Thiết bị đo hãng Kobold- Đức

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo hãng Kobold,

Cảm biến đo mức siêu âm Kobold NUS-4, Cảm biến đo áp suất Kobold PAS, Cảm biến đo chênh áp Kobold PAD, Bộ đo và điều khiển PH Kobold APM-1, Cảm biến đo PH Kobold APS-Z, Thiết bị đo pH, oxi hóa khử, nhiệt độ Kobold HND-R, Cảm biến đo ORP Kobold ARS-Z, Thiết bị đo và điều khiển độ dẫn điện Kobold ACM-1, Cảm biến đo Độ dẫn điện Kobold ACS-Z, Cảm biến đo Độ dẫn điện, nồng độ và nhiệt độ Kobold LCI, Thiết bị đo độ dẫn điện cầm tay Kobold HND-C, Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm Kobold AFK-G, Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm Kobold AFA-G, Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm Kobold AFK-E, Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm Kobold AFH-G, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Kobold HND-F, Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm Kobold AFS-G1, Cảm biến đo mức rada Kobold NRM, Cảm biến đo mức rada Kobold NGR, Cảm biến đo mức siêu âm Kobold NUS-7, Áp kế chữ U Kobold PUM, Thiết bị đo áp suất cầm tay Kobold HND-P126, HND-P236, Thiết bị đo áp suất bình khí nén Kobold HND-P215, Thiết bị đo lưu lượng KSV Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KSM Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KSR/SVN Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KDF/KDG-9 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KDF/KDG-2 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng V31 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng URK Kobold, Thiết bị đo lưu lượng UTS Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DSV-3 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng SWK-1 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KDS Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DSS Kobold, Thiết bị đo lưu lượng SMV Kobold, Thiết bị đo lưu lượng BGF Kobold, Thiết bị đo lưu lượng VKG Kobold, Thiết bị đo lưu lượng SMN Kobold, Thiết bị đo lưu lượng VKM Kobold, Thiết bị đo lưu lượng BVB Kobold, Thiết bị đo lưu lượng PPS Kobold, Thiết bị đo lưu lượng LPS Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DWD Kobold, Thiết bị đo lưu lượng HND-F115 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng TUR-2 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng TUV Kobold, Thiết bị đo lưu lượng SFL Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DOT Kobold, Thiết bị đo lưu lượng PEL-L Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DPL Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DTK Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DF-MA Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DF-Z Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DFT-13 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DOR Kobold, Thiết bị đo lưu lượng OVZ Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DON Kobold, Thiết bị đo lưu lượng ZOK Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DZR Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KZA Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KAL-L Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DMW-A/B Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DMS Kobold, Thiết bị đo lưu lượng TME/UMC-3 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng KPL Kobold, Thiết bị đo lưu lượng MIK Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DMH Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DVZ-L Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DUC Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DAH Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DAK-1 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng URB Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DKB Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DOG-4 Kobold, Thiết bị đo lưu lượng ZLS Kobold, Thiết bị đo mức M Kobold, Thiết bị đo mức NKP Kobold, Thiết bị đo mức NV Kobold, Thiết bị đo mức NSP-S Kobold, Thiết bị đo mức NSM Kobold, Thiết bị đo mức NEH Kobold, Thiết bị đo mức LNK Kobold, Thiết bị đo mức NE-204 Kobold, Thiết bị đo mức LNZ Kobold, Thiết bị đo mức LNM Kobold, Thiết bị đo mức NCW-H Kobold, Thiết bị đo mức OPT Kobold, Thiết bị đo mức NVI Kobold, Thiết bị đo mức PLS Kobold, Thiết bị đo mức NIR-9 Kobold, Thiết bị đo mức NSC Kobold, Thiết bị đo mức NMT Kobold, Thiết bị đo mức NZJ Kobold, Thiết bị đo mức NBK-04 Kobold, Thiết bị đo mức NBK-01 Kobold, Thiết bị đo mức NBK-R Kobold, Thiết bị đo mức NBK-RT Kobold, Thiết bị đo mức NPF Kobold, Thiết bị áp suất MAN-R Kobold, Thiết bị áp suất MAN-T Kobold, Thiết bị áp suất MAN-ZF Kobold, Thiết bị áp suất MAN-SF26 Kobold, Thiết bị áp suất MAN-BF26 Kobold, Thiết bị áp suất MAN-DG12R Kobold, Thiết bị áp suất MAN-U Kobold, Thiết bị áp suất PMP Kobold, Thiết bị áp suất MAN-F Kobold, Thiết bị áp suất PDA Kobold, Thiết bị áp suất PTFE Kobold, Thiết bị áp suất PSC Kobold, Thiết bị áp suất SEN-3297 Kobold, Thiết bị áp suất SEN-3390 Kobold, Thiết bị áp suất HND-P210 Kobold, Thiết bị áp suất PDL-0 Kobold, Thiết bị áp suất SCH-28 Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TGK Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TBI-S Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TNF Kobold Thiết bị đo nhiệt độ TDA Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TIR-FA Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TIR-SN/-F Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ HND-T120 Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ DTB Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TNK Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ MMA Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ LTS-K Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ MWD Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TWE-K Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TWL-ST Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TWA Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ TTD Kobold, Thiết bị đo nhiệt độ DAG-A Kobold, Thiết bị đo độ dẫn ACM-1 Kobold, Thiết bị đo độ dẫn ACS-Z Kobold, Thiết bị đo độ dẫn LCI Kobold, Thiết bị đo độ ẩm HND-C Kobold, Thiết bị đo độ ẩm AFK-G2 Kobold, Thiết bị đo độ ẩm AFA-G Kobold, Thiết bị đo độ ẩm AFS-G2 Kobold, Thiết bị đo độ ẩm AFS-G1 Kobold, Thiết bị đo độ ẩm AFS-G3 Kobold, Thiết bị đo độ ẩm HND-F Kobold, Thiết bị áp suất PNK Kobold, Thiết bị đo lưu lượng DVE Kobold, Thiết bị đo lưu lượng PSE Kobold, Thiết bị đo lưu lượng PSR Kobold, Thiết bị đo lưu lượng BGK Kobold, Thiết bị đo lưu lượng BGN Kobold

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ee-elektronik-cp1238, Cảm biến đo chênh áp EE Elektronik EE600, Cảm biến đo nhiệt độ EE Elektronik EE461, EE462, EE463, EE471, EE10-T, Cảm biến đo nhiệt độ EE Elektronik EE431, EE441, EE451, Thiết bị đo lưu lượng khí nén, Oxy, CO2, H2, Nitrogen EE Elektronik EE741, EE771, , Cảm biến đo tốc độ gió, lưu lượng khí EE Elektronik EE671, EE576, Cảm biến đo tốc độ gió, lưu lượng khí EE Elektronik EE75, EE650, EE660, Cảm biến đo nồng độ CO2 EE Elektronik EE80, EE82, EE85, Cảm biến đo nồng độ CO2 EE Elektronik EE850, EE820, EE800, EE8915, Cảm biến đo độ ẩm trong dầu EE Elektronik EE300Ex , Cảm biến đo độ ẩm trong dầu EE Elektronik EE364, Cảm biến đo độ ẩm trong dầu EE Elektronik EE381, Cảm biến đo độ ẩm trong dầu EE Elektronik EE360, Thiết bị đo nhiệt độ điểm đọng sương EE Elektronik OMNIPORT 30, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương EE Elektronik EE046, Cảm biến đo nhiệt độ điểm đọng sương EE Elektronik EE371, EE355, EE354, Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ cảm biến đo độ ẩm EE Elektronik HUMOR 20, Cảm biến nhiệt độ độ ẩm không dây EE Elektronik EE245, EE244, EE242, Đồng hồ nhiệt độ độ ẩm, tốc độ gió EE Elektronik OMNIPORT 30, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm EE Elektronik HUMLOG20, HUMLOG20 E, Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương EE Elektronik EE07, EE040, EE03, Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương EE Elektronik EE060, EE061, , Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương EE Elektronik EE1950, EE1900, Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương EE Elektronik EE1950, EE1900, EE08 , Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ cao EE Elektronik EE210, EE211, Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ cao EE Elektronik EE23, EE220, EE33-M, Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ cao EE Elektronik EE310, EE33, EE300Ex

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-united-testing-systems-cp1237, Máy thử mỏi United Testing Systems FTF-48 Elastomer , Máy thử nén đệm mút United Testing Systems United 5kN Foam Tester, Máy thử kéo nén United Testing Systems United LCH Speedy Tester, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DTM 100KN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DFM 300kN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DFM 600kN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DHFM, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DSTM 5KN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DSTM 10KN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DSTM 25KN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DTM 50KN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DSTM 20KN, Máy thử kéo nén United Testing Systems United DSTM 2.5KN, Máy đo độ cứng Rockwell Tru-Blue II United Testing Systems

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-laboratorio-elettrofisico-cp1236, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico PFMM Permeameter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-5800, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-1K-S Permeameter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-200K-S Permeameter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-50K-S Permeameter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-1M-S Permeameter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico CR-03 Coercimeter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-DC-T-S Permeameter , Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico MH-DC-TB-S Permeameter, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico D-FLUX, Cảm biến đo từ trường Laboratorio Elettrofisico Helmholtz coils, Thiết bị đo từ trường Laboratorio Elettrofisico AMH-500 Hysteresisgraph

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin