Thiết bị đo kiểm tra bao bì hãng Labthink

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-universal-punch-cp10918, Thiết bị đo độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage A-10 Universal Punch, Thiết bị đo độ đảo, độ lệch tâm Concentricity Gage B-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage B-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage B-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage E-10 Universal Punch, Thiết bị đo đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage E-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage E-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage E-40 Universal Punch, Thiết bị đo độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage F-10 Universal Punch, Thiết bị đo đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage F-20 Universal Punch, Thiết bị đo độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage G1-10 Universal Punch , Thiết bị đo độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage G1-20 Universal Punch, Thiết bị đo đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage G1-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage G2-10 Universal Punch, Thiết bị đo độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage G2-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo trục, độ lệch tâm Concentricity Gage G2-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo, độ lệch tâm Concentricity Gage H-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo, độ lệch tâm Concentricity Gage H-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo, độ lệch tâm Concentricity Gage H-40 Universal Punch, Thiết bị đo độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage HL-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage HL-20 Universal Punch, Máy đo độ lệch tâm, độ đảo Concentricity Gage HL-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage J-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage J-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage J-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo trục Concentricity Gage JLP-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo trục Concentricity Gage JLP-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ lệch tâm Concentricity Gage K1-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ lệch tâm Concentricity Gage K1-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo trục Concentricity Gage K1-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ lệch tâm, lệch trục Concentricity Gage K2-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ lệch tâm, lệch trục Concentricity Gage K2-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage K2-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage KK1-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage KK1-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage KK1-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đồng tâm, đồng trục Concentricity Gage KK2-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo Concentricity Gage KK2-20 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo Concentricity Gage KK2-40 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ đảo trục Concentricity Gage LG-10 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra độ lệch tâm Concentricity Gage LG-20 Universal Punch, Đồng hồ đo kích thước đầu vít 6-Lope (TX) Internal Gages #1180 Universal Punch, Đồng hồ kiểm tra đầu vít 6-Lope (TX) Internal Gages #1181 Universal Punch, Đồng hồ kiểm tra đầu vít 6-Lope (TX) Internal Gages #1182 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đầu vít 6-Lope (TX) Internal Gages #1194 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đầu vít 6-Lope (TX) Internal Gages #1195 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đầu vít Hexalobular Gages ISO-10664 #1191 Universal Punch, Thiết bị đo đầu vít Hexalobular Gages ISO-10664 #1192 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đầu vít 6-Lobe (TX) External Gages #2185 Universal Punch, Dưỡng đo đầu vít 6-Lobe (TX) External Gages #2190 Universal Punch, Dưỡng đo đầu vít 6-Lobe (TX) External Gages #2193 Universal Punch, Dưỡng kiểm tra đầu vít 6-Lobe (TX) External Gages 2196 Universal Punch, Thiết bị kiểm tra đầu vít 6-Lobe (TX) External Gages #2197 Universal Punch, Thiết bị đo độ sâu Offset Cruciform Penetration Gages 9045 Series Universal Punch, Thiết bị đo độ sâu PENETRATION GAGING STATIONS 9100 Series Universal Punch, Thước đo WOBBLE GAGES 9200 Series Universal Punch, Đồ gá kiểm tra xoắn TORSIONAL TESTING FIXTURES 9300 Series Universal Punch, Thước đo độ cao PROTRUSION HEIGHT GAGES 9450 Series Universal Punch, Dụng cụ đo độ cao NAS PROTRUSION HEIGHT GAGES 9455 Series Universal Punch, Thước đo chiều dài DIGITAL FASTNER LENGTH GAGES 9475 Series Universal Punch, Thước kiểm tra FASTNER RECESS CHECKER GAGES 9500 Series Universal Punch, Thước độ độ dày WEB THICKNESS GAGES 9600 Series Universal Punch,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-hang-universal-punch-cp10918, Concentricity Gage B-10 Universal Punch, Concentricity Gage A-10 Universal Punch, Concentricity Gage HL-40 Universal Punch, Concentricity Gage HL-20 Universal Punch, Concentricity Gage HL-10 Universal Punch, Concentricity Gage H-40 Universal Punch, Concentricity Gage H-20 Universal Punch, Concentricity Gage H-10 Universal Punch, Concentricity Gage G2-40 Universal Punch, Concentricity Gage G2-20 Universal Punch, Concentricity Gage G2-10 Universal Punch, Concentricity Gage G1-20 Universal Punch, Concentricity Gage G1-10 Universal Punch, Concentricity Gage F-20 Universal Punch, Concentricity Gage F-10 Universal Punch, Concentricity Gage E-40 Universal Punch,

Concentricity Gage E-20 Universal Punch, Concentricity Gage E-10 Universal Punch, Concentricity Gage E-10 Universal Punch, Concentricity Gage B-40 Universal Punch, Concentricity Gage B-20 Universal Punch, Concentricity Gage K2-20 Universal Punch, Concentricity Gage K2-10 Universal Punch, Concentricity Gage K1-20 Universal Punch, Concentricity Gage K1-20 Universal Punch, Concentricity Gage K1-10 Universal Punch, Concentricity Gage JLP-10 Universal Punch, Concentricity Gage JLP-10 Universal Punch, Concentricity Gage J-40 Universal Punch, Concentricity Gage J-40 Universal Punch, Concentricity Gage J-10 Universal Punch, 6-Lope (TX) Internal Gages #1180 Universal Punch, Concentricity Gage LG-20 Universal Punch, Concentricity Gage LG-10 Universal Punch, Concentricity Gage KK2-40 Universal Punch, Concentricity Gage KK2-20 Universal Punch, Concentricity Gage KK2-10 Universal Punch, Concentricity Gage KK1-40 Universal Punch, Concentricity Gage KK1-20 Universal Punch, Concentricity Gage KK1-10 Universal Punch, Concentricity Gage K2-40 Universal Punch, 6-Lobe (TX) External Gages 2196 Universal Punch, 6-Lobe (TX) External Gages #2193 Universal Punch, 6-Lobe (TX) External Gages #2190 Universal Punch, 6-Lobe (TX) External Gages #2185 Universal Punch, Hexalobular Gages ISO-10664 #1192 Universal Punch, Hexalobular Gages ISO-10664 #1191 Universal Punch, 6-Lope (TX) Internal Gages #1195 Universal Punch, 6-Lope (TX) Internal Gages #1194 Universal Punch, 6-Lope (TX) Internal Gages #1182 Universal Punch, 6-Lope (TX) Internal Gages #1181 Universal Punch, WEB THICKNESS GAGES 9600 Series Universal Punch, FASTNER RECESS CHECKER GAGES 9500 Series Universal Punch, , DIGITAL FASTNER LENGTH GAGES 9475 Series Universal Punch, NAS PROTRUSION HEIGHT GAGES 9455 Series Universal Punch, PROTRUSION HEIGHT GAGES 9450 Series Universal Punch, TORSIONAL TESTING FIXTURES 9300 Series Universal Punch, WOBBLE GAGES 9200 Series Universal Punch, PENETRATION GAGING STATIONS 9100 Series Universal Punch, Offset Cruciform Penetration Gages 9045 Series Universal Punch, 6-Lobe (TX) External Gages #2197 Universal Punch, Concentricity Gage G1-40 Universal Punch

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-labthink-cp21077, Máy đo độ thẩm thấu hơi nước - W3/030 Labthink, Máy đo độ thẩm thấu hơi nước - W3/031 Labthink, Máy đo độ thẩm thấu hơi nước - W3/130 Labthink, Máy đo độ thẩm thấu hơi nước - W3/230 Labthink, Máy đo độ thẩm thấu hơi nước - W3/330 Labthink, Máy đo độ thẩm thấu khí Oxy - OX/230 - Labthink, Máy đo độ thẩm thấu khí Oxy - OX/231 - Labthink, Máy đo lực kéo đứt - XLW-B Labthink, Máy đo lực kéo đứt - XLW- PC Labthink, Máy đo lực kéo đứt - XLW- M Labthink, Máy đo lực kéo đứt - XLW- EC Labthink, Máy kiểm tra lực kéo đứt - XLW - Labthink, Máy kiểm tra va chạm - FDI-01 Labthink, Thiết bị kiểm tra độ dày - CHY-C2A - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ dày - CHY-CA - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ dày - CHY-CB - Labthink, Máy kiểm tra độ ma sát - MXD-01 - Labthink, Máy kiểm tra độ ma sát - MXD-02 - Labthink, Thiết bị kiểm tra dán nóng - HST H3 - Labthink, Thiết bị kiểm tra dán nóng - HST H6 - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ bền xé - SLY-S1 - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ dính sau ổn định - CZY-6S - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ rò khí - MFY-01 - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ thẩm thấu khí - VAC-V1 - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ thẩm thấu khí - VAC-V2 - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ thẩm thấu khí - VAC-V3 - Labthink, Thiết bị kiểm tra độ thẩm thấu khí - VAC-VBS- Labthink, Thiết bị kiểm tra momen lực - NJY-20 - Labthink, Thiết bị kiểm tra va chạm - BMC-B1 - Labthink, Máy thử sương mù Labthink FT-F1, Máy kiểm tra độ thấm khí Labthink TQD-G1, Thiết bị kiểm tra độ bền kéo dài Labthink CZY-8SA, Thiết bị kiểm tra độ bền kéo dài bao bì Labthink CZY-8SB, Máy kiểm tra chất kết dính chính của băng dính Labthink CZY-G, Thiết bị kiểm tra chất kết dính Labthink CZY-GY (RR), Thiết bị kiểm tra độ bền kéo dài của băng dính Labthink CZY-6S, Máy kiểm tra chất kết dính kéo dài Labthink , Máy thử kéo và kéo dính Labthink NLW-20 , Con lăn băng keo Labthink YGJ-02A, Máy kiểm tra tước, xé tự động Labthink BLD-200N, Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink C610H, Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink C610M, Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink XLW (B), Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink XLW (M), Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink XLW, Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink XLW, Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink XLW (PC), Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink XLW (EC), Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink MEGA 1500, Máy kiểm tra kéo nén vạn năng Labthink i-Strentek 1510, Máy kiểm tra bao bì y tế Labthink MED-01, Máy kiểm lực xé, tước bao bì Labthink BLD-200N, Thiết bị kiểm tra hệ số ma sát, thử lực xé Labthink C620H, Thiết bị kiểm tra hệ số ma sát màng bao bì Labthink MXD-02, Thiết bị kiểm tra hệ số ma sát màng bao bì Labthink FPT-F1, Thiết bị kiểm tra hệ số ma sát bề mặt nghiêng Labthink COF-P01, Thiết bị đo hệ số ma sát màng bao bì Labthink MXD-01A, Thiết bị đo hệ số ma sát màng bao bì Labthink MXD-01, Thiết bị đo hệ số ma sát màng bao bì Labthink MXD-01, Máy đo độ co ngót do nhiệt Labthink C631H, Máy đo độ co nhiệt của bao bì Labthink RSY-R2, Máy đo độ dày màng bao bì Labthink C640, Máy đo độ dày màng bao bì Labthink CHY-C2A, Máy đo độ thấm khí Labthink BTY-B2P, Máy đo độ thấm khí bao bì Labthink C130H, Máy đo độ thấm khí bao bì Labthink BTY-B3P, Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink C230M (2019), Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink C230H, Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink C230G, Thiết bị đo tốc độ truyền oxy qua màng bao bì Labthink C230M (2018), Thiết bị đo tốc độ truyền oxy qua màng bao bì Labthink C230X, Máy đo độ thấm oxy qua màng bao bì Labthink OX2 / 231, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì Labthink VAC-V1, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì Labthink VAC-V2, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì Labthink VAC-V3, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì Labthink VAC-VBS, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì Labthink BTY-B2P, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì gói Labthink G2 / 130, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì gói Labthink G2 / 131, Máy đo độ thấm khí qua màng bao bì gói Labthink G2 / 132, Thiết bị kiểm tra tốc độ truyền khí hữu cơ qua màng bao bì Labthink OR2 / 410, Máy phân tích đo khí Oxy, CO2 trong bao bì gói Labthink C650B, Máy đo khí Oxy, CO2 trong bao bì gói Labthink C650M, Máy đo nồng độ khí Oxy, CO2 trong bao bì gói Labthink 650, Máy phân tích đo khí Oxy, CO2 trong bao bì chân không Labthink RGT-01, Thiết bị đo khí Oxy, CO2 trong bao bì gói Labthink i-Process 6910, Máy kiểm tra dán nhiệt bao bì gói Labthink C630H, Máy kiểm tra hàn nhiệt bao bì gói Labthink HST-H3, Máy kiểm tra hàn nhiệt bao bì gói Labthink HST-H6, Máy kiểm tra hàn nhiệt bao gì gói Gradient Labthink ClassIC 513, Máy kiểm tra độ bền nhiệt bao bì gói Labthink PSST-100, Máy kiểm tra độ bền nhiệt hàn bao bì gói Labthink i-Thermotek 2400, Thiết bị kiểm tra độ kín bao bì gói Labthink C660B, Thiết bị kiểm tra độ kín bao bì gói Labthink C660M, Thiết bị kiểm tra rò rỉ bao bì gói Labthink MFY-01, Thiết bị kiểm tra rò rỉ bao bì gói Labthink LSSD-01, Nguồn sáng tiêu chuẩn Labthink SBG-80 D65 / A, Thiết bị kiểm tra tính thấm màng bao bì gói Labthink DZ01, Tủ quan sát màu sắc Labthink SPS-80T, Thiết bị đo trọng lượng, khối lượng bao bì gói Labthink i-Process 9200, Thiết bị kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink C330M, C330G, C330H, Thiết bị kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink TSY-W3, Thiết bị kiểm tra tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink W3/330, Thiết bị kiểm tra tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink W3 / 230, Thiết bị đo tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink C390H, C390M, Thiết bị đo tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink C360H, C360M, Thiết bị đo tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink W3/030, W3/031, Thiết bị đo tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink W3/062 , W3 / 0120, W3/060, Thiết bị đo tốc độ truyền hơi nước qua màng bao bì Labthink W3 / 130, Máy đo momen xoắn, lực vặn nắp chai Labthink NJY-20, Máy đo momen xoắn, lực vặn nắp chai Labthink C612M

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin