Thiết bị đo hãng Honeywell

để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ainuo-cp21805, Thiết bị kiểm tra an toàn điện AN9651S(F), AN9651F(F), AN9651B(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra an toàn điện 3 pha AN9651TH(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra an toàn điện AN9640A(F), AN9640B(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra điện trở tiếp đất AN9613X(F) Ainuo, Thiết bị hiệu chuẩn máy thử cao áp AC/DC Hipot AN20015(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra cách điện AC Hipot AN9632X(F), AN9602X(F), AN9605X(F)/AN9671X(F) , Nguồn xoay chiều AC ANFS Series Ainuo, Nguồn xoay chiều có biến tần AN97 Single phase Ainuo, Nguồn xoay chiều lập trình được AN61 series Ainuo, Nguồn xoay chiều 3 pha có biến tần AN97 Ainuo, Nguồn 1 chiều lập trình được AN510 Series(F) Ainuo, Máy đo công suất điện AN8721P(F), AN8711P(F) Ainuo, Thiết bị đo công suất điện 3 pha AN7931X(F) Ainuo, Thiết bị phân tích công suất đa kênh AN87500(F) Ainuo, Nguồn cấp AC/DC cho máy bay tại sân đỗ mặt đất Ainuo, Nguồn cấp điện AN17PC090-25B Ainuo, Nguồn cấp điện cho máy bay AN17 Series Ainuo, Nguồn cấp điện mặt đất cho máy bay 270V Ainuo, Hệ thống cấp nguồn điện AN8060 Ainuo, Nguồn cấp điện AN23 Series Ainuo, Thiết bị kiểm tra động cơ điện 1 pha, 3 pha AN96953(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra động cơ điện AN96950(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra stato, cuộn dây động cơ điện AN96951B(F) Ainuo, Thiết bị kiểm tra động cơ Servo Ainuo AN8353M, Thiết bị kiểm tra động cơ bước Ainuo AN8353S, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8224S, AN8224M , Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8211S, AN8211M, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8060, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN96951(F) AN96950(F) AN9653(F), Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8352S, AN8352M, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8217S, AN8217M, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8215S. AN8315S, AN8215M, AN8315M, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8216S , Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8317S , Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8225S, AN8225M, Thiết bị kiểm tra động cơ Ainuo AN8221M, Thiết bị phân tích và đo công suất Ainuo AN87310, Thiết bị kiểm tra dòng điện rò Ainuo AN9620D(F), Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1640H(F), AN1651H(F), Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9642, AN9639H(F), Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1640B(F), AN1651B(F), Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9638H, AN9637H, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN9640A(F), AN9640B(F), Thiết bị kiểm tra an toàn điện Ainuo AN1637H(F), AN1638H(F), Thiết bị đo và kiểm tra dòng điện rò Ainuo AN9620TH(F), AN9620H(F), Thiết bị đo và kiểm tra dòng điện rò Ainuo AN9620TX(F), Máy hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra cao áp Ainuo AN16015H(F), Thiết bị đo điện trở tiếp đất Ainuo AN9612D(F), Thiết bị đo điện trở tiếp đất Ainuo AN9611E(F), AN9611F(F), AN9611H(F), AN9611I(F), AN9611J(F), Thiết bị hiệu chuẩn máy đo điện trở tiếp địa Ainuo AN20160(F), Thiết bị kiểm tra cao áp và điện trở cách điện Ainuo AN9632M(F), AN9602M(F),

http://parts.ttech.vn/kinh-hien-vi-hang-meiji-techno-cp21249, Kính hiển vi MT-31 Meiji Techno, Kính hiển vi phân cực MT9530 Meiji Techno, Kính hiển vi phân cực MT9520 Meiji Techno, Kính hiển vi IM7200 Meiji Techno, Kính hiển vi TC5600 Meiji Techno, Kính hiển vi TC5500 Meiji Techno, Kính hiển vi huỳnh quang ba mắt MT6300H Meiji Techno, Kính hiển vi MT6200H Meiji Techno, Kính hiển vi MT5310H Meiji Techno, Kính hiển vi MT5200H Meiji Techno, Kính hiển vi MT5300H Meiji Techno, Kính hiển vi MT5300L Meiji Techno, Kính hiển vi MT5200L Meiji Techno, Kính hiển vi MT4310H Meiji Techno, Kính hiển vi MT4210H Meiji Techno, Kính hiển vi MT4310L Meiji Techno, Kính hiển vi MT4210L Meiji Techno, Kính hiển vi MT4300L Meiji Techno, Kính hiển vi MT4200L Meiji Techno, Kính hiển vi ML5150 Meiji Techno, Kính hiển vi ML5050 Meiji Techno, Kính hiển vi Meiji Techno MS-40DR, SAM1, SAM4, SAM5, Vật kính cho hiển vi Meiji Techno MS-45DR, MS-40DR, MS-50DR, Kính hiển vi luyện kim Meiji Techno VM-2V, VM-1H, VM-1D, VM-1V, Kính hiển vi Meiji Techno MT-51, MT-35, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMZ-10, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMZ-8, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMZ-5, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMT-1P, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMT-2P, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMF-1P, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EMF-2P, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno RZ-1, RZ-2, RZ-3, Kính hiển vi soi kim tương Meiji Techno MT7100L, MT7000, MT7000L, Kính hiển vi soi kim tương Meiji Techno MT7530, Kính hiển vi soi kim tương Meiji Techno MT8000, MT8100, Kính hiển vi soi kim tương Meiji Techno MT8520, MT8530, Kính hiển vi tương phản pha Meiji Techno MT5210H, MT5210L, MT5310H, MT5310L, Kính hiển vi phân cực Meiji Techno MT9200, MT9300, MT9420, MT9430, Kính hiển vi phân cực Meiji Techno MT9920, MT9930, Kính hiển vi phân cực Meiji Techno ML9200, ML9300, ML9200L, ML9300L, Kính hiển vi tương phản pha ba pha ngược Meiji Techno TC5400, Kính hiển vi huỳnh quang đảo ngược TC5600L Meiji Techno, Kính hiển vi đảo ngược TC5200L Meiji Techno, Kính hiển vi Meiji Techno EMZ-250, EMZ-TR-250, Kính hiển vi Meiji Techno EMZ-200, EMZ-TR-200, Kính hiển vi Meiji Techno EMZ-175, EMZ-TR-175, Kính hiển vi phân cực phân cực MT6930 Meiji Techno, Kính hiển vi để nhận dạng đá quý Meiji Techno GEMZ-5, GEMZ-5TRH , Kính hiển vi sinh học Meiji Techno MT-50, MT-51, MT-52, MT-53, Kính hiển vi sinh học Meiji Techno MT-40, Kính hiển vi sinh học Meiji Techno MT-420, MT-420B, MT-430, MT-430B, Kính hiển vi sinh học Meiji Techno MT-30, Kính hiển vi sinh học Meiji Techno MT-10, MT-11, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EM-50, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EM-51, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EM-510, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EM-33, EM-32, Kính hiển vi soi nổi Meiji Techno EM-20, EM-21, EM-22, EM-23, Kính hiển vi phân cực Meiji Techno MT-90, MT-93, MT-94,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ashcroft-cp817, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1009 Analog Pressure Gauges, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1279 Duragauge Pressure Gauge, Cảm biến đo áp suất Ashcroft K1 Industrial Pressure Transducer, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Ashcroft 1305D Deadweight Tester, Đồng hồ đo áp suất điện tử Ashcroft DG25 Digital Pressure Gauge, Cảm biến đo chênh áp Ashcroft CXLdp Series, Cảm biến đo áp suất Ashcroft A2 , Đồng hồ đo nhiệt độ Ashcroft EI, Cảm biến đo áp suất Ashcroft GC31 Digital Pressure Sensor, Cảm biến đo chênh áp Ashcroft GC52, Cảm biến đo chênh áp Ashcroft XLdp Series Differential Pressure Transmitters, Cảm biến đo chênh áp Ashcroft DXLdp Series Differential Pressure Transmitters, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1379 Duragauge Pressure Gauge, Đồng hồ đo áp suất chuẩn Ashcroft A4A Precision Dial Pressure Gauge, Cảm biến đo áp suất Ashcroft T2 High Performance Pressure Transducer, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 5503 Differential Pressure Gauge, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft Type 1032 Sanitary Pressure Gauge, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Ashcroft 1327D Pressure Gauge Comparator, Công tắc nhiệt độ Ashcroft B Series Temperature Switch, Cảm biến đo chênh áp Ashcroft GC55 Wet/Wet Differential Pressure Transducer, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Ashcroft ATE-2 Handheld Calibrator, Đồng hồ đo chênh áp Ashcroft 5509 Differential Pressure Gauge, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft Type 1339 Duplex Pressure Gauge, Công tắc áp suất Ashcroft H Series Hydraulic Pressure Switches, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft 1109 Pressure Gauge, Công tắc áp suất Ashcroft L Series Pressure Switch, Cảm biến đo áp suất phòng chống cháy nổ Ashcroft A4, Đồng hồ đo áp suất chuẩn Ashcroft Type 1084, Đồng hồ đo áp suất cho thực phẩm Ashcroft 2030, Đồng hồ áp suất dùng cho thưc phẩm Ashcroft 1036 In-Line Sanitary Gauge, Công tắc áp suất Ashcroft DDS Pressure Switch, Công tắc áp suất Ashcroft G Series Pressure Switch, Bộ điều áp Ashcroft AVC Pressure Volume Controller, Bộ hiển thị và điều khiển Ashcroft ST-2A Digital Indicator, Bộ hiển thị và điều khiển Ashcroft PT-1 Digital Indicator, Công tắc nhiệt độ Ashcroft L Series Temperature Switch, Ống giảm nhiệt Ashcroft Siphons, Màng đo áp suất Ashcroft Type 310/315 Diaphragm Seals, Màng đo áp suất Ashcroft Type 100 Series Diaphragm Seals, Màng đo áp suất Ashcroft Type 330 Diaphragm Seal, Module áp suất Ashcroft AM2 Pressure Modules, Bộ giảm chấn Ashcroft Pulsation Dampener, Cảm biến nhiệt độ Ashcroft Pt100 RTD Probes, Màng đo áp suất Ashcroft Type 700 Series Diaphragm Seals, Màng đo áp suất Ashcroft Type 320 Diaphragm Seal, Van kim Ashcroft Steel Needle Valve, Booj đo áp suất Ashcroft PPT Pressure Modules, Đầu nối vệ sinh thực phẩm Ashcroft 1037 Sanitary Instrument Fitting, Hộp bảo vệ Ashcroft Protective Rubber Boot, Module đo nhiệt độ Ashcroft AM2-TC1 Thermocouple Interface Module,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-emerson-process-cp831, Bộ giao tiếp Hart Communicator Emerson 475, Cảm biến Emerson M21 Millennium II Single Channel Transmitter, Thiết bị đo hơi dầu trong khí Emerson Millennium Air Particle Monitor & Oil Mist Detector, Bộ giao tiếp Emerson AMS Trex Device Communicator, Cảm biến Emerson M2B Millennium II BASIC, Cảm biến Emerson M22 Millennium II Dual Channel Transmitter, Bộ điều khiển và cảnh báo Emerson SafeGuard Alarm Controller,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ge-panametric-cp818, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics AquaTrans AT600 Ultrasonic Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics TransPort PT878 Ultrasonic Flow Meter System, Cảm biến đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics XMT868i Ultrasonic Flow Transmitter, Thiết bị đo lưu lượng GE Panametrics AquaTrans AT868, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm GE Panametrics PM880 Hygrometer Packages, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics DigitalFlow DF868 Ultrasonic Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng GE Panametrics PanaFlow MV80 Flow Meter, Thiết bị đo độ ẩm GE Panametrics dew.IQ Trace Moisture Analyzer, Cảm biến đo nồng độ Oxy GE Panametrics oxy.IQ Oxygen Transmitter, Thiết bị đo độ ẩm GE Panametrics MTS6 OEM Moisture Analyzer, Cảm biến đo khí Oxy GE Panametrics XMO2 Oxygen Transmitter, Cảm biến đo độ ẩm GE Panametrics VeriDri OEM Moisture Transmitter, Thiết bị đo độ ẩm GE Panametrics HygroPro, Thiết bị đo độ ẩm GE Panametrics moisture.IQ Moisture Analyzer, Thiết bị đo nồng khí Oxy GE Panametrics CGA 351 Oxygen Analyzer, Thiết bị đo độ ẩm GE Panametrics Aurora H2O Moisture Analyzer, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics PanaFlow Z1G Ultrasonic Flow Meter, Thiết bị đo nồng độ khí Oxy GE Panametrics APX Oxygen Analyzer, Thiết bị tạo độ ẩm GE Panametrics MG101, Thiết bị đo độ ẩm GE Panametrics Aurora 19, Cảm biến đo độ ẩm GE Panametrics M Series Moisture Probe, Cảm biến đo lưu lượng siêu ầm GE Panametrics C-RS, Cảm biến đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics UTXDR, Phần mềm GE Panametrics Panaview Software, Cảm biến đo lưu lượng siêu âm chịu nhiệt độ cao GE Panametrics C-PT, Pin thay thế GE Panametrics PT878 Replacement battery, Bộ gá cảm biến lưu lượng siêu âm GE Panametrics UC , Pair of dual transducer cables, Bộ gá đầu đo lưu lượng siêu âm có từ tính GE Panametrics MC, Nguồn cấp GE Panametrics Universal Power Supply, Đầu đo lưu lượng siêu âm GE Panametrics CF-LP 1/2" to 2" Ultrasonic Flow Transducer, Bộ gá đầu đo siêu âm GE Panametrics CF , Hệ thống lấy mẫu khí GE Panametrics Portable Sample System, Cảm biến đo nồng độ khí Oxy GE Panametrics Delta F Oxygen Cells, Đầu đo lư lượng siêu âm GE Panametrics C-ET Liquid Clamp-On Transducers,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-honeywell-cp839, Thiết bị đo khí Honeywell E3Point Gas Monitor, Bộ điều khiển và đo khí Honeywell UDC2500 Universal Digital Controller, Cảm biến đo khí Honeywell Sensepoint XCD Gas Detector, Bộ hiển thị và điều khiển Honeywell UDC3200 Universal Digital Controller, Bộ hiển thị và điều khiển Honeywell UDC1200 Universal Controller, Bộ hiển thị và điều khiển Honeywell UDC3500 Universal Digital Controller, Cảm biến đo khí Honeywell XNX Universal Gas Transmitter, Thiết bị đo khí Honeywell RAEGuard 2 PID, Thiết bị đo khí Honeywell Searchpoint Optima Plus Gas Detector, Cảm biến báo lửa Honeywell SS2 Fire Sentry Flame Detector, Thiết bị đo khí Honeywell UDC1700 Universal Controller, Cảm biến đo khí cháy Honeywell 705 HT Combustible Gas Sensor, Cảm biến ngọn lửa Honeywell FS24X Flame Detectors, Cảm biến báo lửa Honeywell FS20X Fire Sentry Detector, Cảm biến đo khí Honeywell Touchpoint Plus Gas Detector, Cảm biến đo khí Honeywell 301EM-20 Sensor Controller, Thiết bị đo khí Honeywell SPM Flex Gas Monitor, Cảm biến đo khí Honeywell Sensepoint Gas Detector, Cảm biến báo lửa Honeywell FS10 Fire Sentry System, Cảm biến đo khí Honeywell S3K Sensor Cells, Bộ điều khiển đo khí Honeywell 301C Gas Controller, Cảm biến đo khí Honeywell MIDAS-T-004 Gas Monitoring Transmitter, Cảm biến đo khí Honeywell MPD Gas Sensor, Honeywell MIDAS Pyrolyzer Module, Cảm biến đo khí Honeywell 705 HT Replacement Gas Sensors, Cảm biến nhiệt độ SmartLine Honeywell, Cảm biến nhiệt độ STT 3000 Honeywell, Cảm biến áp suất SmartLine ST700 Honeywell, Cảm biến áp suất SmartLine ST800 Honeywell, Cảm biến phân tích 4905 series Honeywell, Cảm biến phân tích 4909 series Honeywell, Cảm biến phân tích 4973 series Honeywell, Cảm biến phân tích 5000TC Honeywell, Cảm biến phân tích APT2000 Honeywell, Cảm biến phân tích APT4000 Honeywell, Cảm biến phân tích DL4000 Honeywell, Cảm biến phân tích DL423 Honeywell, Cảm biến phân tích UDA2182 Honeywell, Cảm biến phân tích Analyzer-UDA2182 Honeywell, Cảm biến phân tích DirectLine DL424 Honeywell, Cảm biến phân tích DL5000 Honeywell, Cảm biến phân tích 7773 Honeywell, Cảm biến phân tích 7774/7774D Honeywell, Cảm biến phân tích 7777/7777D Honeywell, Cảm biến phân tích 7794DVP, Cảm biến phân tích APT2000PH Honeywell, Cảm biến phân tích DL2000 Honeywell, Cảm biến phân tích DL3000 Honeywell, Cảm biến phân tích DL421 pH Honeywell, Cảm biến phân tích 7866 Honeywell, Cảm biến lưu lượng VersaFlow Clamp-on Honeywell, Cảm biến lưu lượng Mass flow Honeywell,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-rosemount-cp820, Thiết bị đo Rosemount Analytical Model 1056 Dual Input Analyzer, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model 3900 pH/ORP Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical 400 / 400VP, Thiết bị đo Rosemount Analytical 56 Dual Input Analyzer, Cảm biến đo Rosemount Analytical 499 Series Dissolved Oxygen/Ozone/Chlorine Sensors, Cảm biến đo Oxy hòa tan Rosemount Analytical Oxymitter 4000 Oxygen Transmitter, Cảm biến đo Rosemount Analytical FCL Free Chlorine Measuring System, Đầu đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 228 Conductivity Sensor, Thiết bị đo độ đục Rosemount Analytical Model T1056 Clarity II Turbidimeter, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model 396P / 396PVP TUpH pH/ORP Sensors, Cảm biến đo Rosemount Analytical 6888 In Situ Oxygen Transmitter, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model 3200HP pH Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical 402 / 402VP Endurance Conductivity Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 226 Conductivity Sensor, Cảm biến đo nồng độ Clo Rosemount Analytical TCL Total Chlorine Analyzer, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 403 / 403VP, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model TUpH 396R / 396RVP pH/ORP Sensor, Thiết bị đo Oxy hòa tan Rosemount Analytical 5081FG Oxygen Analyzer, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model 3500 pH /ORP Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 404 Endurance Low Flow Conductivity Sensor, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model 3400HT pH / ORP Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 140 Conductivity Sensor, Cảm biến đo Rosemount Analytical Model 385+ pH / ORP Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 150 Conductivity Sensor, Thiết bị đo Rosemount Analytical WQS Electrochemical / Optical Water Quality System, Cảm biến đo Rosemount Analytical TF396 pH Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 222 Conductivity Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 141 Conductivity Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện của nước Rosemount Analytical Model 242 Flow Toroidal Conductivity Sensor, Bộ điều khiển vị trí van Rosemount Analytical 2 1/2x5 Thrust Type Power Positioner, Cảm biến đo độ PH Rosemount Analytical 3800 / 3800VP pH Sensor, Cảm biến đo nồng độ Oxy hòa tan Rosemount Analytical RDO Dissolved Oxygen Sensor, Cảm biến đo pH, ORP Rosemount Analytical 398R / 398RVP , Cảm biến đo pH, ORP Rosemount Analytical Model 385, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 410VP PUR-SENSE Conductivity Sensor, Cảm biến đo độ dẫn điện Rosemount Analytical Model 245 Conductivity Sensor, Cảm biến đo Oxy hòa tan Rosemount Analytical Bx438 Dissolved Oxygen Sensor, Bộ điều khiển van Rosemount Analytical 4x5 Thrust Type Power Positioner, Thiết bị đo Rosemount Analytical MCL Monochloramine Measuring System, Cảm biến đo Oxy hòa tan Rosemount Analytical Gx448 Dissolved Oxygen Sensor, Đầu đo PH Rosemount Analytical Model 372 pH Sensor, Bộ điều khiển van Rosemount Analytical PowerVUE Retrofit Kit, Bộ điều khiển van Rosemount Analytical 4x5 Torque Type Power Positioner, Đầu đo pH Rosemount Analytical Model 328A pH Sensor, Đầu đo pH Rosemount Analytical 397 TUpH pH Sensor, Bộ điều khiển van Rosemount Analytical 8x14 Torque Type Power Positioner, Cảm biến báo lửa Rosemount Analytical 975HR Flame Detector, Cảm biến đo pH Rosemount Analytical Hx348 pH Sensor, Bộ điều khiển van Rosemount Analytical 6x10, Bộ gá cân bằng Rosemount Analytical 975 Tilt Mount, Cảm biến đo áp suất Rosemount 3051C Smart Pressure Transmitter, Cảm biến đo lưu lượng Rosemount 8700 Series Flanged Flowtube Sensors, Cảm biến đo áp suất Rosemount 3051T Pressure Transmitter, Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 8750W Magnetic Flow Meter, Thiết bị đo lư lượng Rosemount 8800D Series Vortex Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 3051SFC Compact Orifice Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 2051C Differential and Gauge Pressure Transmitter, Cảm biến đo nhiệt độ Rosemount 3144P Temperature Transmitter, Cảm biến đo nhiệt độ Rosemount 644 Temperature Transmitter, Cảm biến đo mức Rosemount 3051L Liquid Level Transmitter, Cảm biến đo mức Rosemount 5300 Series Level Transmitter, Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 3051CFA Annubar Flowmeter, Thiết bị đo mức siêu âm Rosemount 3100 Series Ultrasonic Level Transmitter, Cảm biến đo mức Rosemount 3300 Series Level and Interface Transmitter, Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 3051SFA ProBar Flow Meter, Thiết bị đo lưu lượng Rosemount 8711 Wafer Flowtube Sensor, Cảm biến báo mức Rosemount 2120 Liquid Level Switch, Cảm biến nhiệt độ Rosemount 214C RTD, Cảm biến nhiệt độ Rosemount 248H Temperature Transmitter, Cảm biến lưu lượng Rosemount 405 Compact Orifice Flow Element, Cảm biến đo mức Rosemount 5601 Radar Level Transmitter, Cảm biến nhiệt độ Rosemount 848T Foundation Fieldbus Temperature Transmitter, Cảm biến đo mức siêu âm Rosemount 3107 / 3108 Ultrasonic Level and Flow Transmitters, Cảm biến đo lưu lượng Rosemount 1195 Integral Orifice Flow Meter, Cảm biến báo mức Rosemount 2130 Level Switch, Cảm biến đo lưu lượng Rosemount 8721 Hygienic Flowtube Sensor, Cảm biến báo mức Rosemount 2110 Liquid Level Switch, Cảm biến đo áp suất Rosemount 2090F Sanitary, Cảm biến đo lưu lượng Rosemount 3051SFP ProPlate Flow Meter, Cảm biến đo nhiệt độ Rosemount 248R Temperature Transmitter, Cảm biến đo nhiệt độ Rosemount 58C RTD Sensor, Cảm biến đo Rosemount 5708 Series 3D Solids Scanner, Cảm biến đo lưu lượng Rosemount 8712 Flow Transmitter, Bộ chuyển đổi tín hiệu Rosemount 333 HART Tri-Loop Signal Converter, Van chi ngả Rosemount 305 Integral Manifold, Bộ điều khiển Rosemount 3490 Universal Control Unit, Cảm biến lưu lượng Rosemount 1595 Conditioning Orifice Plate, Bộ điều khiển Rosemount 3D Solids System Controller

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin