Thiết bị đo hãng Inficon

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-kestrel-cp10874, MÁY ĐO VI KHÍ HẬU CHO ỨNG DỤNG ĐẠN ĐẠO KESTREL 5700 ELITE, Máy đo vi khí hậu Kestrel 5400 - Kestrel 5400, Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500, Máy đo vi khí hậu Kestrel 5200, Máy đo vi khí hậu Kestrel 5100, Máy đo vi khí hậu Kestrel 5000, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4000, Máy đo vi khí hậu và quan trắc thời tiết Kestrel 4500, Máy đo vi khí hậu Kestrel Drop 1, Máy đo vi khí hậu Kestrel Drop 2, Máy đo vi khí hậu Kestrel Drop 3, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4600, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4500NV, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4400, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4000NV, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4000, Máy đo Vi khí hậu Kestrel 3500DT, Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500NV, Máy đo vi khí hậu Kestrel 2500NV, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4300, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4200, Máy đo vi khí hậu Kestrel 1000, Máy đo vi khí hậu Kestrel 2000, Máy đo vi khí hậu Kestrel 2500, Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000, Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4500, Máy đo vi khí hậu Kestrel 4250, Máy đo vi khí hậu Kestrel 3500, Máy đo vi khí hậu và quan trắc thời tiết Kestrel Meter 3500 DT, Máy Đo Gió Phòng nổ Kestrel PMA-2008 ,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ohkura-japan-cp21149, Bộ điều khiển máy EC1107A Ohkura, Bộ nguồn 1 chiều SE7101A Ohkura, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura VM8100A, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura VM8800A, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura VM7000A, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura VM7000B, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura VM6100, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura VM6800, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura RM18G, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura RM25G, Bộ ghi dữ liệu, bộ ghi nhiệt độ Ohkura RM10C, Bộ hiển thị và điều khiển DE7000B Ohkura, Bộ điều khiển THYRISTOR UNIT GS3000R Ohkura. Bộ điều khiển THYRISTOR UNIT GS2000B Ohkura, Bộ điều khiển GATE UNIT GU2000C Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển EC5300R Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển EC5500R Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển EC5700R Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển EC5800R Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển lập trình EC5900R Ohkura, Bộ điều khiển và hiển thị vòng lặp EC1200A Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển EC4100C Ohkura, Bộ hiển thị và điều khiển EC4000C Ohkura, Thiết bị đo pH(ORP) SH5800R Ohkura, Cảm biến đo pH (ORP) SH7300R Ohkura, Thiết bị đo pH/ORP ANALYZER SH7500R Ohkura, Bộ ghi dữ liệu pH(ORP) SH2500A Ohkura, Thiết bị đo độ dẫn điện nước SC5800R Ohkura, Cảm biến đo độ dẫn điện của nước SC7300R Ohkura, Thiết bị đo độ dẫn điện SC7500R Ohkura, Cảm biến đo độ dẫn điện nước thải CI Ohkura, Thiết bị đo màu quang phổ OM7000A Ohkura, Cảm biến đo áp suất PT3000R Ohkura, Cảm biến đo và ghi mức nước, mức chất lỏng LT8000A Ohkura, Cảm biến đo mức nước LT7000B Ohkura, Bộ điều khiển lưu lượng MF1100B Ohkura, Bộ điều khiển lưu lượng MF5100B Ohkura, Van điều kiển lưu lượng MV Ohkura, Bộ đo và phân tích pH(ORP) SH5800R Ohkura Japan, Cảm biến đo pH (ORP) SH7300R Ohkura Japan, Bộ đo và phân tích pH/ORP SH7500R Ohkura Japan, Bộ đo và ghi dữ liệu (pH) RM10C Ohkura Japan, Bộ ghi dữ liệu pH(ORP) SH2500A Ohkura Japan, Bộ đo và phân tích độ dẫn điện SC5800R Ohkura Japan, Cảm biến đo độ dẫn điện SC7300R Ohkura Japan, Thiết bị đo độ dẫn điện của nước SC7500R Ohkura Japan, Thiết bị đo màu quang phổ OM7000A Ohkura Japan, Thiết bị đo lưu lượng MF1100B Ohkura Japan, Thiết bị đo lưu lượng MF5100B Ohkura Japan, Thiết bị đo mức nước LT8000A Ohkura Japan, Cảm biến đo mức nước LT7000B Ohkura Japan

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-witt-gas-cp22402, Máy đo nồng độ khí trong bao bì thực phẩm OXYBABY M+ WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì thực phẩm OXYBABY 6.0 WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì thực phẩm OXYBABY M+ P WITT Gas, Máy đo nông độ khí O2, CO2 trong bao bì OXYBABY 6.0 P WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì y tế OXYBABY Med WITT Gas, Máy đo nồng độ khí tỏng bao bì PA 7.0 WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì MAPY 4.0 WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì thực phẩm MAPY LE WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì MFA 9000 WITT Gas, Máy đo nồng độ khí trong bao bì thực phẩm HYDROBABY WITT Gas, Máy đo độ ẩm trong bao bì thực phẩm MFA H2O WITT Gas, Thiết bị giám sát không khí RLA 100 WITT Gas, Thiết bị đo và giám sát không khí nhà xưởng RLA compact WITT Gas, Hệ thống đo và giám sát không khí đa kênh RLA multichannel WITT Gas, Máy trộn khí KM20-ECO WITT Gas, Máy trộn khí MM-2K/-2G WITT Gas, Máy trộn khí MM-Flex WITT Gas, Máy trộn khí MM-Flex Ex WITT Gas, Máy trộn khí BM-2M WITT Gas, Máy trộn khí KM10-2 FLEX WITT Gas, Máy trộn khí KM10-2 FLEX Ex WITT Gas, Máy trộn khí MG-2 FIX WITT Gas, Máy trộn khí MG-2 FLEX WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG-3 FIX WITT Gas, Thiết bị trộn khí KM20-100_2 WITT Gas, Thiết bị trộn khí KM20-100_3 WITT Gas, Máy trộn khí KM20-100_2 Ex WITT Gas, Máy trộn khí KM20-100_3 Ex WITT Gas, Máy trộn khí KM20-100_2ME WITT Gas, Máy trộn khí KM20-100_2ME Ex WITT Gas, Thiết bị trộn khí KM20-100_3ME WITT Gas, Máy trộn khí KM20-100_3ME Ex WITT Gas, Máy trộn khí KM100-200_2M WITT Gas, Máy trộn khí KM100-200_3M WITT Gas, Thiết bị trộn khí KM100-200_2MEM WITT Gas, Thiết bị trộn khí KM100-200_3MEM WITT Gas, Máy trộn khí KM1000-2 FLOW MAP WITT Gas, Máy trộn khí KM1500-3 FLOW MAP WITT Gas, Máy trộn khí KM1000-2 FLOW WITT Gas, Máy trộn khí KM1500-3 FLOW WITT Gas, Máy trộn khí MG50-100_2ME WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG50-100_2ME Ex WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG50-100_3ME WITT Gas, Máy trộn khí MG50-100_3ME Ex WITT Gas, Máy trộn khí KM100-2MEM+ WITT Gas, Máy trộn khí KM100-3MEM+ WITT Gas, Máy trộn khí MG50_2MEM+ WITT Gas, Máy trộn khí MG50_3MEM+ WITT Gas, Máy trộn khí KM100-600 MAPY ZRL WITT Gas, Máy trộn khí KD500-1A MAPY WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG200-2ME WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG200-2ME Ex WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG200-3ME WITT Gas, Thiết bị trộn khí MG200-3ME Ex WITT Gas, Gas Mixer KM300-600_2M WITT Gas, Máy trộn khí KM300-600_3M WITT Gas, Máy trộn khí MG500-1000_2ME ERC WITT Gas, Máy trộn khí MG500-1000_2ME ERC Ex WITT Gas, Thiết bị trộn khí MED-MG WITT Gas, Thiết bị kiểm tra rò rỉ khí LEAK-MASTER EASY WITT Gas, Thiết bị kiểm tra rò rỉ khí bao bì LEAK-MASTER EASY PLUS WITT Gas, Máy kiểm tra độ kín bao bì LEAK-MASTER PRO WITT Gas, Máy thử kín bao bì LEAK-MASTER MAPMAX WITT Gas, Máy thử kín bao bì LEAK-MASTER MAPMAX compact WITT Gas, Bộ ghi dữ liệu PATBOX WITT Gas, Đồng hồ đo áp suất AD100 WITT Gas,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-madgetech-cp21031, Bộ ghi nồng độ khí CO2 MadgeTech. Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí CO2 RFCO2RHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi giá trị dòng điện RFCurrent2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ không dây cho thịt MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển không dây RFPRHTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ không dây RFTCTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ không dây RFTCTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ không dây RFTemp2000A MadgeTech, Bộ ghi điện áp RFVolt2000A MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu Cryo-Temp MadgeTech, Hệ thông ghi nhiệt độ nồi hấp tiệt trùng AVS140-6 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ CTL2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FP MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-FR MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ HiTemp140-M12 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu IRTC101A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ OctTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ QuadTemp2000 MadgeTech, Bộ ghi dữ liệu TC101A MadgeTech, Bộ ghi nhiệt độ TCTemp1000 MadgeTech, Hệ thống giám sát nhiệt độ Vaccine (VTMS) MadgeTech

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-toki-sangyo-cp22043, Máy đo độ nhớt B2 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVB-15 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TV-35 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVC-10 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt R85 Toki Sangyo,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-uei-cp21358, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí cháy CD100A UEi, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas dễ cháy CD200 UEi, Thiết bị phân tích khí thải C85 Uei, Bộ phân tích khí thải C155 Uei, Thiết bị đo C155BTKIT Uei, Thiết bị phân tích dầu bôi trơn C155OILKIT Uei, Thiết bị phân tích khí thải C157 Uei, Thiết bị phân tích dầu bôi trơn C157OILKIT Uei, Thiết bị phân tích khí thải C20 Uei, Thiết bị đo khí thải C20KIT Uei, Thiết bị phân tích khí cháy C255 Uei, Thiết bị phân tích khí thải C85KIT Uei, Thiết bị phân tích khí nén HA1 UEi, Cảm biến đo khí NO1/NO2 K9206C2 Uei, Cảm biến đo khí NO1/SO2 Sensor K9206C3 Uei, Cảm biến đo khí NO1/NO2/S02 K9206C4 Uei, Cảm biến đo khí NO1, CO K9206C6 Uei, Máy đo khí CO UTLC11 Uei, Máy đo nồng độ khí CO CO95KIT Uei, Máy đo và ghi dữ liệu nồng độ khí CO CO71A UEi, Máy đo tốc độ gió DAFM3B Uei, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió DAFM4 Uei, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm DTH10 UEi, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm DTH35 Uei, Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm DTH880 UEi, Máy đo áp suất khí quyển EM201SPKIT Uei, Thiết bị phân tích khí gas điều hòa AK940 Uei, Đồng hồ đo chênh lệch áp suất EM201B Uei, Đông hồ đo áp suất DMG100 Uei, Ampe kìm HVACKIT UEi,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ppm-technology-cp22174, Thiết bị lấy mẫu khí IAQ Profile PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu khí tự động Mini IAQ Profile PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu khí Micro IAQ PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu khí Nano IAQ PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu khí tự động IAQ Profile PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu khí Base Station PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu và đo khí i/fB PPM Technology, Thiết bị lấy mẫu và đo khí Mini i/fB PPM Technology, Máy đo khí độc Formaldemeter™ htV-M PPM Technology, Máy đo khí độc Formaldemeter™ htV PPM Technology, Máy đo khí độc Formaldemeter™ 400ST PPM Technology, Máy đo khí độc Glutaraldemeter™ 3 PPM Technology, Máy đo khí độc Formaldemeter™ Valve PPM Technology,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-spm-instrument-cp20928, Máy đo độ rung VibChecker 10-1000HZ VC100 SPM Instrument , Thiết bị kiểm tra vòng bi, tình trạng động cơ T30-1 SPM Instrument , Thiết bị kiểm tra vòng bi, tình trạng động cơ T30-2 SPM Instrument , Máy kiểm tra vòng bi, tình trạng động cơ T30-2 SET SPM Instrument, Thiết bị kiểm tra động cơ, vòng bi T30-3 SET SPM Instrument , Thiết bị kiểm tra độ rung vòng bi phòng chống cháy nổ BC100EX SPM Instrument, Cảm biến đo độ rung cho máy BC100 TRA73 SPM Instrument, Cảm biến đo độ rung BC100 TRA74 SPM Instrument , Cảm biến đo độ rung TRM100 SPM Instrument , Cảm biến đo độ rung TRV23 SPM Instrument , Giá đỡ cảm biến đo độ rung 15286 SPM Instrument, Hộp đựng máy đo độ rung 15287 SPM Instrument , Máy đo độ rung BC100 15288 SPM Instrument ,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tif-cp21352, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa RX-1A TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa XP-1A TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa XL-1A TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa ZX TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa ZX-A TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí lạnh ZX-E TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas lạnh ZX-J TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí cháy 8800X TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí cháy 8900 TIF, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gấy cháy 8900-E TIF, Máy đo nhiệt độ hồng ngoại 7201 TIF, Súng đo nhiệt độ hồng ngoại PRO 10:1 7610 TIF, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại PRO 12:1 7612 TIF, Súng đo nhiệt độ từ xa PRO 20:1 7620 TIF,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tecpel-cp22524, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa chức năng CL-327A Tecpel, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn CL 325 Tecpel, Thiết bị hiệu chuẩn độ ồn DSL-336A Tecpel, Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu dòng điện 4-20mA CL-420A Tecpel, Cảm biến nhiệt độ, đầu đo nhiệt độ TPK-06 Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-04L / TPK-04LS Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-04, TPK-04S Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-01 Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-05 Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-03 / TPK-03S Tecpel, Đầu đo nhiệt độ TPK-07 Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TandD TR-75nw Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TR-7nw Series Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-319A Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-305C Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ 4 kênh DTM-319 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-305B Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM 315 / DTM 316 Tecpel, Nhiệt kế điện tử DTM-305, DTM-307 Tecpel, Máy đo áp suất chân không PM-731 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM-702 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM712 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM 714 Tecpel, Máy đo tốc độ gió AVM-715 Tecpel, Thiết bị đo tốc độ gió AVM-713 Tecpel, Thiết bị đo chênh áp PM-730 Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ không dây TR-7wf Series Tecpel, Bộ ghi áp suất khí quyển TR-73U Tecpel, Bộ ghi dữ liệu nồng độ khí CO2 TR-76Ui Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TR-74Ui Tecpel, Bộ ghi điện áp VR-71 Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm TR-51i / TR-52i Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TR-77Ui Tecpel, Bộ ghi nhiệt độ hồng ngoại TR-55i-PT Tecpel, Máy đo tốc độ vòng quay DT-2236A Tecpel, Máy đo tốc độ vòng quay DT-2239A Tecpel, Máy đo tốc độ vòng quay RM 1500/ 1501/ 1502 Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-317 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3107 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3106 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ đa chức năng DTM-3105 Tecpel, Nhiệt kế điện tử DTM-800 Tecpel, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ DTM-318 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm DTM-20 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3102 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ DTM-3108 Tecpel, Nhiệt kế DTM-3101 Tecpel, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm DTM-300C Tecpel, Nhiệt kế bỏ túi DTM-3103 Tecpel,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-lignomat-cp21722, Máy đo độ ẩm mini-Ligno MD Lignomat, Máy đo độ ẩm mini-Ligno MD/C Lignomat, Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno E/D Lignomat, Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno S/D Lignomat, Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno S/DC Lignomat, Máy đo độ ẩm mini-Ligno DX Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm gỗ mini-Ligno DX/C Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm Lignometer K Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm Ligno-VersaTec Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm Ligno-Scanner D Lignomat, Máy đo độ ẩm Ligno-Scanner S Moisture Meter Lignomat, Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner SD Moisture Meter Lignomat, Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner SDM Moisture Meter Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm Ligno-DuoTec BW Moisture Meter Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm Ligno-VersaTec Moisture Meter Lignomat, Máy đo độ ẩm bê tông Ligno-Tec RH Concrete Moisture Meter Lignomat, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm TH Lignomat, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm PN Lignomat, Thiết bị đo độ ẩm Package S-6P Lignomat

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-inficon-cp21304, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh 717-202-G1 Inficon , Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa D-TEK CO2 Inficon, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa D-TEK Select Inficon , Đồng hồ đo áp suất 710-202-G1 Inficon , Đồng hồ đo áp suất âm 710-202-G27 Inficon , Bơm hút chân không QS5 Vacuum Pump 700-100-P1 Inficon , Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa TEK-Mate Inficon, Thiết bị thu hồi khí gas lạnh 714-202-G1 Inficon, Thiết bị kiểm tra nạp khí gas điều hòa Wey-TEK Inficon , Thước kiểm tra nạp khí gas điều hòa Wey-TEK WL HD 19-202-G1 Inficon , Thước kiểm tra nạp khí gas Wey-TEK WL KIT HD 719-203-G1 Inficon , Thiết bị phát hiện rò rỉ khí bằng siêu âm 711-202-G1 Inficon, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí bằng siêu âm Whisper Inficon , Máy đo nồng độ khí CO Check 715-202-G1 Inficon , Máy phát hiện rò rỉ khí gây cháy GAS-Mate 718-202-G1 Inficon,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin