Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại FLIR

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-satir-europe-cp22816, Camera nhiệt hồng ngoại phát hiện khí SF6 SATIR V80, V80 Pro, V90, Camera nhiệt hồng ngoại đo thân nhiệt phát hiện cảm cúm SATIR CK350-F, Camera nhiệt độ hồng ngoại đo thân nhiệt phát hiện cảm cúm SATIR CK350-M, Camera nhiệt độ hồng ngoại SATIR UMTI, Camera nhiệt độ hồng ngoại SATIR UTR50, UTR75, Camera nhiệt độ hồng ngoại nhìn đêm SATIR NV628, Camera nhiệt độ hồng ngoại nhìn đêm SATIR NV618W (La Moon), Camera nhiệt độ hồng ngoại nhìn đêm SATIR NV618S, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt SATIR G96, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt SATIR D600, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt SATIR D300, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt SATIR Hotfind-S, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt SATIR PK80,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-cantronic-systems-cp22817, Camera nhiệt độ hồng ngoại Cantronics VE 1.6 Video Engine, Camera nhiệt độ hồng ngoại đo thân nhiệt phát hiện cảm cúm Cantronics FeverScan M3000, FeverScan M3000N, FeverScan M3000P, FeverScan M3000D, FeverScan M3000L, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt Cantronics IA123 MWIR, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt Cantronics IA126 LWIR, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt Cantronics IA113 , Camera đo nhiệt độ hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt Cantronics IA116 LWIR, Ống nhòm nhìn đêm hồng ngoại Cantronics Trinity Thermal Binocular HHTI-2601, Ống nhòm đêm hồng ngoại Cantronics Trinity Thermal Binocular,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-optotherm-cp22818, Kính hiển vi hồng ngoại Optotherm Sentris, Kính hiển vi hồng ngoại Optotherm Micro, Kính hiển vi, hệ thống quan sát hồng ngoại Optotherm EL, Camera nhiệt độ hồng ngoại đo thân nhiệt phát hiện cảm cúm Optotherm Thermoscreen,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-braun-cp22819, Máy thông mũi Braun Nasal, Máy đo huyết áp Braun ExactFit 3, Máy đo huyết áp Braun ExactFit 5, Máy đo huyết áp Braun ActivScan 9, Nhiệt kế đo tai phát hiện cúm, sốt Braun ThermoScan 7, Nhiệt kế đo tai phát hiện cúm, sốt Braun ThermoScan 3, Nhiệt kế đo tai phát hiện cúm, sốt Braun ThermoScan 5, Nhiệt kế đo tai phát hiện cúm, sốt theo độ tuổi Braun ThermoScan 7, Máy đo huyết áp Braun iCheck 7, Nhiệt kết đo thân nhiệt cúm, sốt Braun Digital stick, Nhiệt kết đo thân nhiệt cúm, sốt theo độ tuổi Braun PRT2000EU, Nhiệt kết đo thân nhiệt cúm, sốt Braun NTF3000WE, Nhiệt kết đo thân nhiệt cúm, sốt Braun BNT400WE, Máy đo nồng độ cồn Custom AT-03, Máy đo nồng độ bụi Custom PM2.5, PM-2.5C, Đồng hồ bấm giờ Custom SW-709N, Đồng hồ bấm giờ Custom TM-13L, Đồng hồ bấm giờ Custom TM-15N, Đồng hồ đếm giờ Custom 899, Đồng hồ đếm giờ Custom TM-20, Đồng hồ đếm giờ Custom TM-10N , Đồng hồ đếm giờ Custom TM-5, Đồng hồ hẹn giờ Custom TM-31, Camera nhiệt hồng ngoại, máy chụp ảnh nhiệt Custom THG-01, , 

Đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện Custom EC-100A, Đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện Custom EC-03, Đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện Custom EC-03N, Đồng hồ hẹn giờ ngắt điện Custom WT-02KT, Đồng hồ hẹn giờ ngắt điện Custom WT-02N, Đồng hồ hẹn giờ ngắt điện Custom WT-03N, Đồng hồ đo và ghi dữ liệu công suất tiêu thụ điện Custom EC-10RF, Đồng hồ đo và ghi dữ liệu công suất tiêu thụ điện Custom EC-50RF, Nhiệt kết đo thân nhiệt cúm, sốt Custom NIR-01, Nhiệt kết đo thân nhiệt phát hiện cúm, sốt NURSE ANGIE NIR-02, Nhiệt kết đo thân nhiệt phát hiện cúm, sốt NURSE ANGIE NIR-03, Nhiệt kết đo thân nhiệt phát hiện cúm, sốt NURSE ANGIE NIR-10,

http://store.ttech.vn/thiet-bi-sieu-am-hang-krautkramer-cp21206, Máy đo độ cứng DynaPOCKET GE Krautkramer, Máy đo độ cứng MIC 10 GE Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm DM5E/DM5E DL Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm DMS Go+ Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật BONDTRACER Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật Bolt Mike III Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USLT-USB Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USN 58 Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USN 60/60 L Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM 35X-DAC Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM 36-DAC Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật Series Phasor XS Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM Go+ Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM Vision+ Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm CL 5 Krautkramer,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-sieu-am-hang-krautkramer-cp21206, Máy đo độ cứng MIC 10 GE Krautkramer, Máy đo độ cứng DynaPOCKET GE Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM Vision+ Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM Go+ Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật Series Phasor XS Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM 36-DAC Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USM 35X-DAC Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USN 60/60 L Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USN 58 Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật USLT-USB Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật Bolt Mike III Krautkramer, Máy siêu âm khuyết tật BONDTRACER Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm DMS Go+ Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm DM5E/DM5E DL Krautkramer, Máy đo chiều dày siêu âm CL 5 Krautkramer

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-guide-sensmart-cp22820, Thiết bị camera hồng ngoại đo thân nhiệt cơ thể xác định cúm, sốt Guide IR236S, Thiết bị camera hồng ngoại đo thân nhiệt cơ thể xác định cúm, sốt GUIDE MS Series, Thiết bị camera hồng ngoại đo thân nhiệt cơ thể xác định cúm, sốt GUIDE XT236, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE C400, C640 , C640P, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE D192F, D384F, D192M, D384M, D384A, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE B160V , B256V, B320V, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE T120, T120V, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE P120V, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE MobIR Air, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE OR2 , Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE IPT640, Camera nhiệt độ hồng ngoại, Máy chụp ảnh nhiệt GUIDE IPT384, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE IR5210, IR5210A, IR5210B, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE IR521, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE IR516A, IR516B, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE IR517G Pro, IR517G, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE TS445, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE IR510 N1, IR510 N1 WIFI, IR510 N2, IR510 N2 WIFI, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE TA435, Ống nhòm đêm hồng ngoại GUIDE TrackIR Pro.

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-flir-cp847, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR ONE, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR C2 Thermal Imager, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR E4, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR T1K HD, Máy đo độ ẩm kiêm camera nhiệt FLIR MR160 Imaging Moisture Meter, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR E8, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR T420 Infrared Camera, Máy đo độ ẩm kiêm camera nhiệt FLIR MR176 Imaging Moisture Meter, Camera nội soi FLIR VS70 Borescope, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR TG165 Spot Thermal Camera, Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR TG130 Spot Thermal Camera, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR TG167, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR AX8, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR T640, Máy đo độ ẩm FLIR MR77 Moisture Meter, Camera ảnh nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt FLIR A65sc, Ampe kìm kiêm máy chụp ảnh nhiệt FLIR CM174, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa, máy đo nhiệt độ hồng ngoại FLIR TG54, TG56, Đồng hồ vạn năng FLIR DM93 Multimeter, Đồng hồ vạn năng kiêm camera nhiệt FLIR DM284, Ampe kìm đo công suất FLIR CM83 Power Clamp Meter, Bộ thiết bị FLIR MR176-KIT5 Pro Kit, Ampe kìm có chức năng đo nhiệt độ từ xa FLIR CM78, Máy đo điện trở cách điện kiêm đồng hồ vạn năng Flir IM75, Máy đo độ ẩm FLIR MR60 Moisture Meter, Ampe kìm FLIR CM55, CM57 Clamp Meters, Ampe kìm đo công suất FLIR CM85 Power Clamp Meter, Bộ thiết bị khảo sát tòa nhà FLIR MR160-KIT2 Building Inspection Kit, Đồng hồ vạn năng FLIR DM92 Multimeter, Ampe kìm FLIR CM4X Series Clamp Meters,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-flir-cp1220, Đồng hồ vạn năng Flir DM285, Flir DM284, Flir DM166, Flir DM93, Fliir D, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM57, FLIR CM55, FLIR TA72, FLIR TA74, FLIR VT, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM275, FLIR CM174, FLIR, Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GF346, FLIR A6604, FLIR G300 A, QL320, FLIR , Máy chụp ảnh nhiệt FLIR E53, E5-XT, E6-XT, E8-XT, FLIR E8 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T840, FLIR T540, FLIR T530, FLIR E95, FLIR E85, FLIR , Thiết bị đo nhiệt độ và ghi dữ liệu INTELLIROCK III , Máy đo điện trở cách điện FLIR IM75, Camera nội soi FLIR VS70, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR ONE Pro, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG56, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG54, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR C3, Súng đo nhiệt độ, Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG165, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR C2, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR E5, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FLIR E4, Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại FlIR E6. Máy chụp ảnh nhiệt, Camera nhiệt hồng ngoại Flir E8, Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A310 EX, FLIR A310, FLIR A310 PT, FLIR A315 F, Camera nhiệt phát hiện khí FLIR GFX320, FLIR GF300, , Máy đo độ ẩm, nhiệt độ FLIR MR176, FLIR MR160, FLIR MR60, FLIR MR40, FLIR , Camera chụp ảnh nhiệt FLIR C3, FLIR C2, FLIR ONE PRO, FLIR ONE PRO LT, FLIR , Camera chụp ảnh nhiệt FLIR E6 WIFI, FLIR E5 WIFI, FLIR E4 WIFI, Máy chụp ảnh nhiệt FLIR T1040, FLIR T1010, FLIR , Camera ảnh nhiệt lắp cố định FLIR A35, FLIR A615, FLIR A65, FLIR AX8, FLIR FC-, Ampe kìm đo dòng điện FLIR CM74, FLIR CM72, FLIR CM46, FLIR CM44, FLIR , Đồng hồ vạn năng FLIR DM66, FLIR DM64, FLIR DM62, FLIR DM90, FLIR , Thiết bị đo nhiệt độ từ xa FLIR TG130, FLIR TG165, FLIR TG54, FLIR TG56

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin