Thiết bị đo hãng Neutronics

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo khí hãng Crowcon, Thiết bị đo khí hãng Neutronics, Thiết bị đo khí hãng Systech

Thiết bị đo khí CS-CO2-O2 Crowcon, Thiết bị đo khí CS-CO2 Crowcon, Thiết bị đo khí TRIPLE PLUS AND TRIPLE PLUS IR Crowcon, Thiết bị đo khí TETRA MULTI 4 Crowcon, Thiết bị đo khí T4-HOCL/EW3 Crowcon, Thiết bị đo khí GASPRO MULTI 5 Crowcon, Thiết bị đo khí R407C Crowcon, Thiết bị đo khí R407A Crowcon, Thiết bị đo khí R404A Crowcon, Thiết bị đo khí R22 Crowcon, Thiết bị đo khí R134A Crowcon, Thiết bị đo khí R125 Crowcon, Thiết bị đo khí R123 Crowcon, Thiết bị đo khí TETRA 3 Crowcon, Thiết bị đo khí GASMAN Crowcon, Thiết bị đo khí CLIP Crowcon

http://stock.ttech.vn/may-do-khi-da-chi-tieu-g460---gfg-p10834

http://stock.ttech.vn/may-do-khi-da-chi-tieu-g450---gfg-p10833

http://store.ttech.vn/may-do-khi-microtector-ii-g450-gfg-p43689

http://store.ttech.vn/may-do-khi-microtector-ii-g460-gfg-p43692

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-khi-crowcon-cp1165, Đầu báo lửa Crowcon 40, 40I Triple IR, 40M Multi IR, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Gasmonitor, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Vortex FP, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Vortex, Bộ hiển thị và điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Gasmaster, Bộ điều khiển cảm biến đo khí Crowcon Gasflag , Cảm biến báo cháy, báo lửa Crowcon 40, 40I Triple IR, 40M Multi IR, Cảm biến đo khí Crowcon SafEye Quasar 900, Cảm biến đo khí Crowcon IREX, IRmax, Flamgard Plus , Cảm biến đo khí Crowcon F-Gas, TXgard-IS, TXgard Plus, Cảm biến đo khí Crowcon XgardIQ, Xgard, Xsafe, Máy đo khí đa chỉ tiêu Crowcon Triple Plus, Triple Plus IR, Máy đo khí Crowcon Detective, Detective Wireless, Máy đo khí cầm tay Crowcon LaserMethane Mini , Máy đo khí cầm tay Crowcon Gasman, Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Crowcon Tetra 3 , Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Crowcon Gas-Pro, Gas-Pro IR, Gas-Pro PID, Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Crowcon T4 , Máy đo khí Crowcon Clip SGD, Máy đo khí Crowcon Gas-Pro

Thiết bị đo khí H1301 Neutronics, Thiết bị đo khí HI-3000™ Neutronics, Thiết bị đo khí MINI ID™ R22 Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-2004HV SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-700H SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí MINI ID™ R134A Neutronics, Thiết bị đo khí MINI ID™ R1234YF Neutronics, Thiết bị đo khí ACSD™ SEALANT DETECTION KIT Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-2004DX SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí ULTIMA ID™ RI-2012YF SERIES Neutronics, Thiết bị đo khí OEM 100 Neutronics, Thiết bị đo khí 1100 Neutronics, Thiết bị đo khí OEM 100-CO Neutronics, Thiết bị đo khí 120-CO Neutronics, Thiết bị đo khí MGT3 Neutronics, Thiết bị đo khí MGT4 Neutronics, Thiết bị đo khí MGT10 Neutronics, Thiết bị đo khí MGT14 Neutronics, Thiết bị đo khí SCA Neutronics, Thiết bị đo khí MCA Neutronics, Thiết bị đo khí Oxytron 2000 Neutronics, Thiết bị đo khí Mini-ICS Neutronics, Thiết bị đo khí C5E Neutronics, Thiết bị đo khí 3100 Neutronics, Thiết bị đo khí 4100 Neutronics, Thiết bị đo khí 5100 Neutronics, Thiết bị đo khí 7100 Neutronics, Thiết bị đo khí 7100P Neutronics, Thiết bị đo khí Pure N2 Neutronics, Thiết bị đo khí OA-1 Neutronics, Thiết bị đo khí OA-1S+ Neutronics, Thiết bị đo khí Mini-ICS XP Neutronics, Thiết bị đo khí 31 Series Neutronics, Thiết bị đo khí 21 Series Neutronics

Thiết bị đo khí 8700-8701 Systech, Thiết bị đo khí CA56 Systech, Thiết bị đo khí EC900 Systech, hiết bị đo khí Gaspace Advance Micro Systech, Thiết bị đo khí Portamap Systech, Thiết bị đo khí ZR800 Systech, Thiết bị đo khí PM700 Systech, Thiết bị đo khí 5250i Systech, Thiết bị đo khí OxySense 325i Systech, Thiết bị đo khí OxyPerm Systech, Thiết bị đo khí MM500 Systech, Thiết bị đo khí MM400 Systech, Thiết bị đo khí MM300 Systech, Thiết bị đo khí L100-5000 Systech, Thiết bị đo khí L80-5000 Systech, Thiết bị đo khí GS6000 Systech, Thiết bị đo khí GS Waterproof Systech, Thiết bị đo khí EC96 Systech, Thiết bị đo khí 8500/9500 Systech, Thiết bị đo khí EC92DIS Systech, Thiết bị đo khí EC91 Systech, Thiết bị đo khí BT Integra-Pack Systech, Thiết bị đo khí 8501 Systech, Thiết bị đo khí 8200 Systech, Thiết bị đo khí 8001 Systech, Thiết bị đo khí 7000 Systech, Thiết bị đo khí 542 Systech

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-crowcon-cp22230, Control Panel Gasmonitor Crowcon, Compact Control Panel Vortex FP Crowcon, Gas Control System Vortex Crowcon, Detection Control Panel Gasmaster Crowcon, Detection Control System Gasflag Crowcon, Flame Detectors 40/40 series Crowcon, Open Path Gas Detectors SafEye Quasar 900 Crowcon, Pellistor Based Detector Flamgard Plus Crowcon, Fixed Point Gas Detector TXgard Plus Crowcon, Toxic and Oxygen Detector TXgard-IS+ Crowcon, IRmax Crowcon, Infrared Gas Detector IREX Crowcon, Gas Detector Xsafe Crowcon, Fixed Point Gas Detector Xgard Crowcon, Crowcon F-Gas Detector SF6 Crowcon, Fixed Point Gas Detector XgardIQ Crowcon, Multigas Detector Triple Plus+ Crowcon, Multigas Monitor Detective Wireless Crowcon, Multigas Monitor Detective+ Crowcon, Detection at a distance LaserMethane Mini Crowcon, Portable Detector Gasman Crowcon, Multigas Detector Tetra 3 Crowcon, Gas-Pro PID Crowcon, Infrared for Explosive Gas Gas-Pro IR Crowcon, Detector for Confined Spaces Gas-Pro Crowcon, Portable Multigas Detector T4 Crowcon, Portable Multigas Detector Tank-Pro Crowcon, Single Gas Detector Clip SGD Crowcon

Thiết bị hãng Gasclip, Thiết bị đo khí hãng GMI, Máy đo khí hãng Sensit

Máy đo khí SGC Dock Gasclip, Máy đo khí MGC Pump Dock Gasclip, Máy đo khí SGC Plus Gasclip, Máy đo khí SGC Gasclip, Máy đo khí MGC Pump Gasclip, Máy đo khí MGC Gasclip, Máy đo khí MGC Simple Gasclip

Thiết bị đo khí Leaksurveyor GMI, Thiết bị đo khí First Responder GMI, Thiết bị đo khí Gascoseeker 2-500 GMI, Thiết bị đo khí 700 Series GMI, Thiết bị đo khí 4500 GMI, Thiết bị đo khí MX 43 GMI, Thiết bị đo khí Oxygas 500 GMI, Thiết bị đo khí PS1 Single Gas GMI , Thiết bị đo khí PS500 CO2 GMI, Thiết bị đo khí First Responder GMI, Thiết bị đo khí Gascoseeker 2-500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 700 Series GMI, Thiết bị đo khí PPM Gasurveyor 500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 6-500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 3-500 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 11-500 GMI, Thiết bị đo khí BM 25 GMI, Thiết bị đo khí Gasurveyor 500 Series GMI, Thiết bị đo khí PS500 GMI, Thiết bị đo khí PS200 Series GMI, Thiết bị đo khí Shipsurveyor GMI, Thiết bị đo khí RMLD GMI, Thiết bị đo khí DP-IR GMI, Thiết bị đo khí GT Series GMI, Thiết bị đo khí SW-X40-32 GMI, Thiết bị đo khí CXT Controller GMI, Thiết bị đo khí CX Controller GMI, Thiết bị đo khí Site Sentinel GMI, Thiết bị đo khí CXT GMI, Thiết bị đo khí CXSensor GMI, Thiết bị đo khí AV1 GMI, Thiết bị đo khí SPGA GMI, Thiết bị đo khí OLCT 10 OLC 10 GMI, Thiết bị đo khí OLC(T) 100 GMI, Thiết bị đo khí MX 32 GMI, Thiết bị đo khí IRAS GMI, Thiết bị đo khí GMT GMI, Thiết bị đo khí GMS, Thiết bị đo khí GD10PE GMI, Thiết bị đo khí GD10P GMI, Thiết bị đo khí GD10L GMI, Thiết bị đo khí CO2 Multi Monitor GMI, Thiết bị đo khí CPS GMI, Thiết bị đo khí Active-80 GMI

Máy đo khí GOLD EXCO + 1200 Sensit, Máy đo khí EX 1000 Sensit, Máy đo khí RLD-2 Sensit, Máy đo khí HXG-2 Sensit, Máy đo khí Gas-Trac NGX-6 Sensit, Máy đo khí ULTRA-TRAC MJL Sensit, Máy đo khí ULTRA-TRAC APL Sensit, Máy đo khí HCN Sensit, Máy đo khí CO Sensit, Máy đo khí SCal-100 Sensit, Máy đo khí SCal-400 Sensit, Máy đo khí SMART-CAL Sensit, Máy đo khí P100 Sensit, Máy đo khí P400 Sensit, Máy đo khí HXG-3 (EU) Sensit, Máy đo khí HXG-3P (EU) Sensit, Máy đo khí TKX Sensit, Máy đo khí HXG-2d Sensit, Máy đo khí HXG-3 Sensit, Máy đo khí HXG-3P Sensit, Máy đo khí IRED Sensit, Máy đo khí PMD Sensit, Máy đo khí GOLD G2 GLT Sensit, Máy đo khí GOLD CGI Sensit, Máy đo khí GOLD 100 Sensit, Máy đo khí Trak-It IIIa Sensit, Máy đo khí GOLD Sensit, Máy đo khí GOLD G2 Sensit

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-amprobe-cp1269, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Amprobe AT-3500 , UAT-610 , UAT-620, AT-5000 , AF-600 A-Frame , Máy dò đường dây điện Amprobe CT-326-C, AT-4005-A, AT-4004-A, AT-4003-A , AT-4001-A , Máy dò đường dây điện Amprobe AT-7020, AT-7030, AT-6030, AT-6020, Máy đo điện trở cách điện Amprobe AMB-3, Amprobe AMB-2, Máy đo điện trở cách điện kiểu tay quay Amprobe AMC-2 , AMC-3, AMC-4, Máy đo điện trở đất Amprobe Telaris ISO-PRO, Amprobe GP-2A, Amprobe TELARIS EARTH-TEST, Amprobe , Máy đo điện trở cách điện Amprobe AMB-110, AMB-55, AMB-50, AMB-45, AMB-25, Máy đo công suất và chất lượng điện áp Amprobe DM-III Multitest 1000A , DM-5, Amprobe DM-II PLUS, , Máy đo tốc độ gió Amprobe TMA40-A, TMA-21HW, TMA-20HW, Amprobe TMA10A, TMA5, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí bằng siêu âm Amprobe TMULD-300 , Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas cháy, khí gas lạnh Amprobe GSD600, Amprobe RLD-1, Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Amprobe THWD-5, THWD-3, THWD-10W, THWD-10, TH-1, TH-3, Thiết bị đo nhiệt độ Amprobe TMD-55, TMD-53, TMD-56, TMD-51, TMD-52, TMD-50, TMD-10, RTD-10 , Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Amprobe TR300, Amprobe TR200A, Amprobe TR100-A , Thiết bị đo nhiệt độ Amprobe TMD-55W, Amprobe TMD-53W, RTD-10W, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Amprobe IR-750 , IR-730, IR-720, IR-712, IR-710, IR-450, Amprobe IR608A, , Máy đo tốc độ vòng quay Amprobe TACH-20, Amprobe TACH-10, Thiết bị đo kiểm tra rò rỉ vi sóng Amprobe TX900 , Thiết bị đo chênh áp Amprobe MAN30, Amprobe MAN15, Amprobe MAN02-A , Đồng hồ bấm giây Amprobe TIME-20 , Amprobe TIME-10, Đồng hồ vạn năng Amprobe DM9C, Amprobe DM7C , Amprobe AM-60  , Đồng hồ vạn năng Amprobe 37XR-A, 38XR-A, 34XR-A, 33XR-A, 30XR-A, Amprobe AM-250, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-420, PM55A, PM51A, PM53A, DM78C, 37XR-A, 15XP-B, 5XP-A, DM73C , Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-160-A , Amprobe AM-140-A, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-570, HD160C, HD110C , AM-270, PK-110 , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACDC-400, ACDC-100 TRMS, ACD-6 PRO, C68C True-RMS, , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-16 TRMS-PRO , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACDC-54NAV, ACDC-53NAV, ACDC-52NAV , ACDC-50NAV, , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-23SW, ACD-22SW, ACD-21SW, ACD, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-530 True-rms , Amprobe AM-560, Amprobe AM-570, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500 DIY-PRO , Amprobe AM-510 , Amprobe AM-520, Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-10 PLUS, Amprobe AC75B, ACD-10 TRMS-PLUS, ACD-14 TRMS-PLUS , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-14-PRO, ACD-15-PRO, ACD-14-PLUS, Ampe kìm đo dòng điện Amprobe AMP-210, AMP-220, AMP-310, , Ampe kìm đo dòng điện rò Amprobe ALC-110, Thiết bị dò đường đi cáp ngầm, ống ngầm Amprobe UAT-610 , UAT-620, Thiết bị dò đường đi cáp điện Amprobe AT-6030, AT-6020, Bút thử điện không tiếp xúc Amprobe NCV-1040, NCV-1030, NCV-1020, , Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Amprobe IRC-120, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Amprobe IRC-110, Thiết bị kiểm tra acquy Amprobe BAT-500, BAT-200, BAT-100, BAT-250, Máy đo năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600, Amprobe SOLAR-500, , Máy đo nồng độ khí CO, CO2 Amprobe CO2-200, Amprobe CO2-100, , Máy đo độ PH, ORP Amprobe WT-80, WT-70, WT-60, WT-50, WT-40, WT-30, WT-20, WT-10, Máy đo độ ẩm gỗ Amprobe MT-10, Máy đo cường độ ánh sáng Amprobe LM-200 LED , LM-120, LM-100, LM-80, , Máy đo độ ồn Amprobe SM-20-A, Amprobe SM-10, Amprobe SM-CAL1 , Thiết bị kiểm tra máy cắt, công tắc Amprobe BT-120, Amprobe BT-250, Amprobe , Thiết bị kiểm tra cáp mạng Lan Amprobe LAN-1, Thiết bị đo điện áp Amprobe PK-110 , LT-10 , ST-102B, ST-101B, Bút thử điện không tiếp xúc Amprobe VP-600SB, VP-440, VP-1000SB, , Máy đo điện tụ điện, điện dung Amprobe LCR55A, Amprobe CR50A, Máy đo điện trở thấp, điện trở tiếp xúc Amprobe MO-100, Thiết bị kiểm tra thứ tự pha Amprobe PRM-6, Amprobe PRM-4 , Thiết bị kiểm tra điện áp và thông mạch Amprobe VT201A, VPC-31, VPC-30, VPC-10N, VPC-10, PY-1A, , Thiết bị kiểm tra mạch điện Amprobe INSP-3, Đồng hồ vạn năng Amprobe DM9C, Amprobe DM7C , Amprobe AM-60 , Đồng hồ vạn năng Amprobe 37XR-A, 38XR-A, 34XR-A, 33XR-A, 30XR-A, Amprobe AM-250, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-420, PM55A, PM51A, PM53A, DM78C, 37XR-A, 15XP-B, 5XP-A, DM73C , Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-160-A , Amprobe AM-140-A, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-570, HD160C, HD110C , AM-270, PK-110 , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACDC-400, ACDC-100 TRMS, ACD-6 PRO, C68C True-RMS, , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-16 TRMS-PRO , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACDC-54NAV, ACDC-53NAV, ACDC-52NAV , ACDC-50NAV, , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-23SW, ACD-22SW, ACD-21SW, ACD-20SW, Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-530 True-rms , Amprobe AM-560, Amprobe AM-570 , Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500 DIY-PRO , Amprobe AM-510 , Amprobe AM-520, Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-10 PLUS, Amprobe AC75B, ACD-10 , Ampe kìm đo dòng điện Amprobe ACD-14-PRO, ACD-15-PRO, ACD-14-, Ampe kìm đo dòng điện Amprobe AMP-210, AMP-220, AMP-310, Ampe kìm đo dòng điện rò Amprobe ALC-110, Thiết bị dò đường đi cáp ngầm, ống ngầm Amprobe UAT-610 , UAT-620, Thiết bị dò đường đi cáp điện Amprobe AT-6030, AT-6020 , Bút thử điện không tiếp xúc Amprobe NCV-1040, NCV-1030, NCV-1020,, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Amprobe IRC-120, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Amprobe IRC-110,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-pin-hang-cadex-cp1270, Thiết bị kiểm tra, phân tích pin Cadex SPECTRO CA-12 , Thiết bị kiểm tra, phân tích pin Cadex C8000, Thiết bị kiểm tra, phân tích pin Cadex C7200, C7400, C7400ER , Thiết bị kiểm tra, phân tích pin Cadex C5100B , Thiết bị kiểm tra, phân tích pin Cadex 2-BAY, 4-BAY, 4-BAY EXTENDED RANGE,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-baumer-cp1271, Bộ hiển thị và điều khiển, bộ đếm hãng Baumer, Cảm biến đo sức căng, lực căng hãng Baumer, Cảm biến đo lực kéo nén, loadcell hãng Baumer, Cảm biến đo mức hãng Baumer, Cảm biến đo áp suất hãng Baumer, Cảm biến đo nhiệt độ hãng Baumer, Cảm biến đo lưu lượng hãng Baumer, Cảm biến đo độ dẫn điện hãng Baumer, Cảm biến đo độ rung, đo gia tốc hãng Baumer, Cảm biến đo góc nghiêng hãng Baumer, Bộ phát điện, tacho generator hãng Baumer, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Baumer, Bộ mã hóa vòng quay, encoder hãng Baumer, Camera công nghiệp hãng Baumer, Cảm biến quang đo 2D, 3D hãng Baumer, Cảm biến đo khoảng cách kiểu quang học hãng Baumer, Cảm biến đo khoảng cách kiểu rada, siêu âm hãng Baumer, Cảm biến đo khoảng cách kiểu bánh xe hãng Baumer, Cảm biến đo khoảng cách kiểu dây kéo hãng Baumer, Cảm biến đo khoảng cách kiểu từ hãng Baumer, Cảm biến tiệm cận hãng Baumer, Cảm biến quang hãng Baumer, Cảm biến siêu âm hãng Baumer, Cảm biến điện dung hãng Baumer, Cảm biến từ, cảm biến vị trí hãng Baumer, Cảm biến đo lường cạnh, góc hãng Baumer,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-infranor-cp1273, Bộ truyền động, động cơ đồng bộ hãng Infranor, Bộ điều khiển truyền động Infranor, Động cơ bước một chiều Infranor, Bộ điều khiển, động cơ bước xoay chiều Infranor,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-knick-cp1274, Bộ chuyển đổi nhiệt độ, sức căng, điện áp hãng Knick, Bộ khuyếch đại và cách ly tín hiệu hãng Knick, Thiết bị đo và điều khiển pH, đo độ dẫn điện, đo Oxy hòa tan hãng Knick, Cảm biến đo pH, đo độ dẫn điện, đo Oxy hòa tan dùng công nghiệp hãng Knick, Thiết bị đo làm sạch và hiệu chuẩn tự động cho đầu đo Knick Unical 900, Uniclean 900, Thiết bị đo pH, đo độ dẫn điện, đo Oxy hòa tan hãng Knick, Thiết bị đo pH, đo độ dẫn điện, đo Oxy hòa tan hãng Knick Portavo, Cảm biến đo pH, đo độ dẫn điện, đo Oxy hòa tan hãng Knick, Bộ hiển thị và điều khiển Knick,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-pees-components-cp1275, Bộ kiểm tra lắp đặt và hiệu chỉnh hệ thống thủy lực hãng PEES Components , Bộ khuyếc đại tín hiệu và điều khiển hãng PEES Components , Module điều khiển tương tự hãng PEES Components , Module điều khiển số hãng PEES Components ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-posital-cp1277, Bộ điều khiển truyền động hãng Pilz, Bộ điều khiển hãng Pilz, Rơ le, thiết bị đóng ngắt hãng Pilz, Cảm biến an toàn hãng Pilz, Cảm biến Wiegand sensor hãng Posital , Cảm biến đo độ nghiêng hãng Posital , Cảm biến vị trí kiểu dây kéo Posital , Bộ mã hóa vòng quay, Absolute Encoder Posital, Bộ mã hóa vòng quay, Incremental Encoder Posital , http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-pilz-cp1276.

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-radio-energie-tachogenerator--cp1278, Bộ phát điện Radio Energie OTIS FOB2085Z152 DC , Bộ phát điện Radio Energie SCHINDLER 544203 DC , Bộ phát điện Radio Energie THYSSENKRUPP 0099004030 DC , Bộ phát điện Radio Energie WITTUR 253879 DC , Bộ phát điện Radio Energie Kone, Bộ phát điện Radio Energie REO 588 MF, RDC 205, RDC 206, RDC 16, RDC 30,, Bộ phát điện Radio Energie REO 444 NV, REO 315 L, REO 444 SR, REO 444 US, , Bộ phát điện Radio Energie RDC 215, RAC12, RDC14 MF 0.04, REO220 , REO 110 , Máy phát điện Radio Energie REO 444 N1, RDC14 MF, RE0 122, RDC 207/20, RDC 210, Máy phát điện Radio Energie REO 444 R1, REO 444 R2, REO 444 L1,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-seika-cp1279, Cảm biến đo độ nghiêng Seika N2, N3, N4, Cảm biến đo độ nghiêng Seika NA2-05, NA2-10, NA3-30, NA4-45, NA4-70, Cảm biến đo độ nghiêng Seika NG2, NG3, NG4, Cảm biến đo gia tốc Seika NV4a, NV6a, NV8a, Cảm biến đo gia tốc Seika BDK3, BDK10, BDK100, Cảm biến đo gia tốc Seika N2, N3, N4, Cảm biến đo gia tốc Seika NA2-05, NA2-10, NA3-30, NA4-45, NA4-70, Cảm biến đo gia tốc Seika NG2, NG3, NG4, Cảm biến đo gia tốc Seika SB1I, SB2I, SB1U, SB1S, SBS1U, SB360, SBG2U, SBG3I, SBL1, SBL1S, XB, SC485B , Cảm biến đo gia tốc Seika B1, B2, B3 ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tival-sensor-cp1280, Cảm biến đo mức hãng Tival, Bộ hiển thị và điều khiển hãng Tival, Cảm biến đo nhiệt độ hãng Tival, Cảm biến đo lưu lượng hãng Tival, Cảm biến báo mức hãng Tival, Đồng hồ áp suất có tiếp điểm Tival TST-PM 63, TST-PM 82, Cảm biến chênh áp Tival TST-DD 10.0, TST-DD 20, TST-DDM, TST-DD 40, TST, Cảm biến áp suất Tival TST 10, TST 20, TST 16.0 GL, TST-SMH, TST-SMX 2, Công tắc áp suất điện tử Tival TST-PSD 30, TST-DS5, Công tắc áp suất Tival FF 4 DAH, FF 4 DAY, FF 4 AAG, FF 444, FF 142, PS1, PS3FF 501, FF 603, FF 7,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-wachendorff-cp1281, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGI, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGA 58A PROFIBUS-DP, WDGA 58B, WDGF 58M , Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGA 36A RS485, WDGA, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGA 58S CAN SAE J1939, WDGA 58V , WD, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGA 58S CANopen, WDGA 58, WDGA 58A, , Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGA 36A CANopen, WDGA 36E , WDGA 58A, WDGA 58A, WDGA 58B,, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGI 115M, WDGI 115T, WDG 40E, WDGI 58E, WDGI 58E,, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDGI 58C, WDGI 58D, WDGI 58K,, Bộ mã hóa vòng quay, encoder Wachendorff WDG 24C, WDG 30A, WDG 40A,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin