Thiết bị đo hãng Mettler Toledo, Thiết bị đo hãng Horiba

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo hãng Mettler Toledo, Thiết bị đo hãng Horiba, Thiết bị đo hãng EE Elektronik

Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 1002E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 2002E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 203, Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 3002E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 303E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 4002E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo MS105, Cân kỹ thuật Mettler Toledo MS1602S, Cân kỹ thuật Mettler Toledo PL202-L, Cân kỹ thuật Mettler Toledo PL83-S, 203-S, Cân kỹ thuật Mettler Toledo TLE 2002E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo TLE 3002E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo TLE 303E, Cân kỹ thuật Mettler Toledo TLE 4002E, Cân phân tích Mettler Toledo AL104, Cân phân tích Mettler Toledo ME 204, Cân phân tích Mettler Toledo ME 204E, Cân phân tích Mettler Toledo MS104S, Cân phân tích Mettler Toledo TLE 204E, Cân phân tích Mettler Toledo XP26, Cân sấy ẩm Mettler Toledo HB43-S, Điện cực Mettler Toledo InLab Routine Pro, Máy chuẩn độ điện thế Mettler Toledo T50, Máy chuẩn độ điện thế Mettler Toledo T90, Máy đo điểm nóng chảy Mettler Toledo MP90, Máy đo pH Mettler Toledo S220-K, Máy phân tích độ ẩm Mettler Toledo Excellence HX204 và HS153

Thiết bị phân tích cacbon - lưu huỳnh (c/s) EMIA-Pro Horiba, Thiết bị phân tích cacbon - lưu huỳnh (c/s) EMIA-Expert Horiba, Máy phân tích huỳnh quang tia X watson Horiba, Thiết bị phân tích RoHS/WEEE & ELV MESA-50 Horiba, Thiết bị phân tích RoHS/WEEE & ELV MESA-50K Horiba, Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X (XRF) EX-250/350/450 Horiba, Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X (XRF) XGT-7200 Horiba, Bút đo pH Horiba pH11, Bút đo pH Horiba LAQUAtwin B-712, Bút đo pH Horiba B-713, Bút đo pH Horiba B-212, Bút đo độ dẫn điện Horiba EC 11, Bộ điều khiển pH online Horiba HP-960FTP, Bộ điều khiển pH online Horiba HP-480, Máy đo pH Horiba Laqua F-71, Máy đo PH Horiba F-51BW, Máy đo pH Horiba D-55, Máy đo pH Horiba D-54, Máy đo pH Horiba D-53, Máy đo pH Horiba D-52, Máy đo pH cầm tay Horiba D-51, Máy đo độ bóng Horiba IG 410, Máy đo độ bóng Horiba IG 331, Máy đo độ bóng Horiba IG 320, Máy đo đa chỉ tiêu Horiba ES-71A-S, Máy đo đa chỉ tiêu Horiba D-74, Bút đo ion K+, Bút đo ion Na+, Bút đo ion NO3, Bút đo PH, Dòng sản phẩm Laqua Horiba, Máy đo COND RESI SAL TDS để bàn, Máy đo COND Resistivity Salinty TDS cầm tay, Máy đo DO cầm tay OM-71-2A-S, Máy đo đa chỉ tiêu để bàn, Máy đo PH cầm tay, Máy đo PH để bàn, Máy đo PH ORP ION để bàn, Thiết bị đo kích thước hạt nano SZ-100, MÁY PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ LASER LA-300, MÁY PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ LASER LA-960, MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X MESA-50K, Thiết bị quang phổ phát xạ plasma (ICP - OES) Ultima Expert, Thiết bị quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Ultima Expert LT, Quang phổ phát xạ plasma ICP-OES theo yêu cầu, Phụ kiện phổ kế ICP-OES, Bút đo độ muối, Bút đo ion Ca+, Bút đo độ dẫn điện

CẢM BIẾN ĐO DẦU EE381, CẢM BIẾN SIÊU ÂM MICROSONIC UCS, CẢM BIẾN ÁP SUẤT GIÓ, CẢM BIẾN ĐO DẦU EE364, CẢM BIẾN CO2 EE871, CẢM BIẾN CO2 EE870, CẢM BIẾN CO2 EE820, CẢM BIẾN CO2 EE850, CẢM BIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM EE33-M, BỘ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM OILPORT30, CẢM BIẾN ÁP SUẤT CHÊNH ÁP THERMOKON PS, CẢM BIẾN ĐỘ ẨM EE220, CẢM BIẾN ĐỘ ẨM EE23, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM EE31, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM EE33, CẢM BIẾN ĐỘ ẨM EE02, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM EE160, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ-ĐỘ ẨM EE150, CẢM BIẾN ĐỘ ẨM NGOÀI TRỜI EE210, CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG EE776, CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG EE772, CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG EE771, CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG EE741, BỘ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHÍ OMNIPORT30, BỘ HIỆU CHUẨN CẢM BIẾN ĐỘ ẨM E+E HUMOR 20, CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ EE671, CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ EE75

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-horiba-cp701, Bút đo độ dẫn điện, Bút đo độ muối, Bút đo ion Ca+, Bút đo ion K+, Bút đo ion Na+, Bút đo ion NO3, Bút đo PH, Dòng sản phẩm Laqua Horiba, Máy đo COND RESI SAL TDS để bàn, Máy đo COND Resistivity Salinty TDS cầm tay, Máy đo DO cầm tay OM-71-2A-S, Máy đo đa chỉ tiêu để bàn, Máy đo đa chỉ tiêu để bàn, Máy đo PH để bàn, Máy đo PH ORP ION để bàn, Thiết bị đo kích thước hạt nano SZ-100, MÁY PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ LASER LA-300, MÁY PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ LASER LA-960, MÁY PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X MESA-50K, Thiết bị quang phổ phát xạ plasma (ICP - OES) Ultima Expert, Thiết bị quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Ultima Expert LT, Quang phổ phát xạ plasma ICP-OES theo yêu cầu, Phụ kiện phổ kế ICP-OES, Bộ điều khiển pH online Horiba HP-480, Bộ điều khiển pH online Horiba HP-960FTP, Bút đo độ dẫn điện Horiba EC 11, Bút đo pH Horiba B-212, Bút đo pH Horiba B-713, Bút đo pH Horiba LAQUAtwin B-712, Bút đo pH Horiba pH11, Máy đo đa chỉ tiêu Horiba D-74, Máy đo đa chỉ tiêu Horiba ES-71A-S, Máy đo độ bóng Horiba IG 320, Máy đo độ bóng Horiba IG 331, Máy đo độ bóng Horiba IG 410, Máy đo pH cầm tay Horiba D-51, Máy đo pH Horiba D-52, Máy đo pH Horiba D-53, Máy đo pH Horiba D-54, Máy đo pH Horiba D-55, Máy đo PH Horiba F-51BW, Máy đo pH Horiba Laqua F-71, Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X (XRF) XGT-7200 Horiba, Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X (XRF) EX-250/350/450 Horiba, Thiết bị phân tích RoHS/WEEE & ELV MESA-50K Horiba, Thiết bị phân tích RoHS/WEEE & ELV MESA-50 Horiba, Máy phân tích huỳnh quang tia X watson Horiba, Thiết bị phân tích cacbon - lưu huỳnh (c/s) EMIA-Expert Horiba, Thiết bị phân tích cacbon - lưu huỳnh (c/s) EMIA-Pro Horiba,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tasco-cp21710, Buried Line Locator BLM2015 Tasco, Circuit Mapper System CMT84DS Tasco, Circuit Mapper System CMT24S/CMT42S Tasco, HotRod Safety Screwdriver HRD614 Tasco, Inspector II INS120G Tasco, Inspector Line Load Simulator INS120P Tasco, Power Trace PTL610 Tasco, Máy đo độ bóng Tasco TMS-724., Máy đo độ bóng Tasco TMS-701, Máy đo độ bóng Tasco TMS-700, Súng đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-440NH (TA410MG), Súng đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-460N, THI-460S, Súng đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-440N , Súng đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-700, THI-700L, THI-700S, THI-700F (TA410MD), Cảm biến đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-201N, THI-201E, THI-202N, THI-202E, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-301, THI-301L, THI-301S,, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Tasco THI-303L, THI-303S, THI-303NH, THI-303F, THI-303N, THI-303FH, , Bộ điều khiển nhiệt độ Tasco THI-303P, TAT802D, TAT802E, TAT806A, THI-301, THI-301L, Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại Tasco THI-800, Thiết bị đo nhiệt độ Tasco TNA-110, TNA-120, TNA-140, TNA-140CP, , Thiết bị đo nhiệt độ Tasco TNA-1100, TNA-1100B, TNA-1100C, TNA-1100H, TNA-1100CH, Đầu đo nhiệt độ Tasco TNA-1, TNA-2, TNA-2S, TNA-3, TNA-3DX, TNA-11, TNA-13, Đầu đo nhiệt độ Tasco TNA-15B, TNA-15C, TNA-4, TNA-4-5, TNA-4-10, TNA-4MT, TNA-8T, TNA-8A, TNA-8A-10, TNA-9, TNA-6, Thiết bị đo nhiệt độ Tasco TA410-3DX, TA410WA, TA410G, TA410FK, A410F-70, TA410AN-2, TA410RA, Thiết bị đo tốc độ gió Tasco TMS322, TMS322DL, TMS320W-1, TMS320W-2, TMS320W-4L, Camera nội soi, máy nội soi Tasco TMS715A, TMS715B, TMS715C, TMS716A, TMS716B, TMS721A, B, Camera nội soi, máy nội soi Tasco TMS761, TMS761B.C, TMS711A-E, TMS774A.B.C, TMS770A.B, TMS776M , Camera nội soi, máy nội soi Tasco TMS777A, TMS777M, TMS778M, TMS712A, TMS712B, TMS712C, TMS712D, Camera nội soi, máy nội soi Tasco TMS712K, TMS713A, TMS713B, TMS770A, TMS770B, Máy đo tốc độ vòng quay Tasco TMS792D, TMS790, TMS791,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kleinwaechter-cp21512, Máy đo điện trường EFM 022 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 023 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 113B, Máy đo điện trường EFM 120 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 122 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 125 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 231 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 251 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện EFM 022 CPS Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện CPM 374 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện PGT 50 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện PMS 300 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện SST 200 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện WST 50 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện WST 100 Kleinwaechter, Máy đo điện trở TOM 374 Kleinwaechter, Máy đo điện trở TOM 600 Kleinwaechter

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-wolfgang-warmbier-cp21559, High ohmic METRISO B530 Wolfgang Warmbier, High ohmic meter METRISO 3000 Wolfgang Warmbier, High ohmic meter Metriso 3000 Barcode Scanner Wolfgang Warmbier, High ohmic meter TF-530 Wolfgang Warmbier, Walking Test WT5000 Wolfgang Warmbier, Walking Test EFM51 Wolfgang Warmbier, Test Instruments PGT 120 Wolfgang Warmbier. Surface Resistance Meter SRM200/EFM51 Wolfgang Warmbier, Electrostatic Voltmeter ESVM 1000 Wolfgang Warmbier, Electrostatic Voltmeter ESVM 2000 Wolfgang Warmbier, Charged Plate Monitor CPM74 Wolfgang Warmbier, Máy đo điện trở bề mặt Wolfgang Warmbier SRM-110, Máy đo điện trở bề mặt Ohm Metrics SRM310, Máy đo điện trở bề mặt Wolfgang Warmbier SRM-200, Máy đo điện trở bề mặt Wolfgang Warmbier SRM-200 Verification Kit, Máy đo nhiệt độ độ ẩm Wolfgang Warmbier TF-530, Thiết bị kiểm tra giày chống tính điện Wolfgang Warmbier PGT120, Thiết bị kiểm tra giày và vòng đeo tay chống tính điện Wolfgang Warmbier PGT120, Đầu đo điện trở tĩnh điện sàn nhà xưởng Wolfgang Warmbier 7220.45, Đầu đo điện trở tĩnh điện quần áo Wolfgang Warmbier 7200.CL.49, Đầu đo điện trở tĩnh điện loại 2 điểm Wolfgang Warmbier 7220.410, Đầu đo điện trở tĩnh điện bề mặt Wolfgang Warmbier SR0065 5lb, Đầu đo điện trở tĩnh điện bề mặt Wolfgang Warmbier 890, Đầu đo điện trở tĩnh điện loại vòng đồng tâm Wolfgang Warmbier 880, 7220.880.SET , Máy đo điện trở bề mặt Wolfgang Warmbier METRISO B530, Máy đo điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier WT5000 , Máy đo điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51.VK, Bộ thiết bị đo và kiểm tra tĩnh điện Wolfgang Warmbier METRISO B530 ESD Audit Kit, Bộ thiết bị đo và kiểm tra tĩnh điện Wolfgang Warmbier METRISO 3000 ESD Audit Kit, Máy đo điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51 Plus, Máy đo điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51, Máy đo tĩnh điện Wolfgang Warmbier ESD Starter, Máy đo độ ion hóa Wolfgang Warmbier EFM51.CPS.SET , Bộ thiết bị kiểm tra độ ion hóa Wolfgang Warmbier EFM51.CPS Charge Plate System, Thiết bị kiểm tra điện áp tĩnh điện Wolfgang Warmbier EFM51WT

Thiết bị đo tĩnh điện Wolfgang Warmbier, Thiết bị đo tĩnh điện Kleinwaechter  , Charged Plate Monitor CPM74 Wolfgang Warmbier, Electrostatic Voltmeter ESVM 2000 Wolfgang Warmbier, Electrostatic Voltmeter ESVM 1000 Wolfgang Warmbier, Surface Resistance Meter SRM200/EFM51 Wolfgang Warmbier, Test Instruments PGT 120 Wolfgang Warmbier, Walking Test WT5000 Wolfgang Warmbier, High ohmic meter TF-530 Wolfgang Warmbier, High ohmic meter Metriso 3000 Barcode Scanner Wolfgang Warmbier, High ohmic meter METRISO 3000 Wolfgang Warmbier, High ohmic METRISO B530 Wolfgang Warmbier, Walking Test EFM51 Wolfgang Warmbier, Máy đo điện trở TOM 600 Kleinwaechter, Máy đo điện trở TOM 374 Kleinwaechter , Máy đo tĩnh điện WST 100 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện WST 50 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện SST 200 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện PGT 50 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện PMS 300 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện CPM 374 Kleinwaechter, Máy đo tĩnh điện EFM 022 CPS Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 251 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 231 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 125 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 122 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 120 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 113B, Máy đo điện trường EFM 023 Kleinwaechter, Máy đo điện trường EFM 022 Kleinwaechter,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ohm-metrics-cp22745, Thiết bị kiểm tra nối đất Ohm Metrics CM400, CM410, CM420, Thiết bị kiểm tra nối đất chống tĩnh điện Ohm Metrics CM420PV, CM410PV, CM2815, CM2015PV, Thiết bị giám sát chống tĩnh điện Ohm Metrics CM2800, Thiết bị kiểm tra vòng đeo tay chống tĩnh điện Ohm Metrics WST200, Thiết bị kiểm tra giày chống tĩnh điện Ohm Metrics CAL1000, PDT78PV, Thiết bị kiểm tra giày, vòng đeo tay chống tĩnh điện Ohm Metrics PDT700K, PDT700, PDT800K, PDT800, PDT78FP, PDT78SD. Máy đo điện trở bề mặt Ohm Metrics SR0055, SRM310, Máy đo điện trở bề mặt Ohm Metrics SRM500, SRM500K

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin