC, U-100EC, U-60SEC, U-50, Súng Siết Bulong Uryu UX-ST800, UX-ST1000, Súng Impact Wrenches URYU UW-140P, UW-220P, , Súng Siết Bulong Uryu UW-ST6SHK, ST6SSHK, ST9SK, Súng siết bulong dùng pin Uryu UDBP-TA40, UDBP-, Súng Siết Bulong Uryu ALPHA-160, ALPHA-180, ALPHA-70C, ALPHA-70, Súng siết bulong Uryu ALPHA-60MC, 60SMC, 80MC 110MC, 1820MC, Súng siết bulong Uryu UAN-611RM, UAN-611R, UAN-701R, UAN-7, Súng Siết Bulong Uryu UAT-40S, UAT-50SL, UAT-60SD, UAT-70S, Súng Siết Bulong Uryu UDP-TA50D, UDP-TA40 (B), UDP-TA50 (B-TL), UDP-TA55 (B-, Súng siết bulong Uryu UL-30, UL-30S, UL-40S, UL-50, Súng siết bulong Uryu ULT150, ULT180, ULT150L, ULT180L, Súng xiết ốc vít sử dụng điện URYU UEP-80MC, UEP-50, UEP-60, UEP-100, Súng dầu Uryu UAT130, UAT200, UAT50L, UAT50DL, UAT60L, UAT60DL, UAT70L, Súng dầu Uryu UAT, UAT30O, UAT40, UAT400, UAT50, , Máy mài khí URYU UP-25DB, USG-45P, AG-180W, , Máy Mài Ngang Uryu UG-1250-72, UG-1250L-72, UG-1500-60, UG-1500L-60, , Súng bắn ốc Uryu UW-10SHK,UW-13SK, UW-8SHRK, UW-9S, Súng bắn Vít Uryu US-LT, US-LT10B, US-LT20A, US-LT30A, US-LT40A, US-LT50B, US-, Súng siết bulong Uryu UW- 6SLRK, UW-B6SLK, UW-8SHRK, UW-10S, Máy Mài Khuôn Mini Uryu UMG-450, UG-45H, Máy Mài Khuôn Uryu UG ( Dạng Góc) UG-20A-200, UG-20A-120, UG-50S-200, Máy mài khí URYU UG-25NA, UG-50S-200, G-38EB, UG-38NL, Máy mài khí URYU AG-100SL, AG-50L, USG-4S, USG-7, USG-L1800, Máy Mài Góc Uryu UAG-S0SB-109, UAG-50SBL-109, UAG-70SBL-76, , Máy Mài Góc Uryu UAG-4QSB-136, UAG-40SBL-136, , Máy Mài Góc Uryu AG-1OOS, AG-100SL, AG-1 OOS, AG-1OOSL, USG-4S, , Máy Mài Góc Uryu AG-50, AG-5OL, AG-IOO, AG-IOOL, AG-100, AG-100L, Máy mài đứng khí nén URYU UVG-1500SL, UVG-1800SL, UVG-2300SL, Máy mài dọc khí nén URYU USG-5VLA, USG-4VL, USG-1500SL, USG-180, Búa tán đinh URYU BRH-1U(R), SBH-0, SBH-1A, BRH-1US, SBH-5U, , Thiết bị siết ốc dùng hơi URYU UOW-10/ UOW-14/ UOW-22/ UOW-30/ UO, Cờ lê lực URYU URW-12NB, URW-6, URW-10, URW-12N, URW-60, URW-60R, Máy chà nhám, đánh bóng URYU UP-25DB, UD-15, UP-15N, UP-25NB, UP, Máy mài dùng hơi Uryu UG-38NSA, UG-25NSA, UG-38NS, Súng vặn ốc dùng hơi URYU UAT-40, UAT-50, UAT-60, UAT-80, UAT-100, UAT, Máy khoan URYU UD-50, UD-60, UD-80, Máy Khoan Uryu URD-22, Máy khoan URYU UT-66B-15, UT-66B-07, UT-60S-07, UT-60-4, UT-60-7, UT-6, Máy kiểm tra lực siết URYU UFT-SP01, UFT-SP03, UFT-SP06, UFT-SP15, Máy đo momen xoắn URYU UHT-12, UHT-16, UHT-25, UHT-35, UHT-50, Máy kiểm tra lực siết, lực căng siết URYU UFT-6, UFT-10, UFT-16, U, Máy đo momen xoắn URYU UET-10C, Máy đo momen xoắn URYU UDT-500E, URYU UDT-500A, Máy đo momen xoắn URYU UDT-200E, URYU UDT-200A,

Cảm biến đo độ bụi Kanomax 3718-A, Cảm biến đo độ bụi Kanomax 3719-A,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-environics-cp1689, Máy đo phát hiện hóa chất độc hại Environics ChemProX, Máy đo phát hiện hóa chất độc hại Environics ChemPro100i, Máy đo phát hiện khí độc Environics ChemProDM, Máy phát hiện khí độc Environics ChemProFXi, Máy đo độ bụi Environics ENVI BioScout, Thiết bị phát hiện phóng xạ Environics ENVI Assay System, Thiết bị phát hiện phóng xạ Environics RanidPro200, Thiết bị phát hiện phóng xạ Environics RanidPort, Thiết bị phát hiện phóng xạ Environics RanidProFX,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-wavecontrol-cp1690, Máy đo cường độ điện từ trường Maschek ESM-100 3D H/E Field Meter, Máy đo cường độ điện từ trường WAVECONTROL MonitEM-Lab, Máy đo cường độ điện từ trường WAVECONTROL MonitEM, Máy đo cường độ điện từ trường WAVECONTROL WaveMon, WaveMon LF, Máy đo cường độ điện từ trường WAVECONTROL SMP2,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-weber-sensors-cp1691, Bộ hiển thị và điều khiển lưu lượng Weber da9602r, Bộ hiển thị và điều khiển lưu lượng Weber pax dp, Bộ hiển thị và điều khiển lưu lượng Weber pax p, Cảm biến tiệm cận Weber proxi-captor 20xx.xx, 21xx.xx, Cảm biến tiệm cận Weber proxi-captor 2250 - 28xx, Cảm biến tiệm cận Weber proxi-captor 2610.30, 2610.31, Thiết bị đo nhiệt độ Weber foto-captor remote, Thiết bị đo nhiệt độ Weber foto-captor compact, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3302.30, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3302.1x/xx, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3205.30/xx, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3202.30/xx, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber mini vent-captor 350x + 3022.30/xx, 350x + 3022.31/xx:, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3202.12, 3202.13 s300, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3205.1x s310/45, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3204.5x, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3202.0x, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3205.0x, Cảm biến đo lưu lượng khí Weber vent-captor 3201.5x, Cảm biến đo lưu lượng Weber flow-captor 4215 s101 + 4615.30 s101, Cảm biến đo lưu lượng Weber flow-captor 422x.4xm s141, Cảm biến đo lưu lượng Weber flow-captor 4220.xxf/.xxtm xx° c, Cảm biến đo lưu lượng Weber flow-captor 4220.xxf/.xxt xx° c, Cảm biến đo lưu lượng Weber flow-captor 4120.30 i-captor, Cảm biến đo lưu lượng Weber flow-captor 4205.31,, Cảm biến báo lưu lượng Weber flow-captor 4220.8xM S141, 4221.8xM S141 , Cảm biến đo lưu lượng nước Weber flow-captor 4220 s102 + 4020.46,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-delta-ohm-cp1693, Máy đo độ rung tòa nhà Delta OHM HD2070.BV , Máy đo độ rung Delta OHM HD2030.K1 , Máy đo độ rung Delta OHM HD2070.K1, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ rung, cảm biến đo rung Delta OHM HD2060, Máy đo độ ồn Delta OHM HD2010UC.kit2, Máy đo độ ồn Delta OHM HD2010UC/A.Kit1, Máy đo độ ồn Delta OHM HD2010UC/A.kit2, Máy đo độ ồn Delta OHM HD2110L, Máy đo độ ồn Delta OHM HD2010UC.kit1, Máy đo pH, nhiệt độ Delta OHM HD2105.1, HD2105.2, Máy đo độ dẫn điện Delta OHM HD2106.2, Máy đo pH, độ dẫn điện Delta OHM HD2156.1, Máy đo pH, nhiệt độ Delta OHM HD2156.2, Máy đo độ pH Delta OHM HD2305.0, Máy độ dẫn điện Delta OHM HD2306.0, Máy đo độ đục Delta OHM HD25.2, Bộ đo và điều khiển pH, OPR, DO, độ dẫn điện Delta OHM DO9403T-R1, DO9786T-R1 , DO9766T-R1, DO9785T,, Máy đo pH, độ dẫn điện, DO để bàn Delta OHM HD3456.2, HD3409.2 , HD3406.2,  Máy đo áp suất Delta OHM HD2114B.2, Máy đo áp suất Delta OHM HD2114B.0, Máy đo áp suất, chênh áp Delta OHM HD2114.0, Máy đo áp suất, chênh áp Delta OHM HD2134.0, Máy đo áp suất, chênh áp Delta OHM HD2164.2, Cảm biến đo độ ồn Delta OHM HD2011NMT, Cảm biến thời gian có ánh nắng Delta OHM LPSD18, Cảm biến đo lượng mưa Delta OHM HD2016, HD2015, HD2013.3, HD2013.2, , Cảm biến đo chỉ số nhiệt Delta OHM TP876.I, TP875.I PMV PPD WBGT, Thiết bị đo chỉ số nhiệt Delta OHM HD32.3TC – HD32.3TCA – The, Máy đo bức xạ mặt trời Delta OHM HD30.1, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM HD2402, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPPYRHE16, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPPYRA13, LPPYRA10, LPPYRA1, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPPYRA06, LPPYRA05, LPPYRA03, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPNET07, HD2021T6 , HD2021T7, HD2021T, LPPYRA11, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPPAR03, LPPHOT03, LPUVA, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPUVI02, LPNET14, LPUVB03, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LP471PHOT, LP471LUM2, LP471PAR, , Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LP471UVB, LP471UVA, , Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LPRAD01, LPPHOT01, LPPAR01, Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LP471A-Uveff, LPUVC01, LPUVB01, , Cảm biến đo bức xạ mặt trời Delta OHM LP471BLUE , LP471PYRA, LP471PAR0, Bộ hiển thị và điều khiển Delta OHM HD9022, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD48, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD49, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD9008T, HD9009T, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD9817T, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm đọng sương Delta OHM HD208 , Máy đo áp suất Delta OHM HD3114B, Cảm biến đo độ ẩm Delta OHM HD2817T, Cảm biến đo độ ẩm Delta OHM HD2717T, Cảm biến đo độ ẩm Delta OHM HD3817T, HD38V17T, Cảm biến đo độ bụi Delta OHM PMsense, Máy đo chất lượng không khí Delta OHM HD50PM, Máy đo chất lượng không khí Delta OHM HD50, Máy đo chất lượng không khí Delta OHM HD21ABE17, Cảm biến đo thời tiết Delta OHM HD32.1, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Delta OHM HD37, Máy đo chất lượng không khí Delta OHM HD21ABE, Máy đo nồng độ khí CO2 Delta OHM HD46, Cảm biến đo nồng độ khí CO Delta OHM HD320A2, Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Delta OHM HD320B2, Máy đo chất lượng không khí Delta OHM P37AB147, Máy đo độ ồn Delta OHM HD2010MCTC, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ ồn Delta OHM HD9120, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD51.3D, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Delta OHM HD35ED, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD53LS, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD52.3D, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD2003, Thiết bị đo tốc độ gió Delta OHM HD33MT.4, Thiết bị đo tốc độ gió Delta OHM HD33M-MB.2, Thiết bị đo tốc độ gió Delta OHM HD33M.2, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD103t-0, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD2103.1, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD2114P.0, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD2134p, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD2303, Máy đo chất lượng không khí Delta OHM HD37AB1347, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD403TS, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM HD31, Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Delta OHM DO9847, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD2001, Cảm biến đo tốc độ gió Delta OHM HD2903T, HD29V3T.

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin