Thiết bị đo hãng Landtek

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-landtek-cp22565, Coating Thickness Gauge CM-8821 Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8829H Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8829S Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8829 Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8828 Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8826 Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8825 Landtek, Vibration Pen VM-213 Landtek, Vibration Meter VM-6320 Landtek, Vibration Meter VM-6360 Landtek, Vibration Meter VM-6380 Landtek, Vibration Tachometer VM-6370T Landtek, Reflectance Meter RM-206 Landtek, Coating Thickness Gauge CM-1210-200N Landtek, Coating Thickness Gauge CM-1210B Landtek, Coating Thickness Gauge CM-1210A Landtek, Coating Thickness Gauge CM-8855 Landtek, Leeb Hardness Tester HM-6561 Landtek, Leeb Hardness Tester HM-6560 Landtek, Leeb Hardness Tester HM-6580 Landtek, Ultrasonic Thickness Meter TM-8810 Landtek, Ultrasonic Thickness Meter TM-8811 Landtek, Ultrasonic Thickness Meter TM-8816 Landtek, Ultrasonic Thickness Meter TM-8818 Landtek, Ultrasonic Thickness Meter TM-1240 Landtek, Vibration Meter VM-6380-2 Landtek, Mechanic's Stethoscope MS-120 Landtek, Surface Roughness Tester SRT-6100 Landtek, Surface Roughness Tester SRT-6210S Landtek, Surface Roughness Tester SRT-6200 Landtek, Surface Roughness Tester SRT-6210 Landtek, Lux Meter LX-101 Landtek, Lux Meter LX-1262 Landtek, Lux Meter LX-1262V Landtek, Barcol Impressor HM-934-1 Landtek, Pencil Hardness Tester HT-6510P Landtek, Paper Moisture Meter MC-7828PP Landtek, Soil Moisture Meter MC-7828SOIL Landtek, Grain Moisture Meter MC-7828G Landtek, Grain Moisture Meter MC-7821 Landtek, Cigarette Moisture Meter MC-7828CIG Landtek, Moisture Meter MC-7806 Landtek, Moisture Meter MC-7825S Landtek, Moisture Meter MC-7825P Landtek, Moisture Meter MC-7828P Landtek, Ultrasonic Leakage Detector ULD-586 Landtek, Sound Level Meter SL-5868P Landtek, Engine Tachometer GED-2600 Landtek, Tachometer DT-2859 Landtek, Laser Tachometer DT-2857 Landtek, Tachometer DT-2858 Landtek, Tachometer DT-2236 Landtek, Stroboscope DT-2350PE Landtek, Stroboscope DT-2350PD Landtek, Stroboscope DT-2350PC Landtek, Stroboscope DT-2350PA Landtek, Barcol Impressor HM-934-1+ Landtek,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-landtek-cp22565, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-8825 Landtek, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-8826 Landtek, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-8828 Landtek, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CM-8829 Landtek, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CM-8829S Landtek, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CM-8829H Landtek, Máy đo chiều dày lớp phủ sơn mạ CM-8821 Landtek, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-8855 Landtek, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-1210A Landtek, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-1210B Landtek, Máy đo chiều dày lớp sơn mạ CM-1210-200N Landtek, Máy đo độ phản xạ ánh sáng Reflectance Meter RM-206 Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay và độ rung VM-6370T Landtek, Máy đo độ rung VM-6380 Landtek, Máy đo độ rung VM-6360 Landtek, Máy đo độ rung VM-6320 Landtek, Bút đo độ rung VM-213 Landtek, Tai nghe kiểm tra tình trạng vòng bi Mechanic's Stethoscope MS-120 Landtek, Máy đo độ rung VM-6380-2 Landtek, Máy đo chiều dày bằng siêu âm TM-1240 Landtek, Máy đo chiều dày bằng siêu âm TM-8818 Landtek, Máy đo chiều dày bằng siêu âm TM-8816 Landtek, Máy đo chiều dày bằng siêu âm TM-8811 Landtek, Máy đo chiều dày bằng siêu âm TM-8810 Landtek, Máy đo độ cứng kim loại cầm tay HM-6580 Landtek, Máy đo độ cứng kim loại cầm tay HM-6560 Landtek, Máy đo độ cứng kim loại cầm tay di động HM-6561 Landtek, Máy đo độ cứng bút chì HT-6510P Landtek, Máy đo độ cứng Barcol Impressor HM-934-1 Landtek, Máy đo độ cứng Barcol Impressor HM-934-1+ Landtek, Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter LX-1262V Landtek, Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter LX-1262 Landtek, Máy đo cường độ ánh sáng Lux Meter LX-101 Landtek, Máy đo độ nhám bề mặt SRT-6210 Landtek, Máy đo độ nhám bề mặt SRT-6200 Landtek, Máy đo độ nhám bề mặt SRT-6210S Landtek, Máy đo độ nhám bề mặt SRT-6100 Landtek, Máy đo độ ồn SL-5868P Landtek, Thiết bị kiểm tra rò rỉ bằng siêu âm ULD-586 Landtek, Máy đo độ ẩm MC-7828P Landtek, Máy đo độ ẩm MC-7825P Landtek, Máy đo độ ẩm MC-7825S Landtek, Máy đo độ ẩm MC-7806 Landtek, Máy đo độ ẩm thuốc lá MC-7828CIG Landtek, Máy đo độ ẩm hạt ngũ cốc MC-7821 Landtek, Máy đo độ ẩm hạt ngũ cốc MC-7828G Landtek, Máy đo độ ẩm đất, sỏi MC-7828SOIL Landtek, Máy đo độ ẩm giấy MC-7828PP Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope DT-2350PA Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope DT-2350PC Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope DT-2350PD Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope DT-2350PE Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer DT-2236 Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer DT-2858 Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Laser Tachometer DT-2857 Landtek, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer DT-2859 Landtek, Máy đo tốc độ động cơ đốt trong Engine Tachometer GED-2600 Landtek,

Mẫu chuẩn kim loại nhôm ALCOA-SS384, ALCOA-SS383, http://store.ttech.vn/mau-chuan-hang-arconic-cp22336, Mẫu chuẩn Trace Metal CRMs Arconic, Mẫu chuẩn Casting Alloy CRMs Arconic, Mẫu chuẩn Alu-H2 Hydrogen RM Arconic, Mẫu chuẩn Al-Li Alloy CRMs Arconic, Mẫu chuẩn CRMs Arconic, http://store.ttech.vn/mau-chuan-hang-alcoa--cp22354, Mẫu chuẩn hãng ALCOA, Mẫu chuẩn hợp kim nhôm ALCOA, ARCONIC SS3104,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tintschl-cp1338, Thiết bị tạo khói, máy tạo sương mù Tintschl Fog 2010, Thiết bị tạo khói, máy tạo sương mù Tintschl FlowLiner, Thiết bị tạo khói, máy tạo sương mù Tintschl , Thiết bị tạo khói Tintschl Flowmarker,

http://stock.ttech.vn/kinh-hien-vi-hang-motic-cp1337, Kính hiển vi quét Motic MoticEasyScan One, Kính hiển vi quét Motic MoticEasyScan Pro 1, , Kính hiển vi quét Motic , MoticEasyScan Infinity 60, Kính hiển vi soi nổi Motic DM-39C-N9GO, DMW-143-N2GG, DMW-143-FBGG, , Kính hiển vi Motic DM-111, DS-300, DM-1802, , Kính hiển vi phân cục Motic BA310 POL Binocular BA310 , Kính hiển vi soi kim tương Motic PSM1000, PSM1000E, Kính hiển vi soi kim tương Motic BA310Met, , Kính hiển vi soi kim tương Motic AE2000MET, Kính hiển vi soi kim tương Motic VIS 100, VIS100E, , Kính hiển vi đá quý Motic GM168, GM161, GM171, Kính hiển vi soi nổi Motic SFC-11A, SFC-11B, SFC-11C, Kính hiển vi soi nổi Motic SMZ-140, SMZ-143, , Kính hiển vi soi nổi Motic K-400P, K-400L, K-401P, , Kính hiển vi soi nổi Motic SMZ-171 BP, SMZ-171 TP, , Kính hiển vi soi nổi Motic SMZ-161 TL, SMZ-161 BL, SMZ-161 BP, Kính hiển vi soi nổi Motic SMZ-168 TLED, SMZ-168 , Kính hiển vi sinh học Motic BA310 Binocular, BA210 LED , Kính hiển vi sinh học Motic BA310 Binocular, BA310 LED, , Kính hiển vi sinh học Motic BA310 POL Binocular BA310, Kính hiển vi sinh học Motic BA410 Binocular BA410 , Kính hiển vi soi ngược Motic AE30 Binocular AE31 , Kính hiển vi soi ngược Motic AE2000 Binocular AE2000, Kính hiển vi sinh học Motic SFC-3A SFC-3AF, Kính hiển vi sinh học Motic SFC-100 FL, SFC-100 FL(H), , Kính hiển vi sinh học Motic F-1110 LED Corded, F-1115, Kính hiển vi sinh học Motic 1801 LED Cordless, 1802 LED, 1820 LED, 2801 LE, Kính hiển vi sinh học Motic B1-211 A, B1-220 A, B1-223 , Kính hiển vi sinh học Motic B3-220 ASC, B3-223 ASC, , Kính hiển vi sinh học Motic RED-100, RED-101, , Kính hiển vi sinh học Motic RED-220, RED-223,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-tokyo-keiki-cp22194, Vibration Detector VD-10 Tokyo Keiki, Flat Radar Level Sensor MRF-10 Tokyo Keiki, Microwave Level Gauge MRG-10 Tokyo Keiki, Non contacting radar level gauge KRG-10 Tokyo Keiki, Open Channel Flowmeter UVH-2000 Tokyo Keiki, Open channel ultrasonic flowmeter UFH-100 Tokyo Keiki, Ultrasonic Flowmeter UFL-30 Tokyo Keiki, Ultrasonic flowmeter UFW-100 Tokyo Keiki, Portable ultrasonic flowmeter UFP-20 Tokyo Keiki, Lưu lượng kế kênh hở Tokyo Keiki UVH-2000, Thiết bị đo lưu lượng siêu âm Tokyo Keiki UFP-20 , Máy đo chiều dày siêu âm Tokyo Keiki UTM-110, UTM-210, Gia tốc kế Tokyo Keiki TA-25,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-toki-sangyo-cp22043, Cảm biến độ nhớt Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt Toki Sangyo FM-300, Máy đo độ nhớt Toki Sangyo TPE-100, TPE-100L, TPE-100H, Máy đo độ nhớt R85 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVC-10 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TV-35 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVB-15 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt B2 Toki Sangyo,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-toki-sangyo-cp22424, Máy đo độ nhớt R85 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVC-10 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TV-25/35 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVB-15 Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt TVB-10W Toki Sangyo, Máy đo độ nhớt BII Toki Sangyo

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin